Skip to content Ikkunoiden maalaus ennen asennusta

Saunamökin ikkunat ja saunan ikkunan ominaisuudet

Ikkuna on saunan valopilkku. Ikkuna on monen sauna tärkein valaistusratkaisu. Se on teknisesti lähes tarpeeton, mutta voi vaikuttaa saunan kahteen perustekijään, lämpöön, ja tunnelmaan jonkin verran. Tässä artikkelissa mietin saunan ikkunan suunnittelua ja hankintaa sekä saunan (lämmin tila) että mökin (ei energiavaaatimuksia) näkökulmasta.


Niin pitkään kun sauna oli erillinen rakennuksensa, oli siihen yleensä tapana laittaa ikkuna. Vanhoissa savusaunoissa pieni ikkuna sijoitettiin saunan ns. savurajan alapuolelle, jolloin se pysyi puhtaana lämmityksenkin aikana.

Savusaunatkin ovat sittemmin modernisoituneet ja ikkuna pinta-ala on lisääntynyt. Esimerkiksi Saunasaaren oma suosikkisaunani on Maisemasavu, jossa on todella suuret merelle avautuvat ikkunat. Tämä on mahdollista sillä, savun ei enää sallita levitä lämmitysvaiheessa ympärisaunaa. Savusaunan ikkunoita voidaan myös  lämmityksen aikana peittää. On myös nähty savusaunoja, joissa räppänän luukku on tehty lasista, jolloin se toimii käytön aikana ikkunana!

Maisemasavun ikkunta
Saunasaaren Maisemasavu-saunan ikkunat ulkopuolelta katsottuna. Ikkunat ovat lähes täysikorkuisia.

Suurin osa maamme saunoista ei ole savusaunoja, vaan ikkunattomia sisäsaunoja. Luonnollisen valon harmittavaa puutetta on alettu järjestelmällisesti paikkaamaan lasiseinillä, jotka ovat nyt muuttuneet vallitsevaksi standardiksi myös kohteissa, joissa on ikkuna. Lasiseinistä lisää erillisessä kirjoituksessa.

Ikkuna kannattaa saunaan aina mahdollisuuksien mukaan kuitenkin suunnitella, joten kuvitellaan tästä eteenpäin että se on mahdollista.

Ikkunoiden suunnittelu

Ikkunoiden suunnittelu alkaa luontevimmin siitä, miten suuria valoaukkoja seinään halajaa. Tämä on harrastelija-arkkitehdille aikamoinen päänvaiva.

Valaistuksen kannalta ei tarvita kovinkaan kummoista ikkunapinta-alaa. Ikkunoiden koko riippuu lähinnä rakennuksen ulkonäöllisistä tarpeista sekä halutusta näkymästä ulospäin. Näkymän järjestely puolestaan riippuu siitä, mihin suuntaan halutaan nähdä (ja näkyä) ja missä kohtaa löylyhuonetta katsoja istuu tai seisoo. Tällä periaatteella ikkunasta tulee nopeasti varsin iso.

Miten iso ikkuna saunaan?

En kuitenkaan suosittelisi saunaan suurta ikkuna kevyin perustein. Ikkuna on hyvin todennäköisesti löylyhuoneen heikoiten eristetty kohta ja voi aiheuttaa lämpöhäviöitä. Koska saunassa ei yleensä ole kirkasta yleisvalaistusta, ei saunaan sisäänpäin näkyminen ole todellinen huoli (ikkunan valoisalta puolelta ei näe hämärämmälle heijastusten takia).

Toisaalta jos sauna on käytössä pimeänä aikana ja siellä on runsaasti valoa niin kannattaa miettiä suosiiko kirkkaita näkymiä ulos vai hämäriä sisään. Jälkimmäisessä tapauksessa ikkunan osittainenkin diffusoiminen esimerkiksi ulommaisen puitteen kalvolla tai ikkunan hankkiminen huurrelasilla voi parantaa intimiteettisuojaa.

Ikkunan korkeus lattiasta

Ikkunoiden koon määrittelyn jälkeen seuraavaksi voi olla aiheellista miettiä, mille korkeudelle lattiasta ikkunat sijoitetaan.

Perinteisessä arkkitehtuurissa valoaukon alareuna on ollut 90-100 cm lattiasta. Tämä on järkevä korkeus kahdesta syystä. Ensinnäkin sisäänavautuvan ikkunan alle mahtuu suurin osa normaaleista huonekaluista. Toiseksi ylempänä oleva ikkuna-aukko vaikuttaa näkyväisyyteen sisällepäin, eli yksityisyyden suojaan, sillä yleensä katsoja on selvästi alempana, jolloin sisälle katsottaessa näkyy huonetilasta lähinnä katto.

Ikkuna-aukon alareun
Suvikallion saunan ikkuna-aukon alareunan korkeuden suunnitttelua kuvitellun lattiatason perusteella

Tuuletusikkuna?

Seuraava käytännöllinen asia on avattavien ja tuuletusikkunoiden tarve. Monissa saunamökeissä ikkunaa käytetään myös tuuletukseen. Jos pidättäydytään tiukasti saunassa, niin saunan ikkunan avausmahdollisuus voi olla hyödyksi, mutta en pidä sitä välttämättömänä. Varsinaista tuuletusikkunaa ei saunassa pitäisi tarvita. Tämä voi olla satunnaisesti tarpeen, mutta hyvin suunniteltu ilmanvaihto ei tarvitse ikkunaa. Painovoimaisen ilmanvaihdon saunamökkiin riittää katonrajassa oleva poistoilma-aukko, joka avataan saunomisen jälkeen. Toisaalta käyttämättömästä mahdollisuudesta ei ole haittaakaan. Ikkunoiden vaihtaminen jälkikäteen on paljon kalliimpaa.

Ikkunaristikko kannattaa myös miettiä alkuvaiheessa, sillä se kannattaa hankkia ikkunoiden mukana. Se vaikuttaa lähinnä julkisivun ulkonäköön, sisältä sitä ei juuri huomaa eikä näin oikeastaan mitään merkitystä

Kalastusmajan ristikot
Keisarillinen Kalastusmaja Kotkassa on tehty hirrestä ja sen puuikkunoissa on näyttävät, poikkeukselliset ristikot lasien päällä

Saunan ikkunan tekniset erityisvaatimukset

Ikkunoihin liittyviä erikoisominaisuuksia ja –vaatimuksia on varsin runsaasti. Tällaisia ominaisuuksia ovat lämmöneristävyys, ilman- ja sateenpitävyys, sekä tuulenkestävyys. Monet ikkunavalmistajat tarjoavat pelkistettyjä puurakenteisia mökki-ikkunoita. Näitä saa käyttää ainoastaan vapaa-ajan rakennuksissa, joita energiatehokkuusvaatimukset eivät koske.

Ikkunavalmistaja Lasivuorimaa suosittelee saunan ikkunaan karkaistua sisälasia, joka kestää lämpöshokin. Tämä on tärkeää erityisesti kiukaan lähelle sijoitettavalle ikkunalle. Ikkunoihin ei tehtaalla tehdä normaalia pintakäsittelyä, ainoastaan suojakäsittely. Suojakäsittely suojaa ikkunaa kosteudelta, homeilta ja sieniltä noin vuoden.

Jos taas ikkuna on hyvin tiivis, kuten uusissa taloissa, se voi pidemmän päälle kärsiä epätavanomaisista lämpö- ja kosteusolosuhteista. Esimerkiksi Hämeenkyrön ikkunatehtaan monikerroslasien tiivisteet on luokiteltu 120 asteeseen asti, mutta tiivisteiden lämmönkestävyys on syytä tarkistaa ikkunakohtaisesti.

Lasivuorimaa asentaa saunan ikkunoihin myös puukahvan, mikä on toivottava ominaisuus. Ikkunan vedin lämpenee saunan mukana ja metallisen vetimen käyttö ei ole mukavaa. Jos avattavan ikkunan haluaa, voi kahvan paikkaa tilauksesta vaihtaa. Sama valmistaja voi tilauksesta tehdä ikkunan myös ns. epäkeskeisellä sulkijalla eli esimerkiksi pystysuuntaisen ikkunan alareunaan sijoitettavalla kahvalla. Tämä on minusta erittäin toivottava ominaisuus, jos ikkunaa halutaan saunomisen aikana aukoa. Tosin tämän seurauksena voi joutua painamaan ikkunaa kiinni myös ylempää puitteesta.

Ikkunoiden hankinta – määrämitat ja moduli-ikkunat

Ikkunasuunnitelmien realisointi hankinnan kautta tulee saunan rakentajalle vastaan ennemmin tai myöhemmin. Niiden suhteen tärkein valinta on sovittaako saunaansa ns. vakiokokoisen moduli-ikkunan tai tilaako sen mittojen mukaan. Jälkimmäinen vaihtoehto on aina hieman kalliimpi.

Seuraavat ohjeet ovat luonteeltaan rakennusteknisiä eivätkä enää lisää saunakokemuksen suunnittelun kannalta tärkeää tietoa.

Ikkunoiden (ja ovien) mittajärjestelmän pohjana poikkeuksellisesti ”desisentti”, 100mm eli kymmenen senttiä, kuten ovista kertovassa artikkelissa kerrottiin. Ikkunan karmien ulkomitat (eli liittymämitat) ovat sentin pienempiä kuin liittymismitat. Esimerkiksi 3M x 12M kokoisen ikkunan karmimitat ovat 290 x 1190 mm (esimerkki RT-kortista 41-10644). Aukko kannattaa vastaavasti tehdä esim. 10 mm suuremmiksi (310 x 1210), jolloin kummallakin puolelle karmia jää tilaa eristeelle.

Ikkunoiden mitat
Ikkunan vakiomittojen selkiytys RT-kortin 41-10644 mukaan. Esimerkki on 16M x 18M ikkunan pinta-alasta, karmikoosta ja valoalasta.

Modulikokoisia ikkunoita on tarjolla 3 M – 30 M kokoluokissa. Koot kasvavat yleensä kolmen välein. Kaikkia kombinaatioita ei valmisteta ja pienemmissä kooissa on myös poikkeuksia.

Jos haluat samaan aukkoon useamman ikkunan, esimerkiksi tuuletusikkunan ja pääikkunan, nämä yleensä kannattaa tilata erikseen ja kiinnittää rinnakkain. Edullinen kompromissi, mutta huomaa, että valoaukon koko kuitenkin supistuu siihen nähden, että hankkisit mittatilauksena samaan karmiin tehdyt kaksi ikkunaa.

Esimerkki: Byggmaxin verkkokauppa myy puuvalmiita ikkunoita 3, 6 ja 9 M kokoisina:

Älä osta valmiiksi maalattua ikkunaa saunaan

Eräs tärkeimpiä asioita valmisikkunoissa on pintakäsittely. Ikkunoiden ostaminen valmiiksi maalattuna on yleisesti ottaen suositeltavaa, muttei kuitenkaan saunan ikkunan tapauksessa.

Normaalit ikkunamaalit eivät kestä saunan olosuhteita, joten ikkunavalmistajat suosittelevat ikkunan hankintaa suojakäsiteltynä. Tämä suoja pitää vuoden sisällä käsitellä esimerkiksi saunasuojalla tai muulla saunaolosuhteisiin sopivalla aineella, jos ikkunaa haluaa suojella. Tämä siis koskee sisäpuolta. Ulkopuolelta ikkuna kannattaa maalata hetimiten jos väriä pintaan ylipäänsä haluaa ja maalin voi valita vapaasti.

Mitä ikkunoiden koko- ja tyyppimerkinnät tarkoittavat?

Vaikka ikkunat voi tilata netistä suhteellisen helposti, on niiden valinta vaikeaa.Ikkunoiden ostaja törmää nopeasti lyhenneviidakkoon. Mikä on esimerkiksi MS-SK-131 ikkuna? Ikkunan salakoodi koostuu kolmesta osasta:

 • Tiiviys / rakenne
 • Pintakäsittely
 • Karmin syvyys

Seuraavassa taulukossa tärkeimmät ikkunakoodit. Niistä paljastuu, että MS-SK-131 on tehtaalla suojakäsitelty 131 mm syvä ikkuna, jossa on yksinkertainen tiiviste ja kaksi lasia.

Tiiviys / rakenne Käsittely Syvyys, millejä
MSE-ikkuna: 3-lasia, 3 tiivistettä

MSK-ikkuna: 3-lasia

MS-ikkuna: 2 lasia, 1 tiiviste

MSEA-ikkuna: Alumiinista tehty MSE.

TLU: tuuletusluukku, ei lasista pintapuitetta

SK = Suojakäsitelty,

KK = Kuultokäsitelty väriin

MA / VA = Maalattu valkoiseksi

MA = Maalattu haluttuun väriin,

LA = Lakattu

96

130/131

170/175

210

Tiivistys kohdassa viitataan puitteiden, eli erillisten laseja kannattavien kehysten lukumäärään. Mökki-ikkunoissa on yleensä 2 lasia, yksi kummassakin puitteessa. Tiiviimmissä ikkunoissa on sisäpuitteessa kahden lasin eristyselementti.

Seuraavasta Rakennustiedon materiaaleista poimitusta kuvasta saa näkemyksen ikkunoiden (MSU, MS, MSK, MSE, MEK, SEK, SE) rakenteesta:

Ikkunamallien erot
RT 41 10644 kortin esimerkki ikkunatyyppien rakenteellisista eroista.

Seuraavassa postauksessa lisää asiaa ikkunoiden ostajalle ja esimerkki oman saunani ikkunasuunnittelusta ja –hankinnasta.

2 thoughts on “Saunamökin ikkunat ja saunan ikkunan ominaisuudet

 1. Erja Keto

  Kiitos,
  kysymys: saunan paneloinnin yhteydessä vanhat ikkunapokat ajateltiin käsitellä. Omakotitalon sauna talon yhteydessä, rak. v. -85.
  Niitä ei ole näinä vuosina käsitelty muistaakseni. Hyvässä kunnossa kuitenkin. Tuuletusikkuna.

  Olen puupokia hionut. En ihan valkoiseksi. Lähinnä ulomman pokan alareunassa hiukan mustumaa, joka lähtenyt hiomalla. Niissä on ollut joku sävytetty käsittely, ei tietoa mikä. Ei kuitenkaan kiiltäväpintaista, saunasuojaa tms.

  Mikä olisi nyt asiallinen käsittely näille, että säilyisivät edelleenkin?
  Pienen tuuletusikkunan n 43×43 cm pokat?

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Hei,

   Tämä kysymys liittyy pintakäsittelyyn eikä ole ihan Saunologian asiantuntemusalueen ytimessä.

   Mikäli ikkunan karmissa tai puitteessa on jäljellä vanhaa pintaa, pitäisi uusi käsittely tehdä saman tyyppisellä aineella.

   Vanhoissa ikkunoissa voi olla käytetty hyvinkin vaihtelevia pintakäsittelyaineita. Itse aion lähitulevaisuudessa käyttää saunanmökki-ikkunoiden sisäpuolisiin osiin nimenomaan väritöntä saunasuojaa.

   Lassi

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tietoja kohteesta Lassi A Liikkanen

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija ja Suomen Saunaseuran Löylyn henki -palkittu 2021. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia tieteellisestä tutkimuksesta ja opetan satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

0
  0
  Ostoskori - Cart
  Kori on tyhjä - Cart is emptyPalaa kauppaan - Return to Shop