Skip to content

Kirja-arvio –  Karhumytologia ja Suuri Äiti

Arkeomytologinen tulokulma saunakulttuuriimme

Suomalainen saunakulttuuri saa jatkuvasti kirjallista huomiota monitieteisesti eri näkökulmista. Hyvä näin. Tuorein näkökulma ei ole tavanomainen – pikemminkin erittäin poikkeuksellinen.  Tietokirjailija Kaarina Kailon erittäin laajaan lähdeaineistoon ja omaan kokemukseen sekä monitieteiseen lähestymistapaan perustuva tietokirja Karhumytologia ja Suuri Äiti. Luolauskonnosta Saunapyhäkköön 376 s. Basam Books, 2024 on viimeisin esimerkki tästä.

Tämä uutuus palauttaa saunakulttuurin juuret poikkeuksellisen kauas ylimuistiseen äiti- ja naisnäkökulmaa kunnioittavaan maaäitikulttuuriin, jossa alkukantainen sauna ei ole vain pyhä uudestisyntymisen paikka – luolakarhun pesä tai maaäidin ja elämän kiertokulun kohtu – vaan vielä enemmän – maailmanuudistumisrituaali. Tämän rituaalin kirjailija ajankohtaistaa kestävän kehityksen mukaiseen luontoystävälliseen ekosofiaan – ympäristöviisauteen.

Kirjan sisällysluettelo kertoo lähestymistavan moninaisuudesta.

Kirjan näkökulma on laajasti vertailevana lähes globaali. Se täydentää saunakirjallisuuttamme aiemmin niukasti tunnetusta tulokulmasta. Kirjan myötä avautuu myös varsin nuori ja uusi tutkimusalue, arkeomytologia, joka sisältää arkeologiaa, mytologiaa ja folkloristiikkaa uusine menneisyyttä koskevine tutkimusmenetelmineen. Nämä menetelmät ovat herättäneet kritiikkiä mutta myös hyväksyvää vastakaikua.

Aluksi esimerkiksi kuuluisan liettualaisen uskontoarkeologin Marija Gimbutasin kansantarinoita ja kansanuskomuksia hyödyntävät tutkimukset haluttiin Indo-Euroopan tutkijoiden piirissä mitätöidä ja pitää näkymättöminä. Vasta Gimbutasin kuoleman jälkeen hänen katsottiin tutkimusmenetelmineen olleen oikeassa. Sen ovat sittemmin osoittaneet muun muassa luuanalyysit, hautalöydökset ja DNA-analyysit.

Kirjan sisältö on tekstivoittoinen, mutta mukaan on otettu joitakin mustavalkoisia kuvituskuvia.

 Sauna ja karhu-uskonto

Karhumytologia ja Suuri Äiti osoittaa muun muassa arkeologisten löytöjen ja Venus-hamojen yhteyden toiseen vähän tutkittuun, varsin mystiseen aiheeseen – elämänvoiman ja uudelleensyntymisen karhu-uskontoon. Tietokirja punoo näiden löydösten ja ilmiöiden välisistä yhteyksistä kiinnostavan katsauksen alkukantaiseen pyhäkköön, luolakarhun pesään, eri kulttuurien hikoilumajoihin sekä niiden yhteyksiin saunakulttuurin juuriin.

Kirjassa esimerkiksi esitellään laajasti kirjailijan Pohjois-Amerikassa keräämää haastatteluaineistoa eri intiaaniheimojen hikoilumajaperinteestä ja verrataan saunan ja hikoilumajan eroja ja yhtäläisyyksiä. Kun meillä esimerkiksi tuodaan esille saunan yksilöityjä terveyshyötyjä, intiaaniheimojen perinteessä hikoilumajaseremonioiden elämän luomiseen vaikuttavien elementtien veden, ilman, tulen ja maan vaikutukset nähdään elämää eheyttävästi paljon kokonaisvaltaisemmin. Seremonioiden nähdään edistävään henkistä parantumista ja hyvinvointia. Hikoilun katsotaan puhdistavan mentaalisesti, emotionaalisesti ja henkisesti.

Kirja selittää ja taustoittaa monia suomalaisen perinteen saunatapoja. Sen kautta avautuvat muun muassa suomalainen sauna synnytyspaikkana, suomalaisen saunan perinteinen pyhyys ja sen ilmeneminen saunakäyttäytymisessä ja suomalainen kekriperinne sekä joulusaunan ja vihtomisen traditiot.

Kirja avaa  paljon sellaista, joka saunakulttuuristamme on jo kadonnut, mutta joka on saunasivistyksemme ja iki-instituutiomme tärkeää syväjuuristoa saunarituaaliemme ymmärtämiseksi myös ajassamme.

Kirja on vahvasti naisnäkökulma saunakulttuuriimme, jota kirjoittaja pitää perinteisesti maskuliinisena ja jota symboloi kirjallisuudessamme Juhani Ahon Sasu Haapanen  –  kovien löylyjen ja saunan ylälauteiden sankari.

Kirjoittajan mielestä on korkea aika antaa tilaa myös lempeiden löylyjen Siiri Suloselle mystisen alkusaunan tapaan ottamalla ekososiaalinen perinnetieto huomioon myös nykyisessä saunakulttuurissamme.

Huomio löylyyn

Saunan hyvälöylyisyyskään ei synny teknosaunan sprinklerisuuttimista vaan perinteen mukaisesta löylyn luomisesta. Kirjoittajan mielestä sauna on nähtävä ”kokonaisvaltaisena mielen, sielun, ruumiin, hengen, yhteisöllisyyden ja terveen ykseyden sekä ekologisen ja sosiaalisen kestävän elämäntavan ja perinnetiedon tyyssijana.” Kirjoittaja näkee saunan oivalliseksi paikaksi mietiskellä ekologisesti sivistyneen ihmisen tapaan yksilö- ja yhteisötasolla oikeaa ja vastuullista elämänsuunta ja kunnioittavaa suhtautumista luontoon myös nykymaailman uudistamiseksi. Kirja on tasa-arvoisen yhteisöllisyyden ja luontoystävällisyyden ylistys: ”Onni yksillä, sauna kaikilla.”

Yhteenveto

Kirja  ei ole vain kiinnostava lukukokemus vaan myös syvällisen näkemyksellisesti avartava – tosin paikoin vaikeasti avautuvin ajatuskuluin. Kirjaa ei voi pitää perinteisenä saunakirjana vaan saunakulttuurisena syväluotauksena, jossa kaiken todistettavuus osoittautuu haasteelliseksi päätelmien ja tulkintojen ulottuessa peräti neandertalien aikaan.

Kysymys on menneisyydestä, jossa jää paljon tilaa mielikuvitukselle, kun uudetkaan menetelmät eivät pysty kaikkea vangitsemaan. Saunakirjat alkavat yleensä kirjallisia ja arkeologisia löydöksiä tarjoavan antiikin kylpylöistä – käsillä oleva kirja huikeasti antiikin takaa uusin menetelmin ja rohkein tulkinnoin.

Heikki K. Lyytinen, tietokirjailija

Kirjan voi tilata esimerkiksi kustantaja Basam Books verkkokaupasta,hintaan 32€ ilman postikuluja.


Disclaimer arvostelun lukijoille, Kaila siteeraa Lyytisen kirjaa toistuvasti positiiviseen sävyyn, mutta kirjailijoiden välillä ei Saunologian toimituksen mukaan ole tämän kummempaa suhdetta.

Saunologian kiitokset Heikille arvostelusta, sillä tätä kirjaa saunologia ei olisi pystynyt kohtuullisessa ajassa lukemaan! 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tietoja kohteesta Heikki Lyytinen

Tietokirjailija, antiikin kulttuurin ja koulutuksen arvioinnin ja koulutusviennin asiantuntija sekä intohimoinen savusaunan monimuotoharrastaja

0
    0
    Ostoskori - Cart
    Kori on tyhjä - Cart is emptyPalaa kauppaan - Return to Shop