Skip to content

Luvat, kuvat ja lain edellyttämä suunnittelu saunamökille

Suomenniemellä on saunottu oletettavasti kolmatta tuhatta vuotta. Saunomista ja saunoja on säädelty Suomen alueella ainakin jo 1600-luvun lopulta – todennäköisesti aiemminkin. Suomalaiset ovat aina noudattaneet lakeja ja moraalikoodeja näennäisen kuuliaisesti. Kerroin aiemmassa artikkelissa lain ja määräysten merkityksestä saunan sijoittelulle. Siinä viitattiin saunan luvallisuuteen ja kehotettiin konsultoimaan rakennuskunnan rakennustarkastusta alusta alkaen.

Tässä artikkelissa lisää yksityiskohtia siitä mitä hyvän käytännön mukaiseen rakentamiseen kuuluu ja miten rakennuslupaa haetaan. Sovelluskohteen saunamökki tai talousrakennus, eli ei asunto. Aloitan kuitenkin suunnittelun muodollisesta puolesta, sillä rakennusluvan hakeminen edellyttää tiettyjä suunnitelmia. Tämä artikkeli ei pätevöitä suunnitteluun, mutta antaa  oman saunan rakennuttajalle edellytykset keskustella sekä rakennusviranomaisten että ammattisuunnittelijoiden kanssa.

Kaikki alkaa suunnittelusta

Tässä blogissa on puhuttu paljon suunnittelusta ja suunnitteluratkaisuista. Painopisteenä on ollut saunakokemuksen suunnittelu. Tosiasiassa olen vain raapaissut pintaa sen suhteen, millaisia suunnitelmia luvanvarainen rakentaminen todellisuudessa vaatii.

Kotimainen rakennuslupajärjestelmä on mielestäni varsin vaativa. Luvan hakeminen edellyttää pätevän suunnittelijan (rakennusinsinöörin/arkkitehdin tai arkkitehdin; kts. Rakennusvalvonnan video) tekemää pääsuunnitelmaa kohteesta.  Myöhemmissä vaiheissa tarvitaan tyypillisesti työpiirustusta sekä mahdollisesti erillisiä lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähkösuunnitelmia, joissa voi olla tarpeen konsultoida kyseisen alan erikoissuunnittelijoita.

Oma saunamökkini rakennetaan piharakennukseksi, johon ei tule juoksevaa vettä, joten kuvittelen pärjääväni pelkästään pääpiirustuksella ja myöhemmin hankittavalla sähkösuunnitelmalla.

Tarvitseeko sauna rakennuslupaa?

Kysyin asiaa Helsingin kaupungin rakennusvalvonnalta. Arkkitehdit Juha Veijalainen ja Henna Helander vastasivat ystävällisesti kysymyksiini. Heidän mukaan pihasauna on aina rakennus, ei kevyt rakennelma, joten sitä koskevat kaikkia rakennuksia käsittelevät määräykset: maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ellet tiedä, että kunnassasi on saunoja koskeva poikkeuskäytäntö, voit olettaa, että lupa uuteen rakennukseen tarvitaan.

Mikäli suunnitelmat ovat ristiriidassa jonkun valtakunnallisen tai paikallisen säännön kanssa, täytyy sitä varten hakea poikkeuslupaa, jonka avulla voidaan tapauskohtaisesti poiketa yleisistä vaatimuksista.

Kun sauna on siis todettu rakennukseksi, pitää seuraavaksi todeta, että kaikki kiinteät rakennukset tarvitsevat rakennusluvan, ellei niillä ole kunnan rakennusjärjestyksessä jotakin poikkeusta. Kun käsittelin asiaa aiemmin, huomautin, että lain hengen mukainen tulkinta kiinteästä rakennuksesta voi tarkoittaa myös lautta- tai tynnyrisaunaa, mikäli sellainen pysyvästi johonkin pysäköidään. Myyjien vakuuttelut siitä, että siirrettävä sauna ei tarvitse lupaa, eivät tässä suhteessa pidä paikkaansa. Tosin, lienee hyvin epätavallista, että rakennusviranomaiset vainoaisivat tällaisia rakennuksia.

Mitä asiakirjoja saunamökin rakennuslupaan vaaditaan?

Rakennusluvan hakeminen sisältää ison tukun liitteitä. Luvan myöntämisen edellytyksenä tontilla pitää olla riittävästi rakennusoikeutta jäljellä ja rakennuksen täytyy sopia paikalliseen asemakaavaan (näistä lisää erillisessä artikkelissa). Oman saunarakennukseni kohdalla tarvittiin seuraavia:

 1. Rakennuslupahakemus
 2. Kiinteistörekisteriote
 3. Karttaote
 4. Asemapiirros
 5. Pohjapiirros
 6. Julkisivupiirrokset
 7. Rakennesuunnitelma
 8. Selvitys naapureiden kuulemisesta
 9. Rakennushankeilmoitus

Varsinaisen lupahakemuksen lisäksi siis kaksi kiinteistöä kuvaavaa dokumenttia (2-3), neljä suunnitteludokumenttia (4-7) sekä kiinteistönaapurien kuulemisselvitys. Naapurien kuuleminen voi olla erityistä mökkialueilla haaste, mikäli tonttinaapureita on useita tai kiinteistöjä hallinnoi kuolinpesä, jonka osakkaista ei ole tietoa. Olen ainakin itse joutunut tämän projektin aikana huomaamaan, ettei edes elossa olevista suomalaisista ole helppoa saada selvää, kuolleista ja heidän perheistään puhumattakaan! Kaikkien mielipidettä vaaditaan, vaikkei se välttämättä lupaan vaikutakaan. Rakennushankeilmoitus (RH-1) menee maistraattiin paikallisen rakennusvalvonnan kautta.

Suunnitteludokumenteista pohjapiirros ja rakennesuunnitelma ovat keskeisimmät. Nämä saattavat mahtua yhdelle pääpiirustukselle. Alla on Heikki Ronkaan tekemä piirustus allekirjoittaneen Suvikallion saunaan:

160518-Suvikallio_paapiirros
Pääpiirustus: Pohjapiirrustus, julkisivupiirrustus ja rakennesuunnitelma osana piirustusta

Hyvänä esimerkki saunarakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta Lars-Peter Jounilan opinnäytetyössä (Oulunseudun ammattikorkeakoulu), jonka liitteinä kaikki rakennusluvan vaatimat suunnitteludokumentit jopa siistimmässä muodossa kuin allekirjoittaneella. Suunnitelma on siis muodollisesti esimerkillinen, en ota kantaa sen teoreettisiin löylyominaisuuksiin (päivitys 29.9.2020: valitettavasti opinnäytetyö ei tällä hetkellä ole saatavilla verkosta,) :

https://theseus.fi/handle/10024/60546

Jos olet korjaamassa tai laajentamassa saunaa olemassaolevaan rakennukseen, kannattaa lukaista tämä Helsingin Sanomien artikkeli.

Saunan rakennuslupa maksaa satoja euroja

Lupien hinnoittelu on kuntakohtaista. Kaava on kuitenkin yleensä se, että maksetaan rakennustyypistä riippuvainen perusmaksu ja tähän päälle neliöhinta kokonaisalan mukaan. Kokonaishinnaksi tulee joitakin satoja euroja. Kuntakohtaiset rakennusvalvontaksat löytyvät yleensä suoraan verkosta, esim. Helsingin kaupungin sivuilta. Oma lupani peruskatselmuksineen ja hyväksyntöineen tullee maksamaan pari sataa. Pieni kunta, pieni maksu, mutta paljon työtä.

Varaudu muutoksiin myös valmismökissä

Jos hankit valmissaunapaketin, sinun pitäisi saada suunnitteludokumentit paketin toimittajalta. Kannattaa varmistaa tilausta tehdessä, että näin on ja selvittää mitä piirrosten muuttaminen tulee maksamaan, mikäli jokin ehdotettu ratkaisu ei kelpaakaan paikalliselle rakennustarkastukselle.

Esimerkiksi joissakin saunamökeissä on valmiina polttopuuvarasto. Sain polttopuiden varastoinnista ristiriitaista tietoa, mutta Pelastusopiston vanhempi opettaja Jani Jämsä oikaisi minua asiassa. Kävi ilmi, että parinkin kuution polttopuuvarasto voitaisiin periaatteessa tulkita polttoainevarastoksi, jollaista Rakentamismääräyskokoelman ohjeen E9 perusteella ei saa sijoittaa ilman osastointia rakennuksen yhteyteen. Tämäkin ohje jättää paikalliselle valvonnalle viimeisen sanan, sillä asiaan on myös poikkeusohje, jonka mukaan ”tavanomaisia pienehköjä varastoja ei tarvitse osastoida.”

Ammattiapu on välttämätöntä

Rakennuslupaprosessia omassa projektissani pyöritti myös muodollisena pääsuunnittelijana toiminut Heikki Rongas. Hän hoiti hakemuksen valmistelut, jättämisen ja keskusteli ennen hakemuksen jättämistä mm. jätevesiratkaisun soveltuvuudesta ja suunnitteli sen kohteen mukaan.Tämä on esimerkki yhden Etelä-Suomalaisen kunnan vaatimuksista, toisaalla menettely saattaa olla hieman poikkeava.

160518-HeikkiTheMan
Pääsuunnittelija Heikki Rongas ei ole ainoastaan asiantunteva rakennesuunnittelija, vaan myös pätevä valokuvaaja ja kitaristi!

Piirustuksia tehtiin Heikin kanssa pitkään ja hartaasti. Tein itse suuntaa antavia mittakaavapiirrustuksia ruutupaperille, Heikki viimeisteli ne työsti niitä eteenpäin tietokoneympäristössä. Joustava ja luottamuksellinen suhde suunnittelijaan on tarpeen, jos oma mieli on muuttuvainen tai tahtotila vaihtuu projektin aikana. En itse tiennyt projektin käynnistyessä marraskuussa vielä kovinkaan tarkkaan, millainen saunasta tulisi. En tiedä kaikkea vieläkään, kun lupaa on jo haettu.

Varhainen luonnos pohjapiirrustukseksi
Varhainen, mutta lopputulokseen olennaisesti vaikuttanut luonnos pohjapiirrustukseksi allekirjoittaneelta

Omat suunnitelmani ovat tarkentuneet kuukausi kuukaudelta, kun olen oppinut lisää materiaaleista ja hyvän löylyn vaatimuksista. Heikki on asiakasta kuunnellen tehnyt useamman revision pohjapiirrustuksesta, mm. vaihtaen materiaalipaksuutta puulaadun mukaiseksi. Eräs omassa suunnitelmissani jatkuvasti päänvaivaa aiheuttanut yksityiskohta oli väliseinä. Koska kiukaani tulee olemaan seinän läpi lämmitettävä tunnelimalli, pitää väliseinä tehdä palonkestäväksi. Mutta koska sauna ei lepää kokonaisuudessaan betonilaatan päällä, on tiilimuurin perusta tehtävä tavanomaista monimutkaisemmalla tavalla.

Jos ja kun hyödynnät omassa projektissasi ulkopuolista suunnittelijaa, mieti tarkkaan millainen suunnitteluprosessi on edessä, miten työskentelette ja mistä maksat. Iteraatiot ja revisiot ovat suunnittelutyölle tyypillisiä. Ne kuitenkin tarkoittavat suunnitelmien parantumisen ja tarkentumisen lisäksi myös lisätöitä. Ja työstä on varauduttava maksamaan. Onkin niin, että pienen rakennuksen hinnasta huomattavan suuri osa, jopa tuhansia euroja, eli kymmeniä prosentteja, voi mennä erilaisiin suunnittelukustannuksiin. Tämä kannattaa ottaa huomioon. Jos rakentaa omin luvin ja kuvin, ottaa tietoisen riskin mm. vakuutusnäkökulmasta.

Tämä blogi ei anna valmiuksia ammattisuunnitteluun, ainoastaan esittämään saunarakennusta koskevia vaatimuksia ja ratkaisuehdotuksia!

Milloin voi aloittaa rakentamisen?

Luvan hakemisen ja myöntämisen jälkeen pitää tehdä aloitusilmoitus. Tässä yhteydessä rakennusvalvonta vaatii vähintään vastaavan työnjohtajan hyväksynnän. Työnjohtajalta edellytetään pätevyyttä ja toimintaedellytyksiä. Ilmoituksen lisäksi rakennusvalvonta voi vaatia erillistä aloituskokousta. Tämän jälkeen voi alkaa rakentaa perustuksia.

Artikkelin pääkuva: Heikki Rongas

4 thoughts on “Luvat, kuvat ja lain edellyttämä suunnittelu saunamökille

 1. Päivitysilmoitus: NEW SAUNA | Nämä halutaan tietää pihasaunoista! - NEW SAUNA

 2. Mauri Virsu

  Niiin, miten menee luvattoman saunan vakuutus jos se palaa.
  Vkuuttaa tietysi voi vaikka mistä hinnasta mutta kysymys onkin siitä maksaako
  vakuutus mitään. Ja jos sauna syttyy tuleen vaikka salamasta ja hetken lämmitettyään lähellä ollutta miljonan taloa sekin syttyy ja palaa poroksi
  Maksaako vakutus viulut. Epäilen että ei maksa.
  Entä naapurin metsä??
  Olisiko viisasta tehdä aina kuten valvova viranomainen pyytää, ja rukoilee sinua tekemään.

  Vastaa
 3. Hans Hedberg

  Hei minulla on pieni maatila Kirkkonummella. Isäni rakensi 1967 kesäsaunan 12neliötä. Sauna on jalaksilla ilman kiinteä sähkö ja vesi eikä tulisijaa. Siirsin saunan 2004, kysyin johtavalta rakennustarkastjalta mitä lupia tarvitaan. Vastaus oli, saat siirtää saunan saman tilan alueella jos et tee muutoksia. Jälkeenpäin olen laittanut harmavesierotin ja kalkkisuodatin. Nyt vaatii kunnan viranomainen että pitää hakea rakennuslupa. Sauna tyttää tänä vuonna 50 vuotta. Kysymys mikä lupa olisi oikeudenmukainen, rakennuslupa joka vie yhden rakennuspaikan vai toimenpidelupa/poikkeaminen. Sauna ei ole rantaalueella ja ilman kiinteä perusta.

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Hei,

   Jos kysyt oikeudenmukaisuudesta, eettinen näkemykseni on se, että jokaisella suomalaisella pitäisi olla oikeus alle 20 m2 saunan rakentamiseen pelkällä ilmoituksella, kantovedellä ja 20 m ranta-alueiden ulkopuolelle.

   Kohtuullista olisi myös, mikäli rakennuskäytönnöt ja lupavaatimukset olisivat yhteneviä eri puolilla maatamme.

   Kumpikaan asia ei kuitenkaan ole näin. Kuntakohtaisista rakennusjärjestyksissä kerrotaan, mitkä toimet edellyttävät rakennusluvan, toimenpideluvan tai ilmoitusmenettelyn.

   Tässä vaiheessa täytyy sanoa, että tämän pisteen jälkeen otetaan kantaa lainopillisiin enkä ole niiden suhteen paras mahdollinen asiantuntija.

   Paikallisen viranomaisen kanssa voi toki neuvotella riittäisikö toimenpidelupa. Sehän ei tosin välttämättä ole merkittävästi kevyempi kuin rakennuslupa - tarvitaan esimerkiksi pääpiirus ja vastaava työnjohtaja.

   Kuulostaa siltä, ettei alkuperäisestä 2004 lausunnosta ole varmaankaan mitään kirjallista dokumenttia? Kuulostaa sille, että tällöin olette saaneet poikkeusluvan (tai käytännöstä on poikettu).

   Saunan perustustapaan vetoaminen ei valitettavasti auta. Lain tulkinta on se, että kaikki pysyvään käyttöön tarkoitetut rakennukset, vaikka peräkärrysauna, tarvitsevat rakennusluvan. Teidän tapauksessanne rakennuksen historia taitaa vielä vahvistaa asiaa.

   Toimenpidelupia käytetään yleensä kevyempien rakenteiden (ei rakennusten) luvanvaraiseen pystyttämiseen. Katso esimerkiksi Oulun kaupungin ohjeistus toimenpideluvista.

   Pahoitteluni tilanteesta,
   Lassi

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tietoja kohteesta Lassi A Liikkanen

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija ja Suomen Saunaseuran Löylyn henki -palkittu 2021. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia tieteellisestä tutkimuksesta ja opetan satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

0
  0
  Ostoskori - Cart
  Kori on tyhjä - Cart is emptyPalaa kauppaan - Return to Shop