Kuka Lassi A Liikkanen?

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia tieteellisestä tutkimuksesta ja opetan satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

2

Uutinen: pienhiukkaspäästöt suodattuvat tehokkaasti, hiukkasia myös sisäilmassa

Saunologian vuoden 2021 päästöpäivitys siteeraa Jarkko Tissarin tutkimusryhmän viimeisimpiä havaintoja puukiukaiden hiukkaspäästöistä. Tutkimuksessa havaittiin, että sähköinen suodatin poisti jopa 90% pienhiukkasmassasta. Tutkijat selvittivät myös puukiukaasta huonetilaan tulevia päästöjä. Niiden lähteiksi havaittiin ulkoilman lisäksi itse kiuas, puiden lisääminen sekä ulkoa tuleva ilma. Myös saunologi kävi etsimässä hiukkasia kertalämmitteisen saunan käytön aikana, huomaten hiukkasten määrän kasvavan löylyttelen yhteydessä.


Toukokuussa 2021 Suomen Omakotiliitto ry järjesti KIUAS2-tutkimushankkeen kevätseminaarin webinaarina. Tilaisuudessa oli puhumassa Itä-Suomen Yliopiston (ISY) ”hiukkaspäästökonkari”, yliopistotutkija Jarkko Tissari sekä pari muuta saunoista välittävää, mukaan lukien Saunologian edustus.

Pääpuheenvuorossa Tissari esitteli viimeisimmän puukiukaiden päästöihin keskittyvän, edelleen jatkuvan tutkimushankkeen tuloksia. Näistä uutisista on saatu nauttia useamman vuoden ajan ja ilo jatkuu vielä ainakin pari vuotta. Tärkeimmät uudet tulokset koskivat hiukkasten sähköistä suodatusta sekä niiden määrää saunan sisällä. Esittelen oikeiden tulosten jatkoksi omaa yritystäni napata hiukkasia haaviin.

Sähköinen suodatus eliminoi valtaosan hiukkasista

ISY:n tutki sähköistä suodatusta sekä kiukaan että kamiinan käytön yhteydessä. Laboratorion hormiin oli tutkimusta varten liitetty sveitsiläisen Oekotuben valmistama piippumodulisuodatin. Tämä sähköllä toimiva, automaattisesti käynnistyvä laite osoittautui tutkimuksessa tehokkaaksi tavaksi pienentää pienhiukkaspäästöjä.

paastot-2021-lasketut-pitoisuudet-kamina
ISY:n tuloksia sähköisen suodattimen (ESP) käytön vaikutuksista erilaisiin päästömittareihin. Vaaleat näytteet suodattimen kanssa, tummat ilman suodatusta.

Tutkimuksissa pienhiukkaspäästöjen massa laski jopa peräti 90% vertailutasosta suodatinta käytettäessä. Erikoista kyllä, mitattu hiukkasten määrä kasvoi, eli massaltaan mitättömiä hiukkasia havaittiin aiempaa enemmän. Tähän tutkijoilla ei ole toistaiseksi hyvää selitystä.

paastot-2021-kiuas-esp-aikasarja
Puukiukaan pienhiukkaspäästöt (mikrogramma/m3) suodattimen kanssa (ESP) ja ilman. Kuva: (C) Jarkko Tissari, ISY

Suodattimesta ei ollut tutkimuksessa muutoin mitään huonoa sanottavaa. Sen parin tuhannen euron hinta ja suodattamisen irrallisuus esimerkiksi kiukaiden päästömittauksista vähentää intoa syöksyä mukaan teknologiaan, niin ympäristöystävälliselle kuin tuntuisikin. Suodatin ei myöskään automaattisesti poista kaikkia hajuhaittoja, sillä aistein havaittavat hiukkaset ovat suodatettavia suurempia.

Hiukkasia kiukaasta myös sisäilmaan

Täysin uutena julkistuksena kuultiin, että puukiukaan päästöt eivät mene vain naapurin terassille vaan niitä päätyy myös omaan löylyhuoneeseen. Erittäin tyylikkäästi esitettiin miten hiukkasten lähteiden arvioidaan jakautuvan. Kuopion ilmastossa suoritetuissa tutkimuksissa kiuas osoittautui suurimmaksi hiukkaspäästöjen lähteeksi.

Lähde Osuus hiukkasmassasta
Kiuas 41%
Suoraan sisään tuleva savu lämmityksestä 27%
Kaupungin ”taustailman” hiukkaset 18%
Oman tulisijan savu 14%

Tutkijat huomauttivat, että kiukaasta puiden lisäyksen aikana saunaan tuprahtava savu näkyy päästöissä. Toisaalta aistinvaraisesti havaittava savu, haju tai muu tekijä ei ole peräisin pienhiukkasista, vaikka sen olemassa olo voikin kertoa myös niiden esiintymisestä (korrelaatio).

paastot-2021-puukiukaan-sisailma-lahteet
Pienhiukkaset löylyhuoneessa ja niiden lähteet. Kuva (C) Jarkko Tissari, ISY

Kävi myös ilmi, että uudesta puukiukaasta irtoaa käyttöönottoon ja esilämmitykseen liittyvää käryä ja kohonneita hiukkaspitoisuuksia jopa viiden ensimmäisen lämmityksen ajan. Kannattaa siis muistaa lämmitellä kiuasta kunnolla ennen saunomista, mielellään pari kertaa jo ennen asennusta.

Jos kiuas on pitkään käyttämättömänä, sen keräämä pöly ja muu lika aiheuttaa käyttöönoton yhteydessä uuden päästöpiikin. Tällöinkin tuulettaminen on tarpeen. Toimiva koneellinen ilmanvaihto poistaa hiukkaset alle vartissa.

Sen sijaan kiuaskivistä ei havaittu irtoavan pienhiukkasia. Mikäli kivet haisevat tai niistä tuntuu irtoavan ilmaan jotain hengitystä tai silmiä ärsyttävää ainetta, on syytä epäillä muun tyyppisiä päästöjä.

Katso video Tissarin erinomaisen laaja-alaisesta esityksestä, jossa esitellään myös aiempia keskeisiä tuloksia sekä puunpolton globaalia ympäristövaikutusta (Jarkon puhe alkaa 18:30 kohdalla, oikotie ei toimi upotetussa videossa):

Saunologian seikkailu kertalämmitteisen saunan sisäilman tutkimiseksi

Kerron tässä yhteydessä myös itse tekemästäni pilottitutkimuksesta suuren kertalämmitteisen kiukaan huonetilaan käytön aikana tuottamien päästöjen suhteen. Tutkittavana oli julkinen Uusi Sauna Helsingissä ja tämän pelleteillä lämpiävät miesten ja naisten saunat. Näistä miesten sauna on hieman isompi ja kovemmalla käytöllä oleva.

Molemmat saunat mitattiin kolmena erillisenä päivänä. Saunoissa on lähes identtinen pellettilämmitteinen kiuas. Oletuksena oli, että puhtaasta palamisesta tunnetusta pellettikiukaasta ei tulisi merkittäviä päästöjä vaikka ajoittain asiakkaat ovat havainneet savun aromia.

Tutkimusvälineenä oli prototyyppiasteella oleva ilmanlaadun mittalaite, joka mittasi PM1, PM2.5, PM4.0 ja PM10-kokoluokan hiukkasten massaa sekä ilman CO2-pitoisuutta, kosteutta ja lämpötilaa. Laite oli kokeellinen ja kalibroimaton, joten sen antamat tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia.

Erottelukyvystä kertoo jotain se, että erikokoisten hiukkasten mittausten korrelaatio oli .97 eli lähes täydellisen lineaarinen. Laite asennettiin löylyhuoneeseen puolen metrin korkeuteen ja ilmanlaatua mitattiin erityisesti saunomisen aikana useiden tuntien ajan useampana päivänä.

Tutkimuksessa havaittiin, että mittalaitteen rekisteröimät hiukkasmäärät muuttuivat saunomisen aikana esimerkiksi löylynheiton vuoksi samalla kun ilmankosteus lisääntyi. Muutokset olivat kuitenkin hyvin pieniä ja keskimääräinen mikrogrammaa/m3 massa jäi alle 100, joka ei poikkeaisi ISY:n jatkuvalämmitteisen kiukaan laboratorion sisäilmasta.

Ilmanlaatu PM-mittareilla vaihteli mittausten aikana. Ennen saunomista PM1.0-massat miesten saunassa olivat alle 10 µg/m3, saunomisen aikana keskimäärin 39 µg/m3, eli nelinkertaiset. Korkeimmillaan hiukkasmassa oli n. 110 µg/m3. Hiilidioksidi taso oli keskimäärin 600 ppm, korkeimmillaan hieman yli 1000 ppm. Saunan sisäilma oli suhteellisesti hyvin kostea, n. 65% suhteellista kosteutta. Naisten saunassa hiukkasmassa oli keskimäärin vain 14 µg/m3, kosteus 40% ja hiilidioksiditaso 440 ppm.

210609-uusi-sauna-pm1-naiset
pienhiukkasten massa ja ilmankosteuden vaihtelu kertalämmitteisessä saunassa.

Löylynheitto kuitenkin järjestelmällisesti nosti hiukkasmassaa ilmassa. Pienemmällä käytöllä olevassa naisten saunassa tilanne näyttäytyy oheisen kuvan esittämällä tavalla, eli kun ilmankosteudessa tapahtuu muutos, niin myös hiukkasmassan mittaluku muuttuu. Naisten saunan kokonaisuudessaan matalammat tulokset (PM1.0, CO2 ja RH) puhuvat saman ilmiön puolesta.

Käytetyn mittalaitteiston perusteella ei voi siis väittää, että kertalämmitteinen kiuas – ainakaan ammattitaitoisesti pelleteillä lämmitetty – jättäisi huoneilmaan merkittävästi pienhiukkasia. Savuinen ominaisaromi tai suoranainen tiku tämäntyyppisissä saunoissa ei siis selity pienhiukkasilla, jotka eivät ole aisteilla havaittavissa. Toisaalta, pieniä määriä hiukkasia tämän perusteella kiukaasta löylyä heitettäessä irtoaa ja mitä enemmän löylytellään, sitä enemmän ilmaan tulee hiukkasia.

Yhteenveto

Päästöjen suodattamisen mahdollisuus on iloinen uutinen saunakansalle. Kysymysmerkki on se, että miten halvalla esimerkiksi Harvian tyyppinen suuryritys voisi halutessaan suodattimia valmistaa. Nykyinen hintataso ei kuluttajia helpolla houkuttele, ei vaikka päästöjen kuristamisesta tulisi vaatimus.

Suodatinteknologia ei toisaalta myöskään ole vielä kypsää massamarkkinaan. Sveitsiläisen prototyypin lisäksi Suomessa on ainakin yksi tanskalainen Exodraftin ESP suodatinmalli myynnissä, hinta silläkin melkein 3000€. Laite on kuitenkin toistaiseksi poissa markkinoilta, kun sen toimintaa kalibroidaan EU-maiden, Sveitsin ja Norjan vaatimuksia vastaavaksi. Tässä laitteessa lisänsä on myös hormi-imuri, joka palvelee monimutkaisempia, vedosta tarkkoja tulisijoja hyvin, ehkä tulevaisuudessa myös kehittyneitä kiukaita – muitakin kuin Sydän-kiuasta.

exodraft-esp-partikelfilter1
Exodraft ESP pienhiukkassuodatin ja savukaasuimuri.  Edusataja Suomessa Eskon.fi

Suodattimen hinnan lisäksi sen haittapuoli on energiankulutus. Vaikka energiaa kuluu käytössä alle 100 W, ja alle kymmenesosa valmiustilassa, vaaditaan järjestelmään virtaa. Tehomäärä on kuitenkin sellaine,n että se voitaisiin saada aurinkoenergiasta. Näin  järjestelmä toimisi kesällä millä tahansa mökillä.

Saunologian oman pilottitutkimuksen perusteella kertalämmitteisessä saunassa löylyttely nostaa kiukaasta ilmaan pienhiukkasia. Mittausmenetelmän tuntemattoman tarkkuuden vuoksi pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi tehdä, mutta mikäli saadut tulokset ovat lainkaan oikealla skaalalla, ei mitatun tyyppisestä kiukaasta tule merkittäviä määriä pienhiukkaspäästöjä. Samankaltaisia havaintoja on Pentti Tuohimaa aiemmin tehnyt savusaunoista ja niiden lämmittämisestä, mutta lisätutkimukset ovat tarpeen.

Lue lisää

Saunologian aiemmat päästöaiheiset artikkelit

Kiitos Jarkko Tissarille haastatelulle, Kimmo Helistölle sekä Timo P:lle Saunologian pilottitutkimuksen mahdollistamisesta.

2

Tältä sivulta löydät listauksen kotimaisista kiinteitä pihasaunoja, saunamökkejä ja muita saunarakennuksia valmistavista yrityksistä. Artikkelissa mukana kymmeniä esimerkkimalleja julkisivukuvineen, pohjapiirroksineen ja hintatietoineen! Tästä keväällä 2021 päivitetystä jutusta saat inspiraatiota myös oman saunarakennuksen suunnitteluun.

Voit ladata artikkelin nyt myös yhtenä PDF-tiedostona!

Tähän artikkeliin on päivityshetkellä toukokuussa 2021 bongattu netistä 40 eri kiinteiden saunarakennusten tuotemerkkiä. Kiinteä rakennus on heikosti määritetty käsite, mutta tarkoittaa toisaalta sitä, että saunaan vaaditaan rakennuslupa ja sen jätevedet täytyy asianmukaisesti käsitellä.

Nyt mukana jopa 40 valmistajaa!

Niin sanottuja tynnyri- ja peräkärrysaunavalmistajia ei ole sisällytetty tähän listaukseen. Osalla listatuista valmistajista on kuitenkin myynnissä myös kelluvia tai ns. jalassaunoja, kuten listasta näkyy. Jutun lopussa myös linkit kotimaisiin osittain maan alle rakennettaviin saunoihin (3kpl) sekä maininta suosituimmista ulkomaisista saunoista.

Listaus on ensisijaisesti valmistajalähtöinen, mutta mukana on myös suomalaisia saunabrändejä joiden valmistaja voi olla ulkomainen. Jos suomalainen tuote on uudelleenbrändätty designia muuttamatta, on listattu vain alkuperäisvalmistaja.

Kumppaninostot
ehtasauna logokurkista Ehtasaunan esimerkkimallia

Lista ei ole täydellinen! Ilmianna listalta puuttuvat valmistajat, joiden mallisto löytyy netistä vaikkapa sivun alaosan kommentti-toimintoa käyttäen!

Saunamökkivalmistajia vuonna 2021

Valmistaja Kerrosala vaihtelu Savu
sauna
Mobiili
sauna
Broowood 5-8 m2
Ehtasauna 7-15 m2
Eräkämppä 8-17 m2 x
Finnlamelli 18-27 m2
Finnpeak 4-25 m2 x
Harvia 5-19 m2
Hetkisauna 4 m2
Hirsituote Humalajoki 7-26 m2
Hirsityö Heikkilä 9-20m2 x
Honka 17-68 m2
Huliswood (tieto puuttuu) X
Huone1 8-30 m2
Jalotakka 10 m2
Joro-huvilat 5-27 m2
Kannustalo 9-18 m2
Kastelli 20-25 m2
Kimara 7-50 m2 x
Käsityöhirsi
Kirami 5 m2
Kontio 7-35 m2
Konsta-talot 4 - 17 m2
Kota 4 m2
Kuusamo hirsitalot 5-30 m2
Lehmuskorven saunat 10-12m2
Mes-wood 4-30 m2
Mun mökki 6 m2
New Sauna 7-24 m2
OK-Hirsi 8-30 m2
OmaSauna 4-15 m2 X X
Piha-Tuuri 5-26 m2 X X
PineArt 7-13 m2
Puumanni 8-28 m2
Ripavi 7-9 m2
Salvos 1, 2 7-61 m2 X
Sauna Savu 5 m2
Siekkelin puutyö 6-27 m2
Sisusauna 8-16 m2 X
Teuvan mökki- ja sorvituote oy 6-32 m2
Timber-hirsi 4 -30 m2

Tämän lisäksi lukuisat hirsirakentajat valmistavat saunoja tilauksesta ilman vakioituja mallipiirustuksia. Mallien räätälöinti on kotimaan toimittajille myös normaalia, joten kaikki täällä annetut tiedot ovat suuntaa antavia.

Muutoksia vuoteen 2021

 • Lisätty uudet valmistajat: Ehtasauna (ex. Humalajoki), Puula, Käsityöhirsi, Sunhouse, Mes-wood, Kirami, Hetki, Konsta-talot, Siekkelin puutyö, Timber-hirsi, OK-Hirsi ja Scancave (kellari)
 • Finnlamelli on avannut saunaverkkokaupan itseasiointiin.
 • Smartia.fi mainittu jälleenmyyjänä, Pihatuuri siirretty valmistajasta myyjäksi
 • Paanajärven kylyn maahantuonti on loppunut.
 • Savon talo ja kalusto oy (STK Loghomes) yritystoiminta keskeytynyt.

Näin löydät sopivan saunamerkin

Saunamallin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota:

 • Millaisia toimitusmuotoja on tarjolla
 • Rakennuslupaan vaadittavien dokumenttien hoituminen
 • Toimituskustannusten hinta

Toimitusmuodoissa on paljon vaihtelua. Suurimmat toimijat tarjoavat kaikkea puuvalmiista toimituksesta, joka voi tarkoittaa pelkkää hirsikehikkoa, avaimet käteen -ratkaisuun, jossa rakennusurakka rakennuslupaprosesseineen ja sisäkalusteineen sisältyy hintaan. Minimissään sinun pitäisi saada rakennuslupaan vaadittavat paperit. Huomaa, että mökkien sähköistys ei yleensä kuulu paketteihin. Lue lisää rakennusluvista erillisestä artikkelista.

Löylyvalmis-toimitus termiä käyttävät monet valmistajat. Se sisältää usein kiukaan, kiuaskivet, hormin/piipun, lauteet ja muut kalusteet. Sauna pitää kuitenkin vielä pystyttää ja kasata, riippuu mallista millaisia kustannuksia tämä merkitsee. Monet pienet saunat voidaan toimittaa hyvin pitkälle valmiina, isommissa rakennustyötä on moninkertainen määrä.

Toimituskustannukset eri puolille Suomea voivat olla hyvin erilaisia. Joissakin tapauksissa hinta on kiinteä, toisissa taas riippuu etäisyydestä valmistuspaikkakunnalle. Varmista ennen hankintaa.

Monet valmistajat puhuvat perinteisistä ja moderneista saunamökeistä. Perinteisillä mökeillä tarkoitetaan yleensä tavanomaisia harjakatollisia rakennuksia ilman mainittavaa terassia tai riimaa, moderneissa on usein pulpettikatto ja/tai katettua terassialaa, jonka merkitystä ei Suomen ilmastossa voi liioitella.

Esimerkkisaunoja ja hintoja

Seuraavaksi on esillä aakkosjärjestyksessä eri valmistajien esimerkkimalleja n. 10-20 m2 kokoluokassa, jos valmistajan valikoimissa on ollut valinnan varaa. Kerrosala (seinien sisäpuolelle jäävä pinta-ala) suluissa, osa saunoista on hieman harhaanjohtavasti nimetty rakennusalan mukaan. Suurin osa saunoista on selvästi suunniteltu puulämmitteisiksi, osaan voi asentaa myös sähkökiukaan.

Saunojen hinnat ovat hyvin vaihtelevia. Hintatilannetta voi neliöhintojen pohjalta ymmärtää seuraavasti:

Alle 1000 €/m2: kevytrakenteiset tai sarjavalmisteiset saunat. Seinävahvuus usein liian ohut ympärivuotiseen käyttöön. Toimitus sisältää useimmiten vain puuosat.

1000-1500 €/m2: tukevarakenteiset tai käsinveistetyt saunat. Toimitetaan valmiina tai vähintään löylyvalmiina.

yli 1500 €/m2: design-saunat ja asuttavat, sähköistetyt ja hyvin varustellut saunamökit.

Sivulla esitetyt materiaalit on lähtökohtaisesti hankittu julkisista, sähköisistä lähteistä, mikä selittää esityksen kirjavuuden ja esimerkiksi puuttuvat tiedot. Jostain syystä erityisesti suuremmilla toimijoilla kaupankäynnin hidasteena ovat usein vaillinaiset hintatiedot.
Voit ladata artikkelin nyt myös yhtenä PDF-tiedostona!

Broowood Arska (8 m2)

Broowood on suomalainen pyöröhirsisorvaamo Pietarsaaresta. Yksi saunamalli nimeltään Arska. 14.000€, 150 mm pyöröhirsi, "löylyvalmis" toimitus sisältää piirustukset, lauteen ja kiukaan.

browood-arska-ulko
Browood, Arska ulkoa (C) Browood

Ehtasauna Vihta M (9 m2)

Ehtasauna on uudelleen syntynyt tuotemerkki (ex-Humalajoki), jota luotsaavat tuoreet voimat. Ehdan valikoimissa Vihta, Vasta ja Kuutio mallistot. Malleja on yhteensä kahdeksan erikokoista jotka tarjolla löylyvalmiina samasta 88 mm lamellihirressä. Esimerkki Vihta M on pulpettikattoinen pihasauna kompaktilla löylyhuoneella. Hinta alkaen 12 400€.
Katso kaikki mallit osoitteesta https://www.ehtasauna.fi/mallisto/

saunamokit-ehtasauna-vihta-m-julkisivu
Ehtasauna Vihta M Kuva (C) Ehtasauna
saunamokit-ehtasauna-vihta-m-pohja
Ehtasauna Vihta M pohjakaava. Kuva (C) Ehtasauna

Eräkämppä Eräsauna (8 m2)

Pohjois-Pohjanmaalla hirsirakennuksia veistävän Eräkämpän tyyli on poikkeuksellisen rosoinen. Kaksi mallia, kuvissa pienempi Eräsauna 8m2, jossa puoliavoin pukuhuone.

erasauna-1500x-052015-julkisivu-small
Eräsauna 8, ulkoa (C) Pohjoisen Eräsauna
Eraesauna-8m2
Eräsauna 8, ulkoa (C) Pohjoisen Eräsauna

 

Finnlamelli Ulappa (20 m2)

Alajärvellä toimivalta, liimahirsitaloista tunnetulta Finnlamellilita on tullut äskettäin uusi mallisto ja kokonainen saunaverkkokaupppa! Räätälöityjä malleja toimitetaan vain talo- ja mökkikauppojen yhteydessä. Yhdentoista mallin joukosta poiminta on moderni saunamökki Ulappa. Tämän reilun kokoisen saunamökin hinta on alkaen 22 900€, toimituksesta ja materiaalista riippuen.

saunamokit-finnlaemmi-ulappa-julkis
Finnlamelli Ulappa julkisivu. Kuva (C) Finnlamelli
Screenshot 2021-05-31 at 13.22.04
Finnlamelli Ulappa pohjakaava. Kuva (C) Finnlamelli

Finnpeak Kustavi (13 m2)

Finnpeakin (Salo) valikoimissa on parikymmentä hyvin erikokoista hirrestä valmistettua saunarakennusta.Kustavi puuvalmistoimitus alk. 5000€ (45 mm puu)

finnpeak-kustavi-pohja-sauna6_300x200B
Finnpeak Kustavi, pohjapiirros(C) Finnpeak
finnpeak-Sauna-Kustavi
Finnpeak Kustavi, ulkoa (C) Finnpeak

Harvia Solide 2 (8 m2)

Muuramen pörssiyhtiö Harvia tunnetaan erityisesti kiukaistaa, mutta heillä on myös kokonaisia saunoja. Solide-saunarakennussarjassa on kolme eri mallia, joihin kuuluu Legend-kiuas ja erityinen väliseinä pukuhuoneesta lämmitettävälle kiukaalle. Esimerkkinä Solide 2 Hinnat alk. 12.900€ löylyvalmispaketti terassilla. Seinävahvuus 56 mm.

harvia-solide2-pihasauna-ulko
Harvia Solide 2 pihasauna julkisivu. (C) Harvia
harvia-solide_2-pihasauna-pohja
Harvia Solide 2 pihasauna pohjapiirros. (C) Harvia

Hetki (4 m2)

Rantasalmalle paikantavun uuden kotimaisen Hetki-brändin kuutiomainen pihasauna on selkeästi suunnattu kansainvälisille markkinoille. Tästä kertoo monikielisten verkkosivujen lisäksi Hetken varustaminen ainoastaan sähkökiukaalla. Verkossa olevalla työkalulla voit käydä läpi saunan erilaiset räätälöintivaihtoehdot.

saunamokit-hetkisauna-julki
Hetkis-sauna, julkisivu. Kuva (C) Hetki.
saunamokit-hetkisauna-pohja
Hetkis-sauna, julkisivu. Kuva (C) Hetki.

Hirsituote Humalajoki

Katso Ehtasauna

Hirsityö Heikkilä Aune (20m2)

Perinteiseen hirsirakentamiseen erikoistuneen karstulalaisen Hirsityö Heikkilän valikoimissa on useampia tukevarakenteisia hirsisaunoja. Malliston hinnat alkaen n. 9000e, puuvalmis, 150 mm pelkkahirsi. Heikkilä on veistänyt mm. Lonnan saunan.

Hirsityo-Heikkila-aune-julkisivu
Hirsityö Heikkilä, Aune julkisivu (C) Hirsityö Heikkilä / RVA
Hirsityo-Heikkila-aune-pohja
Hirsityö Heikkilä, Aune pohjakaava (C) Hirsityö Heikkilä

Honka Ulappa 15 3A (15 m2)

Karstulan tunnetuin yritys Honka on myös maamme tunnetuimpia hirsirakennustoimittajia. Sen valikoimissa on kymmeniä saunallisia mökkejä. Esimerkkinä olevan Ulapan lisäksi arkkitehtuuriltaan kiinnostavin on 24m2 Majakka. Ulapassa on reilusti katettua terassia ja keittotila.

honka-ulappa-15-3a-ulkoa
Honka Ulappa, julkisivu. (C) Honka
honka-ulappa-15-3a
Honka Ulappa, pohja. (C) Honka
Honka majakan julkisivu
Honka Majakka, poikkeuksellinen kaksikerroksinen saunarakennus. Ratkaisu on kokonaisuudessaan älytön, mutta näyttävä.

Huliswood Musta Kyly (11 m2)

Huliswood on erikoistunut kelohirsirakentamiseen. Saunamalleja on muutama, mukaan lukien savusauna Musta kyly. Valmistajalla ei ole tuotteelle listahintoja, mutta hinnoittelu alkaa noin 15000€ ilman kuljetusta.

Huliswood-Musta-Kyly-Havainnekuvat
Huliswood Musta Kyly, havainnekuvat (C) Huliswood

Huone1 Sauna + grillikatos, SG180 (18 m2)

Huone1 pihasaunamallista on varsin kattava. Saunojen runkorakenteena on metalli ja ne ovat modulaarisia sisältäen pukuhuonene, takkahuoneen tai majoitustilan. Esimerkkinä SG180 pukuhuoneella.

sauna1-grillihuone-18-m2
Sauna1 SG180, ulkokuva (C) Huone1
sauna1-grillihuone-pohja-18-m2
Sauna1 SG180, pohjakaava (C) Huone1

Jalotakka Pihasauna (10 m2)

Metalli- ja hormituotteistaan tunnetun kotkalaisen valmistajan valikoimista löytyy myös yksinkertainen pihasauna. Löylyvalmis toimitus kustantaa 6900€, 55 mm hirsiseinä.

jalotakka-pihasauna-ulko
Jalotakka Pihasauna, ulkoa (C) Jalotakka

Joro-huvilat Sauna Senni (12 m2)

Varkaudessa toimiva Joro-huviloiden mallistossa on toistakymmentä saunarakennusta. Esimerkkinä tuvallinen Senni, löylyvalmiin hinnat alkaen 13500€, puuvalmiin 7600€. 70 mm hirsi.

Joro-huvilat-Senni-julkisivu
Joro-huvilat Senni, julkisivu (C) Joro-huvilat
Joro-huvilat-Senni-pohja
Joro-huvilat Senni, pohjakaava (C) Joro-huvilat

Kannustalo Harmaja pihasauna (10m2)

Talotoimituksesta tunnetun Kannustalon (Kannuksesta) valikoimista löytyy kirjoitushetkellä 19 erilaista saunaa. Myynnissä kuitenkin vain rajoitetusti. Esimerkkinä Harmaja pihasauna, hinta ei tiedossa.

kannustalo-harmaja-pihasauna-15-julk
Kannustalo Harmaja, ulkoa (C) Kannustalo
kannustalo-harmaja-pihasauna-15-pohjakuva-1024×408
Kannustalo Harmaja, ulkoa (C) Kannustalo

Kastelli Pihasauna 21 (19m2)

Talovalmistaja Kastelli Oulusta tarjoaa kourallista suuri ja hyvin varusteltuja saunarakennenuksia. Esimerkki Pihasauna 21 reilulla terassilla ja erikoisella kaartuvalla julkisivulla. Hinnat alkaen 19000€ .

kastelli-pihasauna-21-ulko
Kastelli pihasauna 21, pohja, (C) Kastelli
kastelli-pihasauna-21-pohja
Kastelli pihasauna 21, pohja, (C) Kastelli

Kirami FinVision (5 m2)

Erilaisia kylpytuotteita Sastamalassa valmistavan Kiramin valikoimiin on tullut myös kompakti FinVision sauna. Modernissa pihasaunassa on suuri lasinen julkisivu. Hinta alk. 10 700€, saatavilla muutamalla kiuasvaihtoehdolla, myös sähkökiukaalla. Tarkemmat tuotetiedot löydät Kiramin verkkokaupasta.

saunamokit-kirami-finvision-julki
Kirami FinVision julkisivu. Kuva (C) Kirami.

Kimara Sauna 4 (15 m2)

K-Raudan oma hirsimökkituotemerkki Kimara tarjoaa myös ison valikoiman saunamökkejä. Sauna 4 on persoonallisen oloinen pulpettikattoinen moderni saunamökki, jonka laajatoimitussisältö maksaa ainoastaan 7500€! (75 mm höylähirsi). Suuremmat hirsikoot ja erilaiset nurkkasalvokset eri hintaan.

Kimara_Sauna4_1100x680-ulkoa
Kimara Sauna 4 ulkoa (C) K-Rauta
Kimara_Sauna4_1krs-pohja
Kimara Sauna 4 pohjapiirros (C) K-Rauta

Konsta-talot Pihasauna 15 (12 m2)

Kaustisella saunahirsiä höylää Konsta-talot. Pihasauna- ja saunamökkimalleja löytyy toistakymmentä. Malliston suosikki on Pihasauna 15, johon saa valita varmasti riittävän kokoisen löylyhuoneen. Konstan saunoja myy myös Piha-tuuri.

saunamokit-konsta-talot-julkisivu-12
Konsta-talot Sauna 12 julkisivut. Kuva (C) Konsta-talot
saunamokit-Konsta-talot-15-pohja
Konsta-talot Sauna 12 julkisivut. Kuva (C) Konsta-talot

Kontio Kirsikka 15 (15 m2)

Hirsirakennuksistaan tunnetun Kontion (Pudasjärveltä) mallistosta löytyy jopa 33 mallia hyvinkin erilaisiin käyttötarpeisiin pihasaunoista saunahuviloihin ja erilaisilla seinävahvuuksilla. Esimerkkinä Kirsikka 15.

Kontio-Kirsikka_ulko1
Kontio Kirsikka, ulkoa. (C) Kontio
Kontio-Kirsikka_pohja
Kontio Kirsikka, pohjakaava. (C) Kontio

Kota Pihasauna Garden (4 m2)

Narvin valikoimissa on kompakti 4 m2 pihasauna Garden puu- tai sähkökiukaalla. Hinta valmiina (ilman kiuasta) n. 8000€.

kota_pihasauna_julkisivu-s
Kota Pihasauna Garden, pohja (C) Narvi
kota-pihasauna-pohja
Kota Pihasauna Garden, pohja (C) Narvi

Kuusamo Korvas 15

Hirsitalovalmistaja Kuusamon valikoimissa on 24 erilaista täyshirsisaunaa ja saunamökkiä. Esimerkkisauna Korvas on varustettu poikkeuksellisilla ikkunaratkaisuilla. Laaja toimitus ilman kiuasta tai hormia, seinäpaksuudet 95-275 mm. Hinnat alk. 25 300€.

kuusamo-korvas-15-js-1-1000×1000
Kuusamo hirsitalot Korvas ulkoa (C) Kuusamo hirsitalot
kuusamo-korvas-15-pohja
Kuusamo hirsitalot Korvas pohja (C) Kuusamo hirsitalot

Käsityöhirsi Kallavesi (19 m2)

Kuopiolainen Käsityöhirsi tekee mittatilaustyönä parhaista hirsimateriaaleista käsinveistäen mm. saunoja. Yrityksen valmismallistoon kuuluu suuri saunamökki Kallavesi sekä savusauna Aito.

saunamokit-kasityohirsi-kallavesi-julkisivu-19m2
Käsityöhirsi Kallavesi, pohjakaava. Kuva (C) Käsityöhirsi.
saunamokit-kasityohirsi-kallavesi-pohja-19m2
Käsityöhirsi Kallavesi, pohjakaava. Kuva (C) Käsityöhirsi.

Lehmuskorven saunat

Orimattilassa toimivan perheyritysten höylyhirsirakennusten valikoimaan kuuluu kymmenkunta erilaista saunaa. Pukuhuoneellinen Sauna 14 A on siitä isommasta päästä. Valmismökki 75 mm hirrellä alkaen 11450€.

Designer – 14.DRW
Lehmuskorven Mökit Sauna 14 A (C) Lehmuskorven

Mes-wood Joutsen 19 (12 m2)

Iso valikoima höylähirsirakennuksia, myös saunoja, on kärsämäkeläisen Mes-woodin katalogissa. Kaikissa malleissa on käytännöllinen katettu terassi. Myös Joutsen 19 mallinimessä terassin ala on laskettu numeroihin mukaan.

saunamokit-mes-wood-joutsen-19-julkisivu
Mes-wood Joutsen 19 julkisivu. Kuva (C) Mes-wood.
saunamokit-mes-wood-Joutsen19-pohja
Mes-wood Joutsen 19 pohjakaava. Kuva (C) Mes-wood.

Munmökki Jalkaranta (6 m2)

Munmökin modulaarisessa mallistossa on vain neljä mallia, joista yksi on sauna nimeltään Jalkaranta. Alk. 8.700€, saatavilla puuosista muuttovalmiiseen toimitukseen.

munmokki-jalkaranta-ulkoa-1024×501
Mun mökki Jalkaranta sauna ulkoa (C) Mun mökki
munmokki-sauna_pohjakuva-1024×501
Mun mökki Jalkaranta sauna pohjapiirros (C) Mun mökki

New Sauna Moderni Pihasauna 16

Uuden kotimaisen tuotemerkin saunavalikoimassa on viisi pitkälle mietittyä valmissaunaa. Moderni Pihasauna on täysin valmis kiukaineen ja takkoineen. Valmistaja kuitenkin mukauttaa mallia asiakkaiden toiveiden mukaisesti. 88mm hirrestä valmistettuna hinnat alkaen 18400€ ilman kuljetusta. Puurakenteen toimittaa Hirsituote Humalajoki.

new-sauna-16-pohja
New Sauna 16, pohjakaava. (C) New Sauna
New Sauna 16, pohjakaava. (C) New Sauna
New Sauna 16, julkisivu. (C) New Sauna

OK-Hirsi Tellervo (8 m2)

Hankasalmen hirsihöyläämö OK-Hirsi on listannut verkkoon kahdeksan esimerkkisaunaa suuremmasta päästä, mutta valmistaja kertoo tekevänsä muutakin tilauksesta. Esimerkkisauna Tellervo on selvästi joukon pienin.

saunamokit-okhirsi-tellervo-julkis
OK-Hirsi Tellervo, julkisivu. Kuva (C) OK- Hirsi.
saunamokit-okhirsi-tellervo-pohja-vs
OK-Hirsi Tellervo, pohjakaava. Kuva (C) OK- Hirsi.

OmaSauna KingSize Plus (15 m2)

Turun liepeillä toimiva OmaSauna tarjoaa kolmen eri kokoluokan saunaa vaihtelevilla pohjaratkaisuilla. KingSize löylyhuoneen pinta-ala on jopa 10 m2, hinnat alkaen 9900€.

omasauna-king-plus-1-ulkoa
Omasauna King Plus, ulkoa (C) OmaSauna
omasauna-king-plus-1-pohja
Omasauna King Plus, ulkoa - peilikuva yllä olevaan nähden (C) OmaSauna
OmaSauna_cubesauna-JP2500_5_
OmaSauna CubeSauna Medium on poikkeuksellisesti muotoiltu sauna (C) OmaSauna

Paanajärven Kyly hirsisauna (20 m2)

Kyly ei enää vuonna 2021 ole myynnissä!

Vienan Karjalassa löytyvä Paanajärvi ei oikeastaan kuulu Suomeen, mutta koska juuret ovat oma itä-suomalaista saunaperinnettä, niin tässä suomalaisyrityksen elvyttämä poikkeuksellinen käsin hirrestä veistetty tuontisauna. Kyly hirsisaunaa saa parina eri variaationa, joissa kaikissa on varsin tilava löylyhuone. Hinnat alkaen n. 12000€ puuvalmiina ilman kuljetusta.

190307-paanajarven-kyly-ulko-small-
Paanajärven kyly kamarilla ulkoa. (C) Saunologia
paanajarvi-kyly-pohja
Paanajärveän suuren kylyn pohja. (C) Paanajärven puusta oy

Piha-Tuuri Moderni pihasauna 19 (12m2)

Piha-Tuuri myy omalla brändillään esim. Mes-Woodin ja Konsta-talot valmistamia saunoja, esim. Moderni Pihasauna 19 on tehty 70 mm hirrestä ja maksaa löylyvalmiina alk. 9.700€.

Pineart Pine Sauna L (13 m2)

Hienostuneita mäntyrakennuksia valmistavan Pineartin sauna on saatavilla kolmessa eri koossa. Sauna L löylyhuone on reilun kokoinen. Mallin hinta alkaen 44 000€.

pineart-Sauna_L_3-ulkoa
Pineart Sauna L ulkoa. (C) Pineart
pineart-Sauna_L_3-pohja
Pineart Sauna L pohjakaava (C) Pineart

Puula Kaisla (10 m2)

Kangasniemellä höylähirsisaunoja valmistaa Puula. Valmismallistosta löytyy viisi erikokoista saunaa, lisäksi suurempi saunamökkejä. Esimerkkisauna Kaislassa on viiden neliön sauna ja mökki toimitetaan valmiina tai puuosatoimituksena.

saunamokit-puula-kaisla-julki
Puula Kaisla julkisivu (C) Puula.
saunamokit-puula-kaisla-pohjakuva
Puula Kaisla pohjakaava (C) Puula.

Puumanni Hirsisauna 18 (13 m2)

Puumannilla on iso valikoima erilaisia saunoja: kuvissa Hirsisauna 18. Monissa malleissa runkovaihtoehtoina ovat hirsi, CLT-levy tai puurankarunko.

puumanni-18
Puumanni Teeri 18 ulkoa (C) Puumanni

 

puumanni-18-pohja
Puumanni Teeri 18 pohjapiirros (C) Puumanni

Ripavi Sointu 1

Espoolaisyritys Ripavi on suunnitellut kaksi saunamallia, Sointu 1 ja 3, jotka voi laittaa vaikka kellumaan lautan päälle. Pihasaunan voi varustaa myös sähkökiukaalla ja modernilla pesuhuoneella Hinnat alkaen 21 000€.

ripavi-pieni-Saunalautta-2018-10 1
Ripavi, pieni sauna lauttaversiona (C) Ripavi

Salvos Väinämö 3A (11m2)

Hirsirakentaja Salvoksella (Pyhäntä) on erittäin laaja saunamallisto, joka on jaettu saunamökkeihin ja hirsisaunoihin, molemmat ovat kuitenkin hirttä. Esimerkkinä yksinkertainen Väinämö 3A, joka on tarjolla monina eri toimitusmuotoina.

Salvos-Väinämö7_wide
Salvos Väinämö 3A/B, ulkoa. (C) Salvos
salvos-vainamo-7-pohja
Salvos Väinämö 3A/3B (entinen Väinämö 7), pohjapiirros. (C) Salvos

Sauna Savu (5 m2)

Poikkeuksellisesti viimeistelty design-sauna Sauna Savu maksaa puuosiltaan 12900€.

saunasavu-ulkoa
Saunasavu, ulkoa. (C) Saunasavu
saunasavu-pohja
Saunasavu, pohjakaava. (C) Saunasavu

Siekkelin Puutyö Aapro (12 m2)

Valkealasta löytyy kaakkois-Suomen paikallinen höyläämö Siekkeli, jonka mallistossa on 12 saunamökkiä ja pikku saunaa. Esimerkkisauna Aapro on erittäin klassinen perusmökki. Tilauksesta myös muita malleja.

saunamokit-siekkelin-puutyo-aapro-julkis
Siekkelin puutyö Aapro, pohjakaava. Kuva (C) Siekkelin puutyö.
saunamokit-siekkeli-aapro-pohja-vs
Siekkelin puutyö Aapro, pohjakaava. Kuva (C) Siekkelin puutyö.

Sisusauna Iso savusauna (14 m2)

Jämsäläinen Sisusauna valmistaa tukevia hirsisaunoja ensisijaisesti savusaunoiksi. Yrityksellä on myös oma muurattava kiusmalli. Ison savusaunan seinämateriaali on 120 mm hirsi.

sisu-iso-ulko
Sisusaunan Iso savusana pukuhuoneella ja terassilla ulkoa, (C) Sisusauna
sisu-iso-pohja
Sisusauna Iso savusauna, pohja (C) Sisusauna

STK Log homes Saunatupa 22 (18m2)

Yrityksen toiminta loppunut!

Kuopiossa toimivan STK Log Homes:n hirsirakennusvalikoimiin kuuluu myös kymmenkunta saunaa. Saunatupa 22 on verrattain edullinen, hinta alk. 8.400€ seinä 100 mm.

stk-saunatupa_22-pohja
STK Log homes Saunatupa 22, pohja (C) STK Log homes

Sunhouse Sauna Q (11m2)

Sunhousen saunamallistossa on seitsemän erilaista arkkitehtien suunnitelemaa omaleimaista rakennusta. Kaikkiin kuuluu fiksusti katettu terassi ja mallit on kerrankin nimetty kekseliäästi. Sauna Q on malliston pienin ja kokonaiskerrosalaltaan 15 neliötä. Hinta puuosatoimituksena alkaen 20 650€

saunamokit-sunhouse-Sauna Q-julkisivu
Sunhouse Sauna Q, julkisivu. Kuva (C) Sunhouse.
saunamokit-sunhouse-Sauna 15-Q-pohjakuva
Sunhouse Sauna Q, pohjakaava. Kuva (C) Sunhouse.

Teuva Sauna 13 (13 m2) / Smartia Saaga 13

Teuvan Mökki- ja Sorvituote valmistaa jos jonkinlaisia rakennuksia höylähirrestä. Keskikokoinen Sauna 13 pukuhuoneella löylyvalmiina hinnat alkaen 9600€, seinä 58 mm. Teuvan koko mallisto on edelleenbrändätty Smartialle, joka on tuotteistanut sitä pidemmälle. Smartia Saaga 13 on vastaava, paremmin varusteltu valmissauna, hinta alk. 13 300€.

teuvan-sauna-13-ulkoa
Teuva mökki- ja sorvituote Sauna 13 pohjakaa (C) Teuvan mökki- ja sorvituote
Smartia-58TEUVA13-V_5-pohja
Teuva Sauna 13 pohjakaava (C) Teuvan mökki- ja sorvituote

Timber-hirsi Saunajoonas 20 (12 m2)

Pohjanmaalta, Haapavedeltä löytyvä Timber-hirsi tarjoaa erittäin suuren valikoiman valmissaunoja, mökkejä ja kaikkea siltä väliltä, ainakin 35 mallia. Hirsimateriaaleja riittää. Esimerkki SaunaJoonas 20 on pohjaltaan poikkeuksellisen pirteä.

saunamokit-timberhirsi-saunajoonas-20-julkis
Timber-hirsi Saunajoonas 20 julkisivu. Kuva (C) Timber-hirsi.
saunamokit-timberhirsi-saunajoonas-20-pohja
Timber-hirsi Saunajoonas 20 pohjakaava. Kuva (C) Timber-hirsi.
timberhirsi-SaunaJoonasNova24-ulko
Timber-Hirsi SaunaJoonas 24, ulkoa. (C) Timber-Hirsi

Lisää saunakuvastoa:

Talovalmistaja Eurohonka sekä mahdollisesti Pellopuu tekevät tilauksesta myös massiivipuusaunoja, verkossa saunoista ei kuitenkaan ole juuri tietoa.

Maasaunat

Kiinteät, maan sisään rakennettavat saunat

Holvisaunat

Keko-saunat

UUSI 2021!
Scancave

Kevytsaunoja

Saunoja, jotka ovat liikuteltavuudeltaan vähemmän pysyvän oloisia.

Arctic Finland

Keisus

Turun Fimex

Ulkomaisia saunamökkivalmistajia

Virossa valmistettavia saunoja

Boat sauna

Iglusauna

Saunoja verkkokaupoissa

https://smartia.fi

https://www.netrauta.fi/piha/piharakennukset/pihasaunat

 

Pyramidos on uusi suomalainen kiuasmerkki. Sen valikoimaan on suunniteltu kaksi Egyptin historiasta inspiroitunutta sähkökiuaskonseptia etäohjauksineen. Pyramidos haastaa hauskasti kiukaiden klassisen kuutioiden ja sylinterien dominoiman muotokielen. Saunologia esittelee tuoteperheen ennakkoon, sillä löylyjä ei valitettavasti vielä päästy testaamaan.

Mistä on kyse?

Esittelyvideo Youtubessa 

Kaikille suomalaisille ei riitä saunan rakentaminen kansallisen voimannäytön merkiksi. Ei, joitakin kunnianhimo vie suunnittelemaan suurempia visioita ja testaamaan niiden kaupallistamista.

Tällä kertaa asialla ovat sarjayrittäjä Ilkka Seppänen, suunnittelija Marko Mäki-Laurila sekä palkittu tamperelainen graafikko Jani Kiltti. He ovat vakavissaan haastamassa sähkökiuastraditioita. Tuloksena on uusi kiuasbrändi Pyramidos, joka on keväällä 2021 paljastettu yleisölle.

Pyramidos on rohkeasti lähtenyt kokeilemaan ei vain yhden vaan peräti kahden uuden kiuasmallin, Gizan ja Saqqaran esittelyä. Jos egyptologian alkeet ovat unohtuneet, niin Saqqara on Gizassa sijaitseva pyramidimainen kalmisto. Giza taas on tunnettu erityisesti Kheopsin (eli Gizan) pyramidista. Konseptiin kuuluu samaa muotokieltä puhuva ohjauspaneeli sekä etäkäyttösovellus. Näitä ei ole ainakaan vielä nimetty ikiaikaisten reliikkien mukaan.

Giza vaalealla ja tummalla jalustalla. Kuva (C) Pyramidos

Siinä missä nimistö on vanhaa, on muotoilu terävästi uutta. Lattiakiuas Gizassa muotona on klassinen pyramidi, seinäkiuas Saqqarassa vapaasti tulkittuna kärjelleen käännetty pyramidi. En muista nähneeni mitään vastaavaa aiemmin.

Saqqaran muotoilusta tulee mieleen palkittu Huum Drop, mutta mitään Gizan kaltaista ei ole ainakaan Suomessa tehty. Ulkonäköä on mietitty myös erilaisten värivaihtoehtojen kautta. Tarjolla on sekä mustia että valkoisia yksityiskohtia tumman harmaan teräksen vaipaksi.

Pyramidos_sauna_Saqqura-min
Saqqara, valkoinen. Kuva (C) Pyramidos

Tuotteet on tuotu esille varhaisessa vaiheessa konseptiajoneuvojen tavoin, mutta matka myytävään tuotteeseen ei ole enää yhtä pitkä kuin messuautolla. Tuotetietoja on toistaiseksi tarjolla niukasti, esimerkiksi teholuokista tai tarkoista mitoista ei ole tietoa. Tuotteeseen kuitenkin luvataan ensiluokkaiset sähkövastukset ja erinomaista käytettävyyttä sekä kilpailukykyistä lämmitystehoa.

Pyramidos_sauna_sovellus-min
Sovellus, havainnekuva. Kuva (C) Pyramidos

Kiukaiden kaveriksi on fiksusti suunniteltu saman tyyliset ohjausratkaisut. Etäohjauksen on tarkoitus toimia GSM:llä sekä wifi-verkolla, mutta sen turvamekanismista  ei ole vielä tietoa. Sovelluksen havainnekuva ennakoi käyttökokemukseltaan kilpailukykyistä toteutusta, jossa markkinoilla olevista kilpailijoista poiketen hyödynnetään aktiivisesti myös puhelimen muistutuksia. Kiuas on tarkoitus valmistaa Suomessa.

Mitä hyvää ja huonoa saunologi näkee ideassa?

Kiuasmallien kaavojen ravistelu on mielestäni jo itsessään arvokasta. Gizassa on kuitenkin myös yksi erittäin lupaava ominaisuus, eli kiukaan korkeus. Toisin kuin torni tai verkkokiukaat, Gizan pyramidissa kivimassa jää matalalle ja löylyn lakia  noudattaen on helppo rakentaa lauderatkaisu tämän ympärille.

Erilainen muotoilu on vahvuus. Sille, jos haluaa saunasta erottuvan, olisi tällaisella lämmittimellä helppo aloittaa. Saqqara ei mielestäni poikkea yhtä radikaalisti aiemmasta, mutta on todennäköisesti mahdollista sijoittaa selvästi pienempään saunatilaan, joten se lisää merkin tarjonnan hyödynnettävyyttä.

Pyramidos_sauna_saadin-min
Ohjauspaneeli, havainnekuva. Kuva (C) Pyramidos

Haaste Gizalle on todennäköisesti tilankäyttö. Tuotteen turvaetäisyyksistä ei ole tietoa, mutta se tullee tarvitsemaan tavanomaista enemmän lattiapinta-alaa. Tarkka kivitilavuus ja sitä kautta kivimassa on myös tuntematon, mikä vaikeuttaa tuotteen arviointia.

Toinen huoli on se, ettei kiukaiden saatavuudesta tai hinnasta ole vielä varmuutta. Valmistaja toivoo saavansa kiukaan toimitettavaksi alkuvuodesta 2022. On selvää, että tämän muotoilullaan erottuvan tuotteen hinta tulee olemaan olennaisesti peruskiukaita kalliimpi, vähintään Tulikiven pilarikiukaiden luokkaa. Toisaalta kiuasta ei ole edes suunnattu ensisijaisesti kotimaan markkinoille, vaan kansainväliselle yleisölle.

Milloin sen saa?

Mikäli Pyramidos herätti mielenkiintosi, käy tutustumassa tuotteen kotisivuilla osoitteessa: Pyramidos-sauna.com

Sitä kautta saat yhteyden merkin edustajiin ja saat lisätietoja sitä mukaa, kun tuotteen julkaisu edistyy. Kirjoitushetkellä kiukaasta vastaanotetaan ennakkotilauksia.

Tämä artikkeli on julkaistu Saunologian and Pyramidoksen kaupallisena yhteistyönä.

Tiedote julkaistu 27.4.2021

Saunan suunnittelun salaisuudet kansainvälisen yleisön saataville!

Uusi englanninkielinen tietokirja paikkaa pulaa autenttisesta saunan suunnittelun perusteoksesta. Secrets of Finnish Sauna Design tuo ensimmäistä kertaa vuosiin suomalaisen saunan suunnittelun osaamisen kansainvälisen yleisön saataville. Kirjan on kirjoittanut saunologi, dosentti ja suunnittelualan moniosaaja Lassi A Liikkanen.

Pula suomalaisen saunan perusteoksesta viime vuosina on tullut ilmi, kun kansainvälinen kiinnostus suomalaista saunaa kohtaan on merkittävästi kasvanut terveysvaikutustutkimusten ja hyvinvointibuumin ansiosta. moni suomalainen onkin joutunut toteamaan kiinnostuneille ulkomaalaisille, ettei tarjolla ole yhtään suunnitteluohjetta englanniksi, kun tämän kaltaista kirjaa ei ole julkaistu yli kymmeneen vuoteen. Aiemmat kotimaiset tuotteet on ajat sitten myyty loppuun.

Kansainvälisellä yleisöllä on oikeus siihen tietopääomaan, joka on vuosia jäänyt kielimuurin taakse. Mikäli suomalainen asiantuntija ei tee kirjaa saunan rakentamisen perusteista, sen tekee virolainen, venäläinen tai amerikkalainen kirjoittaja. Kyllä meillä täytyy olla ainakin yksi aidosti suomalainen vaihtoehto!”

Nyt julkaistavan teoksen taustalla on kirjailijan suomenkielinen Hyvien löylyjen salaisuus (Rakennustieto, 2019). Uusi kirja on saatavilla toukokuussa 2021 ympäri maailman. Nelivärisen, 210-sivuisen teoksen kustantajaa amerikkalainen Culicidae Architectural Press. Kirja perustuu yli viiden vuoden selvitystyöhön ja lukuisiin suunnitteluhankkeisiin.

Liikkasen kirja perustuu uudenlaiseen, holistiseen ja elämyskeskeiseen, näkemykseen suunnittelusta. Teos ammentaa ideoita suunnittelun eri alueilta tavoitteena monipuolinen, suomalaisen saunan arvoja ja historiaa kunnioittava funktionaalisen saunan suunnittelun käsikirja. Kirja käy läpi keskeiset perusasiat kuten kiukaan valinnan parametrit ja lauteiden ergonomian, mutta kiinnittää erityistä huomiota ilmanvaihdon ja esimerkiksi löylynkierron kannalta tärkeisiin tekijöihin.

Kirjan valmistelua on tuettu joukkorahoituskampanjalla sekä Suomen tietokirjailijat ry:n ja Suomen Saunaseuran apurahoilla. Kirjalle kansitekstissä tukensa teokselle ovat antaneet useiden keskeisten saunajärjestöjen puheenjohtajat (Suomen Saunaseura, International Sauna Association, North American Sauna Society, British Sauna Society, Australian Sweat Bathing Assocation ja Sauna from Finland) ja Mikkel Aaland.

Tietoja julkaisusta https://saunologia.fi/book tai kirjailijalta, Lassi Liikkanen, lassi@saunologia.fi

Kirja on aluksi myynnissä vain Amazonin eri kaupoissa Ruotsista Saksaan ja Amerikasta Australiaan (hae ISBN numerosarjalla 1683150260 haluamastasi kaupasta niin löytyy kyllä )

Painettu kirja:
https://www.amazon.com/Secrets-Finnish-Sauna-Design/dp/1683150260

ekirja:
https://www.amazon.com/Secrets-Finnish-Sauna-Design-Handbook-ebook/dp/B092LK19Y7/ref=sr_1_1?

Lisätietoja kustantajan verkkosivulla:
https://www.culicidaepress.com/liikkanen-secrets-of-finnish-sauna-design/ 

The Secrets of Finnish Sauna Design Are Now Out!

For wherever you, whoever you are

A new book about the design of Finnish sauna provides a long-awaited relief for sauna dreamers around the world. Covid-19 and recent findings about the health benefits of sauna bathing have created a global sauna boom, increasing the interest toward saunas to unprecedented heights. However, for years, international sauna designers and builders have not had an opportunity to learn about sauna design from a credible Finnish source.

The fresh volume The Secrets of Finnish Sauna Design addresses the problem by providing a fresh perspective and concrete facts for sauna design. It takes a holistic and experience-centred view. It explains to the reader how to make sure a sauna design will provide a healthy, safe, and pleasurable experience. Experience is crucial to every design decision the book discusses. Besides taking personal needs experience to the center, the book also considers inclusivity, for instance, by considering people with special needs.

Author Dr. Lassi A Liikkanen has an extensive history in academic research and later practical design. He has spent the past five years actively learning everything there is to know about the topic, starting with designing and building a classic Finnish sauna cabin of his own. He has now distilled this wisdom between the covers of some 200 pages, illustrated with over 150 full color photos, published by Culicidae Architectural Press (Iowa, USA). Author's digital sauna information outlet Saunologia.fi has published nearly three hundred sauna related stories since 2015.

"I felt it as my obligation to make the sauna know-how I've collected over the years accessible also to international audiences. I know there's a huge gap in understanding sauna altogether, I hope with this book I will be able to advance my mission of enabling better sauna experiences all around the world by spreading the word about how great saunas are created," the author states.

The book provides answers  to three major questions:

 • What is a Finnish sauna and what isn't,
 • what you should require from the design of a sauna, and naturally
 • how to design a Finnish sauna in detail.

For who?

The book is aimed at designers, builders, and dreamers of rustic sauna cabins and contemporary apartment saunas. The emphasis and examples concern private saunas, but design principles are well applicable also to large public baths.

The primary place to buy it at first will be Amazon stores around the world. The book is available for order already today, but we are still updating few final things so please wait until evening of 29th before ordering to guarantee receiving the best version possible!
The book is now made available in English. If you are a publisher who would like to publish it in another language, please contact me and let's figure out how to make it happen!

Check out the Amazon.com product page (you can find the book on all Amazon stores, Amacon.com.au, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.co.jp, and so on):
Print edition:

Digital edition (also a link to Amazon):

The Secrets of Finnish Sauna Design has been published 29th April 2021. For more information and how to order, see the page on Saunologia.fi/book.

 

Sähkökiukaan voi käynnistää kännykästä, mutta miten helppoa ja turvallista etäkäyttö on? Saunologia selvitti neljän markkinoilla olevan ratkaisun ominaisuuksia. Testissä havaittiin, että etäkäyttöön liittyy erilaisia rajoituksia ja toisistaan  poikkeavia ratkaisuja. Turvallisimmasta ja kätevimmistä ratkaisusta joutuu maksamaan eniten. Ostajan on  hyvä olla tietoinen etäkäytön kiemuroista, jotta hankkii toiveita vastaavan laitteiston.

Onko sinulla kokemuksia etäkäytöstä? Jaa kokemuksesi kommentoimalla artikkelia!


Tämä artikkeli on toteutettu osana Saunologian Narvi-yhteistyötä

Sähkösaunan helppokäyttöisyys on aina ollut sen suurimpia vahvuuksia. Vaivattomuus vain lisääntyy, kun kiukaaseen lisätään etäohjaus. Tarpeellisuudesta viis, teknologian kehitys tuntuu vääjäämättömästi johtavan suuntaan, jossa kiukaitakin ohjataan muun talotekniikan tavoin älypuhelimella. Miksei myös kiuasta?

Sähkösaunan etäkäyttö vuonna 2021 tarkoittaa sitä, että kiuasta ja siihen liitettyjä lisälaitteita voidaan ohjata älypuhelimen tai tabletin sovelluksella langattoman verkon ja Internetin avulla. Kiukaiden etäkäynnistykseen on toistaiseksi rajallinen määrä ratkaisuja. Saunologia esitteli tuoreeltaan yhteistyökumppani Narvin WiFi –ratkaisun, mutta markkinoilla on pari muutakin tuotetta joihin tässä artikkelissa tutustutaan. Laitteiden ohella perehdymme perusteellisesti turvallisen etäkäynnistyksen vaatimuksiin sekä arvioimme etäkäyttösovellusten käytettävyyttä ja kokonaisratkaisun käytännöllisyyttä. Vertailu ei valitettavasti sisällä täydellistä käyttötestiä, järjestelmien ominaisuuksia on vertailtu paperilla ja sovelluksia testattu Android-laitteella demomoodissa.

Vertailussa mukana ovat valmistajista Huum, Harvia, TylöHelo ja Narvi. Näiden lisäksi IKI on maaliskuussa 2021 lanseerannut oman versionsa Huumin laitteistosta. Harvia tarjoaa myös kahta muuta etäkäyttötapaa, Sentiotec by Harvia –kiuasbrändiin liittyvä järjestelmää ja Shelly Cloud kotiautomaatiojärjestelmää.

Etäkäynnistyksen turvallisuus

Suomessa tapahtuu vuosittain yli 250 saunatiloista alkunsa saanutta tulipaloa. Eräs syy tulipaloihin on palavan materiaalin joutuminen kiukaan päälle kenenkään huomaamatta ja sen syttyminen kiukaan lämmetessä. Erilainen etäkäynnistäminen ilman sopivia turvallisuustoimia uhkaa lisätä paloja, joten viranomaiset ovat aiheellisesti aktivoituneet asettamaan sille turvallisuusvaatimuksia.

Sähkökiukaiden turvallisuutta turvataan standardilla SFS-EN 60335-2-53 (Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins). Standardissa on useita erilaisia sähkökiuasta ja “sähkökiuaslaitteistoa” koskevia käsitteitä ja vaatimuksia.

Standardissa etäkäyttö tarkoittaa, että sähkökiuaslaitteistoa (sähkökiuasta ohjaus- ja suojalaitteineen) ohjataan tietoliikenneverkon kautta, ääniohjauksella tai väyläjärjestelmillä ilman, että laitteistoa nähdään. Etäkäyttövaatimukset kohdistuvat korkeintaan 20 kW kiukaisiin eivätkä  sisällä esimerkiksi käynnistystä viereisestä huoneesta nappia painamalla (kiuasta näkemättä) tai viikkoajastimella siitä huolimatta, että näihin liittyy myös erilaisia turvallisuushuolia. Viikkoajastus on itse asiassa kotikäyttöön suunnitteluissa tuotteissa kielletty. Artikkelin lopusta löydät tiivistetysti muita käyttötapauksia koskevat vaatimukset.

 

Kotimainen sähköteknisen alan standardointijärjestö Sesko on ollut mukana kansainvälisten vaatimusten valmistelussa. Saunojen kohdalla uskotaan olevan eduksi, että  Seskon komitean SK 61Z suomalaisten asiantuntijoiden ja teollisuuden ääni kuuluu ulkomaille. Seskon Juha Vesa kertoo, että suomalaisten muutoksia olla paraikaa viemässä kansainväliseen IEC standardiin, josta eurooppalainen ja suomalainen standardi lopulta muodostuu.

Etäkäytön valmiustila ja ovikytkin

Standardissa etäkäytön turvallisuus on ajateltu varmistettavan niin, että saunatilat  tarkistetaan aina saunomiskerran tai siivouksen jälkeen. Tarkistamisen tuloksena syntyy turvallinen valmiustila ja niin pitkään kuin valmiustila säilyy, voidaan kiukaan lämmitys etäkäynnistää.

Standardissa esitetään kaksi vaihtoehtoista turvallisuusratkaisua, joilla etäkäynnistyksen turvallisuus voidaan teknisesti taata. Nämä ovat ovikytkin ja peittotesti (standardin kohdat 19.101 peittotesti ja 22.108 ovikytkin).

Ovikytkimen idea liittyy kiinteästi valmiustilaan. Ovikytkintä käytettäessä käyttäjän tulee asettaa saunan ulkopuolella olevalta ohjauspaneelilta valmiustila päälle. Tämä vahvistaa, sen että kiukaan etäkäyttö on nyt turvallista. Saunatila ikäänkuin sinetöidään. Mikäli ovi nyt avataan, ovikytkin havaitsee  avaamisen ja purkaa valmiustilan. Etäkäynnistys ei onnistu, ennen kuin valmiustila on ”viritetty uudelleen” turvallisuustarkistuksen merkiksi ohjauspaneelista.

Peittotesti

Peittotesti on vaihtoehtoinen ja hyvin eri tavoin määritelty turvallisuusvaatimus. Siinä ei oteta kantaa ratkaisun yksityiskohtiin tai valmiustilan muutoksiin, ainoastaan siihen, miten turvalaitteiston tulee reagoida, jos kiukaan päälle sattuisi päätymään jokin vieras esine.

Peittotestissä käytetään teholtaan 1,24 kertaa tilassa yleensä käytettävää kiuasta tehokkaampi mallia. Tämä peitetään n. 480g/m2 painoisella villapeitteellä, joka ylettyy kiukaan päältä alas asti. Tämän jälkeen tarkkaillaan kiukaan lämpötilan nousua. Kiukaan pintalämpötilat eivät saa nousta yli 180 Kelvin-astetta kiukaan ollessa toiminnassa. Suomeksi, jos saunassa on normaalisti 25 astetta, ei lämpötila testiesineessä saa kohota yli 200 asteen, jotta se ei syttyisi tuleen. Kiukaaseen pitää siis liittyä jokin turvajärjestelmä, joka estää tällaista tilannetta syntymästä.

Standardin perusteella turvallisuusratkaisut ovat keskenään vaihtoehtoisia ja samanarvoisia. Saunologin näkemyksen mukaan niiden varmuus on kuitenkin eri luokkaa. Ovikytkimen kanssa järjestelmän turvallisuus on voimakkaammin riippuvainen löylyhuoneessa liikkujien huolellisuudesta. Saunan siivoaja ei välttämättä tiedä miten ja milloin saunaa seuraavan kerran etäkäynnistetään. Jos ajastus tehdään sen jälkeen, kun kiukaan yläpuolelle on laitettu rättejä kuivumaan, niin tästä seuraava käry ei ole järjestelmän toiminnalla estettävissä. Peittotestin mukaisesti toteutetun turvallisuusjärjestelmän pitäisi tämä kuitenkin estää. Peittotesti ei myöskään edellytä samanlaista kuittausjärjestelmää kuin ovikytkimen valmiustila.

Mikä on sähkökiuaslaitteisto?

Ennen kuin päästään laitteiden esittelyyn, lyhyt muistutus siitä, miten paljon palasia  etäohjattavaan kiukaaseen liittyy. Teknisesti kokonaisuudesta käytetään termiä sähkökiuaslaitteisto. Oheisessa kuvassa Harvian esimerkki tästä.

kaaviokuva sähkökiuaslaitteiston osista
Sähkökiuaslaitteiston osat 1-9. Kuvalähde: Harvia

Laitteisto pitää sisällään lämmittimen eli kiukaan (9), ohjauskeskuksen (3; myös nimellä kontaktorikotelo tai tehoyksikkö), ohjauspaneelin (1; käyttöpaneeli), lämpötila-anturin (6), mahdolliset suojalaitteet kuten ylikuumenemissuojan (ei kuvassa), turvakytkimen (8) ja ovikytkimen (5), sekä muut lisälaitteet kuten höyrystimen (ei kuvassa) ja kosteusanturin (7). Laitteiston monimutkaisuus on hyvä muistaa mikäli on päivittämässä kiuasta, sillä joudut mahdolliset hankkimaan kaikki mainitut komponentit erikseen.

Jos tilaat netistä, ole tarkkana mitä ostat esim. hankkiessasi ”ohjauskeskuksen”, joita yleensä myydään ohjauspaneelin valokuvalla. Tarkista tarvitaanko kiukaaseen myös ”tehoyksikkö” tai tuleeko se ohjauskeskuksen mukana. Esimerkiksi TylöHelon ”keskus” onkin pelkkä paneeli. Joissakin kiukaissa on sisäänrakennettu ohjauskeskus ja käyttöpaneeli on ”kaukosäädin”, jolloin tämä on ok.

Turvallisuusratkaisut markkinoilla olevissa ratkaisuissa

Vertailussa mukana olevissa ratkaisuissa käytetään sekä ovikytkimiä että peittotestiä, kuten oheisesta taulukosta nähdään

Valmistaja Harvia Huum Narvi TylöHelo
Tuote Harvia Xenio WiFi Huum Uku Wifi (tai GSM) Narvi WiFi TylöHelo Elite  Cloud
Sovelluksen nimi MyHarvia Huum Narvi TyloHelo control
Täydellisen laitteiston hinta alk. n. 800 € 500€ 900€ n. 1200€
Kallein osa Ohjauskeskus, n 400€ (kokonaisuus: paneeli, keskus) (kokonaisuus: keskus, paneeli, anturin) Ohjauspaneeli 650€
Muut osat n 200€ (ohjauspaneeli ja ovikytkin), n. 200€ turvakytkin 900€ sis. 70€ (ovikytkin) + 500€ kontaktori
Turvamekanismi Ovikytkin tai turvamekanismi, viritys paneelista laukeaa Ovikytkin, lämmitys katkeaa/jatkuu Peittotesti, viritys laukeaa Ovikytkin, viritys paneelista laukeaa
Lisäohjaus-ominaisuudet Valaistus, höyrystin, IR-paneelit, tuuletus Valaistus Höyrystin, valaistus, tuoksupumppu, tuuletin.

Sovellusten käytettävyys

Sovelluksen käytettävyys on tärkeä osa turvallista ja miellyttävää käyttöä. Kaikilla valmistajilla on omat iPhone ja Android-sovelluksensa App Store ja Google Play –sovelluskaupoissa etäohjauksen toteuttamiseen. Vaikka sovelluksissa on useimmiten pieniä teknisiä eroja, ovat toiminnallisuudet järjestelmien välillä yhtenäiset. TyloHelon, Narvin ja Harvian sovelluksissa on mukana kokeilumoodi, joten sen  voi ladata puhelimelle ilman laitteiston ostamista ja kokeilla mille se vaikuttaa.

Tässä arvioinnissa käytettävyyttä ei ole voitu arvioida kokonaisuudessaan sillä oikeaa testilaitteistoa ei ole ollut käytettävissä. Arvioinnin kohteena on ollut  sovellusten ”käyttötuntuma” ja käyttöliittymäsuunnittelun ratkaisut ja sovelluksen saavutettavuus, ei esimerkiksi käyttöönotto. Saavutettavuus on käytettävyydelle rinnakkainen erityisvaatimus, jonka tarkoitus on taata erityistarpeita omaaville ihmisille mahdollisuus käyttää tietotekniikkaa. Laki vaatii vuonna 2021 joitakin sovelluksia olemaan saavutettavia. Kiukaan etäohjaussovellukset eivät kuulu lain piiriin vielä, mutta niidenkin saavutettavuuden soisi olevan kunnossa, sillä saunominen on ehdottomasti koko kansan ilo.

Seuraavassa ratkaisut on esitelty käänteisessä aakkosjärjestyksessä tuotekohtaisesti

TylöHelo Wifi

210414-etakaytto-tylohelo-elite_cloud_environment

TylöHelon Elite Wifi ehti markkinoille ensimmäisenä ns. suurista kiuasbrändeistä 2019. Tylon ratkaisussa turvamekanismina on ovikytkin. Oven avautuessa ohjaus reagoi viiveellä kytkien kiukaan pois päältä ja takaisin päälle. Etäkäyttöä varten turvallisuuskuittaus suoritetaan TylöHelon ohjauspaneelista. Mikäli ovi aukeaa, pitää kuittaus toistaa. Alkuperäinen ratkaisu ohjaa kerrallaan yhtä lähiverkossa olevaa kiuasta, eli Tylön ratkaisu ei toimi muiden tavoin missä tahansa pilviteknologian avulla. Teknisesti näppärä käyttäjä voi kiertää rajoituksia luomalla kotiverkolle VPN-yhteyden, mutta tämä tuskin on useimmille käyttökelpoinen ratkaisu. TylöHelo on juuri esitellyt uuden Elite Cloud -mallin joka toimii Internetin välityksellä, tuotteen saatavuus tai hinta ei kuitenkaan kirjoitushetkellä ole selvillä.

Tylon järjestelmä on kokonaisuudessaan vaikein hahmottaa, sillä osien yhteensopivuudesta kiukaisiin tai olemassa oleviin järjestelmiin ei löydy suoraa tietoa mistään. Käytännössä yksinkertaisin ratkaisu on hankkia TyloHelo Sense Elite –kiuas, jonka mukana tulee valmiiksi ohjauskeskus ja –paneeli. Muuten on tarve etsiskellä ohjauspaneeli, ovikytkin sekä WE 40 tai WE50 kontaktorikotelo erikseen. Näille tulee hintaa reilusti yli 1000 euroa. Tällöin ohjauksen saa toimimaan kaikkien ulkopuolista ohjausta käyttävien kiukaiden kanssa. Tylon ratkaisuun kuuluu kuivatustoiminto, joka lämmittää höyrytoiminnolla varustettua kiuasta saunomisen jälkeen jonkin aikaa.

TyloHelo Controller -sovelluksen demovideo https://www.youtube.com/watch?v=pdUdHdcxZ3E

Sovelluksen käytettävyys on tyydyttävä. Sovelluksessa ei ole sinänsä mitään muista poikkeavaa, mutta käyttöliittymässä on tehty valintoja, jotka tekevät sen ymmärtämisestä vaikeaa. Käyttöliittymää hallitseva Off/Standby/On nappirivi on tästä pahin esimerkki.  Suurin ongelma on symbolien käyttö. Play-kaupassa oli kirjoitushetkelle seitsemän arviota, joiden keskiarvo oli 2,6 eli en ole näkemykseni kanssa ehkä yksin. Sovelluksen saavutettavuus on heikko.

Lue lisää valmistajan sivulta https://www.tylohelo.com/fi/control-panel-tylo-elite

Narvi Wifi

Narvi Wifi – laatikko auki4

Narvin Wifi-ratkaisu on kotiverkon kautta toimiva etäkäyttöratkaisu. Toimitussisältöön sisältyvät kaikki tarvittavat komponentit, mikä näkyy hinnassa. Narvin Wifi järjestelmän mukana toimitettavilla osilla on mahdollista ohjata minkä tahansa merkkistä tai mallista kiuasta vaikka tuote onkin suunnattu ensisijaisesti Narvin E-malleihin. Tämän ansiosta sitä voi pitää markkinoiden joustavimpana ja ainakin teoriassa turvallisimpana ratkaisuna.

Narvin turvamekanismi on patentoitu saunatilaan asennettava turvatunnistin, joka  reagoi peittotestin määrittelemiin olosuhteisiin. Tämä on vertailussa ainoa laatuaan. Tunnistin edellyttää asennusta kiukaan yläpuolelle kattoon, eikä sen välittömässä läheisyydessä voi olla tuloilmaventtiiliä. Sinänsä ratkaisu toimii periaatteessa minkä tahansa kiukaan kanssa.

Kuittaus sovelluksessa on helpoin tällä hetkellä tarjolla oleva ratkaisu

Sovelluksessa edellytetään käyttäjän kuittaavan sovelluksessa ajastusta tehtäessä, että lähtötilanne on turvallinen. Mikäli turvamekanismi aktivoituu, lämmitys automaattisesti katkeaa. Kuittaus sovelluksessa on helpoin tällä hetkellä tarjolla oleva ratkaisu, joka vastaa turvallisuusvaatimuksiin.

Narvi-sovelluksen demovideo https://www.youtube.com/watch?v=iACEpBJxssI

Sovellus on ulkoasultaan moderni. Sovelluksen käyttöliittymäratkaisu pyyhkäistävine paneeleineen on useammankin kokeilukerran jälkeen hieman hämmentävä, muutoin kaikki käyttöliittymän osat ovat järkeenkäypiä. Sovelluksessa on erikoinen odotteluhetki, kun kiukaalle lähetetään käynnistys- tai ajastuskomento. Sovelluksella kiuasta voi ajastaa tulevaan ajankohtaan, lämmittää suoraan tai asettaa kellon ajan, jolloin kiukaan pitäisi olla lämmin. Sovelluksen saavutettavuus ei ole muita parempi. Sovellukseen on odotettavissa vuonna 2021 uusia toiminnallisuuksia erityisesti yhteisökäyttöön,  kuten viikkoajastusmahdollisuus.

Lue lisää valmistajan sivuilta https://narvi.fi/wifi/

Huum Uku

210326-etakaytto-huum-ohjauskeskus_huum_uku_5
Virolaisen Huumin etäkäyttöratkaisu Uku on ollut myynnissä jo viisi vuotta. Se on myös tunnettu siitä, että järjestelmää (ohjauskeskus, ohjauspaneeli, ovikytkin, lämpötila-anturi ja ylikuumenissuoja) voidaan käyttää helposti minkä tahansa ohjauskeskuksellisen kiukaan kanssa, tai kuten Narvi Wifin kohdalla kirjoitin, teknisesti minkä tahansa kiukaan kanssa, mikäli kiukaan oma ohjauselektroniikka ohitetaan. Johtuen Huumin etumatkasta markkinoilla, näin on myös tehty ja langattomaan verkkoon tai GSM-verkkoon liittyvää ratkaisua on käytetty eri merkkisten tuotteiden kanssa.

Huum Ukun turvamekanismi on ovikytkin ja kuittaus sovelluksessa ennen käynnistystä. Mikäli ovi on auki, ei sauna lämpiä. Avaaminen ei kuitenkaan vaikuta ajastuksiin, eli järjestely ei vaikuta täysin vaatimustenmukaiselle.  Yrityksestä kerrotaan, että järjestelmän toiminta on tulevaisuudessa muuttumassa, mm. uudella  monitorointiratkaisulla, joka mitä ilmeisemmin vastaa peittotestin vaatimuksiin.  Julkaisuajankohtaa ei ole kirjoitushetkellä vahvistettu. Ukun ohjauspaneelia on saatavana monin eri tavoin viimeistelynä. Näistä tyylikkäin on ehdottamasti puu, josta joutuukin maksamaan satasen ekstraa.

Huum-sovelluksen demo video https://www.youtube.com/watch?v=1aT2f5myu8I

Huum sovelluksen pidempi ikä näkyy positiivisesti sovelluksen käytettävyydessä. Kulmia on ehditty hiomaan vuosien varrella. Käyttötuntuma on sulava, tosin joidenkin toimintojen ymmärrettävyys hieman heikko. Pelkistetty käyttöliittymä auttaa asiaan, sen ansiosta hämmentäviä tekijöitä on vähän. Jostain syystä sovelluksen kieli ei meinaa pysyä yhdenmukaisesti suomena, vaan vieraita kieliä nousee aina välillä esiin. Erikoisin osa sovelluksessa on kalenteriin saunavuoroille. Saavutettavuus on paikoin kunnossa, mutta ei yhteneväisesti edes tyydyttävä. Sovellus kertoo ainoana ilmoituksella (push-notifikaatio) käyttäjälle kun ajastus käynnistyy.

Lue lisää valmistajan sivulta https://huum.fi/produkte/uku-wifi-saunan-ohjauspaneelin/

Harvia & MyHarvia

210326-etakaytto-Harvia_XenioWifi_CX170XW_p1 copy

Harvian ensimmäinen omalla brändillä julkaistu etäohjausratkaisu tuli myyntiin maaliskuussa 2021. Harvia kiukaisiin ja ohjauskeskuksiin etäkäynnistystä on ennakoitu jo vuodesta 2020 XE-malleissa, joten nyt tarjolla olevan MyHarvia Wifin kanssa osin yhteensopivia laitteita on joillakin ihmisillä jo kotonaan.

Harvia tarjoaa tällä hetkellä ensijaisesti etäkäynnistysjärjestelmäksi erikseen ostettava myytävää Xenio Wifi ohjauspaneelia, jonka mukana tulee ovikytkin. Paneeli toimii nykyisten CX 170 ja CX110 ohjauskeskusten kanssa, joihin turvaratkaisut kytkeytyvät. Harvialla on lisäksi tarjolla lisävarusteena vaakatyyppinen turvakytkin, joka on peittotestiin vaatimuksiin mukautuva vaihtoehto ovikytkimelle. Turvakytkimiä on itse asiassa kuusi mallia eri kokoisten ja muotoisten kiukaiden kanssa käytettäväksi. Myöhemmin on tulossa myyntiin myös valmis kiukaan ja etäohjauksen paketti.

Etäohjauksen toiminta riippuu siitä, onko turvamekanismiksi valittu ovi- vai turvakytkin. Oven tapauksessa varten ohjauspaneelista on asetettava päälle etäkäynnistyksen mahdollistava valmiustila. Turvakytkin sen sijaa  tunnistaa fyysisesti kiukaan päällä olevan objektin ja sen kohdalla ohjauspaneeli kuittausta ei tarvita. Turvakytkin  edellyttää seinäkiinnitteistä tai integroitua kiuasasennusta, sillä kytkin kiinnitetään kiukaan sivulle.

Video MyHarvia-sovelluksen toiminnasta https://www.youtube.com/watch?v=xjNp5ifrbqs

Harvian sovelluksen (versio 1.0.1) käytettävyys saa tässä joukossa arvosanan hyvä. Toiminnat ovat selvästi löydettävissä ja niiden käyttäminen on suoraviivaista. Sovelluksen ulkoasu on moderni. Sovelluksen saavutettavuudessa on suuria puutteita, mikä on suhteellisen yksinkertaiselle sovellukselle selvä miinus.  Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu sovelluksen kautta. Ohjeet uuden kiukaan lisäämiseen löytyvät sovelluksesta. Sovelluksella on mahdollista ohjata useita kiukaita, myös hybridisaunaa, höyrygeneraattoria sekä saunan valaistusta. Tylon tavoin Harvian ratkaisussakin on kuivatustoiminta. Ennakko-ohjelmointeja voi asettaa yhden kerrallaan. Tässä kohdassa sovelluksen ja käyttöjärjestelmän kielten välillä on ristiriitaa. Sovellus ei hyödynnä ilmoituksia.

Lisätietoja valmistajan sivuilta https://harvia.fi/tuote/xenio-wifi/

Yhteenveto ja johtopäätökset

Sähkösaunan nettikäytön mahdollisuudet ovat puolessa vuodessa olennaisesti muuttuneet. Saunan lämmittäjälle on tarjolla lisämukavuutta ja mielenrauhaa noin kiukaan hintaisella lisäinvestoinnilla. Turvaratkaisujen kirjavuus tekee kuitenkin tilanteesta kuluttajalle sekavan.

Se miten kätevää etäkäyttö on riippuu kahdesta tekijästä. Ensinnäkin sovelluksen käytettävyydestä. Tässä suhteessa erot ovat kohtuullisen pieniä ja yksikään sovellus ei ole täysin saavutettava. Toiseksi siitä miten sovelluksen ja ohjauspaneelin toiminta on suunniteltu keskenään. Ovikytkimen kanssa etäkäyttö ei olekaan aivan niin helppoa kuin kuvittelisi, ainoastaan turvakytkimellä järjestelmän toimii turvallisesti sovelluksesta käsin. Jälkimmäistä tarjoavat Harvia ja Narvi, mutta vain Narvin ratkaisu kelpaa lähes mihin tahansa kiukaaseen, Harvian turvakytkin soveltuu vain valmistajan kiukaiden kanssa käytetettäväksi.

Lopputuloksen tällä hetkellä tarjolla on kolme varteenotettavaa vaihtoehtoa: Harvia, Huum ja Narvi. TyloHelon ratkaisussa ei ole mitään erityisominaisuuksia, joita muihin ei saisi ja rajoitukset hintaan nähden ovat merkittäviä.

Harvian ratkaisu on merkkiuskollisille suunnattu. Ovikytkimellä systeemin voi periaatteessa virittää toimimaan minkä tahansa kiukaan kanssa. Harvian vahvuus on halvin hinta peruskokoonpanossa mikäli käytössä on jo sopiva ohjauskeskus. Mkäli näin ei ole, on Huum hinnaltaan samaa tasoa. Huumin sovellus on selvästi hiotuimman oloinen ja ohjauspaneelin design omalaatuinen. Turvallisuusjärjestelyn vaatimusten mukaisuus on kuitenkin kyseenalainen ja sen takia tuotetta ei voi suositella.

Narvin Wifi on toistaiseksi markkinoiden ainoa ratkaisu, joka reagoi peittotestiin ja sitä kautta pystyy tarjoamaan turvallisimman vaihtoehdon mille tahansa kiukaalle. Harvia rajoite on turvalaitteen kiuaskohtaisuus. Narvissa Hinnan vastineeksi saa hienostuneen turvamekanismin, kätevän kuittauksen ja täydellisen varustepaketin. On tosin huomautettava, ettei Narvin tai Harvian peittotestin läpäisevyydestä ole sen kummempaa julkista testitulosta, mutta luotetaan siihen, että ne ovat todella tässä suhteessa luotettavia.

Valinta ei siis ole helppo. Hintahaitari on suhteellisen kapea eikä kukaan valmistajista ole tällä hetkellä perimässä sovelluksesta erillistä käyttömaksua. Jos olisin itse nyt hankkimassa hankkimassa tällaista, niin valitsisin joko Narvin tai Harvian turvalaitteella varustetun ratkaisun. Teknisesti ne ovat erilaisia eivätkä sovi samanlaisiin paikkoihin, mutta uskon itse niiden turvallisuusratkaisujen paremmuuteen. Tulevaisuudessa nähdään saadaanko kiukaisiin lisää älyä tai vaikka kiukaalle webbikameran ja sovelluksiin maksullisia toimintoja!

Kiitokset Seskolle ja tuotevalmistajille vastauksista lukuisiin kysymyksiin. Pääkuva Jamie Street, Unsplash, käsittely Saunologia

Lue lisää

Seskon tiedote (huom. tiedotteesta on uudempi versio, jota en kirjoitushetkellä verkosta löytänyt)

Joonas Nuoliojan opinnäytetyö Mondexin kiukaiden etäkäyttömahdollisuuksista, Centria-ammattikorkeakoulu

Liite:

taulukko Seskon ohjeesta erilaisessa käytössä olevien kiukaiden etäkäynnistystapauksiin

Taulukko sähkökiukaiden etäkäytön rajoituksista
Seskon Yhteenveto kiukaiden vaatimuksista eri käyttötapauksissa kiuasstandardin mukaan

2

Heikki Lyytinen ja kadonneen väitöskirjan metsästys.

Pääsiäisen kunniaksi Saunologiassa kirjoittaa arvostettu saunavieras, viime vuonna upean saunatietokirjan julkaissut Heikki K. Lyytinen. Heikki selvitti iloksemme ensimmäisiä kirjallisia lähteitä, joissa sauna on mainittu. Tässä astutaan yli sata vuotta varhaisempaan historiaan kuin aiemmin julkaistussa Acerbin matkatarinassa Suomessa vuodelta 1799.


Suomen niemen ”varhaisbrändäyksestä ” saunamaaksi -
ja varoittavia sanoja saunomisesta

Eurooppalaiset tutkimusmatkailijat ovat valottaneet jo 1600- ja 1700-luvuilla raporteissaan suomalaisten vanhoja saunoja ja saunomistapoja. Matkaraportit ovat tärkeä lähdealue saunakulttuuristamme. Ne antavat tietoa myös saunojen arkkitehtuurista.

Tällaisia tutkimusmatkailijoita ovat olleet esimerkiksi ranskalaiset Charles Ogier, Briennen herttua Étienne-Charles de Loméine, ranskalainen komediakirjailija ja seikkailija Jean-François Regnard, joka teki huvimatkan Lappiin, Schleswig-Holsteinin herttua Adam Olearius ja pappi Reginald Outhier sekä italialainen Giuseppe Acerbi. Näitä matkailijoita on saunoja koskevassa kirjallisuudessa paljon lainattu.

Erityisesti Acerbi teki Suomen ja suomalaisen saunan Euroopassa tunnetuksi yhden saunakokemuksen perusteella, koska hänen matkakertomuksensa käännettiin useille Euroopan kielille: saksaksi, ranskaksi ja hollanniksi sekä lyhennelmänä myös italiaksi ja tanskaksi. Suomen brändäys saunamaaksi alkoi siis varsin varhain. Tämä on hyvä muistaa, kun nyt olemme UNESCO:n tunnustama saunamaa.

Ei kaikki kovin imartelevaa

Charles Ogierin kuvaukset vuodelta 1634 eivät ole millään tavoin mairittelevia silloisesta saunakulttuurista. Tosin tämä aika oli Euroopassa jo saunakulttuurin rappeutumisen aikaa. Ehkä tuolloin ei ollut ajanmukaista todeta saunomisesta mitään ylistävää, vaikka se saattoi Suomen niemellä olla ainutlaatuista elämän ilotulitusta.

Ogierin mainitsemat niin sanotut finn-bastut merkitsivät yhteissaunomista ja havainnot ovat hänen Ruotsissa näkemästään saunasta. Niissä naispuoliset saunottajat kuvataan varsin estottomiksi miehiä pestessään. Saunoissa harjoitettiin tuolloin myös kuppausta. Ogier kertoo päiväkirjoistaan vuosilta 1634-1635:

”Saunaan tulee miehiä ja rouvia ja nuoria tyttöjä samaan aikaan. Naisilla on vain paita peitteenään, kun taas miehet peittelevät paikkojaan koivuvastalla. Tapa ja hyöty ovat täällä karkottaneet hävyntunteen. Eivät edes siveimmätkään naiset kainostele näihin lämminkylpylaitoksiin menemistä, vaan käyvät niissä miehineen ja poikineen. Monet antavat laittaa kupparinsarvia melkein koko ruumiinsa peitoksi siten vapautuakseen siitä veren runsaudesta, jonka liiallisella juomisella ovat hankkineet, ja tulevat niin verisiksi – hirvittävä näytelmä.”

Saman tyyppinen on myös herttua Loméinen kuvaus vuodelta 1655. Hän luonnehtii saunomista seuraavasti:

”Siellä näimme kummaksemme ja inhoksemme naisia ja miehiä, sikoja ja hevosia, poikia ja tyttöjä, kanoja ja lehmiä – sikin sokin saunassa ilkialastomina, ei vaateriekalettakaan edessä, hikoillen kauheasti kuin kuolemantaudista toipuvat. Meidät nähtyään he menivät huuhtomaan ruumistaan pienelle purolle, johon he olivat tehneet varta vasten avannon jäähän. Sitten he palasivat aivan vakavina ja alastomuuttaan punastumatta tulikuuman uuninsa soppeen.”

Samasisältöinen on saksalaisen maantieteilijän ja matemaatikon Adam Oleariuksen kuvaus Inkeristä. Matkastaan 1634-35 Venäjälle hän kertoo tuon ajan saunomisesta seuraavaa:

”He kestävät kovaa kuumuutta, makaavat hikoillen penkillä, ajatuttavat kuumuuden vihdoilla ruumiiseensa ja hierotuttavat itseänsä niillä (mikä minusta on sietämätöntä). Ja kun he kuumuudesta ovat vallan punottavat ja raukeat, eivät enää kestä saunassa, juoksevat he, niin naiset kuin miehetkin, alastomina ulos, valelevat itseänsä kylmällä vedellä, jopa talvisaikaan piehtaroivat lumessa ja tällä ihonsa hierovat ikään kuin se olisi saippuaa ja sitten takaisin lämpimään kylpyyn.”

Kuva kittiläläisestä maatilasta 1700-luvulta
Regnard Outhier matkapäiväkirjan 1736-1737 kuvitus Kittisvaarasta, Pellon kunnasta: Kittilästä, Kortenniemen talo. Sauna sijaitsee hieman pihapiirin ulkopuolella, ei kuitenkaan Tornio-joen törmällä. Kuvalähde Martti Vuorenjuuri: Sauna kautta aikoen.

Saunakulttuuria korkeilta koturneilta

edellisissä matkakuvauksissa on Tuskin mitään epäuskottavaa. Tuon ajan tiedepiireissäkin oli saunomisen tila samasisältöisesti tunnistettu. Valtio-opin ja historian professori Mikael Wexionius tähdensi Suomen yliopistolaitoksen syntyvaiheessa eli Turun Akatemian avajaisissa  vuonna 1640, että kaikki suomalaiset käyvät ahkerasti saunassa:

"Jopa ankarassa pakkasessa he syöksyvät ulos saunasta ja ammentavat innoissaan ja naurussa suin vettä kaivosta, joesta tai järvestä ja kaatavat sitä alastomalle iholleen. Mutta tästä heidän ruumiinsa karaistuvatkin ja tulevat ponnistuksia kestäviksi."

Saunominen ei siis ollut yhdentekevä tapahtuma, koska se mainitaan peräti yliopiston avajaisissa. Olihan puhujana oman aikansa tieteen alat hallitseva ja tuottelias renessanssioppinut professori, joka järjesti Turun akatemian juhlalliset avajaiset ja piti siellä pääpuheen. Puheessaan hän korosti sivistyksen tärkeyttä kansakunnalle. ”Saunasivistys” oli tosin puheessa marginaalissa.

Michael O Wexionius, kuva Wikimedia

Wexionius oli kirjoittanut (Martti Vuorenjuuren mukaan  väitöskirjassaan  v. 1650 ) aiemmin seuraavasti:

”Suomalaiset lapsenpäästäjät vievät vastasyntyneet lapset tavattomaan kuumuuteen saunaan. Siellä he vihtovat lapsia lehtevillä vitsoilla, kunnes lasten iho punottaa kuin ryssännahka (sahviaani). Samalla tavalla tekevät lapsivaimot. Ja yleensäkin suomalaiset käyvät saunakylvyissä erittäin uutterasti. Saunasta poistuessaan he valelevat kovimmallakin pakkasella paljasta ruumistaan hilpeinä ja iloisina jään ja lumen sekaisella vedellä, jota ovat ammentaneet kaivosta, joesta tai merestä. Tästä johtuukin, että heillä näyttää olevan erityisen vankka ruumiinrakenne ja voimakkaat jäsenet. Maan karuus ja ilmasto voimistavat ihmisiä tietysti nekin.”

Mitä tuon ajan lääketieteilijät ajattelivat saunomisesta?

Smålannista syntyisin olevan tutkijan Petrus Linstorphiuksen Turun kuninkaallisessa akatemiassa julkaistu väitöskirja vuodelta 1688 ottaa sivujuonteena kantaa edellä kuvattuihin saunomistapoihin myös terveyden näkökulmasta. Tämän lähteen yllättävä löytyminen on oma tarinansa. Kerrottakoon se seuraavassa:

Täydentäessäni vuoden vaihteessa Terve Löyly-kirjani uudispainosta, luin Uppsalan yliopiston lääketieteen professori Hans Hägglundin mielenkiintoisen kirjan ”Bastuboken”.  Tämä ilmestyi vuonna 2020 ja joka käsittelee varsin monipuolisesti saunomisen terveysvaikutuksia.

Kirjan yhdessä pääkappaleessa kysytään, mitä tiede sanoo saunasta ja terveydestä. Tällöin Hägglund viittaa Turun Kuninkaallisessa Akatemiassa, joka oli yksi viidestä Ruotsin valtion suurvaltakauden yliopistoista, vuonna 1688 julkaistuun väitöskirjaan. Hän antaa ymmärtää, että väitöskirja tarkastelee saunan ja terveyden yhteyksiä ja mainitsee väittelijäksi Petrus Langeliuksen sekä väitöskirjan käsittelevän suomalaista saunaa. Samalla hän tosin toteaa, että tekstin kopio oli kulunut ja vaikeasti luettava, eikä hän hallinnut latinaa. Siksi hän ei käsitellyt teosta enempää. Ilmeisesti Langeliuksen väitöskirjaa oli lainattu samassa hengessä ja samoin johtopäätöksin aiemminkin, siihen sen kummemmin perehtymättä.

Ruotsista Kreikkaan ja takaisin maan pinnalle

Kiinnostuin asiasta entisestään, koska missään vanhoissa lähteissä, joita kirjassani olin käyttänyt, ei mainittu kyseistä julkaisua. Kun sain väitöskirjan käsiini, innostuin vielä enemmän. Väitöskirjan nimi oli ”De Atomis”. Ajattelin oitis, että väitöskirjan teoreettisena perustana on varmaankin kirjassani esittelemä Asklepiadeen oppi, joka vaikutti antiikin Rooman kylpykulttuuriin. Opin tautalla oli Demokritoksen atomioppi.

Lataa PDF: 1688-Langelius-De_atomis

Samalla häivähti ajatus, saattaisivatko hiukkaset (lat. atomus) liittyä jotenkin myös suomalaiseen savusaunaan ja sen lämmitysaikana syntyviin hiukkasiin. Tuohon aikaan atomeilla tarkoitettiin silmälle näkymättömiä pienen pieniä hiukkasia kuten tomuhiukkasia. Olinhan näitä asioita juuri käsitellyt edellä mainitussa kirjassani savusaunan lämmityksen yhteydessä. Ajattelin, että tällä väitöskirjalla olisi saunakulttuurimme kannalta kiinnostavaa kulttuurihistoriallista arvoa.

Mainitun Asklepiadeen teorian mukaan ihmiskeho koostuu alkeishiukkasista, atomeista ja huokosista atomien liikkuessa jatkuvasti huokosten läpi. Nesteiden virratessa kehossa vapaasti keho oli terve. Sairaudet taas johtuivat siitä, että atomit estivät nestevirtauksen huokosissa. Atomien koon, määrän tai väärän liikkumisen ajateltiin aiheuttavan esteitä, kuten tänään puhumme verisuonten ahtautumista. Huokoset saattoivat olla myös liian laajentuneita tai supistuneita, jolloin ne saattoivat aiheuttaa sairastumisen.

Edellä mainittujen kehon elementtien katsottiin pysyvän tasapainossa oikean ravinnon, nesteen, liikkumisen ja kylpemisen avulla. Kylpemisen merkitystä korostettiin hikoilun aiheuttajana erityisesti huokosten ollessa liian supistuneina. Nesteitä taas tarvittiin huokosten ollessa liian laajentuneina.

”Ahmin” tekstiä innostuneena, tosin välillä pysähtyen antiikin latinaa harrastaneelle myöhäislatinan tuntemattomien sanojen kohdalla. Pian kuitenkin havaitsin, että väitöskirja oli kuivaakin kuivempaa hiukkasfysiikkaa, jossa ei suomalaisesta saunasta sen enempää kuin saunomisestakaan mainittu mitään. Kysymys ei ollut suomalaisesta saunasta.

Innostusta seurasi pettymys.

Tämä ei ollutkaan se ”kadonnut” väitöskirja.

Kiinnostava väitöskirjalöydös?

Uppsalan yliopistosta ja Turun yliopiston väitöskirjaluettelosta saadut tiedot osoittivat, että samana vuonna 1688 oli samassa opinahjossa väitöskirjan tehnyt toinenkin Petrus.

Voisiko tämä olla se oikea?

Petrus Linstorphiuksen väitöskirjan aihe oli ”BALSAMUM VITAE Seu DISSERTATIO ACADEMICA De CALIDO INNATO” , suomeksi ”Elämän balsami eli akateeminen väitöskirja synnynnäisestä ruumiinlämmöstä”. Kirja oli noin kahden kymmenen sivun mittainen Tässäkään väitöskirjan nimi ei näyttänyt antavan suuria lupauksia, mutta mainitaan siinä sentään otsikossa lämpö -sana. Hankin kopion tästäkin väitöskirjasta Uppsalan yliopiston arkistosta, Turun yliopiston väitöskirjaluettelon avustuksella.

Lataa PDF: 1688-Calido innato

Kyseessä oli lääketieteen alan väitöskirja, jonka teoreettinen perusta on antiikin lääketieteessä. Väitöskirja sisälsi runsaasti lainauksia antiikin auktoriteeteilta Platonista ja Hippokratesta lähtien. Väitöskirja oli luonteeltaan ajalle ominaisesti hyvin spekulatiivinen.

Väitöskirjassa pyritään selvittämään ihmiskehon elämään ja kuolemaan liittyviä perustekijöitä. Niihin kuuluu esimerkiksi ruumiin lämpö (lat. innatum calidum). Ruumiin nesteillä on myös tärkeä merkitys terveyteen. Lämmöllä, kosteudella, kuumuudella ja kylmyydellä on niin ikään omat heijastusvaikutuksensa ihmisen terveyteen. Väitöskirjassa korostetaan myös kehon ja mielen vahvaa liittoa, ja saunomisessakin kohtuus on terveyden kannalta kaunein hyve. Mielenkiintoisena seikkana väittelijä toteaa, että unen ohjauskeskus on aivoissa eikä sydämessä, kuten Aristoteles väittää.

Ilmeisesti varsin niukkojen saunamainintojen vuoksi väitöskirjan sisältöä ei ole tiettävästi koskaan lainattu saunakontekstissa, eikä kaikille asiasta kiinnostuneille väitöskirja ole avautunut kielensä vuoksi.  Tosin väitöskirjan olemassaoloon on kerran viitattu yhdessä amerikkalaisessa lääketieteen aikakausilehdessä 1960-luvulla. Ajattelin kuitenkin katsoa, oliko tämä niin sanottu oikea, ensimmäinen väitöskirja, johon myös professori Hägglundin oli hyvässä uskossa tarkoitus viitata.

Ennen lukukokemusta olin saanut vihiä, ettei tämäkään väitöskirja käsittelisi saunomista.

Ensimmäiset yhdeksän sivua olivat enemmän puuduttavaa kuin kiinnostavaa lukemista,  mutta kymmenes sivu (s.10) yllätti. Tekstissä oli pysähdyttävä lause heti keskeisen elinehdon eli hapen käsittelyn yhteydessä, jonka puutteen katsottiin johtavan pikaiseen kuolemaan.

Teksti jatkui: ”Ex hoc nimio calido in balneo multi,...occubuisse dicuntur, …” eli suomeksi: ”Monien sanotaan kuolleen saunan liiallisen kuumuuden johdosta.” Saunan liiallinen kuumuus mainitaan siis kohtalokkaana esimerkkinä elämän pituutta käsiteltäessä. Siis jo 1600-luvulla tiedettiin se, mikä tapahtui saunomisen MM-kilpailuissa, kun yksi finalisteista kuoli traagisesti vuonna 2010 kohtuuttoman kuumuuden seurauksena.

Sen jälkeen seurasi sivuja, joissa ei jälleen millään tavoin viitattu saunomiseen, mutta julkaisun sivulla kuusitoista (s.16) palataan esimerkinomaisesti saunomiseen – tällä kertaa tarkoittaen nimenomaan suomalaisen rahvaan (plebeija gens Fennorum) harjoittamaa saunomistapaa, jossa keho ensin pehmitetään saunan kuumuudessa ja kaadetaan sitten kylmää vettä päälle. Rahvas ei pelkää myöskään kastautua joissa ja kaivoissa talvellakaan, vieläpä millään tavoin vahingoittumatta. Väittelijä epäröi, onko kuumuus kylpijöille lainkaan virkistykseksi. Äkillisen lämpötilamuutoksen (mutatio subitea) hän näkee kenelle tahansa (cuivis) turmiolliseksi (perniciosa).

Sen aikaisen terveyskäsityksen mukaan kuuma-kylmä-altistus nähdään siis enemmän tai vähemmän luonnon vastaisena – varsinkin äärimmäisen kuumissa ja kylmissä olosuhteissa. Väitöskirjasta on luettavissa – ainakin rivien väleistä - väittelijän oma näkemys: tuskin löytyy parempaa esimerkkiä ääriolosuhteiden fysiologisista seurauksista ihmiskehoon kuin suomalaisesta saunomisesta.

Se mikä on äärimmäisen omituista, on epäterveellistä.

Itse löydöksestä ja omasta innostuksesta siihen tuli mieleeni antiikin runoilijan Horatiuksen mietelmä: ”Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus” eli ”Vuoret ovat synnytystuskissaan, syntyy naurettava hiiri”

Vuoret siis vavahtelivat, mutta löydöksen anti jäi varsin laihaksi. Tosin tämä 1688 teos ”tieteellisesti” vahvisti sen, mitä tutkimusmatkailijat olivat aiempina vuosina ehkä skandaalin hakuisemmin saunasta kertoneet.

Lähteet

Hasan, Jeddi, Karvonen, Martti J. and Pirhonen, Pekka 1965 Physiological Effects of Extreme Heat as studied in the Finnish ”Sauna” bath. In publication ”American Journal of Physical Medicine. Vol. 45. No 3.

Hägglund, Hans 2020 Bastuboken. Heta fakta om bastu och hälsa. Stockholm: Ekerlids Förlag

Langelius, Petrus 1668 De Atomis. Dissertatio academica.  Aboa: Regia academia aboensis 1688-Langelius-De_atomis.PDF

Linstorphius, Petrus 1668  Balsamum vitae seu dissertatio academica de CALIDO INNATO. Aboa: Regia academia aboensis. 1688-calido innato.PDF

Lyytinen, Heikki K. 2021 Terve Löyly. Maailman hikoilu- ja kylpykulttuureista savusaunan saloihin, Jyväskylä: Kustannus Linna


Editorin kiitokset Heikille, Uppsalan kirjastolle ja Risto Elomaalle

Vuosina 2016-2020 Suomessa paloi keskimäärin 257 saunaa vuodessa. Useimmiten kärysivät saunarakennukset (175 hälytystä), mutta myös omakotitalojen ja kerrostalosaunojen saunat aiheuttivat yhteensä lähes yhtä paljon vaivaa palokunnille. Merkittävä osa paloista voitaisiin välttää omistajien ja käyttäjien ennaltaehkäisevillä toimilla. Tiedot selviävät Pelastusopiston Pronto-järjestelmästä, jonka tilastoja Saunologia analysoi.

Julkaisin Saunologiassa neljä vuotta sitten iloisen uutisen tuolloin positiivisesta trendistä saunarakennusten tulipalojen suhteen. Tuolloin palojen viiden vuoden keskiarvo oli saavuttanut alimman pisteensä vuosiin. Pyysin maaliskuussa 2021 uudelleen Pelastusopiston suunnittelija Heidi Liukkoselta tilastoja opiston ylläpitämästä Pronto-tietokannasta toistaakseni analyysin.

Savu ei hälvene

Viime vuosien kehitys ei ole saunoille edullista. Saunapalojen tulipalot ovat jälleen lisääntyneet. Hyvä laskusuhdanne on kääntynyt vastakkaiseen suuntaan.

kuvaaja lukumäärästä
Saunarakennusten tulipalojen lukumäärä 2004-2020 Pelastusopiston Pronto-tietokannan mukaan.

Saunoihin liittyviä paloja oli esimerkiksi vuonna 2020 245 kappaletta, lisäksi vaaratilanteita kirjattiin 118. Vaihtelu viimeisen vuoden aikana tässä vain vähäistä.

kuvaaja Saunasta alkunsasaaneiden palojen ja vaaratilanteiden lukumäärät
Saunasta alkunsasaaneiden palojen ja vaaratilanteiden lukumäärä 2004-2020 Pelastusopiston Pronto-tietokannan mukaan.

Vuonna 2020 hälytyksiä oli kokonaisuudessaan vähemmän kuin aiempana viitenä vuonna, ehkäpä pandeamian vuoksi ihmisillä oli aikaa saunoa rauhassa ja huolehtia myös saunoista?

Kuvaaja Tavanomaisimmat rakennukset, joissa palotilanteita tapahtuu 2016-2020
Tavanomaisimmat rakennukset, joissa palotilanteita tapahtuu 2016-2020 Pelastusopiston Pronto-tietokannan mukaan.

Palohälytyksistä suurin, 44 %, kohdistui saunarakennuksiin. Tämä on merkittävä osuus ottaen huomioon, että saunoja on rakennuskannasta paljon vähemmän kuin omakoti- ja kerrostaloja, joissa tapahtui yhteensä vähemmän paloja ja vaaratilanteita.

Top 10 hälytyskohteet Kpl 2016-2020
Saunarakennukset 875
Omakotitalot 339
Asuinkerrostalot 328
Rivitalot 149
Osav. vapaa-ajan asuinrakennukset 99
Paritalot 33
Talousrakennukset 24
Laitospalvelujen rakennukset 22
Hotellit 18
Pienkerrostalot 16
Uimahallit 9

Saunapalojen todennäköinen syy saadaan useimmiten selville. Syitä on paljon. Alla olevaan listaan sisällytin kaikki vähintään 1 %:ssa tapauksista (kokonaismäärä 1987) mainitut syyt. Kaksitoista yleisintä syytä kattaa 95 % tapauksista, tosin 20 % näistä on ”muita” tai selvittämättömiä syitä.

Kuvaaja Saunasta alkunsa saaneiden palotapahtumien tilastoidut syttymissyyt 2016-2020
Saunasta alkunsa saaneiden palotapahtumien tilastoidut syttymissyyt 2016-2020 Pelastusopiston Pronto-tietokannan mukaan. Mustalla värillä on merkitty syyt, joihin saunan omistaja tai lämmittäjä olisi voinut todennäköisesti vaikuttaa.

Yleisin syy on riittämätön suojaetäisyys, tämän jälkeen sähkölaitteen tai –asennuksen vika, häiriö tai huoltamattomuus sekä vaurio tulisijassa tai hormissa. Luokittelisin nämä kaikki vältettävissä oleviksi syiksi. Kaiken kaikkiaan kaaviossa mustalla värillä eroteltujen, mielestäni vältettävissä olleiden tapahtumien osuus nousee yli puoleen. Esimerkiksi salamaniskusta käryää vain kourallinen saunoja vuodessa.

Älä kutsu palokuntaa saunaasi - ainakaan työtehtävissä

Saunojen paloturvallisuudessa riittää vielä parannettavaa. Erityisesti saunarakennuksia tuhoavien palojen määrä on kohtuuttoman suuri. Vaikuttaa sille, että harvemmin käytettävien saunojen tulipaloriski on poikkeuksellisen korkea. Tämä liittyy selkeästi myös puulämmitteisyyteen, tosin eivät sähkösaunatkaan turvassa ole, jos niiden asennus- ja sähkötyöt on tehty huolimattomasti.

Syitä paloille on lukuisia. 2000-luvun alkupuolella kevythormit aiheuttivat paloja välikattoon, että asiasta huolestuttiin. Aiheesta Tampereen teknillisessä yliopistossa väitöskirjan tehneen Perttu Leppäsen työssä havaittiin useita riskejä, joista liian paksu eriste ja riittämätön suojaetäisyys olivat keskeisiä. Vaikka kevythormien rajuimmat ylilyönnit on tiedottamisen ja tarkastamisen kautta toivottavasti nyt ohitettu, sytyttävä vajavaiset turvaetäisyydet edelleen (liikaa) paloja.

Jokainen saunan omistaja voi omalta osaltaan parantaa paloturvallisuutta rakentamalla fiksusti, huolehtimalla säännöllisestä nuohouksesta, pitämällä silmällä kiukaan ja hormin kuntoa sekä lämmittämällä kiuasta kohtuullisesti.

Lue lisää YLE:n artikkeli saunapaloista 2018

Katso Leppäsen esitys PSR/PSS roadshow'ssa YouTubesta

Kiitos Pelostusopiston Heidi Liukkoselle uudesta datapoiminnasta!

My new book Secrets of Finnish Design will be published 29th of April 2021. As a kind of preview, this post includes several themes that explored in the book in more depth. Enjoy 🙂


Can you tell facts from fiction when it comes to sauna? Check out these ten common mistakes about sauna so you don’t fall far the simple misbelieves - not even the most ridiculous ones! (see number 10...)
Note that when I say sauna, I am talking about a sauna room.

1. Sauna must be 90 to 100°C (194 to 212°F) warm

There’s no sweating without proper heating, right? Although few hard core sauna enthusiasts only get their kicks beyond 110°C (230°F) it is perfectly fine to appreciate sauna at lower temperatures. If the sauna is thoroughly warm at 65°C (150°F), most people can find it satisfying. Personal preferences are more important than absolute temperatures and well-designed saunas can enable one to experiment with anything between 60 and 110°C (140 to 230°F).

Another problem with a single perfect temperature and that is measurement. In reality, the temperature of sauna air and different surfaces is never constant. It changes usually mostly depending on the height at which it is being measured. Even if you do know the “standard” measurement point (one meter above the top bench) it doesn’t give you the full picture how it feels inside the sauna.

160416-Lämpömittari

2. There are more saunas than cars in Finland

One of most quoted claims about Finland and saunas is the amazing number of saunas. And indeed the density of saunas per population in Finland is the highest in the world. Or at least probably it is because in reality nobody knows how many saunas there are exactly in Finland.

One widely circulated sauna count figure is 50% higher than the official statistics and I believe the truth lies somewhere in between. But we do know that there even more cars today than any optimistic sauna person can find saunas. This is bit sad, but luckily some cars have already been successfully converted into saunas and currently Finnish government sponsors scrapping old vehicles...

170911-kootut-saunat-autot
My calculation of cars (autot in Finnish) vs. saunas in Finland in 2017

3. You can get dizzy and nauseated when oxygen runs out in a sauna

Finns complain that some saunas are bad because you run out of oxygen and have to leave as the air gets too thick to breath. That does sound pretty bad.

Luckily it’s not true. However, you may accumulate too much carbon dioxide if your sauna is poorly ventilated. The same problem occurs at a space station or in a shelter. Oxygen is also consumed, but it is less of a problem than carbon dioxide.

If the sauna gets very hot, over 100°C (210°F) and lots of steam is being created, the conditions may exceptionally reduce the amount of oxygen in the air. However, you must be quite hard core sauna fan to experience that. Also the combined effect from heat, carbon dioxide, and oxygen makes it difficult to tell which one of them is the source of discomfort.

161021-happi_ja_hiilidioksidi_saunassa-v2
This graph displays an approximation of how quickly carbon dioxide (red, higher line) and oxygen (lower, blue line) will reach their recommended highest (CO2) or lowest (O2) indoor concentrations. X-axis is minutes

4. The bigger sauna, the better

One repeated question on sauna design is that how big should it be?

Having a lot of space in a sauna is good because nobody wants to crammed up cheek to cheek with naked sweaty people (at least involuntarily). But don’t overdo it. Although in fact many Finnish saunas integrated with new apartments are still too small (under 4m2, 43 sq.ft), the size of sauna should follow the desired use and the typical number of bathers.

Even though I usually downplay the environmental impact of sauna heating, there is no escaping the fact that sauna consumes notable amount of energy. And the bigger it is, the more energy will be needed, the longer it may take to warm up, and more work to clean and maintain.

Excessive size is a particular problem with electric saunas in countries with 115V electrical system. In those locations, it may become simply impossible to power up a large sauna (say over 8m2, 86 sq.ft) because power supply for a 10 kW heater cannot be arranged.

5. Heat of the sauna can be dangerous for pregnant women and small children

The pandemic has raised awareness that the health of unborn babies is at risk if mothers catch a high fever during pregnancy. The connection between developmental issues and body hyperthermia has been known some time in medicine, but does that warrant a sauna ban for expectant mothers, or infants?

In Finland, women enjoy sauna regardless of their phase of pregnancy. They might adjust their heat exposure according to their subjective well being but they do not need to avoid. In fact there is another mythical believe that sauna could induce labor when one is overdue, something consider as a blessing.

The Finnish practice is supported by Canadian and Finnish research. Studies of core body temperature have found that sauna raises the core temperature relatively slowly so that future mothers can easily and risk free enjoy saunas in moderation. In contrast, soaking oneself in a hot tub increases the core temperature faster.

Similar finding applies to kids. Most Finnish infants are exposed to sauna before they’ve reached six months. Kids have a lower ratio of body area to mass and don’t sweat quite as much well as adults, so their heat exposure has to be monitored. When they began to walk and talk, they’ll do regulating exposure on their own. But bit of sauna in itself does not hurt the young ones.

6. Traditional Finnish type of sauna is not as healthy as an infrared sauna

191106-ir-sauna-pixabay-solskin-1920
IImage Pixabay, solskin

So called infrared saunas have become a craze around the world. They are promoted with a plethora of benefits which are seemingly a world apart from traditional saunas.

Now let me say few things about this.

First, all serious sauna folks rebuke the word “infrared sauna” and point out that the official term is an infrared cabin as the installations do not qualify as saunas. Saunas have visible heaters with stones, a high temperature, and a possibility to make steam.

Second, deep down the difference between infrared heating and traditional sauna heating is much smaller than you’d think. In fact, traditional sauna also provides almost half of its thermal effect with radiation, the fact it is “infrared” is just not emphasized. Traditional sauna provides other mechanisms as well, also accompanied with a higher temperature that induces sweating quicker.

It is questionable if there are health benefits that would not be attainable with a real sauna if it was utilized more like an IR-cabin. What we know from terrific new research about Finnish sauna, is that it promises several major health benefits and the evidence is stronger than anything found for “IR-saunas.”

7. Sauna is a great place for partying, boozing and posting to FB, IG and TikTok

Expats and immigrants who have found themselves in a native Finnish sauna with the natives may be fooled to think that drinking beer and jumping into ice cold water is inseparable, or even the only acceptable, sauna practice. And all of that fun has to be shared I social media in real-time, right?

Considering the amount of time Finns spend in a sauna, amazingly few incidents happen. But when something goes wrong it is usually associated with excessive drinking. Burns, drowning and even heart attacks may result if you combine heavy drinking with hard sauna. And your smart phone won’t like it either. Using a touch screen with wet fingers is, well, next to impossible and chances of losing the hold on the device is also a good risk.

So enjoy sauna, drink moderately and preferably afterwards, and keep your phone in a sauna mode (in Finnish,  means silent and outside sauna) to maximize the value of your sauna time.

8. A wood-burning sauna is superior to an electrically heated one

It is not difficult to find a Finn who will assure you that the only proper and authentic way to experience sauna is in a cabin heated by a wood-burning sauna stove. Electric heaters are deemed second class using several arguments, some of which may seem credible such as making the air too dry or because of annoying noise and smell.

Now here’s the thing. The biggest, typical difference between electric and wood-burning heater is the sauna in which they are located in. Wood-burning heaters are usually found at cabins, electric heaters in integrated apartment saunas. They are not even competing in the same category! Wood-burning heaters have an advantage from the start. They also affect the air flow in the sauna, at best clearly improving the air quality. In this sense, they are better, but almost like a side-effect, not because the fuel would be blessed.

Electric heaters have many desirable properties over their wood-fired cousins. Ease of use and usability come to mind first. Nowadays there are apps, such as Narvi WiFi , to control your heater. If you are subscribing to “green” energy plan, your environmental footprint and conscience won’t be tarnished by heating your sauna. This is not something wood-burning sauna users can be proud of.

(this debate can get much more complicated if you take into comparison a smoke sauna heater, or other “single-fired” wood-burning stove, but that’s too long story to discuss here and the data is inconclusive for several aspects).

9. Sauna is a Finnish, or Estonian, invention

The word sauna has existed in both Finnish and Estonian languages for a very long time. And in fact both languages have shared origins. The world became to associate sauna with Finland during the 20th century, partially thanks to successful Finnish athletes who promoted its use. For instance, runner Paavo Nurmi attributed his Olympic victories partially to sauna. As a result, the word sauna is now probably the best recognized Finnish word globally.

The inconvenient truth is that we know slightly more about the etymology of sauna than its pre-history. There is no conclusive evidence of sauna’s origins around either Finland or Estonia (or Russia for that matter) to say where this idea came from. Different historians and writers have made their own interpretations, but in fact we don’t know. It could be from 4,000 BC Finland or 2,000 BC Russian. The view proposed by author Mikkel Aaland that I also favor is that sweat bathing solutions have been invented somewhat independently around world with various names.

But let’s still keep faith in the fact that Finns have nurtured this tradition superbly over years, as now indicated by the inclusion of sauna bathing in the UNESCO intangible cultural heritage listing!

10. It is dangerous to pour water on an electric sauna heater

false warning of electric sauna
A random pick from internet: warning about short circuiting an electric heater with water. Photo: u/xordanemoce, Reddit

This is by far one of my all time favorites. I am not the only Finnish traveler who has seen signs forbidding creating steam in a lukewarm space called sauna. Some mention a reason for this that the system may “short circuit”.

What utter rubbish!

The electric heaters for Finnish sauna have been designed to withstand a water shower. They are secured so that water poured from the top will never reach places that would damage the unit or pose danger to the sauna bather. Even if you observe a glowing red piece of a resistor, it does not indicate electric hazard. It will give out an angry hiss if water hits it, but it should not break and most definitely it will not electrocute you! These types of accidents never happen in Finland where we have at least a million electric sauna heaters in action.

futile sauna warning signs
Sauna warning , signs, image from steamsaunabath.com

I do recommend against spitting on the rocks, that's just gross!

A word of caution though. The parts that belong to the heater system but are placed outside the heater, such as the control panel or wall-mounted temperature sensor, may not be designed similarly so don’t hose down those bits!


That’s it!

I actually wrote about more myths than ten, but sign up for the announcements for my upcoming book and you’ll receive them by email in early April 2021!

Amerikkalainen historian professori Ethan Pollock julkaisi 2019 erinomaisen kirjan venäläisen ”saunan” historiasta. Kirjan lukeminen tarjosi minulle uusia oivalluksia myös suomalaisen kylpykulttuurin identiteetistä ja historiasta, erityisesti sen kansainvälisestä jalansijasta. Millaisia olivat banjan aikakaudet ja milloin sauna lähti omille teilleen? Se selviää tässä Saunologian kirjaesittelyllä alkavassa pohdinnassa.


Olen pyrkinyt esittelemään Saunologiassa lukijoita mahdollisesti kiinnostavaa suomenkielistä saunakirjallisuutta sitä mukaa, kun sitä ilmestyy. Poikkeuksellisesti olen myös esitellyt ulkomaisia kirjoja, kuten Macwilliamsin kokoelman omakohtaisia kommelluksia venäläisissä saunoissa.  Toisen yhdysvaltaisen kirjailijan, Ethan Pollockin kirja Without the banya we would perish (Ilman banjaa me menehtyisimme, toim. suom.) tuli tietoisuuteeni viiveellä, mutta ansaitsee myös ehdottomasti tulla esitellyksi. Kirja on sekä ensiluokkainen tieteellinen tutkielma venäläisen kylvyn poliittisesta- ja kulttuurihistoriasta että erinomainen peili suomalaisen saunan identiteetin kirkastamiseksi.

Ilman banjaa me menehtyisimme

Venäläinen sauna eli venäjäksi banja on kiinteä osa venäläisten kansallista identiteettiä ja kansalla verissä. Tätä näkemystä ei voi ohittaa lukiessaan Oxford University Pressin julkaisemassa professori Pollockin tutkielmaa venäläisen saunan historiasta. Siinä kuljetaan kronologisesti aikakausien läpi pieteetillä ja perustellaan kansan vankkumaton luottamus banjaan. Matka alkaa Venäjän esihistoriasta ja Kiovan Venäjästä, jatkuen Moskovan valtion, tsaarin Venäjänja  Neuvostoliiton kautta aina nyky-Venäjälle.

Pollockin tarkka historian käsittely kirjallisten ja kulttuuristen lähteiden, kuten elokuvien ja maalausten kautta, tekee eittämättä selväksi sen, että suuren maan kylpykulttuurista on kiistämättömiä jälkiä yli tuhannen vuoden ajalta. Pollock pyrkii tarkkailemaan banjaa sekä osana kansallista psyykea tai mindsettiä sekä erilaisen poliittisen ja sosiaalisen toiminnan näyttämönä. Mukaan mahtuu myös useampi anekdootti suomalaisten poliitikkojen saunavuoroista venäläisten vaikuttajien vierellä.

valokuva Venäjältä 1900-luvun alusta
Saunojia odottaa banjaan pääsyä 1900-luvun alussa. Kuvalähde: Wikimedia

Pollockin kirjasta poikkeuksellisen tekee sen onnistunut yhdistelmä tieteellistä täsmällisyyttä ja luettavuutta. Tässä suhteessa se on lähes omassa luokassaan. Yksikään Saunologiassa esitelty, suomalaista saunahistoriaa käsittelevä kirja ei ole pyrkinyt samalle tasolle. Tuomo Särkikosken Saunaseuran historiikki Kiukaan kutsu ja löylyn lumo (Gummerus, 2012) on ainoa samassa sarjassa painiva, mutta jää väistämättä näkökulmassaan suppeammaksi. Muut hienot teokset, kuten äskettäin uusinta painettu Lyytisen Hyvä löyly on kattava ja visuaalinen, mutta ei vastaavalla tavalla syvenny yhden alueen kylpyihin.

Pollock on saunakirjallisuuden historian kirjoittamisen Harari

Kirjan viihdyttävyyttä lisää sen ote Venäjän historian aikakausiin ja edelleen pystyssä oleviin ”pyhäinjäännöksiin”. Erityisesti Sandunyn banja on tarinassa keskeisessä osassa ja nousee toistuvasti esiin poikkeustapauksena neuvostohistoriaan.

Banjan aikakaudet

Pollock kahlaa varsin sujuvasti läpi banjan eri vuosisadat, löytäen yllättävän paljon kerrottavaa jo toisen vuosituhannen alkupuoliskolta. Lukiessa ei voi kuin hämmästellä esimerkiksi 1700- ja 1800-luvun aineistosta piirtyvää uskottavaa kuvaa kaupunkien saunamiljööstä, vaikka sivumäärällisesti suurin osa historiikista kohdistuukin Neuvostoliiton aikaan.

Eri aikakausilla on erilainen henki. Esimerkiksi 1800-luvulla älymystö hyväksyy portugalilaisen lääkäri Sanchesin edellisellä vuosisadalla Katariina Suurelle myymän ajatuksen banjan välttämättömyydestä kansanterveydelle ja puhtaudelle. Tätä ennen banjaa pidettiin kaupunkieliitin silmissä epämiellyttävänä jäänteenä maaseutukulttuurista.

Banjan hyväksyntä valtion virallisen terveydenhoitovalikoiman jatkeeksi ei juurikaan vaikuta sen käytännön toimintaan. Viheliäisissä kaupunkibanjoissa vietetään huonoa elämää sen kaikissa muodoissa ja terveydelliset nettovaikutukset ovat hädin tuskin positiiviset.

Neuvostoaikana banjoihin kohdistuu suuria toiveita kansalaisten hygienian kohentamiseksi. Kylpylaitoksia ensin sosialisoidaan, sitten yksityistetään. Kun pilkkukuume raivoaa Neuvostoliitossa toistuvasti vuosisadan alusta puoleen väliin, on banja eräs nimetty ratkaisu sen hallintaan. Tulokset vaan jäävät heikoiksi.

1927-Kustodiev_russian_venus
Boris Kustodievin Venäläinen Venus. Kansallisromanttinen öljymaalaus vuodelta 1926. maalauksessa  romantisoidaan alkuperäistä maalaisbanjaa naturalistisella ja hyveellisellä tyylillä. Kuvalähde: Wikimedia

Neuvostovaltakunnassa seurattiin tarkkaan kylpykapasiteettia ja keskimääräistä kansalaisen kylpymahdollisuutta. Vuoden 1946 tilanne on kuvaava. Tavoitteena on keskimääräinen kylpeminen kymmenen päivän välein, mutta parhaissakin olosuhteissa se onnistuu vain keskimäärin 60 vuorokauden välein. Kaikissa kaupungeissa toimivia banjoja ole lainkaan.

Sarjakuva Krokodil-lehdestä
Rotovin karikatyyri banjasta vuodelta 1935. Avannossa lämmittelevä mies toteaa: – Takaisin! Hulluksiko olet tullut, saunaan menossa! Sinähän jäädyt siellä! Taiteilija nautti valtionpalkintoa myöhemmin kahdeksan vuotta työleirillä ja Siperiassa kuusi vuotta, kunnes vapautettiin Stalinin kuoleman jälkeen.

Siinä missä lännessä eletään rakkauden vuotta vuonna 1969, neuvostokaupunki Eletsissä ihmisiä kuolee banjan seinän romahdettua vuosikausien surkean ylläpidon takia. Ongelma oli noteerattu aiemmin, siihen oli ehkä kohdennettu keskushallinnon varoja, mutta rahat hukkuivat matkalla tehottomaan toimeenpanoon ja tätäkään banja ei korjattu ajoissa.

Neuvostoliitossa banjaa ihailtiin virallisesti, mutta käytännössä se jäi heitteille

Jo 1900-luvun alussa alkanut banjojen alamäki parantui hyvin hitaasti. Neuvostojärjestelmä ei oikeastaan koskaan saanut banjoja kuntoon, lukuisista yrityksistä huolimatta. Väestön terveyttä uhkaavan hygienian puute korjautui lopulta, kun uusiin asuntoihin saatiin juokseva vesi, suihkut ja kylpyammeet sekä viemäröinti 1960-70 –luvuilta alkaen. Banjat muuttuivat vähemmän välttämättömiksi puhdistautumisille ja niiden merkitys sosiaalisina kohtauspaikkoina kasvoi. Kehitys oli samaa kuin Suomessa, ainoastaan hieman jälkijanassa.

Monet kaupunkibanjat katoavat kysynnän hiipuessa. Lopulta selviytyvistä  banjoista tulee enenevässä määrin ylellisyyslaitoksia, joihin on varaa vain äkkirikastuneille uusrikkailla venäläisillä. Esimerkkinä tästä jo heti Neuvostoliiton hajottua Sanduny. Todellisuus on kuitenkin kirjava, sillä kaikilla kansalaisilla ei ole vielä 2000-luvullakaan kaupunkikodeissaan kunnollisia peseytymistiloja ja banjan puhdistava vaikutus on todellinen. Uuden hohdon takana pilkottaa kuitenkin synkkä tausta, sillä julkisesti kukaan ei tiedä miten laajasti järjestäytynyt rikollisuus on ottanut banjabisneksen haltuunsa.

valokuva Sandunyn saunatilat Moskovassa
Sandunyn saunatilat Moskovassa on varusteltu ylellisesti ja palvelut ovat laajoja. Kuva: Sanduny.

Saunahetkiä venäläisittäin

Hienoja tarinan pätkiä riittää läpi kirjan. Erään opetuksen voi tiivistää Venäjän matkailijoiden varmasti jossain muodossaan näkemään neuvostopropagandajulisteeseen, jossa opastetaan likaantunutta työläistä menemään saunaan töiden päätteeksi (иди в баню после работы). Neuvostoaikana valtaa pitävät uskoivat siihen, että säännöllinen saunominen olisi välttämätöntä kansan terveyden edistämiseksi ja esimerkiksi kulkutautien hillitsemiseksi. Juliste tuntuu olevan terve muistutus tästä ideaalista.

juliste neuvostoliitosta
Neuvostoaikainen propagandajuliste julistaa Mene saunaan töiden jälkeen.

Neuvostorealismi oli kuitenkin jotain muuta. Banjoja oli auttamattomasti liian vähän ja niiden kunto oli surkea. Kaikista perustarvikkeista, vedestä ja polttopuista alkaen, oli pulaa. Keskimääräinen neuvostokansalainen ei päässyt kaupunkisaunaan puhdistautumaan montaa kertaa vuodessa vaikka olisi halunnut. Olot olivat banjoissa niin huonot ja jonot pitkät ettei moni edes vaivautunut. Naapurimaissa ja jopa Yhdysvalloissa tilanne oli alueellisesti parempi.

Tämä kirjoitus ei ole kritiikki ja tarkastelen seuraavaksi kirjan sisältöä reflektoiden sitä suomalaisen saunan julkikuvaan ja lähimenneisyyteen.

Sauna ja banja, yksi ja sama?

Mikä on suomalaisen saunan paikka kylpykulttuurien kansainvälisessä ryhmäkuvassa sen jälkeen, kun Pollockin kuvailema Venäjän saunakarhu tai –kotka on painanut jälkensä maailmankuvaan? Jos saunan asemaa tarkastelee kirjan kautta, käy selväksi että meillä saunana tunnettu traditio on aivan keskeinen rakennuselementti myös venäläisen identiteetin rakennuspalikkana. Sen nimi vain on banja. Historiallisen maalaisbanjan ja suomalaisen tai virolaisen savusaunaperinteen välille on mahdotonta tehdä kovin suurta eroa.

Kaupunkibanja on kuitenkin se varsinainen banja, johon Pollockin tarina keskittyy. Tämä instituutio poikkeaa siitä mitä saunasta ajatellaan. Tosin on myönnettävä että suomalaisten kaupunki- ja korttelisaunojen historiaa on tutkittu ja dokumentoitu heikosti, ainakin jos niitä vertaa kirjan venäläisten banjojen esittelyyn. Kuten Saunologian Rajaportin saunaa koskevassa artikkelissa kävi ilmi, ei tästä vain reilun sadan vuoden ikäisestä saunasta tiedetä edes varmuudella toiminnan alkamisvuotta, vaikka Rajaportin historiaa onkin selvitetty poikkeuksellisen laajasti.

Rajaportissa ironista on, että noina aikoina Suomen suurruhtinaskunta, tai autonominen tasavalta, oli osa Venäjän keisarikuntaa, eli venäläisten kirjanpidossa varmasti banja. Suuren valtakuntaan vaan mahtui niin monta merkittävämpää kaupunkia ja historiankirjoittajaa, ettei suomalaisista banjoista mainita Pollockin teoksessa sanallakaan. Pietarista riittää kyllä Pollockilla juttua.

Sauna venäläisen suussa

Sauna on kuitenkin nyky-Venäjällä tunnettu käsite. Kirjassa ensimmäiset viitteet saunasta mainitaan vuonna 1969 neutraalissa kontekstissa, mutta termi tule laajemmin käyttöön vasta 1980-luvulla. Saunan noustessa käsitteenä laajempaan tietoisuuteen venäläiset näyttävät hyväksyvän sen, että se tarkoittaa jotain muuta kuin äiti Venäjän kuumaa ja parantavaa syleilyä.

Sauna ja banja sanan esiintyminen venälälisessä kirjalisuudessa
Googlen ngram -hakupalvelun trendi banja ja sauna sanojen yleisyydellä venäläisessä kirjallisuudessa aina 1800-luvun alusta.  Sininen viiva on banjan, punainen saunan. Kuvaidea Ethan Pollock.

Venäläisten saunaan liittyvät mielleyhtymät 2000-luvulta eivät ole kirjan valossa positiivisia. Kirjaan on päätynyt Suomessakin tunnetuksi tulleen äärinationalisti Žirinovskin sitaatti, jossa huonoa banjaa haukutaan saunaksi. Sauna koetaan banjasta poiketen kuivaksi ja alempiarvoiseksi kylvyksi. Toisessa lähteessä saunaa arvostellaan aloittelijoille sopivaksi versioksi banjasta. Kolmannessa esimerkissä sauna päätyy samaan lauseeseen ”homobanjojen” kanssa, eli kylvyn sijaan seurustelupaikaksi.

Seurustelu on eräs banjan kantavista arvoista yli ikäkausien. Mieskeskeinen näkemys kaupunkibanjan arvoista 2000-luvulla nimeää neljä funktiota banjalle: parantuminen, perinteiden kunnioitus, seurustelu ja seksi. Viimeinen sukupuoleen katsomatta. Naisnäkökulman puutetta banjahistorian kirjoituksessa kirjassa harmitellaan, sillä banja on ollut aina myös naisten tilaa. Moderneissa banjatarinoissa naisten keskinen ajanvietto korostuu yli kaikkien muiden toimintojen ja erityisesti viitteet banjaan kaupallisen tai satunnaisen seksiseuran etsimiseen naisten kesken puuttuvat. Itse asiassa naisten banjakulttuuri kuulostaakin äkkiseltään täysin saunomista vastaavalle!

Kirja ei tarjoa selitystä saunan alempiarvoisuudelle tai asemalle Venäjällä yleensä. Oma arvaukseni on, että Venäjällä ”sauna” on useimmiten sähkölämmitteinen ja banjaa vaatimattomampi mitoiltaan sekä varusteiltaan. Tämä selittäisi sen negatiivista imagoa.

Saunan pieni ja rajoittunut, mutta tunnistettava jalanjälki

Eräs kirjan välittömästi herättämä kysymys on, miksi suomalainen sauna pääsi koskaan leviämään kansainväliseen tietoisuuteen, kun venäläinen vastine vain pienine poikkeuksineen olisi hyvin voinut viedä sen paikan tyystin? Banjoja onkin esimerkiksi Yhdysvalloissa jonkin verran. Syynä taitaa olla 1900-luvun tapahtumat aina vallankumouksesta nykyisen hallintojärjestelmän nousuun, ei sinänsä kansakunnan parhaiden voimien kyvyttömyys keksintöihin tai vientitoimintaan. Vaikkei kirjailija ole tarkastellut banjaa erityisesti teknologian historian näkökulmasta, käy sieltä ja täältä selville, että kyllä Neuvostoliitossakin innovoitiin.

Vuorenjuuren sauna-alueet
Yllä oleva kuva: Keskiajan suuri saunakulttuuri Euroopassa (punaisella). Alla isovenäläinen saunakulttuuri (punaisella) Martti Vuorenjuuren Sauna kautta aikain -kirjan mukaan.

Sota-aikoina kehitettiin mobiilibanjoja täintorjuntaan esimerkiksi telttaan, upseerit saunoivat junabanjassa ja sukellusveneisiinkin saatiin jossain vaiheessa banja. Mitä ilmeisemmin banjainnovaatioille kävi vain kuin monille muillekin neuvostosaavutuksille, ne olivat parhaimmillaan suunnittelupöydällä, mutta laajamittainen toimeenpano tai levittäminen tapahtui myöhään tai ei milloinkaan. Esimerkiksi nykyisin Venäjän merkittävin (puu)kiuasvalmistaja Termofor on harjoittanut liiketoimintaa vasta tämän vuosituhannen alusta.

Siinä missä neuvostoimperiumin banjakoneisto yskähteli tai jopa korahteli koko 1900-luvun, oli suomalaisen saunan vienti riittävässä iskuvalmiudessa. Meillä vallalla ollut versio markkinataloudesta mahdollisti pienimuotoisen kiuasteollisuuden jo 1900-luvun alussa. Tilanne lähti aivan uuteen lentoon 50-luvulla, kun jatkuvalämmitteiset sähkö- ja puukiukaat kaupallistettiin. Monet nykypäivän kiuasbrändit lähtivät liikkeelle juuri tuolloin.

Suomalaisilla oli hyvät edellytykset ”höyrykylvyn” uudelle maailmanvalloitukselle.

On myönnettävä, ettei Suomessa ole suhtauduttu saunaan – Kekkosen aikaa lukuun ottamatta - aivan yhtä ehdottomasti ja intohimoisesti kuin itänaapurissa. On syytä iloita siitä, että nykyinen saunakulttuurimme on hyvässä ja pahassa eriytynyt venäläisestä, ja vieläpä kansainvälisesti tunnettu siitä!

Suositeltu saunakirja

Pollockin kirjaa voi varauksettomasti suositella kaikille saunakulttuurista ja Venäjän historiasta kiinnostuneille englanninkieltä taitaville. Kirja on kohtuullisen helppolukuinen historialliseksi tutkielmaksi, vaikka paikoitellen sanasto onkin hieman harvinaista.

Teoksessa riittää aihepiirinsä sisällä leveyttä ja syvyyttä ja se tarjoaa lukijalle toistuvia yllätyksiä eri aikakausien käänteissä. Suomalaista lukijaa inspiroi, tai inhottaa, varmasti eniten venäläisen banjan väistämätön vertaaminen saunaan, josta tässä artikkelissa sai vasta esimakua. Siinä kirjailija ei tosin tarjoa apua, vaan saunatuntemus on jokaisen oman asiantuntijuuden varassa.


Kirja on myynnissä mm.  Adlibris verkkokaupassa hintaan 32,10€.
Kovat kannet, 352 sivua.

Kiitokset Ethan Pollockille sähköpostihaastattelusta ja Tuukka Sandströmille venäläisen kielen ja kulttuurin konsultoinnista.

Englanninkielinen haastatteluvideo YouTubesta alla: