Skip to content Saunavaha

Älä pilaa saunaa väärällä maalilla!

Saunan maalaaminen voi tarkoittaa kahta asiaa: joko löylyhuoneen sisätilojen pintakäsittelyä tai saunamökin ulko- ja sisäpintojen maalaamista. Tässä artikkelissa keskitytään sisämaalaukseen ja oikeiden maalien valintaan, erityishuomiona hengittävyys ja maalien turvallisuus. Esittelen joitakin marginaalisia maalituotteita ja kerron mitä rajoituksia maalien valintaan liittyy. Loppuun mahtuu tarinaa oman saunamökkini pintakäsittelystä ulkoseinien molemmin puolin.

Tärkeä muistutus:

Kokeile väriä aina ennen kuin maalaat! Erityisesti sävytetyt pintakäsittelyaineet voivat yllättää maalarin ikävästi.


Päivitys 1.2.2022 Artikkelissa on tiivistelmä TM Rakennusmaailma 2017 saunasuojatestistä.

Päivitys 10.6.2020 Artikkelin loppuun on lisätty varoittava tarina lukijan talosaunan remontista, jossa pintakäsittely oli osaltaan syynä sairaalareissuun!

Päivitys 24.1.2017 Petsausvaihtoehtoja paljastui äskettäin lisää. Sopivilla rautasulfiitin kaltaisilla kemikaaleilla puu voidaan saada vaihtamaan väriään ilman varsinaista pintakäsittelyä. Käsittelytavat ovat historiallisia ja täältä Colorian blogista löytyy ilmeisesti yli sata vuotta vanha ohjeistus, joka kattaa erityisesti jalopuiden petsaukseen monen kirjaviin sävyihin.

Kiinnostava variaatio tästä on Visantin Saunakirjasta poimittu seuraava resepti: 3-4% pyrogallushappoa levitetään petsattaville puupinnoille, huoneen ilmanvaihto suljetaan ja tilan lattialle tuodaan avoin astia 30-45% ammoniakkia. Tämä sävyttää puun ilmeisesti antiikkiruskeaksi. Vanhan ajan temput vaikuttavat tästä ajasta arvioituna lähes alkemialle, taikojen toistettavuutta rajoittaa kemikaalien saatavuus.


Saunan sisäpuolinen pintakäsittely – kannattaako sauna maalata?

Saunan pintakäsittelyn vaikutukset ovat lähes 100%:sti esteettisiä. Saunan pintakäsittelyn avulla voi puu- ja tiilipintoja suojata likaantumiselta sekä helpottaa niiden siivoamista. Kuten  seinistä kertovassa postauksessa kerroin, ei mikään tunnettu pintakäsittely paranna saunan lämpö- tai ilmanlaatutekijöitä.

Saunan voi siis halutessaan jättää käsittelemättä. Käsittelystä ei ole merkittäviä hyötyjä, mutta kustannuksia ja mahdollista huoltomaalausvaivaa pitkässä juoksussa muodostuu.

Itse en omaan hirsisaunaani alun perin suunnitellut pintakäsittelyä. Mm. Panu Kaila ja Risto Vuolle-Apiala kannattavat saunan sisäseinien jättämistä käsittelemättä. Vuolle-Apiala ensisijaisesti perinnesyistä, Kaila hengittävyyden takia.

Käsittelin oman saunani ulkoa rautavihtrillillä, mutta se ei ole soveltuva käsittelyaine sisätiloihin, etenkään kuumaan ja kosteaan saunaan. Päädyin kuitenkin lopulta sävyttämään saunani sisäpuolelta noudattaen Kailan ohjeita mahdollisimman kevyen pintakäsittelyn suhteen. Hän ehdotti kahvin tapaista luonnollista sävytettä. Epäilin itse kahvin toimivuutta, lähinnä sen (vähäisen) rasva- ja sokeripitoisuuden vuoksi. Päädyin lopulta teolliseen petsiin joka on pelkkä väriaine. Miten tähän päädyttiin?

170104-amello_lahikuva_20161015_113038

Mitä maali on?

Maali on yksi ratkaisu puun tai muun rakennusmateriaalin pintakäsittelyyn. Maali sisältä sideainetta, liuotinta, apuainetta sekä mallipigmenttejä. Erilaiset maalit kuten öljy, akrylaatti, silikaatti, kalkki, savi, multa jne. sisältävät vaihtelevan kombinaation näitä aineita. Apuaineista homeenestoaineet ovat tärkeitä kosteissa ja viileissä olosuhteissa. Maalit eroavat lakoista peittävyydeltään, lakoista puuttuu pigmentti, minkä takia ne ovat kuivuttuaan läpinäkyviä.

Saunan sisämaalin valinta

Saunan maaleihin liittyy pari suurta haastetta. Saunan pintakäsittelyn eräs haaste on ollut sopivien aineiden tai ”saunamaalien” valikoima. Suurin osa tavanomaisesti sisämaaleista ei sovellu saunan lämpötiloihin. Esimerkiksi mikään Osmon puuvaha ei kestä lämpöä Tämän vuoksi markkinoille on tuotu erityisesti saunaan tarkoitettuja pintakäsittelytuotteita, kuten Tikkurilan Supi Saunasuoja ja Supi Saunavaha. Teknokselta löytyy vastaavat akrylaatti- ja vahapohjaiset tuotteet.

Näiden tuotteet mahdollistavat puusaunan sävyttämisen niin ettei maali ainakaan lämpötilan vuoksi irtoa seinästä. Niitä on myös testattu, joten niistä ei pitäisi irrota kuumanakaan ei-toivottuja kemikaaleja huoneilmaan.

Saunan eri kohteille on kuitenkin omat tuotteensa. Erityisen herkkä kohde ovat lauteet, joihin Tikkurilan tuotteista suositellaan ainoastaan Saunavahaa. Seinät, katot peitelaudat voi käsitellä myös vahalla tai sitten Saunasuojalla. Jos lattia on puuta, kuten saunamökeissä saattaa olla, niin siihen kannattaa valita jokin kestävämpi tuote, esim. öljypohjainen maali. Lattia ei kuitenkaan lämpene toisin kuin ylempänä olevat rakenteet.

Ei maali saunaa tee

Nimestään huolimatta mainitut saunamaalit eivät ole välttämättä mitenkään erityisen hyväksi saunalle, ainakaan mitä tulee hengittävyyteen tai ilmanlaatuun.

Maalien vesihöyrynvastukset Unto Siikasen Rakennusfysiikka-kirjan mukaan kertoo seuraavaa erilaisten aineiden höyrynvastuksista (Zp (m2sPa)/kg x 10-9):

Materiaali Höyrynvastus Zp
Puukuitulevy n. 0,5
Silikaattimaali 0,7-0,8
Akrylaattilateksi 2,5-4,0
Alkydimaali 9,5-16,0
Muovikalvo 0,1 mm 200

Akrylaatti sulkee siis höyryä selvästi. Siitä huolimatta akrylaatti ei ole nykyisin sama tuote kuin pahamaineinen lateksi 50-60 vuotta sitten. Nimi kuitenkin elää. Erilaiset akrylaattimaalit (akryylilateksi, akryylimaali, akrylaattimaali) ovat vesiohenteisia niin sanottuja dispersiopintakäsittelyaineita. Niissä veden haihtuminen mahdollista maalipinnan syntymisen ja kovettumisen. Pinta on yhtenäinen

Kylmillään olevien saunarakennusten pintakäsittely on sitten toinen ongelma.. Alle kymmenen asteen lämpötilassa ja ilmankosteuden noustessa syntyy hyvät olosuhteet homeiden kasvulla.Kosteus ja hengittävyys asiat pitää miettiä tarkkaan, tai voi käydä niin, että maali irtoaa seuraavan kevään jälkeen maalin ja puupinnan väliin päässeen kosteuden aiheuttaman homehtumisen vuoksi.

Esimeriksi pellavaöljymaalit, joissa ei ole erillistä homeenestoa, tarjoavat itse asiassa ravinteita homeiden kasvulle. Tämä ei tietenkään ole toivottavaa ja sulkee siksi osan muutoin saunaan mahdollisesti kelvollisista maaleista pois pelistä – ainakin ulkosaunojen osalta. Jäljelle jää kuitenkin koko joukko saunaan soveltuvia maaleja. Sitten huonot uutiset.

Kukaan ei tiedä miten maalit tarkalleen ottaen saunassa toimivat.

Tunnetut saunamaalit ovat kyllä turvallisia, mutta niiden käyttäminen ohennettunakin ei muuta mihinkään sitä, että ne ovat akryylipohjaisia. Akryylipohjaiset saunasuojat vähentävä puuseinän hengittävyyttä ja vähentävät siten sen hygroskooppista potentiaalia, josta seinäartikkelissa puhuin. Akryyli on käytännössä liimaa ja lopputulosta on verrattu saunan sullomisella muovipussiin. Tämä on ehkä liioittelua, mutta toistaiseksi ei ole parempaakaan tietoa.

Muiden pintakäsittelyaineiden, kuten saunavahan, vaikutuksista en ole onnistunut löytämään luotettavaa tietoa. Valmistajiltakaan sitä ei kuluttajille heru. Periaatteessa ideaalinen maali olisi hengittävä, mutta likaa hylkivä materiaali joka kuitenkin sitoo maalipigmentin tiukasti kiinni seinään.

Onko maali myrkkyä?

Lähdetään siitä, ettei yksikään maali ole tarkoitettu nautittavaksi sisäisesti. Historiallisesti maalit sisälsivät todellisia myrkkyjä kuten lyijy, kromi ja kadmium. Vaarallisesti ainesosat ovat sittemmin hävinneet maaleista sitä mukaa, kun on ymmärretty niiden olevan myrkkyä. Tämän vuosituhannen ongelma on erilaisten yhdisteiden nopea lisääntyminen ilman vastaavaa tietoa niiden terveysvaikutuksista.

161018-gas_mask-pixabayMaalien ”terveellisyys” erilaisten kemikaalipäästöjen suhteen mietityttää joitakin. Eräs ihmisille ja ympäristölle haitallisten kemikaalien ryhmä ovat orgaaniset liuotteet eli VOC yhdisteet (volatile organic compounds). EU on asettanut maalien VOC päästöille omat raja-arvonsa, jotka on maalien tuoteselosteissa esitetty. Käytännössä saunamaalit jakaantuvat kahteen ryhmään, nolla VOC-päästöisiin ja maksimirajan alittaviin tuotteisiin. Vesiohenteisina maalien tapauksessa raja on korkeintaan 130 g/l. Esimerkiksi Supi Saunavaha kuuluu jälkimmäiseen ryhmään.

VOC yhdisteet ovat kuitenkin vain yksi ryhmä haitallisia aineita. Toinen sisämaalien päästöistä kertova merkintä on Rakennusmateriaalien M päästöluokitus, joista M1 on paras taso. M1 päästöluokitus huomioi VOC yhdisteiden lisäksi muita kemikaaleja, kuten formaldehydin ja ammoniakin. Toisinkuin VOC, M1 on tuotekohtainen, vapaaehtoinen sertifiointi, joka löytyy lähinnä suurimpien maalitehtailijoiden tuotteista – kuten yllä mainitusta Supi Saunavahasta.

Kemikaaliyliherkkien ihmisten maalivalintojen spekulointiin eivät kuitenkaan olemassa olevat standardit riitä. Esimerkiksi sittemmin kyseenalaiseen maineeseen noussut Maria Nordin mainitsi blogissaan jo 2015 (ennen siirtymistään vaihtoehtohoitojen myyjäksi) koko joukon kemikaaleja, jotka eivät välttämättä kuulu VOC tai M1 mittausten piiriin. Hän suosittelee varman päälle pelaajille kalkki- ja savimaaleja. Näitä myyvä Biofarben kertoi kuitenkin, etteivät nämä tuotteet sovi saunaan lämpö- ja kosteuskestävyysominaisuuksiensa vuoksi.

Kun saunassa ei nykyään enää asuta, niin suhtautuisin saunan kemikaalikuormitusriskeihin suhteellinen rauhallisesti. Toisaalta saunaan ei pidä mennä sutimaan mitä tahansa edellisen vuosikymmen purkinpohjaa, koska kaikki maalit eivät sinne missään tapauksessa sovi. Mikäli epäilee tai tietää olevansa jollekin kemikaalille allerginen, kannattaa tämä toki huomioida. Samalla pitää muistaa, että myös "luonnonmukainen" puu tuottaa ilmaan omia päästöjään.

Vaihtoehtoisia saunan pintakäsittelyaineita

Koska tulin itse siihen tulokseen, että sauna pitää sävyttää, mutta en kaipaa muita pintakäsittelyn vaikutuksia, lähdin kyselemään myös pienvalmistajilta maalivinkkejä. Eräs vinkki löytyi myös netistä.

Selvittäessäni pienempien maalivalmistajien saunatuotteita löysin seuraavan valikoiman vaihtoehtoisia tuotteita, joiden valmistajat kertoivat näiden sopivan puun sävyttämiseen:

Myöhemmin kävi ilmi, että myös Liberonilla oli tarjolla spriipohjaista petsiä sekä Kuultomaalia. Petsi ei ole oikeastaan pintakäsittely- vaan väriaine esimerkiksi Amellon kanssa suositellaan erillistä öljykäsittelyä. Wikipedian mukaan spriipetsit kuivuvat nopeasti eivätkä vaikuta puun pintaan (syiden eläminen) näkyvästi.

Eräs blogin lukija vinkkasi ystävällisesti Tikkurilan Kivitex silikaattimaalista, jolla saunan tiilimuurin tai muun betonipinnan voisi käsitellä. Silikaattimaalit ovat ominaisuuksiltaan hyviä, lämmön kestäviä, hengittäviä ja emäksisinä luontaisesti hometta torjuvia. Valitettavasti maali ei sovellu puupinnoille.

On myönnettävä, ettei ymmärrykseni pintakäsittelyn teoriasta ehtinyt projektin aikana kehittyä riittävästi, jotta olisin voinut järkeillä mikä näistä akrylaatin vaihtoehdoista olisi saunaan paras vaihtoehto. Asioista kiinnostuneelle lukijalle voi suositella Puuproffan pintakäsittelyopasta sekä Mikkolan ja Böökin Ikkunakirjaa (Moreeni, 2011).

Saunamökin pintakäsittelysuunnitelma

Teoreettisista pohdinnoista seuraavaksi käytännön toimiin oman saunani maalaamiseksi.

Blogia vuonna 2016 sponsoroinut Tikkurilan avusti mökin pintakäsittelyn suunnittelussa. Tikkurilan Maalilinja (puhelinnumero 010 8608600, arkisin 8-19) auttaa tuotevalinnoissa kaikkia kuluttajia, mikä on ainakin alkuun pääsemisessä hyväksi. Maalauspalvelut pystyvät myös konsultoimaan värivalinnoissa ja heillä on valmiiksi mietittyjä värikokonaisuuksia, joiden avulla saunamökin ulkoilmeen pystyy rakentamaan nopeasti.

Tein Tikkurilan avustuksella seuraavan pintakäsittelysuunnitelman:

(Suunnitelmataulukon voi avata myös tästä linkistä)

Suunnitelma oli hyvä apu tuotevalinnoissa, mutta jätti vielä aika monta asiaa auki. Suurin puute oli värisävyjen tarkoituksellinen aukijättäminen tässä vaiheessa, mikä pakotti raapimaan päätä asian suhteen monasti myöhemmin. Syy oli tosin selvä ja maalarin päässä.

Värisävyn ja maalin valinta – kokeilukulttuurin puolesta

Massiivihirsiseinän pintakäsittely on kertaluokkaa merkittävämpi valinta kuin paneloidun seinän, sillä kerran sävytetyn seinän väriä ei myöhemmin enää helposti vaihdeta. Käsittelyaineesta riippuen väripigmentti voi tunkeutua sen verran syvälle puuhun, ettei pintaa pysty pelkästään hiomalla palauttamaan ”alkuperäiseen” tilaansa.

Väritutkimus
Värisävyn ja peittävyyden tutkimista oikean puumallin avulla

Testailin saunan sisäsävyä ennen käsittelyä useampaan kertaan. Tällöin käytössä oli vielä Tikkurilan kuultavia saunasuojia, joiden eri sävyjä kokeilin. Kokeileminen on välttämätöntä sillä peittävyyttä oli todella vaikea ennakoida. Erityisesti sävytettyjen värien peittävyys ei ole yhtä hyvä kuin valmissävyjen. Tähän on syynä valmissävyissä käytettävä erilainen pigmentti.

Tikkurila värikartta
Tikkurilan saunatuotteita voi sävyttää kuultavat sisävärit kartan sävyillä, tässä vain osa sävyistä

Tässä vaiheessa oli jo päätetty, että saunan ja pukuhuoneen sävyt tulisivat olemaan erilaiset ja saunasta tulisi tummemman puoleinen. Värin lisäksi kokeilu paljastaa pintakäsittelyaineen mahdollisen vaikutukset puun syihin ja tunkeutumisen esimerkiksi omassa seinässäni pinnassa olevan pihkan alle.

Useampien kokeilujen jälkeen värisävyvalinta päätyi Tikkurilan kuultavan sisävärikartan tummimpaan sävyyn, Hiileen. Kokeilut tapahtuivat jo kesällä, hyvän aikaa ennen käsittelyä.

Villa värisävy
Kokeilu pukuhuoneen sisäseinän pinnassa Villa-värisävyllä. Kertakäsittely peittää yllättävän voimakkaasti alla olevan värivaihtelun

Koska pintakäsittely tosiaan venähti pitkälle syksyyn, ehti ajatus ja ymmärrys maalauksen vaikutuksesta kehittyä. Päädyin kasvavan epätietoisuuden vallitessa jättämään Saunasuojan tai Vahan käytön väliin ja hankin lopulta 4 litraa Amellon saunapetsiä. Valinta perustui osaltaan toisen bloggaajan kokemuksiin, mutta enemmän ihan pelkkään arpapeliin ja ajatukseen siitä, että pintakäsittely jäisi minimiin mutta sävytys maksimoituisi.

Amellon petsi
Amellon petsi työvälineineen käyttövalmiudessa. Kuvattu ulkona maalihöyryjen vähentämiseksi

Kuten todettu, mitään luotettavaa tietoa suuntaan tai toiseen ei ollut saatavilla. Olisin voinut oikeastaan valita minkä tahansa muun tuotteen, Colorian, Uulan tai Perinnetaidon öljyn. Amellon valmis savusauna sävy vaikutti sopivalle, joten tilasin ensin 2 sitten toiset 2 litraa kyseistä nestettä. Suomessa sitä saa valitettavasti ainoastaan Netraudan tilausvalikoimasta.

Vedonlyönti osoittautui sävyn suhteen voitokkaaksi. Minulla ei ole valitettavasti toistaiseksi mitään tapaa todeta, onko tuote muutoin sen parempi kuin akryylipohjaiset saunasuojatkaan.

Petsauksen alku. Petsi kuivui kylmissä (+5-10 C) oloissa nopeasti. Seinä piti käsitellä kahteen kertaan tasaisesti peittävän pinnan aikaansaamiseksi.
Petsauksen alku. Petsi kuivui kylmissä (+5-10 C) oloissa nopeasti. Seinä piti käsitellä kahteen kertaan tasaisesti peittävän pinnan aikaansaamiseksi.

Pitää muistaa, että seinien lisäksi saunassa on aika monta muutakin mahdollisesti sävytettävää kohdetta. Itse valitsin kattopaneeleihin valmiiksi tuntemattoman valmistajan saunavahalla pintakäsitellyn Aureskosken paneelin. Lauteita ei sävytetty. Kuusilattiat käsittelin itse Tikkurilan Supi Lattiaöljyllä ja tasoitetun tiilimuurin Teknoksen SuperLateksilla.

SuperLateksin sävytys epäonnistui ensimmäisellä kerralla ja seinästä tuli aluksi tumman myrkyn vihreä. Syynä oli värikarttamuunnos, jonka kaava oli värinsekoitusohjelmistossa väärä. K-Rauta teki onneksi uuden erän korvauksetta eri koodilla ja lopputulos oli paljon parempi – lähes neutraali tumman harmaa.

Toinen pintakäsittely
Toinen käsittely lautojen ollessa jo paikoillaan. Käsittely alkaa hyvän tavan mukaan sisäänkäynnin vastaisesta nurkasta...

Hirsiseinän pintakäsittely

Ulkovärisävyjen päättäminen oli lähes mahdotonta, koska mökin rautavihtrillikäsittely  ei paljastanut todellisiaan kasvoja välittömästi. Senkin jälkeen, kun käsittely oli purrut ja hirsikehikko siirretty rakennuspaikalle, sävyjen hakeminen eteni yrityksen ja erehdyksen kautta.

Rautavihtrilliastia
Seinien lisäksi käsittelin monia muita ulko-osia, kuten tässä terassin kattoa kannattavat pystytolpat, rautavihtrillilä. Vihtrilliä on valmistettu ohjeen mukaan lämpimään veteen, tilkalla käsitiskiainetta.

Ensimmäisiä ”pakkoliikkeitä” oli räystäslautojen sävyn valitseminen, joka tuli ajankohtaiseksi, kun kattoa alettiin rakentamaan. Se tuli hieman yllätyksenä.

Tein ensimmäinen veikkauksen sopivaksi räystäsväriksi, maalasimme laudat Tikkurilan Vinha pohjamaalilla ja kertaalleen keskiharmaaksi sävytetyllä Vinhalla molemmin puolin lautaa. Meni pahasti pieleen.

Räystäslauta maalattuna
Sävyjen yhteensopivuus mökin vihtrillin aiheuttaman muutoksen kanssa selvisi vasta käyttöpaikalla. Tässä ensimmäinen tyydyttävän värinen lauta on jo asennettuna.

Kun vein ensimmäisen maalatun räystäslaudan sijoituspaikan lähelle, pisti heti silmään, että värin täytyy olla tummempi. Samalla väriä murrettiin neutraalista harmaasta selvästi (puna)ruskeaan. Ruskeasta löytyi ensimmäisellä yrittämällä värikarttaa konsultoiden sopivampi sävy.

TM Rakennusmaailman testi saunasuojista

Rakennusmaailman maaliskuussa 2017 ilmestyneessä testissä testattiin seitsemän tuolloin saatavilla ollutta saunasuojaa sekä verrokkituotteena parafiiniöljyä. Testissä arvosteltiin käsiteltävyyttä, kiiltoastetta sekä puhdistettavuutta ja pihkaantuvuutta. Testikappaleet myös vanhennettiin lämpökäsittelyllä, joka toistettiin 160 kertaa. Käsittelyaineiden hengittävyyttä (vesihöyrynläpäisevyys) ei testattu, mutta artikkelissa painotetaan ettei suojattu ole höyryä läpäisemätön.

Testattujen saunasuojien arvosanat vaihtelivat 7,6 - 8,3:een. Erot olivat pieniä, kärjessä olivat kotimaiset Teknos ja Tikkurila, tämän jälkeen Eskaro, Ilves, Maston ja Värimylly. Parafiiniöljy sai arvosanan 7,9.

Suojien vaikutuksesta todettiin, ettei käsittely estä kellastumista mutta se helpottaa puhdistettavuutta. Parafiiniöljyn hyvinä puolina mainittiin käsiteltävyys, jälki sekä olematon vaikutus kiiltoon. Artikkelissa todetaan:

Saunasuojat tuovat löylyhuoneen puhdistettavuuteen selvää helpotusta. Saunasuojien ulkonäkö ei kuitenkaan uutena yllä parafiiniöljyllä käsitellyn puun tasolle.

Artikkeli ei mielestäni ole ristiriidassa tällä sivulla esitettyjen väitteiden kanssa. Puhdistettavuus on täysin validi arvo käsittelyaineelle, mutta ei minusta välttämätön syy käsitellä saunaa.

Tutkitutin itse samoihin aikoihin saunaan kelpaavia pintakäsittelyaineita Metropolian ammattikorkeakoulussa tavoitteena saada tietoa vesihöyrynläpäisevyydestä, mutta valitettavasti koesarjan tekeminen oppilastyönä ei johtanut julkaisukelpoisiin tuloksiin. Asiaan olisi mukava palata, mutta katsotaan.

Loppumietelmiä maaleista ja pintakäsittelystä.

Suurilla maalivalmistajilla on tuotteita läjäpäin ja niiden houkutuksena on erityisesti hyvä saatavuus. Tikkurilan ja Teknoksen maaleja saa mm. lähes kaikista rautakaupoista ja Prismoista hyvin pitkälle samoihin hintoihin. Vastaavia tuotteita on pienemmilläkin valmistajille, mutta niiden markkinointi- ja myyntimahdollisuudet ovat rajoitetummat.

Maalaaminen on suhteellisen työnintensiivistä hommaa. Olemme tähän mennessä tehneet lähes kaiken pintakäsittelyn talkootöinä. Pienen mökin kohdalla töitä ei ole valtavan paljoa, mutta useat käsittelykerrat ja kuivumisajat tarkoittavat, että mikään ei valmistu ihan käden käänteessä.

maalaustalkoot
Maalaushommissa useampi maalari ei tee huonompaa soppaa ja aikakin kuluu viihtyisämmin sekä nopeammin

Jos rakennustyötä ja maalaamista ostaa, kannattaa mahdollisuuksien mukaan hankkia pintakäsiteltävät materiaalit valmiiksi käsiteltyinä. Saunassa tosin ovet ja ikkunat kannattaa jättää puuvalmiiksi, ellei valmistaja pysty poikkeuksellisesti tekemään käsittelyä saunaan soveltuvalla aineelle.

Tätä kirjoitettaessa maalaukset saunalla ovat edelleen kesken. Niitä jatketaan ensi vuonna. Pukuhuoneen osa tiilimuuria maalataan Tikkurilan Muurimaalilla ja pukuhuoneen seinähirret käsitellään vaalealla saunasuojalla hirren kostumisen aiheuttamien sävyerojen tasaamiseksi. Tai näin suunnittelin, mutta seuraavana vuonan olimme jo tottunut tähän ja päätimme jättää käsittelemättä.

Ikkunan ja oven pieluslaudat ja smyygit täytyy vielä monin paikoin pohjamaalata sekä pintamaalata, sillä niiden käsittely jäi täysin syystalven jalkoihin. Puun pitää kuitenkin ehtiä kunnolla kuivua talven jäljiltä, eli touko-kesäkuussa päästään vasta viimeistään ulkopinnat.

Pieleen mennyt pintakäsittely vei lukijan sairaalaan

Saunologian lukija, ahkera saunoja Rouva Joensuusta lähestyi minua ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2020 kertoen heidän taloyhtiönsä saunaremontista. Remontin yhteydessä saunatilat oli kauttaaltaan sävytetty käsittelemällä pinnat ohjeiden vastaisesti useampaan kertaan. Lopputuloksena oli kaunis, täysin peittävä maalipinta.

Kakku oli kuitenkin vain päältä kaunis, sillä Rouva koki muutosten olennaisesti heikentäneen hänen saunomiskokemustaan. Pukuhuone tila muuttui höyryiseksi ja saunatiloista ei enää voinut poistua virkistyneenä ja kuivahtaneena vaan ulos oli lähdettävä edelleen iho nihkeän kostenana. Rouvan mukaan tilojen lämmitys oli vajavaista, lisäksi ilmanvaihdossa on selvästi puutteita, mikä tämän 50-luvun rakennuksessa on enemmän sääntö kuin poikkeus.

Rouva vaihtoi harmistuneena lähes 40 vuotta palvelleen taloyhtiön saunan paikallisen uimahallin saunaan. Saunominen mutkistui, mutta kokemus oli kuitenkin miellyttävämpi.

Korona-aika kuitenkin surullisesti sulki myös tämän uimahallin saunan. Rouvan oli palattava taloyhtiön saunan käyttäjäksi. Hän kertoo seuraamuksista näin:

Jouduin palaamaan kotisaunaan. Kuusi viikkoa märässä saunassa riitti saattamaan minut sairaalakuntoon. Sain lopulta huimauskohtauksen ja seuraava vaihe olisi kuulemma ollut tajuttomuus. Sairaalassa todettiin, että syynä huimaukseen oli veren suolapitoisuuden  vaarallinen aleneminen. Olin nimittäin jatkanut päivittäistä säännöllistä nesteen nauttimista entiseen malliin, vaikka hikoilin nyt vähemmän saunakäynneillä. Ruumiin nesteet laimenivat, kun sama suolamäärä jakaantui suurempaan elimistöön jäävään nestemäärään.

Sairaalassa tilanteeni korjaantui vuorokaudessa. Sain niukemmin nesteitä, minkä ansiosta vereni suolapitoisuus nousi takaisin normaaliksi.

Sairaalakeikan jälkeen toimin saunassamme seuraavasti: menen saunaan ennen saunavuorojen alkamista. Loion kylpylakanan päällä kuiviltaan runsaan tunnin ajan. Saunan lämpö ehtii sinä aikana nousta n. 45 asteesta 70 asteeseen. Hikoilen jonkin verran, vaikken yhtä paljoa kuin normaalissa 80 asteessa.

En käytä vettä edes peseytymiseen, koska kosteus leviäisi muuten saman tien pesuhuoneesta pukuhuoneeseen, jolloin minulle tulisi taas vilu ja vilustumnen. Kuivaan itseni siitä vähäisestä hiestä oikein karkealla pyyhkeellä hankaamalla, mikä tekee hyvää ja saa minut kestämään pukuhuoneen viileyttä.

Näin Joensuussa. Tämä olkoon muistutuksena sekä varovaisuudesta pintakäsittelyn kanssa sekä siitä, että onnistuneen saunakokemuksen taustalla olevasta tilasuunnittelun kokonaisvaltaisesta haasteesta, jossa lämmön, ilmanlaadun ja sisustuksen hallinta ei suju pelkällä värisilmällä ja spa-trendien tarkkailulla.


Kiitokset Panu Kailalle, Risto Vuolle-Apialalle ja Tikkurilan Maalilinjan työntekijöille haastatteluista.

Katsele Panu Kailan haastattelu hengittävyydestä:

Lue lisää:

Puuproffan erinomainen katsaus pintakäsittelymenetelmiin, tuotteisiin ja väripigmentteihin: http://www.puuproffa.fi/PuuProffa_2012/7/pintakasittely/pintakasittely

Perinnemestarin ulkoseinien maalausohjeita:
http://www.perinnemestari.fi/?id=65&id2=83

21 thoughts on “Älä pilaa saunaa väärällä maalilla!

 1. Feodor Aminoff

  Hei. Onko huokoinen vai kova puupaneeli parempi saunassa yleensä ja onko eri paremmuusjärjestys jos paneeleita pinnoitetaan?

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Minulla ei ole asiasta valitettavasti mitään tietolähdettä, josta voisi varmuudella sanoa niin tai näin Suomessa käytettävien materiaalien suhteen.

   Puiden kovuus on tutkittu asia, mutta en löytänyt mitään lähdettä jossa puulaatujen höyrynläpäisevyyttä arvioitaisiin.
   Tämän kiinalaisen tutkimuksen perusteella erot voivat olla merkittäviä ja pintapuu on aina sydänpuuta hengittävämpää.

   Vastaa
 2. Heikki T.

  Maria Nordin on eräs Suomen tunnetuimpia huuha-pellejä. Olisi Saunologille eduksi, mikäli tällaisten hörhöjen kirjoituksiin ei kajottaisi pitkällä tikullakaan, puhumattakaan siitä, että niitä käytetään lähdetietona.

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Kiitos havainnosta. Nordinin imago on oleellisesti muuttunut sitten artikkelin kirjoittamisen joten lähteet olisi ajankohtaisten tarkistaa.

   Vastaa
 3. Risto

  Onko jotain hyvää konstia sauna-sadun alumiinipinnan piilottamiseen? Saunaan on tulossa lautaseinät jotka poltetaan karrelle jonka jälkeen saunasuoja pintaan. Tämä on testattu koekappaleilla ja lopputulos miellytti silmää kauniin kuvionsa ansiosta eikä pinnasta irronnut nokeakaan suojan myötä. Ongelmaksi nyt tulee kun lämmössä laudat kutistuu ja rakoja syntyy. Raot ei varsinaisesti haittaa, mutta taustalta esiin pilkottava alumiinipinta tulee häiritsemään pahasti. Onko jotain sopivaa maalia joka siinä pysyisi (maalaisi vain sauman kohdat) tai vastaavasti jotain muuta ideaa tuohon ongelmaan?

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Nopeasti tulee mieleen yksinkertainen spraymaali, esim. kuumakestoversio (se tosin vaatisi kiinnityksen kovemman lämmön välillä), mutta ehkä joku muukin peittotaktiikka ilman maalia voisi onnistua?

   Vastaa
 4. Teemu Valojärvi

  Hei, mielenkiintoinen kirjoitus, kiitos. Oletko edelleen tyytyväinen Amellon Saunan petsiin? Onko sävy nokisen musta vai enemmän ruskeaan taittuva musta?

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Sävy on varsin puhdas musta. Valokuvissa näkyvä ruskeus oli ja on peräisin puun läpikuultavasta keltaisuudesta.
   Näin kolmen vuoden jälkeen pinnat näyttävät edelleen varsin hyville, eteläisen ikkunan säteilyvaikutus näkyy kyllä jo kattopaneelien kevyenä haalistumisena (niissä on valmistajan saunasuojaa), mutta ei huomaa vastaavaa petsatuissa pinnoissa.

   Lassi

   Vastaa
 5. Lassi A Liikkanen

  Facebookissa kyseltiin maaliehdotusta saunan betonilattiaan ja rapatuille seinäosille.

  Betonilattian käsittelyyn ei ole mitään erityistä rajoitetta yksityissaunassa. Lattia ei lämpiä merkittävästi, joten normaalit maalit ovat käytettävissä. Pinnasta ei kuitenkaan pidä tulla liukasta.

  Rapatut seinät ovat sitten oma lukunsa, erityisesti jos ne ovat myös palonsuojaseiniä. Itse käsittelin kiukaan taakse jääneen rapatun tiiliseinä seinän Teknoksen Superlateksilla. Sen voi myös sävyttää. Yksi kerros olisi riittänyt, jos sävy olisi ollut heti oikea. Jos ei halua muovimaalia, loppuvat vaihtoehdot erittäin nopeasti.

  Lassi

  Vastaa
 6. Erkki Pohjanheimo

  Luettuani ansiokkaan kirjoituksen jäin ihmettelemään, mitä pukuhuoneen puulattialle voi tehdä. Meillä on mökillä uusi tynnyrisauna. Kaikki sisäpinnat ovat kjäsittelemättä. Ostin eilen Teknoksen Helo 20 Aqua puolihimmeää erikoislakkaa ajatuksena lakata lattia tänään. Se on vesiohenteinen ja polyuretaanipohjainen. Mutta jutun luettuani jäin miettimään. Pukuhuone ei välttämättä kovasti kuumene tai lämpene, varsinkaan lattia, mutta usein pesuvaiheessa pidämme löylyhuoneen oven ja ulko-ovenkin auki, jolloin lämpöa pukuhuoneeseen pääsee. Sauna on vain kesäkäytössä. Pitäisikö kuitenkin jätää käsittelemättä. Osaako joku neuvoa?

  Vastaa
  1. lassial

   Hei Erkki,
   Suurin osa "varoituksista" koskee nimenomaan löylyhuoneen käsittelyä. En näkisi pukuhuoneen lattian lakkauksessa ongelmia ainakaan löylyn laadulle. Salvos käsittelee myös löylyhuoneen venelakalla.

   Lassi

   Vastaa
 7. Kaija Rossi

  Löysin blogin vasta nyt, joten kommentoin vanhaa artikkelia.

  Syksyllä 2017 tehtiin taloyhtiömme saunassa monta kuukautta kestänyt saunaremontti. Olin onnellisena nauttinut saunastamme monta kertaa viikossa niin omilla vuoroilla kuin yhteisöllisyytä luovilla ja yllä pitävillä naistensaunavuoroilla 39 vuoden ajan.
  Suurisuuntaisen remontin jälkeen sairastuin ensimmäisellä kylpykerralla. Tärisin koko seuraavan yön moninkertaisista villavällyistä huolimatta. Viikon päästä tärinä hiukan väheni, mutta pitkän aikaa saunaan meno pelotti.

  Ryhdyin ottamaan selvää, mikä oli mennyt pieleen. Kävin läpi kirjastomme kaikki saunakirjat ja lopuksi soitin Panu Kailalle ja Museoviraston Rakennussuojeluosaston intendentille Teju Autiolle (taloyhtiömme on toisen luokan suojelukohde, Selvaag-taloryhmä).

  Kuukausien tiedon keruun jälkeen syy varmistui: Supi Saunasuoja. Remontin suunnittelija oli käskenyt urakoitsijaa sivelemään saunasuojaa useamman kerroksen, jotta pinta olisi tarpeeksi vaalea - myyjä K-Rauta oli suositellut yhtä kerrosta.

  Professori Kailan sanoin "saunan käsittelemätön seinä imaisee löylyn silmänräpäyksessä ja luovuttaa sen sitten vähitellen saunaan lempeänä lämpönä". Meillä löyly lankeaa kiukaasta raakana ja märkänä suoraan kylpijöiden niskaan.
  Intendentti Aution mukaan ainoa toimiva korjaus olisi vaihtaa paneelit. Taloyhtiön hallitus ei suostunut siihen.
  Aution mukaan yksi kerros saunasuojaa haihtuu muutamassa vuodessa, kahdesta ei tiedä kukaan.

  Olemme hengittäneet saunasuojasta jo osan pois, sillä löyly alkaa olla siedettävää, ei enää niin märkää, ettei hikoilu onnistuisi.

  Toisin on vastaavan käsittelyn saaneiden pukuhuoneiden kanssa. Niitä ei kuumenneta eikä mikään jouduta saunasuojan haihtumista. Pukuhuoeet ovat kuin lyijykammioita, siellä ei saa itseään kuivaksi millään.

  Olen vuoden ajan vertaillut uimahallien saunoja. Esim. Mäkelänrinteen uintikeskuksen löylyhuoneen seinät ovat kaakelia ja löyly on silti hyvää. Sen sijaan sellä on laaja lautakatto, 4-kerroksiset lauteet ja kiukaan lautainen suoja-aita. Ne näyttävät korvaavan seinien puuttuvan hengittävyyden.
  Pukuhuoneiden katto taas on päällystetty neliskulmaisilla huokoisilla laatoilla, siellä saa isokin joukko kylpijöitä itsensä kuivaksi.

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Hei Kaija,

   Kiitos tarinasta vaikka opetus olikin synkkä. Toivottavasti olet voinut jatkaa saunomistasi muualla! Olisi nähtävästi syytä kerätä kertomuksia näistä saunojen kääntöpuolista järjestelmällisesti.

   Lassi

   Vastaa
  2. Lassi A Liikkanen

   Hei,

   Täytyy vielä kommentoida, että vaikka en halua kyseenalaista kokemiasi terveysongelmia, niin en toisaalta usko kaikkiin mainitsemiisi asiantuntijalausuntoihin:

   1) Saunasuojan haihtuminen kokonaisuudessaan ei mielestäni voi pitää paikkaansa. Suoja sisältää erilaisia sideaineita, jotka eivät noin vain irtoa seinästä ilman mekaanista käsittelyä. Mahdolliset liuottimet ja muut kaasuuntuvat ainesoast varmaankin häviävät mutta ei se kokonaisuudessaan voi kadota höyrynä ilmaan.

   2) Puun hygrostaattinen toiminta vaikuttaa löylyn käyttäytymiseen, mutta vaikutus on rajallinen. Norjalainen Kristine Nore on tutkinut asiaa ja verkosta löytyy Principles of Sauna Physics -julkaisu, josta asia selviää. Jossakin vaiheessa puun pintakerrokset kyllästyvät koska vesihöyry ei Noren mukaan etene puussa erityisen syvälle. Mitä enemmän löylyä heitetään, sitä vähemmän siitä pidemmän päälle imeytyy puupintoihin, tässä mielessä Kailan kommentti on liioiteltu.

   Jos asiaa tarkastelee kaakeloiduissa löylyhuoneissa, voivat löylyt siellä tuntua jonkin verran kovemmille. Pitää kuitenkin huomata, että myös saunojissa on pari neliötä pinta-alaa per henki.

   Lassi

   Vastaa
 8. Hannes H

  Nimenomaan, kokeile ennen kuin maalaat. Sillä tavalla se sopiva sävy löytyy. Mutta sitten sisämaalauksessa nuo kemikaalit ovatkin mielenkiintoinen kysymys. Päädyttiin lopulta vaimon kanssa olla kokonaan sävyttämättä saunaa sisäpuolelta, koska halutaan pelata varman päälle. Sen verran ahkeraan jos kuitenkin saunaa käyttää ja höyryjä hengittää niin kai sitä voi pidemmän päälle altistua. Mene ja tiedä.

  Vastaa
 9. Markku K

  Kellarista löytyy avaamaton purkki silikaattia,ostanut joskus uuniliikkeestä.Täytyypä kokeilla kuivaan paneelinpätkään hankaamalla.Eli ensin pensselillä sutaisu ja rättiä perään.
  Ollut aikoinaan jokapäiväinen saunoja,kiukaat tuppasi pettämään vastuksista.Vaihdoin niitä,kunnes päädyin käyttämään pahamaineisia Tiileri-kiviä.Ei ole mennyt yhtään vastusta senjälkeen,eikä tipu kivipöly lattiaan.Kivet tulee latoa vastuksien väliin harvoihin pinkkoihin,etteivät ne kosketa vastuksia ollenkaan.Yläosaan ladonta poikkipuoliseksi,jotta pinkat jäävät sidoksiin,ja vastukset peittyvät.Alussa vähän taiteilua,mutta lateksikäsineellä hoituu.Varrellinen löylykauha valuttaa veden,eikä riko kivien järjestystä.

  Vastaa
  1. lassial

   Kiitos kommentista. Menee ohi sivun otsikon mutta kysyn kuinka monta pakettia Tiilerin pötköjä kiukaassasi on?

   Vastaa
 10. Hannu V.

  Miten sitten tervaus? Ainakin siellä täällä myydään löylyveteen lisättävää saunatervaa, niin mistä se ajatus on peräisin?
  Itse lähinnä ajattelin, että josko vähintäänkin alimmat hirret tervaisi, niin kestävät kosteuttakin sitten paremmin. (eli 1/3 tervaa, 1/3 pellavaöljyä ja 1/3 puutärpättiä).
  Mutta miten sen käy jos saunaa lämmittää..?

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Hei,
   Kommenttisi viittaa saunatuoksuihin, ne ovat selvästi asia erikseen, vähän kuin tervashampookin.

   Tervan käytöstä sisätiloissa ei löydy juuri tietoa tai suosituksia luotettavista lähteistä. En itse suosittelisi sitä pintarakenteisiin. En toisaalta näe sitä tarpeellisenakaan, jos sauna kuivataan lämmittämällä.

   Sen sijaan lattian tukirakenteisiin tervaasisältäviä aineita voi hyödyntää, mikäli nämä ovat kosteudella alttiita - kuten rakolattian tapauksessa.

   Lassi

   kts.
   https://suomenluonnonmaalit.fi/terva-puunsuojauksessa/

   https://www.lansivayla.fi/blogi/454163-epatasainen-tervamaali-hirsiseinassa-hairitsee

   Tykkää Saunologiasta Facebookissa: FB.com/saunologia

   Vastaa
 11. Sampo Nurmentaus

  Mites saunan seinien mustaaminen toholla? Ilmeisen vanha konsti, jolla paitsi saa tumman savusaunamaisen tunnelman niin myös suojaa puuta lahottajia vastaan.

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Hei, toki seinäpaneeleita voi myös liekittämällä tummentaa. Tällaisen "pintakäsittelyn" huono puoli on toki sitten se, että pitkälle vietynä se muuttaa puun pintarakennetta hiiltyneeksi ja todennäköisimmin heikentää sen hygrostaattista toimintaa. Ensimmäinen seikka on sitten savusaunamaisesti kiinni siitä, onko saunassa vaara joutua seinän kanssa kosketuksiin.

   Puun suojaamisen kannalta polttaminen varmasti vaikuttaa puunpintakerroksissa oleviin yhdisteisiin, joista osa toimii ravintona lahottajille. Kertaluontoisena käsittelynä tohottominen ei kuitenkaan ole samankaltainen kestosuojaus kuin perinteisessä savusaunassa lämmitysten aikana kertyvä nokikerros.

   Käsittely on lisäksi hieman työläs ja vaatii harjoittelua, mutta jos kokeilun jälkeen lopputulos miellyttää, niin ei näin tummennettu seinä varmasti ole käsittelemätöntä huonompi.

   Massivipuuseinän liekittäminen paikoillaan ei minusta sen sijaan kuulosta hyvälle idealle paloturvallisuussyistä 🙂

   Lassi

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tietoja kohteesta Lassi A Liikkanen

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija ja Suomen Saunaseuran Löylyn henki -palkittu 2021. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia tieteellisestä tutkimuksesta ja opetan satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

0
  0
  Ostoskori - Cart
  Kori on tyhjä - Cart is emptyPalaa kauppaan - Return to Shop