Skip to content

Sähkökiukaiden mallit ja ominaisuudet

Sähkökiukaiden valikoima on värikäs ja malleja löytyy paljon. Tässä artikkelissa esitellään erilaisia sähkölämmitteisiä kiuasmalleja erityisesti huomioiden löylyominaisuudet.

Sähkökiukaita on ollut kaupallisesti tarjolla 1950-luvulta lähtien. Valikoimassa on tapahtunut vuosien varrella suhteellisen vähäisiä muutoksia. Tällä hetkellä myynnissä olevista tyypeistä kannattaa erottaa tornikiukaat, design-kiukaat, varaavat kiukaat ja erikoiskiukaat.

Ennen kiuastyyppien eroihin pureutumista tutustaan yleisestä kiuasoppaasta lainattuun sähkökiukaiden kokemuksellisten ominaisuuksien arviointin:

Sähkökiukaiden ominaisuudet

Hyvät ominaisuudet Huonot ominaisuudet
Sijoiteltavuus Hajua ja ioneita
Lämmittämisen vaivattomuus Äänet
Taloudellinen Ilmanvaihto tarvitsee lisäapuja
Paljon erinäköisiä vaihtoehtoja Kivikapasiteetti (varauksin)
Helppo käyttää Ilman kuivuminen
Lämpöä riittää loputtomasti

Sähkökiukaan hyvät puolet kiteytyvät helppokäyttöisyyteen. Kiukaan voi sijoittaa jopa lauteiden sisälle ja sen saa parhaimmillaan käyntiin vaikka älypuhelimen sovelluksella. Sähkökiuas on jossain mielessä myös ekologinen, sillä sitä voi lämmittää vaikka ekosähköllä ilman pienhiukkaspäästöjä. Toisaalta lämmittämisen helppous voi johtaa myös tarpeettomaan saunan lämpimänä pitämiseen. Sähkö on myös käytännössä ainoa vaihtoehto tiloihin, jossa saunan pitää olla jatkuvasti käyttövalmiudessa.

Sähkökiukaan hyvien ominaisuuksien vuoksi voisi kuvitella, ettei kukaan järkevä ihminen haluaisi enää vaivoikseen puukiuasta. Valitettavasti sähkökiukaaseen myös ei-toivottuja ominaisuuksia.

Ensinnäkin sähkökiuas vaatii reilusti sähköä. Sähköverkon ulkopuolisten mökkien kohdalla ei aurinko-, tuuli-, tai vesivoima todennäköisesti riittää saunan lämmitykseen. Sama ongelma voi tulla vastaan myös vanhoissa asuinrakennuksissa, jos niihin yritetään jälkikäteen asentaa sähkösaunaa.

Saunaelämystä sähkökiuas saattaa latistaa, sillä siitä puuttuu useampia puulämmitteisestä kiukaasta tuttuja moniaistillisia elementtejä. On toki osittain mieltymyskysymys kokeeko sähkökiukaan paukkeen ja natinan, vastusten punahehkun ja vastuksista ajoittain irtoavan käryn miellyttäväksi. Näihin aisteihin liittyvät kokemukset ovat kuitenkin perinteisesti kuuluneet saunaan

Vaikein ominaisuus liittyy saunan ilmaan. On esitetty, että punahehkuisista sähkövastuksista irtoaa ilmaan positiivisia ioneita, erityisesti jos niiden päälle heitetään vettä. Positiivisilla ioneilla havaittiin nimestään huolimatta olevan negatiivisia terveysvaikutuksia ilman laatuun 1970-luvun tutkimuksissa. Ongelma liittyy erityisesti sähkökiukaisiin ja sitä on pyritty joissakin kiukaissa kiertämään, parhaimmillaan eristämällä sähkövastukset kivistä. Tämä on kuitenkin huono ratkaisu kiuaskivien lämmittämisen kannalta.

Ioni-kysymys on saunamaailmassa tietynasteinen myytti, mutta myös suosittu selitys sille, miksi sähkösaunoissa saunominen saattaa väsyttää enemmän kuin virkistää. Uskon, että suurempi sähkökiukaan ongelma on sen olematon vaikutus ilmanvaihtoon. Puukiuas tarvitsee reilusti ilmaa kun sitä lämmitetään puilla. Sähkökiuas kierrättää ilmaa lämmityksen aikana lattiasta kohti kattoa, mutta jatkuvalämmitteisen puukiukaan tyyppistä imua siinä ei käy. Näin ollen saunassa täytyy huolehtia sopivasta ilmanvaihdosta koneellisesti tai painovoimaisesti. Näin toimien sähkökiukaallakin saa varmasti kelvolliset löylyt.

Sähkökiuasmallit

Suomessa vuonna 2016 myynnissä olevien sähkökiukaiden päätyypit
Suomessa vuonna 2016 myynnissä olevien sähkökiukaiden mallit

Tavanomainen sähkökiuas on varmasti jokaiselle tuttu. Peruskiukaat ovat yksinkertaisia, kuution mallisia, seinälle ripustettuja metallilaatikoita, joissa kivitila on auki ylhäältä. Näitä malleja on tarjolla lähes kaikilla sähkökiuasvalmistajilla. Pienimpien mallien hinnat alkavat noin sadasta eurosta.

 

peruskiukaat
Harvian peruskiukaita seinälle hieman erilaisissa sävyissä ja muodoissa Kotkan K-Raudassa. Klassinen muotokieli hyvin tunnistettava.

Peruskiukaiden käyttö on ulkomuodosta riippumatta samankaltaista. Kiuas laitetaan päälle vähintään puolisen tuntia ennen saunomisen aloittamista ja pidetään päällä kunnes saunomisesta on saatu tarpeeksi. Kiuasmallin jatkuvalämmitteisyyden voi puukiukaiden tapaan mainita, mutta käytännössä kaikki sähkökiukaat ovat jatkuvasti lämmitettäviä. Varaavat kiukaat ovat päällä saunomisen lisäksi myös väliaikoina.

Tornikiukaat

Tornikiukaat ovat puukiukaiden verkkomallien vastine, usein myös muotoilullisesti. Niissä kivitilaa ei ole peitetty metallikuorella, vaan kivet on näkyvissä alhaalta ylös ja kiukaat kohoavat parhaimmillaan toista metriä korkeina. Jotkut tornit eivät ole avoimia, vaan ainoastaan korkeita. Korkeuden hyöty on pieni lattiatilan tarve. Korkeuden haitta on se, että mikäli löylyn lakiin on uskominen, ei sauna lämpiä kiukaan yläreunan alapuolelta kunnolla. Tämän takia lauteet pitäisi rakentaa vastaavasti tavanomaista korkeammiksi, jotta varpaatkin lämpenevät.

Kota Saana -pilarikiuas, valmistaja Narvi.
Kota Saana -pilarikiuas, valmistaja Narvi.

Korkeusvaatimukselle löytyy empiiristä todistusaineistoa Rakennusmaailman 3/2011 kiuastestistä. Siinä kuuden tornikiukaan lämmittämässä saunassa oli hartia- ja alalaudekorkeudella lämpötilaeroa keskimäärin 48 astetta! Tämän testaajatkin huomasivat. Kun kiukaiden lämmitystä jatkettiin 80 asteesta edelleen lämpötilaero kasvoi entisestään. Toisaalta, kiukaissa oli jopa 35 cm korkeuseroja keskenään, mutta tämä ei näkynyt mitenkään alalauteiden lämpötilassa.

Tornikiukaisiin mahtuu satakunta kiloa kiviä, mikä on lupaava ominaisuus. Rakennusmaailman testissä näiden kiukaiden löylyominaisuuksia kommentoitiin hyviksi. Kiukaat kuumenevat huipultaan varsin kuumiksi, jopa 400 asteeseen, mutta viskaamalla vettä alemmille tasoille saa kiukaasta miedompaakin löylyä. Testattujen kiukaiden tyypillinen ongelma oli pidemmän päälle saunan ylikuumeneminen. Tämä johtuu kiukaiden avoimesta rakenteesta ja toisaalta termostaatin sijoituksesta osaksi kiuasta useimmissa kiukaissa. Testituloksista lisää erillisessä sähkökiukaan ostajan oppaassa, joka julkaistaan tämän postauksen jälkeen. Tornikiukaiden hinnat alkaen 400 euroa.

Design-kiukaat

Huum Drop -sähkökiuas

Design-kiukaat on hieman kömpelö yleisnimitys kiukaille, joissa perinteisistä neliskulmaisista muodoista on luovuttu ensisijaisesti ulkonäkösyistä. Ulkonäön määräävyys on tärkeää, sillä yleensä kiukaat rakentuvat tiettyjen teknisten ratkaisujen mukaan. Näistä kiukaista on muotoiltu pyöreälinjaisia, jopa pallomaisia, ja niissä on usein verkkokiukaiden tapaan avoin kivitila.

Joissakin kiukaissa teollista muotoilua on hyödynnetty muulla tavoin luovasti, kuten Sawon Dragonfire-kiukaassa, joka on verhoiltu kuvioidulla, lämmönkestävältä sametilla. Näissä kiukaissa ei ole mitään peruskiukaista poikkeavaa löylyominaisuuksien kannalta. Toki poikkeuksellisella ulkonäöllä voi helpommin luoda tunnelmaltaan ainutkertaisen löylyhuoneen. Kiukaiden hinnat ovat vaihtelevia, mutta ne ovat yleensä peruskiukaita kalliimpia.

Sawo Dragonfire -kiuas, saatavana tilauksesta.
Sawo Dragonfire -kiuas, saatavana tilauksesta.

Tasokiukaat

Tasokiukaat lanseerattiin 90-luvulla näkyvästi. Tämä näkyi myös vuolukiven maihinnousuna kiukaisiin. Esimerkiksi Narvi on kuitenkin sittemmin luopunut vuolukivestä mm. sen kestävyysongelmien vuoksi. Toinen vuolukivisen tasokiukaan harmi on kiukaan pinnasta jatkuvasti irtoava vaalea, ilmeisesti talkista koostuva pöly, sekä itse kiven värjäytyminen.

Vuolukivimalleja on kuitenkin edelleen saatavilla. Tasokiukaiden sijoitteluvaatimukset ovat muista poikkeavat, sillä ne on asennettava seinälle. Tämä säästää tilaa, mutta voi vaikuttaa esimerkiksi lauteiden suunnitteluun. Toisaalta tasokiuas voi soveltua matalan kivipintansa puolesta esimerkiksi liikuntarajoitteisen tai pyörätuolilla liikkuvan korjattuun saunaan. Niissä yleensä tuntuva suojaetäisyysvaatimus kiukaan edessä. Tasokiukaat ovat lähtöhinnoiltaan yleensä yli 500 euroa.

Löylyjen kannalta tasokiuas on periaatteessa kelvollinen ratkaisu. Hyvänä puolena kivilaatan takana olevat vastukset ovat turvassa löylyvedeltä ja sitä kautta aiemmin mainittuja ioneista ei pitäisi tulla ongelmaa. Toisaalta tasokiukaan kivimäärä jää suhteellisen pieneksi ja se vaatii tämän vuoksi jatkuvaa lämmitystä. Tämä taas voi lämmittää ja kuivattaa saunaa tarpeettoman paljon, sillä avoin rakenne saa väistämättä koko löylyhuoneen kuumenemaan.

Rakennusmaailman 3/2008 tasokiuastestissä tuomittiin suurin osa tasokiukaista tavallisia kiukaita heikommiksi löylyiltään. Tämä liittynee siihen, että kivien lämpötila jäi testissä keskimäärin reilusti alle 300 asteen, jota testaajat pitivät miniminä kunnon löylyille. Testi myös vahvisti aiemmin spekuloitua löylyn lakia. Testin perusteella sauna ei tasokiukaallakaan lämpene joidenkin tasokiuasvalmistajien markkinointipuheista huolimatta alalauteelta ylös asti – keskiarvoinen lämpötilaero hartiakorkeudelta alalauteelle oli yli 50 astetta.

Varaavat kiukaat

Varaavat kiukaat ovat monelle vieraampi tuoteryhmä, vaikka niitäkin on valmistettu yli viisikymmentä vuotta. Varaavien sähkökiukaiden idea on se, että kiuaskivet pidetään jatkuvasti lämpiminä, mutta kiuas suljetaan kannella. Tällöin kiukaan lämpö ei juurikaan leviä saunaan, mutta löylyluukun avaamisen jälkeen sauna alkaa lämpiämään ja löylyä pääsee heittämään pian, sillä kivet ovat valmiiksi lämpimiä.

Asea-kiuas 1957
Asean varaavan sähkökiukaan mainos vuodelta 1957, Sauna-lehdestä. Kiukaan idea sama kuin nykyisissä varaavissa kiukaissa.

Tekniikan maailma arvioi varaavia kiukaita vuonna 2000. Silloin kokeilussa olleiden Saunasammon että Harvian löylyjä kehuttiin. Molempien käyttäminen vaati tosin omat metkunsa, sillä testiryhmä sai ensi yrittämällä kiukaat jäähtymään turhan nopeasti. Erityisesti Saunasammossa säätövaihtoehtoja onkin runsaasti.

Varaava kiuas ei lämmitä saunaa salaman nopeasti kannen avaamisen jälkeen. Nopeimmin lämpiäminen tapahtuu Saunasammon Älykiukaassa, jossa on markkinoiden ainoana 80-luvulla patentoitu puhallinmekanismi. Se saa saunan ilman lämpiämään lähes välittömästi kuin kiertoilmauunissa. Haittapuolena on puhaltimen aiheuttama meteli.

Yleisesti ottaen "aina-valmis" kiukaiden haasteita on kolme: korkea hinta, jatkuva energian kulutus ja kiuaskivien kestävyys. Kiukaan ”muhimislämpötilasta” riippuen kiuaskivet ovat jatkuvasti kuumina tai todella kuumina. Tämä lämpörasitus on aivan eri luokkaa kuin kerran viikossa lämmitettävässä saunassa.

Varaavat kiukaat sopivat ominaisuuksiensa puolesta parhaiten tiheässä käytössä oleviin saunoihin. Jos löylyhuoneen lämpötilalla on mahdollista välillä laskea, säästyvät kivien lisäksi muutkin saunan rakenteet, kuten puupaneelit, lämpörasitukselta. Jos sauna on oikeasti käytössä 24/7, eroa perinteiseen sähkökiukaaseen ei synny.

Yksityiskäyttöön varaava kiuas on ylellinen, Älykiuas hintansa vuoksi se on suorastaan luksusta. Julkisissa saunoissa se voi hyvin maksaakin itsensä takaisin. Varaavia kiukaita löytyy Saunasammon lisäksi suuremmilta kiuasvalmistajilta. Tällainen kiuas maksaa yli tuhat euroa.

Erikoiskiukaat

Tässä esiteltyjen kiuastyyppien lisäksi markkinoilla on silloin tällöin ollut erilaisia sähkölämmitteisiä erikoiskiukaita. Tällä hetkellä niistä varmaan ainoa on Misan Laavu-kiuas, jota voisi nimittää hybridikiukaaksi, sillä se lämpiää sekä puilla että sähköllä. Tyypiltään se on muutoin tasokiuas. Edellisellä vuosikymmenellä myytiin myös savusaunan sähkölämmitteistä versiota, jossa sähkövastukset oli eristetty täysin ja savun aromi syntyi kuin sähkösavustimella. Idea oli ilmeisesti liian outo selviytyäkseen.


Tämä artikkeli jatkuu seuraavassa postauksessa. Tuleva sähkökiukaan ostajan opas ja esittelee kiukaiden ominaisuuksia ja kertaa kriittisessä hengessä kiukaista olemassa olevaa vertailutietoa.

2 thoughts on “Sähkökiukaiden mallit ja ominaisuudet

 1. Ville

  Kiitos mainiosta blogista. Tätä kohtaa jäin miettimään: "Kiukaan ”muhimislämpötilasta” riippuen kiuaskivet ovat jatkuvasti kuumina tai todella kuumina. Tämä lämpörasitus on aivan eri luokkaa kuin kerran viikossa lämmitettävässä saunassa."

  Ei kai kivet vakiolämpötilasta kärsi, oli sitten kyseessä kuuma tai kylmä. Lämpötilan vaihtelusta aiheutuvat lämpölaajeneminenhan niitä eniten rasittaa ja aiheuttaa mm. murentumista eri mineraalien hieman erilaisesta lämpölaajenemisesta johtuen.

  Toisaalta näiden heti valmiiden kiukaiden ongelma, josta muistan jostain keskusteluista lukeneeni, oli se, että löylyhuoneen rakenteet jäivät - tai niiden pelättiin jäävän - saunomisen jälkeen kosteiksi, kun eivät ehtineet lämmetä riittävästi kuivuakseen. Tätä tosin saatiin korjattua sillä, että kiukaan luukku jätettiin saunomisen jälkeen riittävän pitkäksi aikaa auki. Tämän todenperäisyydestä tai vakavuudesta en tiedä, hyvään ilmanvaihtoonhan saunankin kuivumisen pitäisi perustua lämmön sijaan.

  Heti valmiissa kiukaissa hyvät puolet taas olleet oman muutaman satunnaisen saunan kokemuksen perusteella se, että löylyhuoneen rakenteet ovat viileät ja kiuas kuuma, löylyt vaikuttavat näin paljon paremmilta. Kuten eräs vanha sananlasku sanoo, sauna tulisi lämmittää ulko-ovi auki. Lämmitetään kiuasta eikä saunaa. 🙂

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tietoja kohteesta Lassi A Liikkanen

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija ja Suomen Saunaseuran Löylyn henki -palkittu 2021. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia tieteellisestä tutkimuksesta ja opetan satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

0
  0
  Ostoskori - Cart
  Kori on tyhjä - Cart is emptyPalaa kauppaan - Return to Shop