Skip to content L-lauteiden pienoismalli

Lauteiden suunnittelu, hankkiminen ja rakentaminen

Tämä artikkeli on neljäs ja toiseksi viimeinen osa Saunologian laudepakettia. Tässä postauksessa keskitytään lauteiden suunnitteluun, rakentamiseen ja hankintaan sekä tutustutaan lauteiden hintaan. Aiemmin käsiteltiin laudemallit,  laudemateriaalit ja lauteiden mitoitusohjeet.


Suomessa toimii useita yrityksiä, jotka hankkivat tulonsa suunnittelemalla ja rakentamalla lauteita. Tämä kertoo sekä riittävästä kysynnästä että tietyn ammattitaidon tarpeesta nykyaikaisten lauteiden valmistamisessa. Lauteet voi kyllä tehdä alusta loppuun itsekin, mutta tällöin kannattaa tutustua etukäteen lauderatkaisuihin ja –rakennusohjeisiin, jotta voi hyödyntää aiempien rakentajien opit ja välttää virheet. Jaan tässä artikkelissa pari niksiä, mutta tämä ei ole laudepuusepän nettikurssi. Painopiste on suunnitelussa ja suunnitteluprosessissa, hengessä "älkää tehkö niinkuin minä tein, vaan niinkuin minä sanon"...

Suunnittelun keskeiset valinnat

Sen jälkeen kun laudemateriaali ja -malli on valittu, on jäljellä edelleen monia valintoja lauteiden suhteen. Edellisessä artikkelissa puhuin lauteiden mitoituksesta ja löylyn laista. Sen tärkein väite oli, että mikäli löylyn lakiin on uskominen, on lauteiden korkeusasemat mitoitettava kiukaan mukaan. Tässä ajattelumallissa tilaa suunnitellaan ylhäältä alaspäin, niin että mahdollinen löylyn lain vaatimusten näkökulmasta "ylimääräinen" ilmatila jää jalkalaudetason alapuolelle. Tämä on saunalla ensisijainen suunnitteluvaatimus, jos saunasta halutaan suomalaiseen tyyliin kuumaksi lämpiävä tila. Tämän jälkeen tulee vielä joukko muita vaatimuksia.

Suunnittelun kannalta seuraavaksi tärkeimmät tekijät ovat:

 1. Kiukaan suojaetäisyydet
 2. Käyttäjämäärä
 3. Käyttötavat
 4. Peseytymistila
 5. Puhtaanapidettävyys

Aiemmissa artikkeleissa mainitut laudemallit ja –materiaalit ovat ratkaisuja näihin vaatimuksiin. Asioiden tärkeysjärjestys suhteellisen selvä.

Ensisijaisesti kiukaan palonsuojaetäisyyksien on täytyttävä, jos lauteet ovat palavaa materiaalia. Puukiukaissa etäisyydet ovat usein sähkökiukaita suurempia. Etäisyyttä voi pienentää suojauksilla, mutta näiden tila ja kiinnityksen on huomioitava laudesuunnittelussa. Palovaaran lisäksi puukiukaiden pintalämpötilat saattavat aiheuttaa myös tapaturmavaaran, jonka välttäminen voi vaatia kiuaskaiteen käyttöä.

Sähkökiukaide turvaetäisyydet ovat viimevuosina kutistuneet lähes olemattomiin. Siksi niitä voi nykyään usein jopa integroida, eli upottaa osaksi lauteita, koska turvaväli on niin pieni. Tämä ratkaisu voi kuitenkin hidastaa kiukaan ilman läpivirtausta ja sitä kautta löylyhuoneen lämpiämistä. Suosittelisin tällaista ratkaisua vain (oikein) koneellisesti ilmastoituihin saunoihin.

II-lauteet, integroitu sähkökiuas
II-mallin lauteet, joissa yhtenäiseen jalkatasoon on integroitu kiuas.

Käyttäjämäärä on seuraavaksi tärkein vaatimus. Jos perheessä on 7 veljestä ja kaikkien on osallistuttava yhtä aikaa löylykilpailuihin, olisi saunassa hyvä olla 7 x 60 cm eli 4,2 m istumalaudetilaa. 60 cm syvyisenä tämä tekee 2,5m2 laudetta. Muut laudetilat voi sitten suunnitella tämän jälkeen.

Käyttäjämäärän mielekäs mitoittaminen on haaste. 7 veljeksen modernissa talossa eivät kaikki välttämättä yhtäaikaa löylyissä viihdy. Voikin olla, että neljän hengen istumalaude ja kaksi "keskilauteen" (eli jalkalauteen) istumapaikkaa riittää. Esimerkiksi ylläolevan kuvan saunaan mahtuisi tiivisti 3+3 ylös ja kaksi lasta jalkalauteelle.

Käyttötavoista tärkeimpiä ovat lauteilla makoilu, vihtominen ja muut saunarituaalit. Loikoiluun vaadittava tila on helppo mitoittaa. Vihtominen onnistuu yleensä hyvin 110-120 cm saunassa (itse vihtoen, riippuen vähän omasta pituudesta).

Jos saunaan halutaan vihtoja venäläiseen tapaan, ei 120 cm kattoon ja 45 cm jalka- ja istumalauteiden välissä enää riitäkään! Jos saunassa halutaan harrastaa vaikka kuppausta, pitää tämä tila ja korkeus miettiä erikseen (kts. artikkeli käyttötavoista).

Löylyn lain mukainen laudekorkeus
Saunan tasot. Kuva: Tommila (toim.) Rakennan saunan. 1986. Julkaistu Rakennustiedon luvalla.

 

Saunassa peseytymisestä olen kirjoittanut aiemmin. Peseytymisen klassikkoratkaisu oli pesutila viileässä korkeiden orsilauteiden alla. Jos jalkalavo sijaitsee vaikkapa 2 m korkeudella lattiasta (eli sisäkaton korkeus on jopa 3,5 m!), mahtuu sen alla peseytymään, mikäli tila muutoin on sitä varten suunniteltu. Siellä ei myöskään ole kovin kuuma. Tällaisia saunoja ei kuitenkaan juuri enää tehdä. Vaikka nykyään peseydyttäisiin saunassa, se tapahtuu lauteiden ulkopuolisessa tilassa, lattiatason viileydessä.

Peseytymistilan merkitys laudesuunnittelulle tuleekin vastaan lähinnä koko löylyhuoneen mitoituksessa, josta sille pitäisi varata lattiapinta-alaa vähintään neliö, mukaan lukien penkki pesutarpeille ja –vesille.

Saunan puhtaanapitäminen on saunan suunnittelun kannalta erityisen tärkeää, jos saunoja joutuu huolehtimaan myös tilan siisteydestä. Lauteiden suojakäsittely auttaa torjumaan likaantumista, mutta lauderunkoja ja lattian siivoaminen tulee väistämättä esiin ennemmin tai myöhemmin. Tällöin irroitettavat laudetasot tai taittuvat lauteet helpottavat työtä, kuten myös seiniin kiinnittyvät, jalattomat, tukirakenteet.

Käytännön suunnittelu

Lauteiden suunnitteluun pientä iloa netin suunnitteluohjelmista. Ne eivät kuitenkaan ole kovinkaan joustavia, mutta auttavat ehkä hahmottamaan tilan mahdollisuuksia (Harvia) ja toisaalta laudemallien ulkonäöstä (SunSauna).

Itse hyödynsin suunnittelussa kolmea lähestymistapaa:

 1. Olemassaolevien lauteiden tutkiskelu eri saunoissa
 2. Mittakaavapiirrustukset ruutuvihossa
 3. Materiaaleihin tutustuminen myymälöissä
 4. Inspiraation etsiminen kirjoista ja netistä
 5. Pienoismallin tekeminen lauteista

Olen jo aiemmin kertonut muista suunnittelutyön tutkimusvälineistä. Laudepaketin viimeisessä osassa lisää pienoismallien rakentelusta, lopputulos kuitenkin jo ennakkonäytöksenä alla:

L-lauteiden pienoismalli
Jäätelö- ja bambutikuista kuumaliimalla askarreltu L-lauteiden pienoismalli

Alla olevasta Pinterest-taulusta löytyy paljon erilaisia, kokoamiani esimerkkejä lauderatkaisuista, jotka toivottavasti avartavat ajattleu siitä millaiset lauteet voivat olla. Kaikissa niissä ei ole huomioita rakenteiden kuivumista, ilmavuutta tai siivottavuutta.

Lauteiden hankinta ja kustannukset

Saunan lauteiden hankkimiseen on kolme ratkaisua: mittatilaustyönä tilaaminen, puolivalmiiden laude-elementtien hyödyntäminen tai puutavarasta itse nikkarointi. Itse tekemisen osuutta voi lisätä, mikäli haluaa myös käyttää laudemateriaalina oman metsän puita. Tällöin projekti ei ole yhden vuoden homma.

Mittatilaustyönä tehtyjä lauteita myydään eri tavoin, muun muassa metrihinnoiteltuna eri materiaalien mukaan. Tällä tavoin hankittuna pientenkin lauteiden kustannukseksi tulee helposti toista tuhatta euroa. Tilauksen yhteydessä pitää varmistaa sisältääkö hinta myös asennuksen, joka ei kaikkien laudeseppien hintoihin. Omaa päänvaivaa kuitenkin säästyy.

Omat lauteeni tein yhdessä puusepän kanssa paikan päällä
Omat lauteeni tein yhdessä puusepän kanssa paikan päällä

Monet valmistajat rakentavat lauteet omissa pajoissaan ja toimittavat kasattavat osat sitten asiakkaalle. Tällä tavoin tehtynä lauteissa voidaan myös hyödyntää rakenneratkaisuja, joita on vaikea toteuttaa ilman työn vaatimia koneita (esim. jyrsimisiä). Laudevalmistajia on Suomessa paljon, K-Rauta ketjujen kautta voi ostaa alihankkijoiden lauteita tai käyttää suoraan SunSaunan tyyppisiä laudeasiantuntijoita. Valmisratkaisun hinta ei välttämättä tule paljoa kalliimmaksi mm. työn tehokkuuden ja materiaalihankintojen tukkuhintaisuuden takia.

Valmislauteiden osia
Esimerkki Starkin verkkokaupan valmislaudevalikoimista. Tarjolla on kokonaisia lauderunkoja, sekä kaikkia lauteiden kasaamiseen tarvittavia osia eri puulajeista.

Erilaisten valmiselementtien käyttäminen vaikuttaa houkuttelevalle vaihtoehdolle, sillä elementit ovat varsin edullisia. Parin metrin pituisen elementin voi ostaa alle sadan euron!

Valikoima elementtien mittojen sekä materiaalien suhteen on kuitenkin rajallinen. Todellista säästöä syntyy kuitenkin vain silloin kun elementit sattuvat saunaan ilman suurempia muutoksia. Esimerkiksi alle 2,4 m peräseinälauteisiin nämä sopivat helposti. Jos tarvitaan useampia elementtejä esimerkiksi L-lauteisiin, työ muuttuu haastavammaksi ja kustannussäästöt jäävät vähäisemmäksi, aikaa saattaa toki edelleen säästyä.

Omatoimirakentaminen tai puusepän palkkaaminen on joustavin, mutta mahdollisesti myös kallein vaihtoehto. Toisaalta näin lauteista tulee varmasti tilaan sopivat. Työn lisäksi kustannuksia tulee  ensisijassa laudepuutavarasta. Laudemateriaalien hintahaitari on varsin suuri ja katteet suhteellisen korkeita. Laudepuista kannattaakin siis pyytää tarjouksia, koska materiaaleihin hukkuu kuitenkin satoja euroja ja kaupanteko on puumyyjälle edelleen kannattavaa.

Oheisesta taulukosta saa käsityksen materiaalien keskinäisistä hintaeroista. Neliöhinnat on laskettu juoksumetrien perusteella huomioimatta lautojen välistä rakoa. Hinnat perustuvat K-Raudan ja Starkin verkkokauppojen marraskuussa 2016 ilmoittamiin vähittäismyyntihintoihin.

Puu leveys mm €/m2
Kuusi 95 22.63 €
Kuusi 120 24.58 €
Lämpökäsitelty mänty 92 37.50 €
Tervaleppä 140 42.50 €
Haapa 90 42.78 €
Tervaleppä 88 43.18 €
Lämpökäsitelty haapa 88 54.55 €
Abachi 95 55.26 €
Leppä 160 60.31 €
Haapa 160 63.13 €
Radiata mänty 92 64.67 €
Tuija 140 120.00 €

Tee-se-itse rakentamisessa täytyy lauteiden pintamateriaalin lisäksi varautua tukirakenteiden puunkulutukseen. Sitä kuluu yllättävän paljon. Lisäksi lauteiden jalkoihin tarvittavaa paksumpaa puuta ei ole yleensä tarjolla kuin perinteisistä materiaaleista valmistettuna. Tällöin puu täytyy mahdollisesti sävyttää saunaan sopivalla sisämaalilla. Lisäksi kuluu joitakin satoja ruuveja tai puutappeja, mutta näiden osuus kustannuksista jää minimaaliseksi.

Lauteiden rakentamisen vinkkejä

Rakentamiseen liittyy useampia peukalosääntöjä, eikä tämän blogin ole tarkoitus näitä kokonaisuudessaan esittää. Keskeisimmät periaateet ovat se, että laude ei häiritse saunomista (pintojen sileys, kulmien pyöreys, metallien piilotus) ja se kuivuu tehokkaasti. Lauteet voi monissa kohteissa rakentaa esim. kokonaan ilmaan, jolloin siinä ei ole lahoavia jalkoja. Näistä voi johtaa seuraavat vinkit:

 1. Älä jätä metallia (ruuvinkantoja tai kannattimia) näkyville mihinkään pintaan
 2. Huolehdi rakenteiden ilmavuudesta, jotta ne kuivuvat ja eivät kuumennu
 3. Käytä vain höylättyä lautaa, pyöristä kaikki reunat ja laudelautojen kulmat
 4. Varmista rakenteiden puhtaanapidettävyys
 5. Jätä istuintason laudelautojen ja otsalaudan väliin kohtuullisen pieni rako (6-10 mm)

Kannattaa huomioida, että mm. haapa voi vielä pitkään asennuksen jälkeen ”elää”, eli vääntyillä sinne ja tänne.

Lauteet ilman jalkoja
Lauteet voi osatessaan hyvin rakentaa ilman jalkoja, jolloin lattian siivoaminen on helppoa.

2 thoughts on “Lauteiden suunnittelu, hankkiminen ja rakentaminen

 1. Pekka Paasonen

  Hei Lassi!
  Ehkä lauteiden suunnittelussa voisi tähdentää ylälauteen korkeuden tärkeyttä.
  Aloitetaan suunnittelu ylälauteen korkeudesta alaspäin. Ettei se ns. turha tila jää ylös vaan alas. Ylhäällä on lämpö ja käytetään se hyvksi suunnittelemalla ylälaude oikealla paikalle.

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Hei Pekka, kiitos kommentista.
   Ymmärsin artikkelia uudelleen lukiessani, ettei tekstissä mainittu lauteiden mitoituksesta kertova tekstin sisältöä, johon mainitsemasi ajatus ainakin epäsuorasta sisältyy.

   Päivitin nyt teksti niin, että tämä asia selviää myös nyt puheena olevasta tekstistä.
   Lassi

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tietoja kohteesta Lassi A Liikkanen

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija ja Suomen Saunaseuran Löylyn henki -palkittu 2021. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia tieteellisestä tutkimuksesta ja opetan satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

0
  0
  Ostoskori - Cart
  Kori on tyhjä - Cart is emptyPalaa kauppaan - Return to Shop