Skip to content

Testi: LumoX EkoAir pistää puukiukaan klapin kulutuksen kuriin

Saunologia testasi LumoXin valmistamaa EkoAir S paloilmanohjainta. Valmistajan mukaan ohjaimella voidaan säästää polttopuita ja pienentää päästöjä. Saunologin kokemusten mukaan puuta voi hyvinkin säästyä, mutta laite ei tee ihmeitä ja sen hyödyllisyys on arvioitava tapauskohtaisesti. Pellettien polttaminen kiukaassa ei vielä onnistunut minulta tällä laitteella.


Muutos 22.10.22: patenttitieto ja linkkejä lisätty.

Puukiukaiden päästöt ja hyötysuhteet ovat muuttuneet viimevuosina yhä tärkeämmäksi kiukaan valintakriteereiksi. Klapin hinta on myös vuoden 2022 mittaan noussut yli kaksinkertaiseksi. Vaan mitä, jos kiuas on jo hankittu, mutta sen toiminta mietityttää? Voiko kiukaan ympäristökuormitusta vähentää hankkimatta kokonaan uutta kiuasta?

”Puhtaampaa ja energiatehokkaampaa puunpolttoa” - tällaisen lupauksen antaa ylivieskalaisen LumoXin valmistama EkoAir S-laite. Se kuulostaa tähän maailman hetkeen täydelliselle ratkaisulle. Saunologialla oli ilo saada laite kokeiltavaksi jo syksyllä 2021. Laitetta on sittemmin kokeiltu useammassakin paikassa. Testiin ehti alkuvuodesta 2022 toisen sukupolven malli, joten nyt on tullut korkea aika paljastaa kaikelle puukiuaskansalle, mitä laitteesta opin.

Mistä on kysymys?

LumoX EkoAir on takkoihin ja kiukaisiin suunniteltu tuoteperhe, jonka yhteinen tavoite on parantaa olemassa olevien tulisijojen toimintaa. Tämä tapahtuu ohjaamalla ns. primaaripaloilmaa arinalta puiden päälle (lue lisää puun polttamisen kemiasta), jolloin palaminen rauhoittuu ja sen pitäisi olla täydellisempää. Ilman ohjaamisen lisäksi EkoAir:n kiinnostava ominaisuus on mahdollistaa pellettien tai brikettien polttaminen kiukaassa tai takassa. EkoAir S -malli on tarkoitettu kiukaisiin. Laitteen on keksinyt vanha palomies Pasi Sillanpää. Sille on myös myönnetty patentti vuonna 2020.

EkoAir toimii niin, että se asennetaan tulipesän perälle arinan päälle. Se siis hieman pienentää tulipesän tilavuutta. Ohjaimen alaosassa on säädettävän mittainen ”jalusta” tai valmistajan sanoin ”ala-arina”, joka ohjaa normaalisti arinalta puiden alle menevää ilmaa ylöspäin suuntautuvan kanavan eli ”yläarinan” kautta ylemmäs tulipesään. Jalustan säädöllä voi vaikuttaa siihen miten paljon EkoAir tulisijan toimintaan vaikuttaa.

221019-lumox-ekoair-3061
LumoX EkoAir S kallistettuna niin, että sen arinaa vasten tuleva pohja on suoraan ylöspäin.

Voiko tämä toimia teoriassa?

Saunologian tieteellisen ajattelumallin ohjenuorana on miettiä muutoin hieman leikkimielisiin testeihin jokin hypoteesi. Perusteltu arvaus siitä miten jokin asiaa toimii auttaa samaan tolkkua käytännön maailman usein monitulkintaisiin havaintoihin.

Palaminen on kemiallisesti hyvin tunnettu prosessi, jossa happi yhtyy palavaan aineeseen, kun lämpötila on tarpeeksi korkea ja kaasut pääsevät kohtaamaan toisensa. EkoAir on laite, joka voisi vaikuttaa hapen hapen jakautumiseen tulipesässä.

Ilman siirtäminen arinalta ylemmäs voisi siis olla edullista parista syystä. Ensinnäkin, mikäli palamisessa tulisijan läpi menevän ilman kokonaismäärä pysyy samana, niin ohjaimella suurempi osa siitä on käytettävissä arinalla tapahtuvan kaasuntumisen jälkeen. Tämä voisi edistää puhtaampaa palamista. Tällaisia tuloksia on saatu myös Itä-Suomen Yliopiston Kiuas-hankkeessa.

200901-arinatesti-loppuviritys-143345
Allekirjoittaneen Narvi-kiukaan tulipesä, kun Aalto-arinan päälle oli viritetty alkuperäiset ilmaohjaimet.

On myös hyvä tietää, että samankaltaisia ratkaisuja on käytössä nykyaikaisissa kiukaisissa. Esimerkiksi Narvilla ja Harvian lanseeraamissa ”Green Flame” malleissa. Näissä ilmaa ohjataan tulipesässä ylös ja sivuille. Sydän-kiukaassa taas ilmakanava sijaitsee perällä, johon EkoAirkin sijoitetaan.

Tältä pohjalta EkoAirin kokeileminen vaikutti vähintään yhtä perustellulle kuin vaihtoehtoarinankin, joista minulla oli entuudestaan hyviä kokemuksia.

Käyttöönotto

Laitteen kokoaminen on helppoa, vaikka käyttöohjeet ovat puutteelliset. Käyttöohjeissa on jostain syystä päätetty aloittaa paloturvallisuudesta, todennäköisesti laitteen keksijän tärkeysjärjestyksen mukaisesti.

Kokoamisen jälkeen laite asennetaan tuhkasta hyvin puhdistettuun tulipesään. Asentaminen vaivatonta jopa muotoilultaan haastavaan kiukaaseen. Laite on sopivan kapea mille tahansa arinalle. Arinan kokonaispinta-alasta ja EkoAirin jalustan säädöstä riippuu miten suuri vaikutus laitteella voi olla. Käyttöohjeet ovat tässä kohtaa niukat ja jättävät käyttäjän arvailtavaksi kuinka ala-arinaa, jota myös säätöpelliksi käyttöohjeessa kutsutaan, pitäisi käyttää. Mitä suurempi ala, sitä suurempi vaikutus, sanoo saunologin intuitio. Käytön aikana säätöä voi lähinnä pienentää.

221019-lumox-ekoair-1635
Lumox EkoAir S, vm. 2021 myyntipakkauksen sisältö.

EkoAir käyttökokeissa

Kokeilin Airia useamman kerran kolmessa eri kiukaassa. Kahdessa eri tehoisessa Narvin puukiukaassa ja yhdessä Harvian Pro 20 kiukaassa. Laitteen asentamista kokeiltiin myös näitä pienempään Misan kiukaaseen ilman polttoa.

Ensimmäinen asia, jonka välittömästi huomaa on se, että laitteen asennuksen jälkeen tulipesään ei mahdu niin paljon polttopuuta kuin aiemmin. Tämä lupaa heti pienempää puun kulutusta. Puiden sytyttäminen EkoAirin kanssa onnistuu kuten ennenkin, kiukaissa ei tosin yleensä olekaan veto-ongelmia eikä EkoAirin pitäisi aiheuttaa huomattavaa painehäviötä.

221019-lumox-ekoair-1644
LumoX EkoAir S vm. 2021 tulipesän perällä.

Palaminen Lumoxia käytettäessä vaikuttaa jonkin verran rauhallisemmalle. Palon säätämistä tuhkaluukkua käyttäen ei tarvitse tehdä enää yhtä tarkasti. Tästä päästään nopeasti EkoAirin selvimpään vaikutukseen: kiukaan polttoteho laskee ja klapin kulutus sitä myöten myös.

Riippuu kiukaan sovituksesta huonetilaan mitä kaikkea merkitystä tällä on. Jos kiuas on alun perin reilun tehoinen, niin pieni (ehkä 20-30 %?) tehon alennus ei välttämättä näy juurikaan lämpiämisajassa. Jos taas kiuas on alitehoinen, voi lämmitys kyykätä pahemman kerran ja lämpiäminen hidastuu merkittävästi.

Kahdessa eri paikassa, kahdella eri Narvin kiukaalla (Löylymestari 20 kW ja Black 24 kW) havainto olivat nämä. Reilummin sovitetun Black-kiukaan kanssa lämmitysnopeus ei muuttunut (0,88 °C/min. vs. 0,92 °C/min., ilman ohjainta ja ohjaimen kanssa). Sen sijaan niukemmin mitoitetussa saunassa Löylymestarin kanssa lämmitys hidastui noin viidenneksen.

Puun kulutuksessa eroa tavoitelämpötilaan pääsemisessä ei voinut havaita, mutta tätä on kotioloissa erittäin vaikea lyhyessä kokeilussa osoittaa suuntaan tai toiseen. Loogisesti on selvää, että jos teho laskee, myös puunkulutus pitkässä juoksussa jää vähäisemmäksi.

Päästöjen arviointi silmämääräisesti on mahdotonta. Niiden ainoa indikaattori on savupiipusta näkyvä savu. Koska savua ei Narvin kiukaissa juurikaan näy, ei ole mahdollista sanoa lisääntyikö vai vähentyikö savu EkoAiria käytettäessä.

EkoAir ja pellettien polttaminen puukiukaassa

EkoAirin ”2022” malli lupaa mahdollistaa myös pellettien polttamisen kiukaassa. Pelletithän ovat varsin käytännöllinen polttoaina, jolla saavutetaan parhaimmillaan polttopuuhun nähden ylivertaisia palotuloksia. Kokeilin tätä Harvian kiukaalla. Tavoite oli polttaa 3 kg pellettiä. Tämä kokeilu ei mennyt hyvin.

Aloitus oli vaikeaa. Pellettien sytyttäminen valmistajan ohjeiden mukaan sytytyspaloja käyttäen oli tukalaa. Käytin kolmea sytytyspalaa ja päädyin itse puhisemaan pellettiläjän päälle sekä lisäsin pieniä puutikkuja sytykkeeksi. Lopulta pelletit syttyivät ja pian minulla olikin uusi ongelma.

2022-lumox-ekoair-s-pelletti
Pellettien polttokokeilu LumoX EkoAir S:n kanssa. Hidas sytyttämisvaihe kolmella palalla käynnissä.

Nimittäin sytyttyään pellettien palaminen oli todella aggressiivista. En ole ikinä nähnyt minkään puumateriaalin palavan samalla tavalla. Ilmeisesti pellettien kaasuuntuminen oli käyntiin päästyään niin paljon voimakkaampaa kuin tavallisen puun, että kiuas meni käytännössä pahasti yli rajojensa.

Jos ensimmäisen pellettilisäyksen polttamiseen meni puolisen tuntia mukaan lukien verkkainen syttyminen, seuraavat lisäykset piti tehdä reilun viiden minuutin välein, ettei tuli ehdi täysin sammumaan! Kiuas ei ehtinyt vaurioitumaan ennen kuin minulta loppuivat pelletit, mutta savu oli synkkää, merkkinä siitä, ettei palaminen ollut lainkaan ihanteellista ja teho välillisesti aivan liian suuri. Karkeasti arvioituna pellettejä olisi voinut tällä vauhdilla polttaa 6-9 kg/h. Jos pelletin lämpöarvoksi oletetaan 4,8 kW/kg, niin tämä tarkoittaisi jopa 48 kW (h) tehoa, joka oli Harvian nimellistehoon nähden tuplat. Onneksi oli tiilihormi, muuten seuraukset olisivat voineet olla ikäviä.

Alla linkitetty video (https://youtube.com/shorts/_SZzH46JXoY) osoittaa miten hurjaa kaasuuntuminen ja palaminen oli:

Pellettien kanssa toinen ongelma oli niiden käsittely. Ensimmäisen panoksen asettelu on haastavaa, en saanut 1 kg panosta mitenkään pysymään Lumoxin jalustan päällä. Valmistaja olisi suositellut vieläkin suurempaa panosta. Sen jälkeen, kun tuli on syttynyt, ei pellettien lisääminen ”hiillokselle” ollut ihan helppoa. Itse sirottelin lisäyspanokset tuhkalapiolla, mutta käsivarsi kuumeni hommassa ikävästi. Syvän tulipesän kohdalla tällainen polttotapa on selvästi aika vaikea.

Pelletit paloivat, mutta saunan lämmittämiseen niistä ei tässä ollut. Jatkoin sitten klapeilla, joita riitti alle pesällinen saunan lämmittämiseen.

EkoAir ulkopuolisissa testeissä

Valmistaja on julkaissut netissä tietoja EkoAirin kamiinoihin ja takkoihin tarkoitetun sisarmallin (ilman S:ä) toiminnasta. Itä-Suomen Yliopiston ja XAMK:n tutkimuksissa EkoAirin käyttö määrittelemättömän kamiinan kanssa on tuottanut erittäin suotuisia muutoksia päästöihin ja tässä havaitun kaltaisesti ”rauhoittanut” palamista.

Julkaistujen mittausten perusteella EkoAir voi vähentää erilaisten päästöjen, kuten hään, hiilivetyjen ja pienhiukkasten määrää merkittävästi. Esitettyjen numeroiden perusteella päästöt voisivat jopa puolittua.

2022-lumox-ekoair-tulokset
LumoX:n julkaisemia tietoja EkoAir perusmallin päästöistä kamiinatesteissä.

Tämä kuulostaa lupaavalle, ainoa rajoite on, ettei testattavana ole ollut puukiuasta. Kamiinalla tehtyjen mittausten yleistettävyydestä puukiukaisiin ei ole takuita sillä kiukaat ovat erilaisia polttolaitteita. Kiukaiden päästöt ja hyötysuhteet ovat perinteisesti olleet takkoja ja kamiinoita olennaisesti huonompia. Toki tämä tarkoittaa, että niissä on myös suurempi potentiaali parannuksiin, mutta tämä väite pitäisi ehdottomasti todistaa kokeellisesti.

Johtopäätökset: pitääkö EkoAir lupauksensa

EkoAir S on saunan puukiukaisiin tarkoitettu lisälaite, jonka pitäisi parantaa polttopuutaloutta ja vähentää päästöjä. Koska nämä kulkevat käsi kädessä, voi tämän testin perusteella todeta, että EkoAirilla on tietyissä tapauksissa todellista säästöpotentiaalia ja sitä ei voi pitää huuhaana. Suurimpia harmeja on, ettei kuluttaja voi helposti havainnoida laitteen mahdollisia hyveitä, mutta hidastuvan ja ehkä tehostuvan palamisen vaikutukset kyllä.

Hyvää Parannettavaa
Sovitus monenlaisiin kiukaisiin (varauksella)

Vähentää polttopuun kulutusta

Vankkaa tekoa

Alentaa kiukaan tehoa

Pellettikäyttö

Päästövaikutukset kiukaassa tuntemattomat

Saunologian testissä ei valitettavasti voitu luotettavasti arvioida kaikkia valmistajan väitteitä tuotteen hyödyistä, sillä päästöjen tai täsmällisen puunkulutuksen mittaaminen on laboratorio-olosuhteissakin vaikeaa (kts SIMO).

Pellettien polttaminen EkoAirilla ei ole lasten leikkiä. En voi nykyisellään suositella tätä tapaa kenellekään, ongelmia on liikaa ja leikki vaikutti suorastaan vaaralliselle. Testikiukaan lähtöteho oli selkeästi aivan liian suuri. Rakenteeltaan erilaisessa kiukaassa onnistuminen voisi olla helpompaa, mutta tässä testissä ei ehditty niin pitkälle.

221019-lumox-ekoair-3056
LumoX EkoAir S ylhäältä katsottuna, ala-arina lähes koko pituudessaan.

EkoAir S -laitteen hinta on vuonna 2022 119€, takkaan tarkoitettu versio maksaa 249€. Pidän itse S:n hintaa Suomessa valmistetulle metallituotteelle kohtuullisena. Mikäli EkoAir todella vähentää polttopuun kulutusta, niin se voi jopa maksaa itsensä takaisin. Halpa se ei kuitenkaan ole ja mikäli vaikkapa rautakauppaketju löytäisi kiinalaisen kopiotehtailijan niin markettihinta olisi todennäköisesti alle puolet tästä, laatu neljänneksen.

Jos hintaa vertaa jossain määrin samankaltaisiin tuotteisiin, niin itse käyttämäni Aalto-arina on hieman edullisempi, mutta kaikki muut laitteet, jotka tähtäävät päästöjen vähentämiseen olennaisesti kalliimpia.

Oma mielipiteeni EkoAirin tyyppisestä lisälaitteesta on ristiriitainen. Toisaalta arvostan kotimaisia keksintöjä, joilla saunomisesta tehdään kestävämpää. Toisaalta tuotesuunnittelijan ominaisuudessa katson, että tämän tyyppiset ratkaisut pitäisi ehdottomasti integroida kiukaaseen tehtaalla. Puukiukaiden käytettävyys on keskimäärin surkea ilman, että niihin täytyy asetella tulipesää tilaa vieviä ja puhdistusta vaikeuttavia lisälaitteita. Kun vuoden 2024 alusta puukiukaiden päästövaatimukset tiukentuvat niin nähdään millaisia muutoksia nykykalustoon saadaan.

Kenelle EkoAiria voi suositella?

Suositella ihmiselle, joka haluaa huolehtia naapureista ja ilmanlaadusta. Suurimman höydyn saa vanhemmissa, ennen 2013 valmistetuissa kiukaissa, joissa toisioilman syöttöä ei entuudestaan ole. Uuden karhean kiukaan omistajalle tuotetta ei voi suositella, sillä CE-merkityn tuotteen kanssa sitä ei saisi käyttää muuten valmistaja voi vetäytyä tuotevastuusta, riippumatta siitä mitä kiukaalle on käynyt.

Vuoden 2021 lopulla olin huolissani, ettei laite päädy koskaan niiden käsiin, joille siitä olisi eniten hyötyä, sillä se oli huomattavan kallis. Valmistaja on kuitenkin laskenut hinnan 119 euroon ja samaan aikaan polttopuu on yli tuplannut hintansa, joten

Suvikallion saunassani Lumox jäi pois jatkosta. Vuosien virittelyn jälkeen kiukaan (ja saunan) lämpiämisnopeus on saatu suunnilleen kohdalleen, enkä ihan vähällä ole valmis siitä tinkimään. Lumoxista olisi voinut olla iloa polttamisen loppuvaiheessa, kun huipputehoa ei enää vaadita, mutta sitä ei voi kesken kaiken tulipesään lisätä.

Minulla näkyvää savua ei käytännössä aiemminkaan ole palamisen aikana muodostunut. Tämä on huumorilla ajateltuna itse asiassa jopa ongelma, kun savupiipun tarkkailu vaatii valoisia olosuhteita, jotta savupiipun pään väreilyn huomaa.

Mikäli oma saunasi on ”energiataseen” toisessa päässä, eli kuumenee helposti liiaksi, niin Lumoxin lupaukset saattavatkin olla sopiva tapa rajoittaa puunkulutusta ja hillitä lämpiämistä. Kiukaisiin, joihin valmistaja on suunnitellut toisioilman ohjauksen arinan sivuilta tai takaa, Lumoxista ei välttämättä saa niin suurta hyötyä.

Tuotteistus on viety kohtuullisen pitkälle muttei täysin loppuun asti. Hyvä yhteensopivuus erilaisiin kiukaisiin on suurin vahvuus. Asennus- ja käyttöohjeita voisi vielä parantaa. Hyvänä puolena laite on yksinkertainen ja mekaaninen, joten sille on odotettavissa pitkä käyttöikä ja helppo kierrätettävyys.

Osta tai voita

EkoAir-laitteet kannattaa tilata suoraan valmistajan verkkokaupasta https://lumox.com/kauppa/ mutta niitä saa myös mm. Puuilo-myymälöistä.

Kiinnostuneille tiedoksi, että yhden EkoAir S:n voi voittaa Saunologian tulevassa kilpailussa vielä ennen joulua!

Kiitos FinnWarma oy:n tekijöille tuotteen toimittamisesta testiin!

7 thoughts on “Testi: LumoX EkoAir pistää puukiukaan klapin kulutuksen kuriin

 1. Hannu

  Kastorilla tuli jo lähes 10 vuotta sitten puukiuas, jonka arina takaosassa on vastaava ilmaohjaus savukaasujen paloon. Omina huomioina voin todeta, että sauna lämpiää hieman nopeammin, tarvittava puumäärä meidän kylpykerrallemme pieneni.
  Lisäksi olen huomannut, että palossa syntyy puhtaampaa tuhkaa, josta puutuu hiilet. Lisäksi saunan hormiin ei synny nokipintaa. Saunan hormi on puhda s kun taas takan musta n nokinen.
  Olen jostain lukenut, että näillä ratkaisuilla on pienhiukkaspäästöjen vähenemiseen vaikutsta.
  Lasiluukun pinnastahan näkyy palolämpötilan vaikutuksia – ajoittain nokeutuu ja pikeytyy mustaksi
  jos on sopivan kuivat kalapit

  Vastaa
 2. Jari Valtonen

  On myös hyvä huomioida, että CE-merkityissä kiukaissa tällaiset lisälaitteet eivät ole sallittuja. Näitähän on valtaosa nykykäytössä olevista kiukaista. Harva valmistaja näitä suoranaisesti kieltää, mutta kysyttäessä ei varmasti kukaan suosittele. Takuuasiat on myös hyvä selvittää. Lumoxin sivuilla käyttökohteet on kyllä asiallisesti selvitetty.
  Teoriassa on kyllä hyvin ilmeistä, että sen käyttö vaikuttaa positiivisesti ainakin tulisijan päästöihin, ellei ilmansyöttöä muulla tavoin ole ohjattu palamistapahtumaan kuin pelkästään arinan kautta.

  Vastaa
 3. Timo

  Tämän laitteen voisi ilmeisesti tehdä myös kotiseppä parista taivutetusta putkesta aukkoineen tulipesäkohtaisesti, niin tulipesä ei pienene niin paljoa. 2 putkea kiinni toisiinsa etäisyyttä säätävällä mekanismilla, niin ilmaa voisi ottaa toisiksi ulommaisilta arinan aukkoriveiltä koko matkan ja ohjata se ylätilaan vaikka suuttimeksi rutistettuihin putkenpäihin. Yllättävää oli pelletin noin voimakas palaminen, mutta johtunee suuresta kaasuuntumispinta-alasta.

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Totta! En tullut kommentoineeksi sitä, että tuotteeseen ei ole saatu ilmeisesti patenttia, mikä jättää sen vapaan plagioinnin armoille.

   Vastaa
   1. Timo

    Saahan aina itselleen tehdä versioita kun ei kaupallista (eli ei myy kenellekään) ja tässä ei liene patentoitavaa (olisi kai jo haettu). Ja esittämäni ratkaisu ole muuta kuin mielestäni jatkokehitystä paremmaksi ratkaisuksi mitä testissä kritisoitiin.

   2. Lassi A Liikkanen

    Itse asiassa jouduin oikaisemaan artikkelia, sillä tuotteeseen liittyy patentti (hak.nro. 20187157). Tieto on nyt myös mukana artikkelissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tietoja kohteesta Lassi A Liikkanen

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija ja Suomen Saunaseuran Löylyn henki -palkittu 2021. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia tieteellisestä tutkimuksesta ja opetan satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

0
  0
  Ostoskori - Cart
  Kori on tyhjä - Cart is emptyPalaa kauppaan - Return to Shop