Kiuaskivien merkitys löylyille

Lue myös :

Kiuasartikkelissa vertasin saunan kiuasta auton moottoriin. Samaan tyyliin voisi sanoa, että kiuaskivet ovat kuin auton moottoriöljy. Kiviä pitää säännöllisesti vaihtaa tai moottori ei lopulta enää toimi. Paraskin kivi hajoaa lopulta lämpökuorman alla. Huoltaminen kuuluu siis kiukaan normaaliin käyttöön. Kiviä ei tarvitse välttämättä vuosittain vaihtaa, mutta ne on hyvä latoa uudelleen, jolloin hajonneet kivet - tai vaurioituneen kiukaan - huomaa ja kiuas toimii kuten pitää.

Kiuaskivien tärkein ominaisuus on määrä. Kivien määrä pitää olla sopivassa suhteessa saunan kokoon. Perusidea on, että mitä tilavampi sauna, sitä enemmän kiviä. Edesmennyt sauna-arkkitehti Pekka Tommila piti kivimäärän ehdottamana alarajana 50 kg, kun saunan kokovaatimus oli 5 m2.

Vanhoissa savusaunoissa kiviä oli Vuolle-Apialan Savusaunan-kiuas kirjan mukaan 10-20 l/m3 – eli varsin runsaasti. Nykyisin suosittu oliviinidiabaasi painaa 3,5kg/l normaaleissa kokoluokissa n. 1,45 kg/l  joten vaikkapa omaan 15 m3 saunaani tarvittaisiin tällä ohjeella n. 330 kg kiviä! (15 l/m3 * 15 m3 * 1,45 kg/l)

Saunan kivien laatu

Myös kivien laadulla ja koolla on väliä. Kivillä on suora vaikutus löylykokemuksen laatuun eli ne pitää valita kiukaan haluttujen ominaisuuksien mukaan. Kiuaskivien laatutekijät ovat mm. seuraavat:

 • Lämmönkestävyys
 • Lämmönjohtavuus
 • Lämmönvarauskyky
 • Koko
 • Muotoilu
 • Hajuttomuus

Näistä yksiselitteisin on lämmönkestävyys. Loppujen lopuksi kaikki kivet halkeilevat ja rapautuvat, mutta kestävillä kivillä siinä kestää merkittävästi pidempään.

Saunakiviä on historiallisesti Suomessa kaivettu ylös meren ja jokien pohjista. Nykyään tätä ei voi oikein suositella. Voi käydä kuten puolisoni sukulaisille, jotka olivat käyneet itse kaivamassa savukiukaaseensa kiviä luonnosta, mutta joutuneet pian vaihtamaan ne halkeilun vuoksi teollisesti louhittuihin. Väärin valituista kivistä voi syntyä myös hajuhaittoja. Kilohinnan ja tekniset vaatimukset huomioiden kiuaskivet eivät ole tärkeyteensä suhteutettuna iso investointi. Artikkelin loppupuolelta löytyy listattuna potentiaaliset kivilaadut kotigeologeille.

Tällaisiin savukiukaan lohkareisiin sukulaiseni vaihtoivat itse maastosta kerätyt kivet.
Tällaisiin savukiukaan oliviinidiabaasilohkareisiin sukulaiseni vaihtoivat itse maastosta kerätyt kivet.

Parhaat kivet tavalliseen kiukaaseen

Jatkuvalämmitteisen sähkökiukaan kivien tärkeimmät ominaisuudet ovat muotoilu, lämmönjohtavuus ja koko. Kivet ovat näkyvillä, joten niiden pitää sopeutua saunan sisustukseen. Vaihtoehtoja ulkonäölle on rajoitetusti, mutta saatavilla on rosoisia, pyöristettyjä ja lähes pyöreitä kiviä; mustia, harmaita ja valkoisia kiviä.

Jatkuvasti lämpiävän kiukaan kivien pitää johtaa hyvin lämpöä. Sähkökiukaassa lämmön on siirryttävä vastuksilta, puukiukaassa pesän ja savukanavien metallipinnoilta. Lämmön varaaminen on toissijaista tässä käyttökohteessa eikä kaupasta vahingossa tule ostaneeksi tässä suhteessa huonoja kiviä.

Koko pitää sen sijaan huomioida niin hankinnassa kuin asettelussa. Rautakaupan hyllystä löytyvät valmiskivet (5-10cm) ovat yleensä sopivia tyypillisiin pikkukiukaisiin. Kivien pitää asettua sähkövastuksiin ja puukiukaan metallipintoihin nähden sopivan tiivisti. Tyypillisesti vastustilaan sijoitettavat kivet ovat sen kokoisia, että juuri vastusten väliin mahtuvat. Sähkövastuksia ei saa täysin eristää, etteivät ne ylikuumene ja vaurioidu. Jatkuvalämmitteisissä saunoissa ilman, savukiukaissa savukaasujen, pitää mahtua virtaamaan kivien välistä ylös, jotta sauna lämpenee. Tämän takia litteät kivet on hyvä sijoittaa pystyasentoon.

Jos kiukaaseen mahtuu reilummin kiviä, voi kiukaan pohjalla käyttää isompia ja pinnalla pienempiä kiviä. Pintakivet voivat olla myös huokoisempia tai röpöläisempiä, jolloin niillä on suurempi pinta-alan veden löylyksi höyrystämistä ajatellen.

Oliviinidiabaasi on tällä hetkellä suosituin, edullisin ja ominaisuuksiltaan paras yleiskivi. Oliviini on painavampi ja varaavampi, mutta maksaa helposti yli tuplat. Jarmo Huotari Narvilta kertoo, että valkoiset, kalkkipitoiset kiuaskivet ovat huokoisempia ja luovuttavat kosteutta rauhallisemmin. Tämä ominaisuus sopii erityisesti pieniin sähkökiukaisiin.

Päivitys 23.9.2017

Vulkaniitti on eräs pitkään tuotannossa ollut, mutta sivummalla parrasvaloista pysynyt kivi. Se muistuttaa oliviinidiabaasia, mutta on sileämpi ja tummempi kivi. Sitä on toimitettu ulkomaille erityisesti Helon kiukaiden mukana, mutta yksi kotimainen ketju pitää sitä hyllyissään. Saatavilla vain alle kymmen senttisenä, joten ensisijaisesti sähkökiukaisiin.

Erikoiskiukaiden kiuaskivet

Varaavat kiukaat vaativat kiviltä erityisesti lämmönkestävyyttä, lämmönvaraavuutta ja sopivaa kokoa sekä muotoilua. Varaavat sähkökiukaat ovat koko ajan kohtuullisen lämpimiä, joten kivien pitää kestää lämpöä tavallista kiuasta paremmin. Tämä saavutetaan yleensä helpoiten kiviä suurentamalla. Esimerkiksi Narvin Löylyvalmis vaatii 10-15cm kokoluokan kiviä sisäänsä. Kivien muotoilulla ei näissä kiukaissa ole muutoin väliä.

Sen sijaan Saunasammon älykiukaissa kivien muodot merkitsevät. Saunasampo-kiukaassa kivien lämmityksessä hyödynnetään puhallusta. Saunasammon keksijän Tapio Yli-Koveron mukaan heidän kokemustensa pohjalta on luonnollinen valinta ollut röpelöinen keraaminen kivi, joka ilmeisesti vastaanottaa ilmavirran lämpöä paremmin. Laadukkaat keraamiset kiuaskivat ovat myös kestävämpiä, mikä voi vähentää huoltotyön tarvetta, joka taas on julkisissa käyttökohteissa kuluerä. Parinkin päivän käytöstä poisto myös harmittaa julkisten saunojen käyttäjiä, joten panostus kestävyyteen on paikallaan.

160505-KerkesKivet_Saunasampo
Kestävyydestään tunnettuja Kerkesin keraamiisia tetrakiuaskiviä Älykiukaassa. Kuva on sävytetty mustavalkoiseksi.

Savukiukaiden kivet ovat vielä oma lukunsa. Niiden perintöön kuuluu erikokoisten kivien käyttö kiukaan eri kerroksissa. Kiukaan pohjalle, lähimmäksi liekkejä asetetaan suuria, jopa monikymmenkiloisia, kuulemakiviä. Kivien koko pienenee pintaa kohden. Kiviä tarvitaan paljon ja niiden on varattava suhteellisen hyvin lämpöä.

Juha Telkkinen käytti omaan savusaunaansa pyöreitä keraamisia kiviä minimoidakseen noen ja muun palamisjätteen tarttumisen kiviin – siis täysin päinvastainen ratkaisu kuin Saunasammossa, mutta hyvästä syystä! Keraamisten kivien varausominaisuudet eivät ole erityisen hyvät, mutta Telkkisen kiuas on muutoin niin hyvin eristetty ja varaa lämpöä sydämeensä, ettei tämä kivien varauskapasiteetista tinkiminen ole löylyjä pilannut. Juhan mukaan sauna pysyy yhdellä lämmityksellä käyttökunnossa 48h.

Suomalaiset kiukaaseen sopivat kivilaadut

Suomessa on yleensä listattu seuraavat kivilaadut kiuaskivikelpoisiksi:

 • Diabaasi
 • Oliviini
 • Oliviinidiabaasi
 • Peridodiitti
 • Gabro
 • Kromimalmi

Risto Vuolle-Apialan kertoo Savusaunan kiuas kirjassaan Kainuun kiuastutkimuksesta vuodelta 1946. Tähän liittyvässä geologisessa selvityksessä kiukaista löydettiin seuraavia lajeja: graniitteja (58%), liuskeita (31%), kvartsiitteja (6%), peridodiittia (3%) ja dioreetteja (1%).

Peridodiitti Wikimediassa

Diabaasi Wikimediassa

Kivilaatujen saatavuustilanne on se, että diabaasia, peridodiittia, gabroa tai kromimalmia ei ole käytännössä kaupasta saatavissa. Joten kaupan on käytännössä vain oliviinia ja oliviinidiabaasia (katso täydellinen listaus kiuaskivien kilohinnat sivulta). Erikoiskokoisia kiviä voi tiedustella suoraan valmistajilta.

Ainoa tämän vuosituhannen aikana tehty vakava testi löytyy TM Rakennusmaailman numerosta 4/2005. Testin toteutti VTT ja siinä saatiin tulokseksi mm. seuraavia tietoja kivistä.

Tuotemerkki tiheys kg/dm3 huokoisuus % pirstoluku ominaislämpö j/cm3K
Kerkes 2.26 0.09 20 2.6
Luonnon kivi 2.66 0.58 16 3.1
Eliittikivi 3.01 2.71 20 3.4
Parhaat Löylyt Oliviini-diabaasi 3.01 0.15 18 3.8
Parhaat Löylyt Pyöristetty 3.01 0.15 5 3.8
Seppälän kiuaskivi Oliviini-diabaasi 3.01 0.27 20 3.7
Oliviini 3.61 0.2 8 4.1
Tiileri 2.56 17.2 17 3.1
Tulikivi vuolukivi 3.05 0.23 20 3.7

Pirstoluku kuvaa montako kertaa kahdestakymmenestä kuumennus-jäähdytys -syklistä kivinäyte säilyi ehjänä. Paras tulos 20, huonoin mahdollinen 0.

Saunaseura tutkitutti 1983 Geologisella Tutkimuslaitoksella oliviinidiabaasi, peridodiitti, hornblendiitti ja vuolukivi-näytteitä asbestihuhujen vuoksi. Asbestia ei näistä kivistä löytänyt, vaikka asbestipitoisia kiviäkin  Suomessa on. Tämänkään asian vuoksi en suosittele valitsemaan kiuaskiviä ihan satunnaisesti.

Vuolukivi ja valkoiset kiuaskivet

Valkoisia, kalkkipitoisia kiuaskiviä voi ja kannattaa käyttää ainoastaan kiukaan pinnalla.
Valkoisia, kalkkipitoisia kiuaskiviä voi ja kannattaa käyttää ainoastaan kiukaan pinnalla.

Joitakin muita kivilaatuja tavataan saunassa. Vuolukiveä käytetään tasokiukaiden löylypintana ja joidenkin kiukaiden ulkoseinämissä (esim. Sisu ja Tulikivi). Sillä on erinomainen lämmönvarauskyky, mutta sen lämmönkestävyys ei ole riittävä löylykiveksi. Esimerkiksi Tulikivi valmistaa kiukaita, joissa vuolukiveä käytetäänkin pintamateriaalina, ei kiuaskivenä. Sama koskee valkoisia kiviä, jotka sisältävät dolomiittia ja värinantavaa kalsiittiä (10%). Niiden lämmönkestävyys ei ole hyvä, minkä takia kiviä voi käyttää vain (sähkö)kiukaan pinnalla.

Lopuksi Narvin esimerkkivideo kivien ladonnasta kiukaaseen:

Lue myös:  Kiuaskivi testit -artikkeli ja kivien käyttöönotto.

Lue myös :

16 kommenttia artikkeliin ”Kiuaskivien merkitys löylyille

 1. Miika Joutsi

  Hei!

  Kiteisestä kvartsista (piidioksidi) varoitetaan terveysriskien vuoksi. Tarkoitetaanko yleisellä kivipölyn välttämisellä juurikin kvartsia, en ole varma.

  Mistähän saisi ymmärrystä jos vastakkain laitetaan suositeltu oliviinidiabaasi kivi (https://en.wikipedia.org/wiki/Diabase mukaan ‘Mafic’ tyylinen kivi jossa 45-52% piidioksidia) mutta tämä lienee yhdisteinä eli siinä on muita alkuaineita mukana molekyylissä. Verrokiksi Tiilerin keraamiset kivet (punaista lämmön kestävää tiiltä), tiilet valmistetaan savi + kvartsihiekka + sahanpuru + jotain muuta, ilmeisestikin.

  Irtoaako kummasta herkemmin pelkkää piidioksidia? Samalla käyttöiällä Tiileri kestää paljon paremmin kasassa vs. tavallinen kivi. Kokemusperäisesti todettu, Tiileri kestää kotikäytössä vuosia ja taas vuosia. Kun oliviinidiabaasia rapautuu kiukaassa, onko sen aiheuttama kivipöly “parempaa” kivipölyä kuin mahdollisesti tiilestä irtoava kivipöly (jota vähäisempi määrä)?

  Saunomisen pölykoostumuksesta lienee yllättävän vähän tutkittua tietoa? Asbestia oli kylläkin tutkittu 1997 tehdyssä kandityössä, johon sivustolla viitattiinkin.

  En ole varma onko saunomisen pölyaltistumista aiheuttava keskustelu lähinnä akateemista keskustelua niin kauan kun asbestia ei ilmassa ole.

  Vastaa
  1. Hei Miika,

   Tämä on hyvin aiheellinen kysymys. Valitettavasti minulla ei ole tiedossa, että kukaan olisi kiinnittänyt tähän huomiota tai tutkinut asiaa. Asiaa voisi ehkä tiedustella vaikka Allergialiitosta?

   Tästä aihepiiristä keskusteltiin tuolla viime viikonlopun Saunakongressissakin, ei tullut tosin mitään merkittävää lopputulosta.

   Lassi

   Vastaa
 2. jarmo

  Kuka tietää mistä voisi saada vielä Tasokiukaan kiviä? Kiuas on melkein 30v vanha ja toimii erittäin hyvin vielä alkuperäisillä vastuksilla. Muutamassa kivessä on pieniä hiushalkeamia joten kaipaisin uusia.

  Vastaa
  1. lassial

   Hei, selviääkö kiukaasta valmistaja? Kuva voisi auttaa (vaikka sähköpostilla). Valmistajia on enää vähän, mutta saattaa vielä löytyä.

   Vastaa
 3. Olli Nurminen

  Ostin hiljattain uuden 6 KW kiukaan ja siihen Eräjärven oliviinidiabaasi – kivet. Kiuasvalmistajan suositus kivimääräksi on max 20 kg, joka määrä myös pakkauksessa oli. Kivet on ladottu mielestäni valmistajan ohjeiden mukaan. Siitä huolimatta miten lämmitän kiuasta, kivet murenevat kiukaan pohjalle ja lattialle löylyveden mukana, eli vesikään ei ehdi höyrystyä matkalla kiukaan läpi. Missä lienee vika?

  Vastaa
  1. lassial

   Hei, erikoisen kuuloinen tilanne. Kuinka suuri sauna on?
   Tässä on mahdollisesti kaksi eri ongelmaa, kivien kestävyys sekä löylyt. Saako kiukaasta löylyä?

   Kiuaskivet murenevat aina jonkun verran. On mahdollista että olet saanut keskimääräistä heikkolaatuisempia kiviä. En ole itse viime vuosina kokeillut Seppälän kiviä. Jos kiuas olisi vanha, en olisi yllättynyt, nyt on mahdollista että tähän voi liittyä laatuongelmia.

   Vastaa
   1. Olli Nurminen

    Hei! Kiitos vastauksesta. Löylyhuoneen koko on 6,8 m3 jonka pitäisi olla sopiva 6 KW kiukaalle. Olisin kyllä mieluummin hankkinut 8 KW kiukaan mutta taloyhtiön sulakkeet eivät salli sitä (3*10A). Tunnin lämmittäminen täydellä teholla nostaa löylyhuoneen lämpötilan +80 asteeseen, itse aloitan saunomisen mieluummin 65 - 70 asteessa. En ole vielä kertaakaan onnistunut lämmittämään kiuasta niin, että vesi ei valuisi kivitilan läpi. Kiuas antaa muuten hyvin löylyä, mutta ilman kosteus jää n. 60 %:n paiti jos vettä heittää oikein urakalla. Silloinkin vesi tietysti valuu lattialle ja kivet paukkuvat kuin ilotulituspapatit. Kiuas on pari kuukautta sitten hankittu Harvia Vega.

   2. lassial

    Hei, kiitos tiedoista. Ainakin sauna lämpiää odotetusti. Vielä sellainen tarkentava kysymys, että minkä kokoisia kiviä ostit?

   3. Olli Nurminen

    Kivet ovat suositusten mukaisesti 5 - 10 cm. Mukava saada vastauksia näin nopeasti 🙂

   4. lassial

    Kun nyt ei ole valitettavasti ole mahdollista päästä mittaamaan kiuaskivien pintalämpötilaa, niin esitän valistuneen arvauksen:
    - kiviä on löylytarpeeseen nähden liian vähän eivätkä ne ehdi lämmetä tarpeeksi.

    Korjausehdotus on vaihtaa kivet kertaalleen samankokoisiin (esim Harvia, Narvi tai Parhaat Löylyt; samaa tavaraa kaikki) ja latoa ne tällä kertaa tarkoituksella väärin, ts. mahdollisimman tiheästi. Tämän pitäisi hieman hidastaa saunan lämpiämistä ja edistää kivien lämpiämistä.

    En yleensä suosittelisi ensimmäisenä ostoksia, mutta kivet eivät maksa juuri mitään, joten kokeilusta häviää korkeintaan parin tunnin työn. Mitään patenttiratkaisua tähän ei ole. Ongelma tuskin tällä kiukaalla mitenkään täysin poistuu.

    Alitehoinen kiuas periaatteessa lämmittää kivet paremmin, koska saunan lämpiäminen kestää pidempään.

  1. lassial

   Parhaat vaihtoehdot ovat varmasti keraamiset tai pyöristetyt luonnonkivet. Luonnonkivistä oliviini tai peridotiitti ovat eri lähteiden mukaan kestävimpiä. Jälkimmäisen saatavuus kuitenkin heikko. Oikea ratkaisu riippuu myös kiukaan koosta ja käytöstä.

   Vastaa
 4. Mika

  Olit ilmeisesti laskenut Vuolle-Apialan kivimääräsuosituksen oliviinidiabaasin ominaispainon perusteella. Tuo luku kertoo mitä umpilohkare oliviinidiabaasia painaisi. Lisäksi 3,5 kg/l on puhtaan oliviinin ominaispaino parhaimmillaan, oliviinidiabaasilla se on lähempänä 3 kg/l.
  Kiuaskivinä oliviinidiabaasi painaa noin 1,3 kg/litra, joten 15 m3 savusaunaan suositus olisi minimissään noin 200 kg kiviä.

  Vastaa
  1. lassial

   Totta, hyvä huomio. Korjaan sivulle. Mittasin itse oliviini-diabaasien pakkauksen painon ja arvioin painoksi 1,45 kg/l. Joten tuo laskelmasi on lähellä totuutta.

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kuka Lassi A Liikkanen?

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia akateemisesta tutkimuksesta ja opetan edelleen satunnaisesti Aalto-yliopistossa.