Skip to content

Sisäsaunan remontti: LVIS pohjatyöt ja lämmöneristys

Sisäsaunan remontissa merkittävä osa ovat erilaiset pohjatyöt. Näihin sisältyvät lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähköasennukset (LVIS) sekä niihin liittyvät valmistelut. Saunan tapauksessa perustushommiin kuuluvat myös lämpö- ja vedeneristystyöt. Pohjatöihin luen kuuluvaksi ne toimet, joiden vaikutukset jäävät pintarakenteiden alle piiloon, kuten myös hormit ja puiset runkorakenteet.

Vedeneristyksestä Saunologiassa on ilmestynyt erillinen artikkeli (Sisäsaunan vedeneristys), joten sitä ei tällä kertaa käsitellä pidemmälti. Muut työt esittelen esimerkkien kautta.

Pohjatyöt tarpeiden mukaisesti

Sisäsaunan remontin aloitusosassa esiteltiin saunaremontin osa-alueita sekä purettiin vanhaa suunnittelun tueksi. Kun remontin laajuus on viimeistään purkuvaiheessa selkiytynyt, aloitetaan uudelleenrakentaminen alimmista kerroksista.

Jos saunan lattia uudistetaan, pitää se tehdä toteuttaa ensin. Tämän artikkelin esimerkkikohteessa lattiaan ei puututtu, joten aloitamme sähkö- ja ilmanvaihdon päivityksistä ja siirrymme sitten runkorakenteisiin, jotka kannattelevat ensin lämmöneristeitä, myöhemmin myös panelointia sekä lauteita.

Sähkötyöt: kiuas ja valaistus

Huoneistosaunassa tai omakotitalon saunassa on useimmiten sähkökiuas. Isomman remontin yhteydessä on syytä tarkistaa, että sähkötyöt ovat ajan tasalla ja kiukaalle saadaan riittävästi virtaa oikean kokoisesta kaapelista. Mikäli saunatilan koko tai kiukaan sijainti ei muutu ja kiuas on alun perin ollut oikein mitoitettu, ei uutta kaapelointia todennäköisesti tarvita.

Vaikkei sähköjohtoihin tulisi muutoksia, on usein tarpeellista uudenaikaistaa kaapeleiden viennit. Johtokimput on hyvä sijoittaa jo pohjatöiden aikana putkiin ja viedä oikeille paikoilleen, jotta eristeet ja höyrynsulku voidaan tehdä hyvin.

Valaistusta todennäköisesti muutetaan. Valaistusratkaisuja on runsaasti erilaisia. Tätä myöten niihin varautuminen myös vaihtelee. Esimerkiksi kattoon tai seinään asennettavien kuituvalojen projektorin (LED tai ei) ja kuitujen reitityksen valmistelu on hyvä aloittaa tässä kohtaa ja erilaisten komponenttien kuten muuntajien paikat suunnitella.Vaikka valokuidut ovat lämmönkestäviä, niihin liittyvät johdot pitää kuitenkin asentaa paneloinnin taakse lämmöneristeen päälle. Saunan sähköasennuksista on Saunologiassa puhuttu aiemminkinkin  (katso Saunan valaistussuunnittelu ja valot) ja totean tässä vain, että kotitimpurin kannattaa jo tässä vaiheessa konsultoida pätevää sähköasentajaa sen varmistamiseksi, että tulevat asennukset hoituvat määräysten mukaisesti.

Saunan sähköasennusten turva-alueet
Saunan sähköasennusten turva-alueet SFS standardin mukaan. Standardi ei määrittele poikkeuksia esimerkiksi kiukaan turvaetäisyyksiin perustuen.

Valaistuksensähköjohtojen putkitus asennuspaikan lähistölle on helppo tapa varautua myöhempiin sähköasennuksiin. Nykyään suosittuihin LED-valoihin liittyy aina muuntaja, joka täytyy sijoittaa lämmönkeston ja IP-luokituksen mukaisesti jonnekin turvalliseen paikkaan mieluiten löylyhuoneen eristeiden viileämmälle. Joidenkin valaisintyyppien, kuten perinteiset upotettavat valot, kanssa on varmistettava riittävä upotussyvyys paneloinnin ja eristeiden suhteen.

Valaistuksen sähköjohtojen asentamista varten eristyksen taaksen sijoitetetaan muoviset putket

Esimerkkinä pitkulainen LED-valaisin

Saunologian mallisaunaan halusin lauteiden myötäisen pitkän, yhtenäisen LED-valon. Näitä on tarjolla useammalta valmistajalta. Tämän kohteen kumppaniksi tuli kotimainen Saas instruments. Saasin valikoimista löytyy niin pistemäisiä LED-valoja kuin Viiva-niminen nauhatyyppinen valaisin. Päätin käyttää saunassa kahta tällaista valaisinta, joista yksi suuntautuu ylälauteen selkänojan takaa ylös epäsuoraksi yleisvaloksi ja toinen lauteiden alta alaspäin valaisemaan lattiaa ja askelmia.

LED-valaisimien suunnittelu ja asentaminen on suoraviivaista. Yhtenäiset valonauhat ovat lähekkäisten valaisinelementtien muodostamia, valoa hajottavan kapean diffuusorin takana jonossa. Nauhat toimitetaan tietyn mittaisina, esimerkiksi 2,4 m, mutta niitä voidaan kätevästi lyhentää Saasin tapauksessa 7 cm välein olevista leikkauskohdista haluttuun käyttöpituuteen. ”Ylijäämä” nauha on itsessään toimiva valonlähde, sillä kummassakin päässä on johdotus. Viivan kohdalla varsinainen Led-nauha on alumiiniprofiilin ja sitä peittävän diffuusorin sisällä valmiina.

SAAS instrumentsin Viiva-led -kiskon toinen pää. Diffuusoria on vedetty pois paikoiltaan, jolloin yksittäiset LED-elementit näkyvät. Johdon ei ole tarkoitus jäädä näkyville.

Valaisimen teho ja sen tuottama valomäärä on suorassa suhteessa nauhan pituuteen. Esimerkiksi Viivan teho on 8 W/m. Vaihtelevan pituisten valaisinten takia valaisimen tarvitsema virtalähde hankitaan erikseen tehon käytön mukaan. Saasin virtalähde säädetään 24 voltin jännitteelle. Virtalähdettä hankkiessa on virtalähteen nimellistehon lisäksi kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka suuri jatkuva virta on suositeltava. Tämän takia Saas toimitti minulle yhden sijaan kaksi virtalähdettä, yhden kummallekin nauhalla. Tehokkaammalla muuntajalla molemmat nauhat olisi voinut kytkeä sarjaan tai rinnakkain. Muuntajat pinta-asennettiin lattian rajaan IP65-kytkentärasiaan eli perinteiseen neliskanttiseen, valkoiseen muovirasiaan..

Valaisimet asennetaan vasta lopuksi jolloin näemme mille ne näyttävät käyttöpaikalla! Kerron myöhemmin myös lisää siitä, millaisia mahdollisuuksia nykyaikaiset LED-muuntajat, kun tässä käytettä italialaisen TCI:n valmistama DJ JOLLY US tarjoavat valaistuksen virittelyyn.

Ilmanvaihdon päivitys

Ison remontin yhteydessä kannattaa varmistaa, että ilmanvaihto on toteutettu suositusten mukaisesti (kts. Painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon oppaat). Mikäli parannettavaa on, se on helpointa korjata tässä työvaiheessa.

Esimerkkikohteessa on koneellinen poistoilma ja painovoimainen korvausilma lattiakanavalla. Mittasin ennen remonttia kummankin kanavan virtauksen ja totesin, että virtaukset ovat riittävät. Poistoilmaventtiilien eli "ilmanvaihdon päätelaitteiden" sijoittelu piti kuitenkin muuttaa, sillä aiemmin ainoa poisto oli keskellä kattoa. Nyt kattoon jäisi suljettava poisto, ns. KSO-S tyyppinen venttiili Fläkt Groupilta, ja lauteiden alle seinälle asennettaisiin aina auki oleva poistoventtiili tyyppiä KSO, myös Fläktilta.

Haaroitettu poistoilmanvaihtokanava välikatossa, eristeiden yläpuolella.

Jotta muutokset onnistuisivat, piti vanha katon poistoventtiilille johtava kanava ensin haaroittaa. Aiempi asennus oli hieman erikoinen, mutta onneksi siinä oli korkeutta niin paljon, että haaroituskappale mahtui lyhennetyn pyöreän kanavan kohdalle ja siitä vedettiin suora putki saunakanavan yläpäähän. Kulmat tehtiin tavallisella ilmastointiteipillä, sillä ne sijaitsevat eristyksen kylmällä puolella. Erilaisia sovitinkappaleita hommaan tarvittiin harrastajarakentajan näkökulmasta hämmentävän monta, sillä useimmat IV-osat eivät yleensä suoraan sovi yhteen.

KSOS-venttiilin oikea säätö

Tässä mainitussa poistoventtiilissä on kaksi isompaa säätöaluetta. Vakiona poistoventtiili ei mene koskaan täysin kiinni. Suosittelen tämän takia säätämään KSOS:n niin, että sen voi sulkea täysin. Vasta tällöin saunan koneellinen ilmanvaihto voi toimia ihanteellisesti saunomisen aikana.

KSO (vasemmalla) ja KSO-S 100 venttiili mustaksi maalattuina. KSOS on vakioasennossa.

KSOS:n säätö tapahtuu kiertämällä säätötangon päässä oleva lukkomutteri irti ja asettamalla muovinen ohjainholkki toiseen asentoon. Tämän jälkeen venttiili on kaikissa asennoissaan silmin nähden enemmän ”kiinni”. Mikäli on perusteita tarkempaan säätämiseen, voi ohjainholkkia modifioida, jolloin venttiilin liikerataan tulee enemmän pelivaraa.

KSO-S venttiilin säätöholkki. Venttiili on nyt asennossa, jossa se sulkeutuu.

Saunologinen sivupolku venttiilisanaston etymologiaan

Saunologin puuhissa minua on vuosia kummastuttanut venttiilien eli ”ilmastoinnin päätelaitteiden” oudot nimet: KSO ja KSOS. Tuotteita valmistavan Fläkt Groupin avainaasiakaspäällikkö Juho Kääriäinen sivisti minua tuotteiden etymologiasta.

KSO on lyhenne sanoista Kilsan Sordiino, jossa Kilsa viittaa yrityksen Toijalan (nyk. Akaa) tehtaan sijaintiin ns. Kilsan kalliolla. Sordiino taas on musiikkitermi vaimentimelle, joka kuvaa KSO:n akustisia ominaisuuksia, tässä tapauksessa useampaa ääntävaimentavaa keksintöä. KSO-S:n viimeinen kirjain viittaa sitten yllätyksettömästi saunaa, johon puunupista suljettava venttiili on perusmallista muunnettu. Termi on tullut käyttöön 80-luvulla ja vakiintunut alan standardiksi sitä mukaa, kun tehdas on pukannut maailmalle vuosittain jopa satoja tuhansia venttiilejä.

KSO on lyhenne sanoista Kilsan Sordiino

KSO ja KSOS-venttiilejä myydään yleensä tylsän valkoisina perusväreinä. Tehtaalla on valmiuksia toimittaa venttiilit mihin tahansa RAL-värikartan sävyyn maalattuna. Tämä on käytännössä järkevää vasta, kun saman sävyisiä venttiilejä tilataan kymmeniä. Tehtaalta vastaanottamani musta väri on yksi standardivariaatio, joita valmistetaan isommissa erissä. Katsoin helpommaksi valita varmasti tietyllä tavalla selkeästi erilaisen sävyn kuin tulevilla katto- ja seinäpaneeleilla.

Kanavan paikka

Fläkt Groupin toimittama saunakanava asennettiin tällä kertaa eristyksen taakse. Tämän asennusvaihtoehdon höydyistä ja haitoista olen kirjoittanut aiemmassa artikkelissa saunan eristämisestä. Syy tähän oli se, että seinä, jolle kanava tulisi oli pystykoolausten suhteen poikkeuksellinen. Siellä oli valmiina 400 mm jaolla 48x96 mm pystytolpat, jotka toimivat saunan yläpuolisen tilan kantavina rakenteina. Normaalisti nämä tolpat olisi poistettu ja eristeet vedetty seinän päälle, kanava pintaan ja vähintään 50 mm koolaus sen päälle. Se ei nyt kuitenkaan käynyt päinsä ilman saunan kohtuutonta supistumista.

Saunakanava asennettuna eristyksen taakse. Paikan määräsi poikkeuksellinen koolaus eli tässä välikaton kantava rakenne.

Tilan säästämiseksi nykyisten pystytolppien väliin upotettaisiin FinnFoamin eristeet ja saumat peitettäisiin 100 mm alumiiniteipillä. Kanavalle ei jäänyt tilaa tähän asennukseen, joten se jäi eristeen taakse.

FläktGroupin teleskooppinen SKT-100 saunakanava on sinänsä arkisen näköinen kanttikanava. Joistakin kilpailevista tuotteista poiketen siitä puuttuvat ruuvikannakkeet. Näin ollen asennus vaatii lisäkannattamia teleskoopin virittämiseksi haluttuun pituuteen esimerkiksi asennusvanteella.

Saunakanava on ripustettu yläpäästään asennusvanteella.

Lämpöeriste sisäsaunaan

Saunan eristyksen voi hoitaa useammalla tavalla, kuten Saunologiassa on aiemmin ohjeistettu. Esimerkkikohteessa halusin käyttää nykyaikaisinta, tilaa ja vaivaa säästävää PIR-levyä (PIR = polyisosyanuraatti, uretaanipohjainen). Käyttämäni PIR-levyt ovat FinnFoamin 30 mm saunalevyä, joka on ympäriinsä pontattua ja alumiinikalvolla päällystettyä. Tämän ansiosta levystä saa helposti yhtenäisen, tiiviin ja valmiiksi höyrytiiviin pinnan. Pienessä saunassa se myös säästää tilaa, mutta tarjoaa kuitenkin hyvän lämmöneristävyyden perinteisiin villaeristeisiin verrattuna.

PIR-levyn menekki on myös helppo arvioida ja hävikkiä tulee suhteellisen vähän, kun valitsee sopivan levyn, 1200 tai 2400 mm saunan mittojen mukaan. Jos jaksaa ahertaa PU-vaahdon kanssa voi hukkapaloista askarrella tiiviitä palapelejä. Tämä tosin hävittää asennuksen helppouden tarjoaman edun. Vertailussa vaikkapa lasivilla ja alumiinipaperi yhdistelmään, PIR-levy on listahinnaltaan hieman kalliimpaa. Lisäksi kuluu reilusti alumiiniteippiä, tässä kohteessa vajaan 17 m2 eristepinta-alan saumoihin kului noin 50 metriä 50 mm sekä 100 mm teippiä.

Eristeet ovat paikoillaan ja paneelien koolaukset sekä lauteiden tukirakenteet on kiinnitetty niiden äälle.

Levyt kiinnitettiin seiniin pääasiassa PU-vaahdolla ja asennusliimalla minimoiden seinäproppaukset takana olevaan harkkoseinään. Sisäkatto rakennettiin uusiksi 48 x 48 mm runkopuita käyttäen ja PIR-levyt asennettiin uusien koolausten välit. Seinäkoolaukset eristeille tehtiin samaan tapaan ja seiniin tehtiin vahvikkeet tuleville kiinnityspisteille.

Lue myös Saunologiassa aiemmin julkaistu vedeneristys ja höyrysulku

3 thoughts on “Sisäsaunan remontti: LVIS pohjatyöt ja lämmöneristys

 1. Pirkko Rautiainen

  Kiitos perusteellisesta esittelystä. Nuo asennusvanteet vaikuttavat käteviltä juuri tuollaisissa paikoissa. Ovatko yleisiäkin ilmastointikanavien asennuksessa? Saunan ilmastointi on kyllä melkoista tiedettä. Täytyy alkaa itsekin tutustua aiheeseen, kun on saunaremontti edessä.

  Vastaa
 2. Janne

  Hieman kanavoinnista, “roudarinteippi” on turha nykyaikaisissa kanavaosissa, sillä niissä on jo tiiviste valmiina. Lisäksi harmaa teippi ei kestä ikääntymistä, vaan liimapinta kuivuu, ja teippi rapistuu pois liitoksesta. Onhan liitokset lukittu mekaanisesti esim. “popniiteillä” tai edes pienillä ruuveilla? Jos kanttikanavan teleskooppiliitos on tiivistetty samalla teipillä, on vaarana teipin ikääntyessä se, että sauma alkaa valskaamaan ilmaa, ja voi alkaa pitämään vinkunaa, ainakin suurilla paine-eroilla. Sauma olisi kannattanut tiivistää vaikka sika-massalla tai kylmäkutiste-teipillä. Kattoon asennetussa venttiilissä näyttäisi olevan muovinen säätölevy. Mitenkäköhän sen mahtaa käydä saunan kuumuudessa? Itse käytin ja käytän vastaavissa paikoissa toisen valmistajan kso-s venttiiliä, jonka saa säädetty menemään kiinni poistamalla karasta muovinen putki, jolloin venttiiliin ei jää mahdollisia kuumuudesta sulavia osia. Saunan tuloilmaventtiileissä ei sallita enään käytettävän muovisia ohjureita, vaan ne on nykyään valmistettu pellistä.
  Seuraan mielenkiinnolla projektia, ja hyvät löylyt, jahka homma on paketissa.

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Hyviä huomautuksia! Osien kiinnitykseen käytetyt pop-niitit eivät olleet osuneet kuvaan ja saunakanavan tiivistys jäi itse asiassa kokonaan epäselväksi, koska en ehtinyt tätä työvaihetta valvomaan. Pidetään korvat auki!

   KSO-S:n säätölevyn lämpötilan kestosta pitääkin kysyä valmistajalta. Ottaen huomioon käyttötarkoituksen, voisi toivoa että se pysyy kasassa ainakin 125 C asti!

   Lassi

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tietoja kohteesta Lassi A Liikkanen

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija ja Suomen Saunaseuran Löylyn henki -palkittu 2021. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia tieteellisestä tutkimuksesta ja opetan satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

0
  0
  Ostoskori - Cart
  Kori on tyhjä - Cart is emptyPalaa kauppaan - Return to Shop