Skip to content

Vertailu: miten helppoa ja turvallista on kiukaan etäohjaus?

Sähkökiukaan voi käynnistää kännykästä, mutta miten helppoa ja turvallista etäkäyttö on? Saunologia selvitti neljän markkinoilla olevan ratkaisun ominaisuuksia. Testissä havaittiin, että etäkäyttöön liittyy erilaisia rajoituksia ja toisistaan  poikkeavia ratkaisuja. Turvallisimmasta ja kätevimmistä ratkaisusta joutuu maksamaan eniten. Ostajan on  hyvä olla tietoinen etäkäytön kiemuroista, jotta hankkii toiveita vastaavan laitteiston.

Onko sinulla kokemuksia etäkäytöstä? Jaa kokemuksesi kommentoimalla artikkelia!


Tämä artikkeli on toteutettu osana Saunologian Narvi-yhteistyötä

Sähkösaunan helppokäyttöisyys on aina ollut sen suurimpia vahvuuksia. Vaivattomuus vain lisääntyy, kun kiukaaseen lisätään etäohjaus. Tarpeellisuudesta viis, teknologian kehitys tuntuu vääjäämättömästi johtavan suuntaan, jossa kiukaitakin ohjataan muun talotekniikan tavoin älypuhelimella. Miksei myös kiuasta?

Sähkösaunan etäkäyttö vuonna 2021 tarkoittaa sitä, että kiuasta ja siihen liitettyjä lisälaitteita voidaan ohjata älypuhelimen tai tabletin sovelluksella langattoman verkon ja Internetin avulla. Kiukaiden etäkäynnistykseen on toistaiseksi rajallinen määrä ratkaisuja. Saunologia esitteli tuoreeltaan yhteistyökumppani Narvin WiFi –ratkaisun, mutta markkinoilla on pari muutakin tuotetta joihin tässä artikkelissa tutustutaan. Laitteiden ohella perehdymme perusteellisesti turvallisen etäkäynnistyksen vaatimuksiin sekä arvioimme etäkäyttösovellusten käytettävyyttä ja kokonaisratkaisun käytännöllisyyttä. Vertailu ei valitettavasti sisällä täydellistä käyttötestiä, järjestelmien ominaisuuksia on vertailtu paperilla ja sovelluksia testattu Android-laitteella demomoodissa.

Vertailussa mukana ovat valmistajista Huum, Harvia, TylöHelo ja Narvi. Näiden lisäksi IKI on maaliskuussa 2021 lanseerannut oman versionsa Huumin laitteistosta. Harvia tarjoaa myös kahta muuta etäkäyttötapaa, Sentiotec by Harvia –kiuasbrändiin liittyvä järjestelmää ja Shelly Cloud kotiautomaatiojärjestelmää.

Etäkäynnistyksen turvallisuus

Suomessa tapahtuu vuosittain yli 250 saunatiloista alkunsa saanutta tulipaloa. Eräs syy tulipaloihin on palavan materiaalin joutuminen kiukaan päälle kenenkään huomaamatta ja sen syttyminen kiukaan lämmetessä. Erilainen etäkäynnistäminen ilman sopivia turvallisuustoimia uhkaa lisätä paloja, joten viranomaiset ovat aiheellisesti aktivoituneet asettamaan sille turvallisuusvaatimuksia.

Sähkökiukaiden turvallisuutta turvataan standardilla SFS-EN 60335-2-53 (Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins). Standardissa on useita erilaisia sähkökiuasta ja “sähkökiuaslaitteistoa” koskevia käsitteitä ja vaatimuksia.

Standardissa etäkäyttö tarkoittaa, että sähkökiuaslaitteistoa (sähkökiuasta ohjaus- ja suojalaitteineen) ohjataan tietoliikenneverkon kautta, ääniohjauksella tai väyläjärjestelmillä ilman, että laitteistoa nähdään. Etäkäyttövaatimukset kohdistuvat korkeintaan 20 kW kiukaisiin eivätkä  sisällä esimerkiksi käynnistystä viereisestä huoneesta nappia painamalla (kiuasta näkemättä) tai viikkoajastimella siitä huolimatta, että näihin liittyy myös erilaisia turvallisuushuolia. Viikkoajastus on itse asiassa kotikäyttöön suunnitteluissa tuotteissa kielletty. Artikkelin lopusta löydät tiivistetysti muita käyttötapauksia koskevat vaatimukset.

 

Kotimainen sähköteknisen alan standardointijärjestö Sesko on ollut mukana kansainvälisten vaatimusten valmistelussa. Saunojen kohdalla uskotaan olevan eduksi, että  Seskon komitean SK 61Z suomalaisten asiantuntijoiden ja teollisuuden ääni kuuluu ulkomaille. Seskon Juha Vesa kertoo, että suomalaisten muutoksia olla paraikaa viemässä kansainväliseen IEC standardiin, josta eurooppalainen ja suomalainen standardi lopulta muodostuu.

Etäkäytön valmiustila ja ovikytkin

Standardissa etäkäytön turvallisuus on ajateltu varmistettavan niin, että saunatilat  tarkistetaan aina saunomiskerran tai siivouksen jälkeen. Tarkistamisen tuloksena syntyy turvallinen valmiustila ja niin pitkään kuin valmiustila säilyy, voidaan kiukaan lämmitys etäkäynnistää.

Standardissa esitetään kaksi vaihtoehtoista turvallisuusratkaisua, joilla etäkäynnistyksen turvallisuus voidaan teknisesti taata. Nämä ovat ovikytkin ja peittotesti (standardin kohdat 19.101 peittotesti ja 22.108 ovikytkin).

Ovikytkimen idea liittyy kiinteästi valmiustilaan. Ovikytkintä käytettäessä käyttäjän tulee asettaa saunan ulkopuolella olevalta ohjauspaneelilta valmiustila päälle. Tämä vahvistaa, sen että kiukaan etäkäyttö on nyt turvallista. Saunatila ikäänkuin sinetöidään. Mikäli ovi nyt avataan, ovikytkin havaitsee  avaamisen ja purkaa valmiustilan. Etäkäynnistys ei onnistu, ennen kuin valmiustila on ”viritetty uudelleen” turvallisuustarkistuksen merkiksi ohjauspaneelista.

Peittotesti

Peittotesti on vaihtoehtoinen ja hyvin eri tavoin määritelty turvallisuusvaatimus. Siinä ei oteta kantaa ratkaisun yksityiskohtiin tai valmiustilan muutoksiin, ainoastaan siihen, miten turvalaitteiston tulee reagoida, jos kiukaan päälle sattuisi päätymään jokin vieras esine.

Peittotestissä käytetään teholtaan 1,24 kertaa tilassa yleensä käytettävää kiuasta tehokkaampi mallia. Tämä peitetään n. 480g/m2 painoisella villapeitteellä, joka ylettyy kiukaan päältä alas asti. Tämän jälkeen tarkkaillaan kiukaan lämpötilan nousua. Kiukaan pintalämpötilat eivät saa nousta yli 180 Kelvin-astetta kiukaan ollessa toiminnassa. Suomeksi, jos saunassa on normaalisti 25 astetta, ei lämpötila testiesineessä saa kohota yli 200 asteen, jotta se ei syttyisi tuleen. Kiukaaseen pitää siis liittyä jokin turvajärjestelmä, joka estää tällaista tilannetta syntymästä.

Standardin perusteella turvallisuusratkaisut ovat keskenään vaihtoehtoisia ja samanarvoisia. Saunologin näkemyksen mukaan niiden varmuus on kuitenkin eri luokkaa. Ovikytkimen kanssa järjestelmän turvallisuus on voimakkaammin riippuvainen löylyhuoneessa liikkujien huolellisuudesta. Saunan siivoaja ei välttämättä tiedä miten ja milloin saunaa seuraavan kerran etäkäynnistetään. Jos ajastus tehdään sen jälkeen, kun kiukaan yläpuolelle on laitettu rättejä kuivumaan, niin tästä seuraava käry ei ole järjestelmän toiminnalla estettävissä. Peittotestin mukaisesti toteutetun turvallisuusjärjestelmän pitäisi tämä kuitenkin estää. Peittotesti ei myöskään edellytä samanlaista kuittausjärjestelmää kuin ovikytkimen valmiustila.

Mikä on sähkökiuaslaitteisto?

Ennen kuin päästään laitteiden esittelyyn, lyhyt muistutus siitä, miten paljon palasia  etäohjattavaan kiukaaseen liittyy. Teknisesti kokonaisuudesta käytetään termiä sähkökiuaslaitteisto. Oheisessa kuvassa Harvian esimerkki tästä.

kaaviokuva sähkökiuaslaitteiston osista
Sähkökiuaslaitteiston osat 1-9. Kuvalähde: Harvia

Laitteisto pitää sisällään lämmittimen eli kiukaan (9), ohjauskeskuksen (3; myös nimellä kontaktorikotelo tai tehoyksikkö), ohjauspaneelin (1; käyttöpaneeli), lämpötila-anturin (6), mahdolliset suojalaitteet kuten ylikuumenemissuojan (ei kuvassa), turvakytkimen (8) ja ovikytkimen (5), sekä muut lisälaitteet kuten höyrystimen (ei kuvassa) ja kosteusanturin (7). Laitteiston monimutkaisuus on hyvä muistaa mikäli on päivittämässä kiuasta, sillä joudut mahdolliset hankkimaan kaikki mainitut komponentit erikseen.

Jos tilaat netistä, ole tarkkana mitä ostat esim. hankkiessasi ”ohjauskeskuksen”, joita yleensä myydään ohjauspaneelin valokuvalla. Tarkista tarvitaanko kiukaaseen myös ”tehoyksikkö” tai tuleeko se ohjauskeskuksen mukana. Esimerkiksi TylöHelon ”keskus” onkin pelkkä paneeli. Joissakin kiukaissa on sisäänrakennettu ohjauskeskus ja käyttöpaneeli on ”kaukosäädin”, jolloin tämä on ok.

Turvallisuusratkaisut markkinoilla olevissa ratkaisuissa

Vertailussa mukana olevissa ratkaisuissa käytetään sekä ovikytkimiä että peittotestiä, kuten oheisesta taulukosta nähdään

Valmistaja Harvia Huum Narvi TylöHelo
Tuote Harvia Xenio WiFi Huum Uku Wifi (tai GSM) Narvi WiFi TylöHelo Elite  Cloud
Sovelluksen nimi MyHarvia Huum Narvi TyloHelo control
Täydellisen laitteiston hinta alk. n. 800 € 500€ 900€ n. 1200€
Kallein osa Ohjauskeskus, n 400€ (kokonaisuus: paneeli, keskus) (kokonaisuus: keskus, paneeli, anturin) Ohjauspaneeli 650€
Muut osat n 200€ (ohjauspaneeli ja ovikytkin), n. 200€ turvakytkin 900€ sis. 70€ (ovikytkin) + 500€ kontaktori
Turvamekanismi Ovikytkin tai turvamekanismi, viritys paneelista laukeaa Ovikytkin, lämmitys katkeaa/jatkuu Peittotesti, viritys laukeaa Ovikytkin, viritys paneelista laukeaa
Lisäohjaus-ominaisuudet Valaistus, höyrystin, IR-paneelit, tuuletus Valaistus Höyrystin, valaistus, tuoksupumppu, tuuletin.

Sovellusten käytettävyys

Sovelluksen käytettävyys on tärkeä osa turvallista ja miellyttävää käyttöä. Kaikilla valmistajilla on omat iPhone ja Android-sovelluksensa App Store ja Google Play –sovelluskaupoissa etäohjauksen toteuttamiseen. Vaikka sovelluksissa on useimmiten pieniä teknisiä eroja, ovat toiminnallisuudet järjestelmien välillä yhtenäiset. TyloHelon, Narvin ja Harvian sovelluksissa on mukana kokeilumoodi, joten sen  voi ladata puhelimelle ilman laitteiston ostamista ja kokeilla mille se vaikuttaa.

Tässä arvioinnissa käytettävyyttä ei ole voitu arvioida kokonaisuudessaan sillä oikeaa testilaitteistoa ei ole ollut käytettävissä. Arvioinnin kohteena on ollut  sovellusten ”käyttötuntuma” ja käyttöliittymäsuunnittelun ratkaisut ja sovelluksen saavutettavuus, ei esimerkiksi käyttöönotto. Saavutettavuus on käytettävyydelle rinnakkainen erityisvaatimus, jonka tarkoitus on taata erityistarpeita omaaville ihmisille mahdollisuus käyttää tietotekniikkaa. Laki vaatii vuonna 2021 joitakin sovelluksia olemaan saavutettavia. Kiukaan etäohjaussovellukset eivät kuulu lain piiriin vielä, mutta niidenkin saavutettavuuden soisi olevan kunnossa, sillä saunominen on ehdottomasti koko kansan ilo.

Seuraavassa ratkaisut on esitelty käänteisessä aakkosjärjestyksessä tuotekohtaisesti

TylöHelo Wifi

210414-etakaytto-tylohelo-elite_cloud_environment

TylöHelon Elite Wifi ehti markkinoille ensimmäisenä ns. suurista kiuasbrändeistä 2019. Tylon ratkaisussa turvamekanismina on ovikytkin. Oven avautuessa ohjaus reagoi viiveellä kytkien kiukaan pois päältä ja takaisin päälle. Etäkäyttöä varten turvallisuuskuittaus suoritetaan TylöHelon ohjauspaneelista. Mikäli ovi aukeaa, pitää kuittaus toistaa. Alkuperäinen ratkaisu ohjaa kerrallaan yhtä lähiverkossa olevaa kiuasta, eli Tylön ratkaisu ei toimi muiden tavoin missä tahansa pilviteknologian avulla. Teknisesti näppärä käyttäjä voi kiertää rajoituksia luomalla kotiverkolle VPN-yhteyden, mutta tämä tuskin on useimmille käyttökelpoinen ratkaisu. TylöHelo on juuri esitellyt uuden Elite Cloud -mallin joka toimii Internetin välityksellä, tuotteen saatavuus tai hinta ei kuitenkaan kirjoitushetkellä ole selvillä.

Tylon järjestelmä on kokonaisuudessaan vaikein hahmottaa, sillä osien yhteensopivuudesta kiukaisiin tai olemassa oleviin järjestelmiin ei löydy suoraa tietoa mistään. Käytännössä yksinkertaisin ratkaisu on hankkia TyloHelo Sense Elite –kiuas, jonka mukana tulee valmiiksi ohjauskeskus ja –paneeli. Muuten on tarve etsiskellä ohjauspaneeli, ovikytkin sekä WE 40 tai WE50 kontaktorikotelo erikseen. Näille tulee hintaa reilusti yli 1000 euroa. Tällöin ohjauksen saa toimimaan kaikkien ulkopuolista ohjausta käyttävien kiukaiden kanssa. Tylon ratkaisuun kuuluu kuivatustoiminto, joka lämmittää höyrytoiminnolla varustettua kiuasta saunomisen jälkeen jonkin aikaa.

TyloHelo Controller -sovelluksen demovideo https://www.youtube.com/watch?v=pdUdHdcxZ3E

Sovelluksen käytettävyys on tyydyttävä. Sovelluksessa ei ole sinänsä mitään muista poikkeavaa, mutta käyttöliittymässä on tehty valintoja, jotka tekevät sen ymmärtämisestä vaikeaa. Käyttöliittymää hallitseva Off/Standby/On nappirivi on tästä pahin esimerkki.  Suurin ongelma on symbolien käyttö. Play-kaupassa oli kirjoitushetkelle seitsemän arviota, joiden keskiarvo oli 2,6 eli en ole näkemykseni kanssa ehkä yksin. Sovelluksen saavutettavuus on heikko.

Lue lisää valmistajan sivulta https://www.tylohelo.com/fi/control-panel-tylo-elite

Narvi Wifi

Narvi Wifi – laatikko auki4

Narvin Wifi-ratkaisu on kotiverkon kautta toimiva etäkäyttöratkaisu. Toimitussisältöön sisältyvät kaikki tarvittavat komponentit, mikä näkyy hinnassa. Narvin Wifi järjestelmän mukana toimitettavilla osilla on mahdollista ohjata minkä tahansa merkkistä tai mallista kiuasta vaikka tuote onkin suunnattu ensisijaisesti Narvin E-malleihin. Tämän ansiosta sitä voi pitää markkinoiden joustavimpana ja ainakin teoriassa turvallisimpana ratkaisuna.

Narvin turvamekanismi on patentoitu saunatilaan asennettava turvatunnistin, joka  reagoi peittotestin määrittelemiin olosuhteisiin. Tämä on vertailussa ainoa laatuaan. Tunnistin edellyttää asennusta kiukaan yläpuolelle kattoon, eikä sen välittömässä läheisyydessä voi olla tuloilmaventtiiliä. Sinänsä ratkaisu toimii periaatteessa minkä tahansa kiukaan kanssa.

Kuittaus sovelluksessa on helpoin tällä hetkellä tarjolla oleva ratkaisu

Sovelluksessa edellytetään käyttäjän kuittaavan sovelluksessa ajastusta tehtäessä, että lähtötilanne on turvallinen. Mikäli turvamekanismi aktivoituu, lämmitys automaattisesti katkeaa. Kuittaus sovelluksessa on helpoin tällä hetkellä tarjolla oleva ratkaisu, joka vastaa turvallisuusvaatimuksiin.

Narvi-sovelluksen demovideo https://www.youtube.com/watch?v=iACEpBJxssI

Sovellus on ulkoasultaan moderni. Sovelluksen käyttöliittymäratkaisu pyyhkäistävine paneeleineen on useammankin kokeilukerran jälkeen hieman hämmentävä, muutoin kaikki käyttöliittymän osat ovat järkeenkäypiä. Sovelluksessa on erikoinen odotteluhetki, kun kiukaalle lähetetään käynnistys- tai ajastuskomento. Sovelluksella kiuasta voi ajastaa tulevaan ajankohtaan, lämmittää suoraan tai asettaa kellon ajan, jolloin kiukaan pitäisi olla lämmin. Sovelluksen saavutettavuus ei ole muita parempi. Sovellukseen on odotettavissa vuonna 2021 uusia toiminnallisuuksia erityisesti yhteisökäyttöön,  kuten viikkoajastusmahdollisuus.

Lue lisää valmistajan sivuilta https://narvi.fi/wifi/

Huum Uku

210326-etakaytto-huum-ohjauskeskus_huum_uku_5
Virolaisen Huumin etäkäyttöratkaisu Uku on ollut myynnissä jo viisi vuotta. Se on myös tunnettu siitä, että järjestelmää (ohjauskeskus, ohjauspaneeli, ovikytkin, lämpötila-anturi ja ylikuumenissuoja) voidaan käyttää helposti minkä tahansa ohjauskeskuksellisen kiukaan kanssa, tai kuten Narvi Wifin kohdalla kirjoitin, teknisesti minkä tahansa kiukaan kanssa, mikäli kiukaan oma ohjauselektroniikka ohitetaan. Johtuen Huumin etumatkasta markkinoilla, näin on myös tehty ja langattomaan verkkoon tai GSM-verkkoon liittyvää ratkaisua on käytetty eri merkkisten tuotteiden kanssa.

Huum Ukun turvamekanismi on ovikytkin ja kuittaus sovelluksessa ennen käynnistystä. Mikäli ovi on auki, ei sauna lämpiä. Avaaminen ei kuitenkaan vaikuta ajastuksiin, eli järjestely ei vaikuta täysin vaatimustenmukaiselle.  Yrityksestä kerrotaan, että järjestelmän toiminta on tulevaisuudessa muuttumassa, mm. uudella  monitorointiratkaisulla, joka mitä ilmeisemmin vastaa peittotestin vaatimuksiin.  Julkaisuajankohtaa ei ole kirjoitushetkellä vahvistettu. Ukun ohjauspaneelia on saatavana monin eri tavoin viimeistelynä. Näistä tyylikkäin on ehdottamasti puu, josta joutuukin maksamaan satasen ekstraa.

Huum-sovelluksen demo video https://www.youtube.com/watch?v=1aT2f5myu8I

Huum sovelluksen pidempi ikä näkyy positiivisesti sovelluksen käytettävyydessä. Kulmia on ehditty hiomaan vuosien varrella. Käyttötuntuma on sulava, tosin joidenkin toimintojen ymmärrettävyys hieman heikko. Pelkistetty käyttöliittymä auttaa asiaan, sen ansiosta hämmentäviä tekijöitä on vähän. Jostain syystä sovelluksen kieli ei meinaa pysyä yhdenmukaisesti suomena, vaan vieraita kieliä nousee aina välillä esiin. Erikoisin osa sovelluksessa on kalenteriin saunavuoroille. Saavutettavuus on paikoin kunnossa, mutta ei yhteneväisesti edes tyydyttävä. Sovellus kertoo ainoana ilmoituksella (push-notifikaatio) käyttäjälle kun ajastus käynnistyy.

Lue lisää valmistajan sivulta https://huum.fi/produkte/uku-wifi-saunan-ohjauspaneelin/

Harvia & MyHarvia

210326-etakaytto-Harvia_XenioWifi_CX170XW_p1 copy

Harvian ensimmäinen omalla brändillä julkaistu etäohjausratkaisu tuli myyntiin maaliskuussa 2021. Harvia kiukaisiin ja ohjauskeskuksiin etäkäynnistystä on ennakoitu jo vuodesta 2020 XE-malleissa, joten nyt tarjolla olevan MyHarvia Wifin kanssa osin yhteensopivia laitteita on joillakin ihmisillä jo kotonaan.

Harvia tarjoaa tällä hetkellä ensijaisesti etäkäynnistysjärjestelmäksi erikseen ostettava myytävää Xenio Wifi ohjauspaneelia, jonka mukana tulee ovikytkin. Paneeli toimii nykyisten CX 170 ja CX110 ohjauskeskusten kanssa, joihin turvaratkaisut kytkeytyvät. Harvialla on lisäksi tarjolla lisävarusteena vaakatyyppinen turvakytkin, joka on peittotestiin vaatimuksiin mukautuva vaihtoehto ovikytkimelle. Turvakytkimiä on itse asiassa kuusi mallia eri kokoisten ja muotoisten kiukaiden kanssa käytettäväksi. Myöhemmin on tulossa myyntiin myös valmis kiukaan ja etäohjauksen paketti.

Etäohjauksen toiminta riippuu siitä, onko turvamekanismiksi valittu ovi- vai turvakytkin. Oven tapauksessa varten ohjauspaneelista on asetettava päälle etäkäynnistyksen mahdollistava valmiustila. Turvakytkin sen sijaa  tunnistaa fyysisesti kiukaan päällä olevan objektin ja sen kohdalla ohjauspaneeli kuittausta ei tarvita. Turvakytkin  edellyttää seinäkiinnitteistä tai integroitua kiuasasennusta, sillä kytkin kiinnitetään kiukaan sivulle.

Video MyHarvia-sovelluksen toiminnasta https://www.youtube.com/watch?v=xjNp5ifrbqs

Harvian sovelluksen (versio 1.0.1) käytettävyys saa tässä joukossa arvosanan hyvä. Toiminnat ovat selvästi löydettävissä ja niiden käyttäminen on suoraviivaista. Sovelluksen ulkoasu on moderni. Sovelluksen saavutettavuudessa on suuria puutteita, mikä on suhteellisen yksinkertaiselle sovellukselle selvä miinus.  Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu sovelluksen kautta. Ohjeet uuden kiukaan lisäämiseen löytyvät sovelluksesta. Sovelluksella on mahdollista ohjata useita kiukaita, myös hybridisaunaa, höyrygeneraattoria sekä saunan valaistusta. Tylon tavoin Harvian ratkaisussakin on kuivatustoiminta. Ennakko-ohjelmointeja voi asettaa yhden kerrallaan. Tässä kohdassa sovelluksen ja käyttöjärjestelmän kielten välillä on ristiriitaa. Sovellus ei hyödynnä ilmoituksia.

Lisätietoja valmistajan sivuilta https://harvia.fi/tuote/xenio-wifi/

Yhteenveto ja johtopäätökset

Sähkösaunan nettikäytön mahdollisuudet ovat puolessa vuodessa olennaisesti muuttuneet. Saunan lämmittäjälle on tarjolla lisämukavuutta ja mielenrauhaa noin kiukaan hintaisella lisäinvestoinnilla. Turvaratkaisujen kirjavuus tekee kuitenkin tilanteesta kuluttajalle sekavan.

Se miten kätevää etäkäyttö on riippuu kahdesta tekijästä. Ensinnäkin sovelluksen käytettävyydestä. Tässä suhteessa erot ovat kohtuullisen pieniä ja yksikään sovellus ei ole täysin saavutettava. Toiseksi siitä miten sovelluksen ja ohjauspaneelin toiminta on suunniteltu keskenään. Ovikytkimen kanssa etäkäyttö ei olekaan aivan niin helppoa kuin kuvittelisi, ainoastaan turvakytkimellä järjestelmän toimii turvallisesti sovelluksesta käsin. Jälkimmäistä tarjoavat Harvia ja Narvi, mutta vain Narvin ratkaisu kelpaa lähes mihin tahansa kiukaaseen, Harvian turvakytkin soveltuu vain valmistajan kiukaiden kanssa käytetettäväksi.

Lopputuloksen tällä hetkellä tarjolla on kolme varteenotettavaa vaihtoehtoa: Harvia, Huum ja Narvi. TyloHelon ratkaisussa ei ole mitään erityisominaisuuksia, joita muihin ei saisi ja rajoitukset hintaan nähden ovat merkittäviä.

Harvian ratkaisu on merkkiuskollisille suunnattu. Ovikytkimellä systeemin voi periaatteessa virittää toimimaan minkä tahansa kiukaan kanssa. Harvian vahvuus on halvin hinta peruskokoonpanossa mikäli käytössä on jo sopiva ohjauskeskus. Mkäli näin ei ole, on Huum hinnaltaan samaa tasoa. Huumin sovellus on selvästi hiotuimman oloinen ja ohjauspaneelin design omalaatuinen. Turvallisuusjärjestelyn vaatimusten mukaisuus on kuitenkin kyseenalainen ja sen takia tuotetta ei voi suositella.

Narvin Wifi on toistaiseksi markkinoiden ainoa ratkaisu, joka reagoi peittotestiin ja sitä kautta pystyy tarjoamaan turvallisimman vaihtoehdon mille tahansa kiukaalle. Harvia rajoite on turvalaitteen kiuaskohtaisuus. Narvissa Hinnan vastineeksi saa hienostuneen turvamekanismin, kätevän kuittauksen ja täydellisen varustepaketin. On tosin huomautettava, ettei Narvin tai Harvian peittotestin läpäisevyydestä ole sen kummempaa julkista testitulosta, mutta luotetaan siihen, että ne ovat todella tässä suhteessa luotettavia.

Valinta ei siis ole helppo. Hintahaitari on suhteellisen kapea eikä kukaan valmistajista ole tällä hetkellä perimässä sovelluksesta erillistä käyttömaksua. Jos olisin itse nyt hankkimassa hankkimassa tällaista, niin valitsisin joko Narvin tai Harvian turvalaitteella varustetun ratkaisun. Teknisesti ne ovat erilaisia eivätkä sovi samanlaisiin paikkoihin, mutta uskon itse niiden turvallisuusratkaisujen paremmuuteen. Tulevaisuudessa nähdään saadaanko kiukaisiin lisää älyä tai vaikka kiukaalle webbikameran ja sovelluksiin maksullisia toimintoja!

Kiitokset Seskolle ja tuotevalmistajille vastauksista lukuisiin kysymyksiin. Pääkuva Jamie Street, Unsplash, käsittely Saunologia

Lue lisää

Seskon tiedote (huom. tiedotteesta on uudempi versio, jota en kirjoitushetkellä verkosta löytänyt)

Joonas Nuoliojan opinnäytetyö Mondexin kiukaiden etäkäyttömahdollisuuksista, Centria-ammattikorkeakoulu

Liite:

taulukko Seskon ohjeesta erilaisessa käytössä olevien kiukaiden etäkäynnistystapauksiin

Taulukko sähkökiukaiden etäkäytön rajoituksista
Seskon Yhteenveto kiukaiden vaatimuksista eri käyttötapauksissa kiuasstandardin mukaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tietoja kohteesta Lassi A Liikkanen

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija ja Suomen Saunaseuran Löylyn henki -palkittu 2021. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia tieteellisestä tutkimuksesta ja opetan satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

0
    0
    Ostoskori - Cart
    Kori on tyhjä - Cart is emptyPalaa kauppaan - Return to Shop