Skip to content

Virallinen saunanrakennusohjeisto päivittyi – RT:n saunakorttiuudistus

Tämä artikkeli esittelee suunnittelu- ja rakennusalan ammattilaisten käyttämän Rakennustiedon RT-kortiston tuoreet sauna-aiheiset korttijulkaisut sekä kertoo mitä puutteita niissä saunologin mielestä on.


Suomessa rakentamista käsittelevät lait ja rakennusmääräykset ovat usein suhteellisen tulkinnanvaraisia. Hyvien rakennustapojen mukaista rakentamista tuetaan tästä syystä mm. Rakennustieto Oy:n julkaisemien ns. RT-korttien avulla. RT-kortit dokumentoivat hyviä rakennus- ja huoltokäytäntöjä. Niiden ohjeet eivät vastaa lakia, mutta esimerkiksi kuntien rakennusvalvontojen odotetaan yleensä hyväksyvän RT-korttien suositusten mukaisia ratkaisuja.

RT-kortit tuotetaan standardien tavoin toimikuntatyönä. Toimikuntiin kerätään aihepiirin asiantuntijoita yrityksistä ja yhteisöistä toimintaa koordinoivan Rakennustietosäätiön tuella. Korttien tuotanto voi kestää jopa pari vuotta. Kortteja myös päivitetään aika ajoin.

RT-korttivalikoimaan kuuluu myös kourallinen sauna-aiheisia kortteja. Näitä oli edellisen kerran päivitetty 1990, joten oli korkea aika tuoda ne tälle vuosituhannelle. Lähivuosina on odotettavissa uusi versio myös kortteihin liittyvästä Saunan suunnittelu –kirjasta, jota Rakennustieto on vuosikymmeniä kustantanut.

Saunakorttien päivitys valmistui 2017. Tässä artikkelissa kerron mitä saunan rakennus- ja suunnittelutietoa korteista löytyy.

Sauna-aiheiset RT-kortit, päivitetty 2017

RT 91-11257 Saunan tilojen suunnittelu
RT 91-11258 Saunan rakenteet ja lauteet
RT 91-11259 Saunan kiukaat ja savupiiput
RT 91-11260 Saunan ilmanvaihto, lämmitys, valaistus ja sähköasennukset
RT 91-11261 Saunan hoito ja kunnossapito
RT 91-11262 Savusauna

Korteilla on koodit myös KH, LVI ja SIT-sarjoissa. Vuonna 1990 julkaistua RT 91-10430 Perustietoja saunasta –korttia ei ole päivitetty.

Käsittelen tässä arvioissa kortteja 91-11257-260. Kunnossapitokortti kiinnostanee erityisesti julkisten saunojen kiinteistöhuollosta vastaavia, ei niinkään yksityisiä. Savusaunakortista voi lukea pitkän tarinan Sauna-lehden numerosta 4/2017 verkossa (sivu 25-28). Uudistunut kortti on laaja kokoelma sekä perinteisten savusaunojen suunnittelutietoa että modernien savusaunojen toteutusohjeita. Kortin käännöstä puuhataan parhaillaan.

Mitä on muutettu?

Haastattelin muutosten sisällöstä saunakorttien toimikuntatyön puheenjohtajana toiminutta arkkitehti Gina Sundgrenia. Sundgren kutsuttiin toimikuntaan Suomen Saunaseuran edustajana ja hänelle oli aiempaa kokemus mm. yhdistyksen kunnossapitotoimikunnasta. Sundgrenille hyvään saunaan liittyvät aina hyvät löylyt ja tätä ideologiaa hän halusi myös RT-työryhmässä edistää.

Sundgren kertoo, että päivitykseen oli runsaasti tarvetta. Lähes kolmessa kymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon. Erityisesti sähköasiat ovat muuttuneet ja sähköturvallisuuteen liittyviä määräyksiä oli tarve päivittää. LED-valaistus on syrjäyttänyt perinteiset valaisimet suurelta osin. Myöskään lasiseinistä ei 90-luvulla puhuttu ja puukiukaisiin tuli CE-merkintävaatimus vasta tällä vuosikymmenellä.

Muutoksessa korttien keskinäistä rakennetta haluttiin yksinkertaistaa ja poistaa päällekäisyyksiä. Päivityksissä huomioitiin esimerkiksi saunatyypit ja tilojen yhteyksiä kuvaavat kaaviot. Kiertoilmasauna (kts. Saunologian esittely esteetön sauna artikkelista)  tuli osaksi ilmanvaihtoartikkelia.

Mitä mieltä saunologi on kortiston päivityksestä?

RT:n kortit edustavat tärkeää osaa kotimaamme rakennusalan ammattilaisille suunnatusta tietokirjallisuudesta. Niiden hinnoittelu, yli 20-60 € kappale, tekee niistä maallikoille kalliita, mutta niiden symbolista ja konkreettista merkitystä ei kannata vähätellä. Siksi on tärkeää että niihin sisältyy paras mahdollinen ja ajantasainen tieto.

Keskimäärin päivitys on minusta onnistunut mallikkaasti. Saunakortit eivät tosin kata kaikkea saunan suunnitteluun ja ylläpitoon liittyvää aihepiiriä eivätkä muodosta kirjamaista kokonaisuutta, mutta sisältävät paljon käyttökelpoista tietoa.

Kritiikille jää myös aihetta. Ilmanvaihto ja kiuas kortit eivät ole minusta kohdallaan. Molemmissa näkyy historian painolasti, jota ei ole saatu purettua.

Saunan kiukaat ja savupiiput –kortti puhuu öljy- ja kaasukiukaista, jotka eivät ole enää yleisesti kaupallisesti saatavissa olevia tuotteita toisin kuin joitakin kymmeniä vuosia sitten. Kortissa käytetään huomattavan paljon palstatilaa kertalämmitteisen kiukaan tehon määrittelyyn tavalla, joka tuskin avautuu yhdellekään lukijalle. Jatkuvalämmitteisen kohdalla tehokaavio (Kuva 8) edustaa myöskin menneitä aikoja ja on liian yksinkertaistettu ollakseen informatiivinen.

Kota_Saana_Pilari
Kota Saana -pilarikiuas, valmistaja Narvi.

Kuvitukseen on löydetty runsaasti korkeita tornikiukaita, mutta kiukaan korkeuden vaikutus saunan lämpötilajakaumalle ei tule sopivalla tavalla esiin. Kiuaskivet jäävät sivurooliin ja kiuaskivien lista on kopioitu sellaisenaan vanhoista versioista eikä ole enää vuosikausiin vastannut todellisuutta. Keraamiset kiuaskivet sivuutetaan myös nopeasti, vaikka niillä on esim. öljykiukaisiin verrattuna aivan selvä markkina-asema ja jakeluverkosto Suomessa erityisesti laitoskäytössä. Kortti on siis tässä suhteessa vähintään epätarkka ellei jopa hyödytön.

Ilmanvaihtoa käsittelevässä kortissa ainoa puute koskee painovoimaisen ilmanvaihdon saunan järjestelyitä. Ratkaisuja on esitetty yksi ja se ei ole kovin hyvä. Oheisesta kuvasta näkyy sekä alkuperäinen että korjaamani paremman painovoimaisen ilmanvaihdon havainnekuva.

rt-kortti-painovoimainen-ilmanvaihto-v2
Painovoimaisen ilmanvaihdon ohje RT-kortistossa ei ole paras mahdollinen. Oikealla puolella olen parannellut sitä. Versio 2.0.

Kuvassa huomio kohdistuu kahteen ongelmaan: pelkästään puukiukaan tulipesän käyttöön tuotavaan korvausilmaan ja katon rajassa olevaan poistoon. Kumpikaan ei ole hyvä idea. Ilmanvaihdon voluumi saattaa olla riittävä, mutta ilman sekoittuminen ei ole hyvää ja energiaa hukkuu tarpeettomasti. Paremmista vaihtoehdoista voit lukea Saunologian luonnollinen ilmanvaihto -artikkelista.

Rakenteet ja lauteet kortti on mielestäni erittäin hyvä. Ainoa miinus siitä, ettei kortissa muisteta mainita läheskään kaikkia saatavilla olevia laudemateriaaleja. Tällä kortilla on myös hieman erikoinen suhde Saunan tilojen suunnittelu-korttiin, joka sisältää käytännössä lauteiden suunnitteluun välttämättä tarvittavat lauteiden ja löylyhuoneen mitoitusohjeet! Nämä odottaisi näkevänsä myös ja ensisijaisesti laudekortissa. Ohjeet ovat kuitenkin tuiki tarpeellisia.

Loppuarvio

Ammattilaisille suunnattu tietopaketti RT-kortit ovat päivityksen jälkeen paremmin ajan tasalla. Erityisesti RT 91--11257 Saunan tilojen suunnittelu on modernisoitu mallikkaasti ja tulisi olla kaikkien ammattisuunnittelijoiden lukulistalla.

Jos korttien sisältöä arvioi, niin edellä mainittujen puutteiden rinnalla korteissa on aimo annos saunan suunnittelun lisäksi rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvää asiaa, jota ei esimerkiksi suunnniteluorientoituneessa Saunologiassa yleensä käsitellä.

Saunaharrastajalle tai omatoimirakentajalle paketin hankinta ei ole kuitenkaan kovin perusteltua verrattuna vaikkapa Rakennustiedon Saunan suunnittelu –kirjaan, jonka edellistä, vuoden 2008 painosta on vielä saatavilla. Kirja ei tosin ole täysin enää täysin ajan tasalla ja sen päivitystä joudutaan ehkä odottamaan pidempään kuin Rakennustiedon 2019 ilmestyvää saunologin saunatietokirjaa.

Saunakorttien sisällöstä saat esimakua Rakennustiedon Tietoväylä-palvelusta

Kiitos Gina Sundgrenille ja Rakennustiedolle yhteistyöstä!

7 thoughts on “Virallinen saunanrakennusohjeisto päivittyi – RT:n saunakorttiuudistus

 1. Mieli pide

  Aiheen (saunan painovoimainen ilmanvaihto) on tullut painiskeltua oman saunan rak. yhteydessä jopa määrissä että siitä on muodostunut lähes epäterve pakkomielle.Tämä blogi on käsitellyt aihetta poikkeuksellisen laajasti ja asiapitoisesti mikä saa ottamaan henkilökohtaisesti kantaa aiheeseen.Edelleen aihe tunnetaan suorastaan hämmästyttävän huonosti. Toisin on koneellisen ilmanvaihdon osilta (tulo kiukaan kivipinnan yläpuolelle poisto laut. alta).

  On ihan totta että ohjatessa palamiseen ns. esilämmitettyä ilmaa (esim. saunan lämpimää ilmaa) palamisen hyötysuhde on ainakin teoriassa parempi kuin ohjatessa palamiseen kylmää ulkoilmaa mikä voi laskea palamisen lämpötiloja varsinkin kylminä vuodenaikoina. .

  Energiatalousargumenteista sen verran että väittämien pohjana käytin omia kokemuksia esim. tulon sijotusta kivipinnan yläpuolelle mikä kylminä vuodenaikoina otettaessa korvausilma suoraan ulkoa, kasvattaa se paitsi ilmanvaihtoa suuresti (vs. tulo alhaalla) hukaten tuotettua lämpöenergiaa kiukaan kautta hormiin jne. minkä lisäksi saunaan jota pyritään lämmittämään, sinne johdetaan kylmää ilmaa mikä kasvattaa lämpöenergian tuottotarvetta. Kylmien ilmojen aikana kesällä lämpimien ilmojen aikana merkityksetön asia.

  Mikäli huoneesta mistä kiuasta lämmitetään löytyy tulo, saunanoven alta (rako esim. 50-200mm. tms) saunasta kiukaalle ei muodostu ilmavirtausta vaikka saunasta tulo löytyisikin kiukaan ottaessa aina palamiseen tarvitsemansa ilman sieltä, mistä sen helpoten saa. Esimerkillä tarkoitin tilannetta missä ainoa tulo sijaitsee kiukaan kivipinnan yläpuolella kiukaan lämmityksen tapahtuessa vier. huoneesta (rakoa saunanoven alla). Muuttujia valtavasti.

  Savusauna heitto oli edelleen mutua millä tarkoitin lähinnä sitä, että poiston puuttuessa painovoimainen ilmanvaihto perustuu lähinnä lämpötilaeroihin. Poikkeuksena esim. kertalämmitteinen aito-kiuas avatessa saunomisen aikana hieman esim. tuhkaluukkua tulipesän ja kivitilan läpi muodostuu ilmavirtaus luoden ns. painovoim. ilmanvaihdon. Toisin on jatkuvalämmitteisen kohdalla minkä yhteydessä löytyy aina min. hormiveto.mikä pitää ilman aina liikkeellä joko hyvässä tai pahassa riippuen ilmanvaihdon toteutustavoista muuttujineen.Savusaunojen etuna edelleen niiden suurempi tilavuus vs. pienet saunat olivat ne sähkö- tai puulämmitteisiä (jatkuvalämm.)

  Vastaa
 2. Mieli pide

  Painovoimaisen ilmanvaihdon kritisointi enemmän kuin aiheellista RT-korttien päivityksien yhteydessä mutta....Korjatussa versiossa on myös puutteita (mielipide).

  Tulo kiukaan kivipinnan yläpuolella ihan oikein mutta alkuperäisessä kuvassa esitetty "helposti suljettavalle poistoilmaventtiilille" on oma käyttötarkoituksensa eli käyttö saunan jälkikuivaamisen yhteydessä (lämmittäessä ja saunottaessa kiinni). Saunoessa auki hetkellisesti jos löylyä tulee lyötyä liikaa tms. mutta painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa sillä ei ole minkäänlaista käyttötarkoitusta.
  Edelleen korjatussa kuvassa molemmat alhaalle sijoitetut tulot/poistot ovat täysin turhia jopa vahingollisia kiukaan kivipinnan yläpuolisen tuloilmasijoituksen toiminnan kannalta. Kiuas ei tarvitse erillistä tuloa alhaalle jos kivipinnan yläpuolella on tulo. Kiuas kyllä saa palamiseen tarvitsemansa paloilman saunassa kiertäneestä, ns. käytetystä ilmasta painovoimaisen ilmanvaihdon toimiessa siten ihant. tavalla kiukaan toimiessa käytetyn ilman poistokanavana sekä painovoimaisen ilmanvaihdon "moottorina" tulon sijaitessa kivipinnan yläpuolella. Kiukaan ottaessa aina palamiseen tarvitsemansa ilman sieltä mistä se sen helpoiten saa, korjatun kuvan tapauksessa kiuas ottaa palamiseen tarvitsemansa ilman alhaalta kiukaan lähellä sijaitsevasta tulosta. Silloin kiukaan kivipinnan yläpuolisesta tulosta ei tule korvausilmaa voi muuttua jopa poistoilmakanavaksi riippuen rakenteellisista toteutustavoista. Sama ongelma molemmissa kuvissa. "Pää palaa jalat jäätyy" ja mikä oleellisinta, ilma saunassa ei vaihdu (puutteellinen painovoim. ilmanvaihto) vaan korvausilma millä pitäisi korvata ns, käytetty ilma, se (korvausilma) menee palamiseen ja saunan ilma vaihtuu ainostaan saunanoven avaamisen yhteydessä (korkea hiilidioksidipitoisuus - väsyttävät löylyt).
  Lopuksi lauteiden alapuolelle merkitty poisto painovoimaisena ei toimi poistona vaan tulona varsinkin jos poistoon ei kuulu pystykanavaa joka toimii painovoimaisen ilmanvaihdon periaatteella. Sekään ei tässä tapauksessa toimi koska kiukaan muodostama hormiveto on huomattavan voimakas "vastavoima" saunan alaosaan sijoitetun poiston toiminnan kannalta jolloin ko. poisto helposti muuttuu tuloksi riippuen rak. toteutustavoista mitä ilmakanavistoihin tulee.

  Yhteenvetona painovoimainen ilmanvaihto saunassa ei tarvitse kuin tulon kiukaan kivipinnan yläpuolelle kiuas toimii poistona. Puutteensa siinäkin esim. energiatalouden osilta mutta ainoa tapa saada toimiva painovoimainen ilmanvaihto saunaan tuloilmajärjestelyilllä. Lauteiden yläpuolinen räppänä on hyvä lisä mutta huom. vain ja ainoastaan saunan jälkikuivaamisessa ei ilmanvaihdossa saunomisen aikana.

  Omia mielipiteitä aiheesta saunan painovoimainen ilmanvaihto toivottavasti rakentavia sellaisia.

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Hei,
   Kiitos aiheellisesta palautteesta. Erittäin hyvä, että minulla on näin tarkkasilmäisiä lukijoita!

   Päivitin kuvaa järkevämmäksi, sillä olet mielestäni oikeilla jäljillä. Poiston tarpeellisuus riippuu siinä mielessä kiukaasta, että esimerkiksi toisesta huoneesta lämmitettävän kiukaan tapauksessa ei kiuas toimi poistona saunailmalle, vaan se vaihto on suoritettava toisin.

   Kuten huomautit, ei poisto lattiatasosta toimi halutulla tavalla ellei siihen saada vetoa. Se onnistuu kuitenkin esimerkiksi eristämättömällä ilmastointiputkella saunan sisätiloissa.

   Vastaa
   1. Mieli pide

    Nyt näyttää jo paljon paremmalta mitä nyt lauteiden alapuolinen poisto on edelleen turha (mielipide). Itseasiassa kiukaan vieressä olevan tulon poistamisen jälkeen lauteiden alapuolinen poisto painovoimaisena voi rak.teknisistä toteutustavoista riippuen muuttua jopa tuloksi vaikka kivipinnan yläpuolella on tulo kiukaan ottaessa aina palamiseen käyttämänsä ilman sieltä mistä sen helpoiten saa? Vastaavasti laut. alapuolinen poisto toimiessaan poistona (kiukaan toimiessa edelleen poistona hormivedon kautta) edelliset yhdessä voivat teoriassa kasvattaa korvausilmamääriä kivipinnan yläpuolelta kasvattaen lisääntyneen ilmanvaihdon myötä lämmöntuottotarvetta kasvaneiden ilmanvaihtomäärien seurauksena verrattuna siihen, että kiuas yksin toimisi poistona. Kiuaskin voi olla jo vaarassa hyytyä (poisto laut. alapuolella sekä kiukaan poisto) koska kiukaan kivipinnan yläpuolelta korvausilma toki toimii mutta kiuas sekä laut. alapuolinen poisto määrittää kuinka paljon tulosta ilmaa saapuu saunaan virtausnopeutta kasvattaen alipaineen vaikutuksesta (poistojen aiheuttama).

    Kiukaan yläpuolista tuloa tullut hehkutettua ehkä jopa liikaakiin minkä takia nostan esille myös sen puutteita.

    Ensinnäkin kohdistaessa huomio tulo- tai poistoilmaventtiileihin sekä niiden vaihtoehtoisiin sijoitustapoihin mitä painovoimaiseen ilmanvaihtoon tulee, ainoa toimiva tapa on sijoittaa tulo kiukaan kivipinnan yläpuolelle (kiuas poistona). Vastaavasti sijoitettaessa tulo alas kiuas käyttää palamiseen tarvitsemansa ilman korvausilmasta saunan yläosaan jäädessä pyörimään ns. käytetty ilma (ilmanvaihto ei toimi korvausilman mennessä palamiseen). Jatkuvalämm. kiukaan lämmöntuottotekniikka huomioiden se kykenee yllättävän heikosti nostamaan raskasta, kylmää korvausilmaa löylyjen sekaan konvektiolla tms. Maalaisjärjellä jopa järjenvastaisen vähän huomioiden kuinka tulon sijaitessa alhaalla ulkovaippojen välisten virtauskanavien tulisi nostaa korvausilmaa mutta yllättävän heikosti sen tekee saunan kuitenkin kuumentuessa?
    Takaisin tuloon kivipinnan yläpuolella. Ylösnostovaiheessa täysin turha jopa tuotettua lämpöenergiaa suuresti hukkaava. Siinä mielessä tulon lämpöenergiataloudellisesti tulisi ylösnostovaiheessa sijaita alhaalla ja vasta saunomisen alkaessa kivipinnan yläpuolella (ko. tapa oli itsellä aikaisemmin käytössä). Toimiva ilmanvaihto on kaiken a ja ö mutta huomioitava on myös sen aiheuttama "lämpöhukka". Varsinkin kylmempinä vuodenaikoina kivipinnan yläpuolinen tulo on ylösnostovaiheessa jopa typerää (kylmän ulkoilman johtaminen saunaan mitä pyritään lämmmittämään) koska toimiva ilmanvaihto lämmitysvaiheessa sekä saunottaessa hukkaa suuresti tuotettua lämpöenergiaa. Vastaavasti saunottaessa ainoa toimiva vaihtoehto kohdistaessa huomio tulo- ja/tai poistoventtiilien sijoitus vaihtoehtoihin. Em:sta syistä itse olen päätynyt muihin ratkaisuihin kuin tulon sijoittamiseen kivipinnan yläpuolelle mikä on perusedellytys toimivalle painovoim. ilmanvaihdolle käytettäessä markkinoilla olevia kiukaita.

    Jatkuvalämmitteinen kiuas minkä yhteydessä lämmitys suoritetaan viereisestä huoneesta, sen ilmanvaihto jos sellaisesta voi edes puhua on itselle outo mutta mielenkiintoinen asia. Jos saunanoven alla on rako ja kiukaan kivipinnan yläpuolella on tulo kiuas toimii edelleen poistona. Jotenkin miellän tai rinnastan sen savusaunaan jonka yhteydessä omasta mielestä puhutaan lähes turhaan ilmanvaihdosta koska esim. savusaunoissa ei ole saunomisen aikana poistoa edellyttäen että räppänät jne. ovat kiinni. Siitä huolimatta ei lopu happi vaikka ilma ei vaihdu kuin saunanovea aukaisemalla.

    Omia mielipiteitä aiheesta saunan painovoimainen ilmanvaihto

   2. Lassi A Liikkanen

    Kiitos, hyviä mielipiteitä.

    En ole täysin vakuuttunut energiatalousargumenteista kokonaisuudessaan. Voisi myös argumentoida, että mikäli palamisilma otetaan saunan lämpimästä ilmasta, voi palamisen hyötysuhde kohota. Heikki Hyytiäinen Tulisydän Oy:sta on omien sanojensa mukaan tutkinut asiaa ja esitti tämän väiteen, mutta tutkimusjulkaisuja asiasta ei ole löytynyt.

    Viereisen huoneen väite on kiinnostava. Täytyy ensi kerralla mökillä tutkia virtausta. Oma oletukseni on, ettei löylyhuoneesta imeydy toiseen huoneeseen ilmaa, jos ovi on kiinni ja toisessa huoneessa on riittävät venttiilit auki.

    Olen myös savusauna-asiasta eri mieltä, mutta minulla ei ole kokemusta liian tiiviistä savusaunasta. Viimeksi eilen olin savusaunassa, joka hengitti oven karmien ympäriltä erittäin näkyvästi.

    Hyvä kun pidät keskustelua yllä!

   3. lassial

    Lisäyksenä edelliseen : asiaa olisi hyvä tutkia pelkästään LVI-näkökulmasta. Koneellistakaan vaihtoa ei ole tutkittu sen suhteen mille se tuntuu.

   4. Lassi A Liikkanen

    Lisäys toisesta huoneesta lämmittämistapaukseen:
    Pääsin nyt kokeilemaan asiaa ja merkkisavun kanssa näytti sille, ettei löylyhuoneesta siirry lämmintä ilmaa lämmityshuoneeseen - ainakaan niin pitkään, kun ilmaa saadaan jostain muualta ja ovi on kiinni.

    Lassi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tietoja kohteesta Lassi A Liikkanen

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija ja Suomen Saunaseuran Löylyn henki -palkittu 2021. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia tieteellisestä tutkimuksesta ja opetan satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

0
  0
  Ostoskori - Cart
  Kori on tyhjä - Cart is emptyPalaa kauppaan - Return to Shop