Skip to content

Testi Kastee saunan kosteudenhallintajärjestelmä – erilaisia löylyjä

Saunologia testasi Kastee-järjestelmää talosaunassa. Parin kuukauden käyttö herätti innostusta ja vastustusta taloyhtiössä. Laitteistolla on rajoitteista huolimatta paikkansa. Tässä artikkelissa jaan kokemuksia ja faktoja järjestelmästä, päätyen suosittelemaan tuotetta varauksella.


Suomalainen säätelee saunomisolosuhteita ensisijassa löylykauhalla. Kumoamalla kiukaalle vettä luodaan löylyä, joka voimistaa lämmön kokemusta. Omatahtinen löylyttely tuntuu suorastaan kansalaisoikeudelle!

Tiukan paikan tulle suomalainen saattaa puuttua saunan lämpötilaan. Totuuden nimissä näin tapahtuu puulämmitteisen saunan kanssa aina, sillä lämmittäjä, ei termostaatti, säätelee, kuinka lämpimäksi sauna muuttuu. Näillä kahdella tempulla suomalainen luo haluamansa saunaolosuhteet (lue löylystandardeista).

Kastee® -Ilmankosteutusjärjestelmä haluaa haastaa suomalaiset kokeilemaan erilaista kylpemistä, erityisesti miedompaa ja kosteampaa saunaa. Valmistajan mukaan kosteilla olosuhteilla on saavutettavissa monia terveysetuja.

Mistä Kasteessa on kysymys?

Kastee on saunan sähköinen lisälaite, joka pyrkii vakioimaan saunan kosteusolosuhteet. Se tapahtuu suihkuttamalla kiukaan sisälle niin paljon vettä, että käyttäjän asettama kosteuden tavoitetaso täyttyy.

Järjestelmään kuuluu useampia osia: sähköverkko- ja vesijohtoliitäntä, ohjauspaneeli, kiukaan suihkutuspää, seinäanturi ja järjestelmän ohjausyksikkö. Kaikkien välillä kulkee pienjännitteisiä sähköjohtoja. Suihkutuspää asennetaan kohtuullisen huomaamattomasti kiukaan sisälle ja peitetään kivillä. Muut osat ovat pinta-asennettavia ja sijoittuvat eri puolille saunaa.

Kastee-järjestelmän osat paketista purettuna

Kasteen idea on, että käyttäjä valitsee halutun kosteustason ohjauspaneelista ja järjestelmä pitää sen yllä. Ohjauspaneeli on pieni, virtakytkimellinen. Kastee siis automatisoi kosteudensäätelyn, johon olemme yleensä tottuneet käyttämään löylykauhaa! Kuuppaa ei kuitenkaan tarvitse heittää nurkkaan, vaan Kasteen käytöstä huolimatta kiukaalle voi edelleen heittää vettä. Näin ainakin periaatteessa. Kuten myöhemmin kerron, riippuu kiukaasta ja halutusta kosteustasapainosta miten tämä yhdistelmä toimii.

Järjestelmä edellyttää toimiakseen paineistettua vesiliitäntää. Järjestelmä toimii sähköllä, joten myös sähköä tarvitaan. Järjestelmän mukana toimitetaan  230V verkkovirtamuunnin. Järjestelmä toimii muutoin matalammalla jännitteellä, joten vaarallisia sähköiskuja ei tarvitse pelätä.

Kasteen seinäanturi mittaa kosteutta ja lämpötilaa. Kiinnitys pään korkeudelle, kuten tavallisenkin lämpömittarin.

Asennus ja lopputulos

Päätin kokeilla yhteistyössä Kastetta valmistavan Kastee Relaxin kanssa järjestelmää taloyhtiömme saunassa. Testisauna edustaa varhaisen 60-luvun helsinkiläistä kellarisaunaa tyypillisimmillään. Seinärakenteet puhdasta betonia ilman eristyksiä, katossa ja seinissä huonokuntoinen puupanelointi, neliöitä 4,6 (10m3) ja kiukaana Helon12 kW:n iäkäs sähkökiuas. Lattialaatat vaihdettu joskus pieneen kaakeliin. Kokeilu toteutettiin helmi-huhtikuun 2017 aikana.

Tilassa on peruslämpö, mutta talvisaikaan heikot eristykset tarkoittavat lähtökohtaisesti huomattavia lämpötilaeroja saunan eri tasoilla. Tilassa on koneellinen poistoilma ja runsaasti korvausilmakanavia, joista ilmaa saadaan hieman tuulioloista ja ilmastoinnin tasosta riippuen (saunan käyttö ei vaikuta ilmanvaihdon ohjaukseen). Ilmaa poistuu myös oven alta pesuhuoneeseen.

LVI-asennus työnalla. Hanaliitäntä on valinnainen, veden voi ottaa muutenkin.

Kasteen Dan Mertalehto kävi paikan päällä asentamassa järjestelmän. Järjestelmä ei sinänsä vaadi putki- tai sähkömiehen taitoja, sillä sähköt saadaan pistorasiasta ja vesi voidaan ottaa vaikka puutarhaletkuliitännällä vesihanan juoksuputken päästä. Ainoa päänvaiva on kaikkien johtojen ja letkujen pujottelu sopiviin paikkoihin pois silmistä sekä johtojen ja letkujen kytkeminen yksiköiden välille.

Dan ruuvaa keskusyksikköä kiinni seinään

Kokenut kotinikkari selviytyy tehtävästi varmasti, mutta aikaa voi mennä useampi tunti. Ammattilainen asensi järjestelmän tunnissa. Tässä ajassa liitimme vedet sulkuventtiilillä suihkun sekoittajan ja kylmän veden seinäliitännän väliin. Ladoin tänä aikana myös kiukaaseen uudet kivet.

Asennusta silmällä pitäen vaihdoin kivet, sillä suihkutuspää pitää joka tapauksessa upottaa kiukaan sisälle. Sen ympärille pitää jäädä myös tyhjää tilaa, jotta vesisumu pääsee leviämään ympäri kivitilaa.

Saunologin näpit pelissä kiuas kivien asettelussa. Kasteen sumutuspää alhaalla vasta mallin vuoksi, sen alle laitettiin myös kiviä.

Sähkökiukaan normaalista kiviladontaohjeesta poiketen tässä tapauksessa on syytä varata isompia kiviä myös päälle, jotta suihkutuspään eteen jätetyn tyhjän tilan saa holvattua kivillä umpeen. Näin kivistä tulee jälleen yhtenäinen rakennelma ja Kasteen paljastaa vain metallinharmaa putki kiukaan kyljessä.

Kastee asennettuna - päältä

Kiukaaseen asennettiin yksi suihkutusyksikkö. Mertalehdon mukaan joissakin kohteissa on käytetty myös useampia, jos kiuas on suurempi, erityisen muotoinen ja tarvitaan suurempaa kastelutehoa.

Kastee asennettuna - sivusta

Asennuksessa ei siis vierähtänyt järin kauaa ja pistimme sen jälkeen järjestelmän kokeeksi päälle. Koska kyseessä on älykäs laite, se ei kuitenkaan tee mitään, ellei saunan lämpötila ole riittävän korkea, joten testikäyttöä varten sauna piti vielä lämmittää. Tämä jäi minun vastuulleni.

Tein testijaksoa varten saunan käyttäjille palautelomakkeen ja ohjeen laitteen käyttöön.

Saunologin versio Kasteen ohjekirjasta. Valmistajalla on oma, kattavampi ohjeensa.

Erilaisten hidasteiden jälkeen ohjeet saatiin paikoilleen ja testi käyntiin helmikuun 2017 lopussa. Järjestelmä oli kaikkien vuorojen aikana käytettävissä, tämän lisäksi järjestin muutoin käyttämättömälle saunapäivälle, keskiviikoksi, 3 uutta yleistä saunavuoroa (miehet, naiset ja varattava).

Yleisöarviot

Taloyhtiössämme on 29 huoneistoa. Näistä vajaa puolet, 14 kpl, varasi saunaa ainakin kerran vuoden aikana. Vakiovuorojen varaajia on vähemmän kuin kertavuorojen käyttäjiä, joihin omakin taloutemme kuuluu. Noin kymmenkunta henkilö ilmoitti tavalla tai toisella ottaneensa osaa testiin. Laitteisto oli kaikki saunaa varanneiden käytettävissä joten on mahdotonta tietää oliko hiljaisia kävijöitä tätä enemmän. Neljän keskiviikon varattavista vuoroista yksi jäi käyttämättä.

Palaute Kasteen toimintaan liittyen oli positiivista. Miellyttävämpää ilmastoa kehuttiin eri tavoin, vaihtoehtoinen ilmasto miellytti niin aikuisia kuin lapsia.

Kasteen yleisöpalautteet. Turhan paljon asiatonta kommenttia, tämä on nykyaikaa.

Vapaamuotoisista kommenteista voi kuitenkin lukea myös useampia kritiikkejä, jotka kohdistuvat siihen, että saunan olosuhteisiin ylipäänsä kajottiin tai että saunaan tuotiin uutta teknologiaa. Koska palautteet olivat nimettömiä, ei tullut mahdollisuutta haastatella kriittisten kommenttien jättäjiä siitä, mikä järjestelmässä heitä vaivasi.

Järjestelmään kohdistui vähän yksityiskohtaisia moitteita. Hallintapaneelin virtanappi tosin aiheutti ensikertalaisille päänvaivaa. Se ei nykyisellään kerro onko järjestelmä päällä vai ei, joten tämä voi hämätä käyttäjää, joka ei entuudestaan tiedä, miten järjestelmän pitäisi toimia. Nykyisellään merkkivalo on ainoastaan keskusyksikössä, jota ei muuten tarvitse pitää esillä.

Onnistumisen edellytykset

Eräs Kasteen kohdalla korostunut saunaan yleisesti liittyvä ongelma oli lämpötilan säätö. Olin aiemmassa saunan parannusprojektissa huomannut, ettei saunassa ole käyttökelpoista lämpötilansäädintä. Osalle käyttäjistä, kuten itselleni, peruslämpötila oli liian korkea (n. 75 astetta). Toisaalta osa saunojista oli erittäin voimakkaasti sitä mieltä, että lämpötila oli juuri oikea. Tilanne oli Kasteen käytän kannalta epäedullinen.

Kävin normaalien saunavuorojen ulkopuolisena saunapäivänä, keskiviikkoisin, säätämässä manuaalisesti vaikeimman kautta lämpötilaa matalammaksi, jotta järjestelmää voitiin kokeilla myös noin 60 asteen lämpötilassa.

Lämpötilan säätöongelmaa ei saatu pysyvästi ratkaistua, joten Kasteen hankinta jäi taloyhtiössämme lopulta tekemättä. Dan haki huhtikuun lopussa laitteiston asennettavaksi Suomen Saunaseuran sähkösaunaan.

Saunologin kokemuksia Kastee-järjestelmästä

Kastee vaikuttaa saunakokemukseen monin tavoin. Jälkiasennettavana laitteistona sen visuaalinen integroituminen saunatilaan on haaste. Kun nykyinen trendi on panostaa saunatilojen sisustukseen viimeisen päälle, ei Kasteeta ole helppoa saada harmoniseen yhteiseloon design-kiukaan ja sävytettyjen lauteiden kanssa. Mikään yksittäinen osa ei ole erityisen vastenmielinen, mutta lisäpalikoita on paljon.

Entäpä ne löylyt? Olen itse jossain määrin viehättynyt saunailmaston automatisoinnista – ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Ajatus siitä, että saunassa voi lauteella laittaa pitkäkseen ja nautiskella lämpimästä ja kosteasta ilmasta kaikessa rauhassa vetoaa.

Kasteen avulla tätä haavetta voi toteuttaa. Ainakin jonkin verran. Voin sanoa, että Kastee mahdollisti useamman erilaisen saunakokemuksen saunassa, jolta en ole tottunut odottamaan paljoakaan. Itse ehdin Kasteen kanssa löylyihin erilaisissa lämpötiloissa vajaan kymmenen kertaa. Näistä noin 60 astetta oli itselleni miellyttävin, 75 astetta tavallista kosteampana aika kuuma kokemus.

Toteutuksessa on kuitenkin joitakin ei-toivottuja yksityiskohtia. Näistä päällimmäinen on toimintaan liittyvät ääni. Sekä venttiilin toiminta että suihku pitävät pientä ääntä, joka muutoin rauhallisessa saunaympäristössä herättää huomiota. Oletan, että ääniin pidemmän päälle tottuu, mutta tätä ei ehtinyt omalla kokeilujaksollani tapahtua.

Seuraava haaste liittyi kiukaan ja Kasteen yhteispeliin. Tämä ei sujunut järin sulavasti. Kiukaassa on noin n. 40 kg kiviä ja tavanomaisen ahtaat vastusten välit. Kokeilujaksolla suihkutuspäälle ei löytynyt paikkaa, jossa sumu olisi aina täydellisesti höyrystynyt. Sain Danilta ohjeeksi tavoitella 55 asteen lämpötilassa noin 50% suhteellista kosteuslukemaa. Tähän ei tässä saunassa päästy.

Valmistajan kommentin mukaan "erilaisissa kiukaissa oikean säädön löytyminen vie hetken aikaa, ja melkein kaikissa pelittää heti." Kun markkinoilla ja käytössä on satoja erilaisia kiukaita, lienee selvää ettei yhteensopivuutta voi mitenkään taata.

Kokeilin oletuksena olevan 4 US-gallonan (14,2 kg/h) suuttimen lisäksi 5 ja 6 gallonan suuttimia. Näistä kutonen oli aivan liian suuri, 5 lähempänä oikeaa, mutta kiukaan kapasiteetti loppui kuitenkin kesken. Tämän merkiksi höyrystymätön vesi valui lattialle ja ilkeästi tiputteli sumutusjaksojen välillä. Kastee kuitenkin yritti sitkeästi jatkaa sumuttamista, sillä järjestelmä ei tiedä näistä haasteista mitään.

Kasteen 4 gallonan suutin

Hieman insinööripornoa: Järjestelmä toimii niin, että 45 sekunnin välein anturi tarkkailee ollaanko haluttu kosteustaso saavutettu. Jos ei ja saunan lämpötila on riittävä, niin avataan venttiili ja suihkutetaan tilanteen mukaan 2-35 sekuntia lisää vettä kiukaaseen. Tämä tarkoittaisi tunnissa korkeintaan 11 litran sumutusta 4 gallonan suuttimella, eli noin 44 pientä löylykauhallista (0,25dl) tai vajaata kahta ämpäriä vettä. Ihan kunnioitettava määrä noin paperilla.

Joka tapauksessa tavoitteelliseen lopputulokseen tarvittava vesimäärä oli siis suurempi, kuin kiuas pystyi Kasteen avulla höyrystämään. Tähän vaikuttivat useammat tekijät: Kiukaan tehot, kivimäärä ja ilmanvaihdon määrä.

Tässä tapauksessa kiviä oli niukasti, kiuas hieman liian tehokas (joten kivet eivät lämminneet, kun ilma saavutti tavoitelämpötilan) ja ilmanvaihtokerroin turhan suuri eli ulkoa tuleva korvausilma oli talvella kuivaa ja kuivatti saunaa nopeasti.

Pieni tekninen yksityiskohta ohjauspaneelissa vaivasi minua myös. Nimittäin se, että valmistaja on tarkoituksella jättänyt säätimen asteikon merkitsemättä. Ei tässä mitään, mutta koska järjestelmässä on anturi joka tarkalleen tuntee kosteusolosuhteet, on niiden käyttäjälle viestimättä jättäminen ärsyttävää. Samalla vaivalla ohjauspaneeliin voisi liittää myös merkkivalon sille, että laite on päällä. Lämpömittari monilla saunassa on, mutta kosteustason luotettava mittaaminen ei ole yhtä helppoa.

Markkinakatsaus: kilpailijat ja hinnoittelu

Kastee on markkinoilla uniikki ratkaisu. Myynnissä on erilaisia löylynheittoautomaatteja, joihin vesi täytetään käsityönä, mutta Harvian Autodose on tietääkseni ainoa Kasteen kanssa samankaltainen tuote, jossa on vesijohtoliitäntä. Autodose automatisoi löylyn heiton suihkuttamalla vettä kiukaan pinnalle, ei sisään, ja omana erikoisuutenaan mahdollistaa veden lisäksi myös ”tuoksunesteseoksen” käytön veden rinnalla. Laitteessa on automaatti ja manuaalitoiminnot, mutta ei Kasteen kaltaista anturia, jonka avulla löylyhuoneeseen voitaisiin asettaa jokin tavoite kosteustaso. Asennus vaatii myös sähkömiestä, käyttökytkimet on kuitenkin suunniteltu upotettavaksi saunan muihin rakenteisiin. Autodosen hinta Saunainterin verkkokaupassa kirjoitushetkellä oli 350€.

Kasteen hinta, 850 euroa, saattaa kuulostaa tähän nähden paljolta. Toisaalta kotimaista hi-techia ei voi toivoa saavansa ilmaiseksi. Kastee vaikuttaa kuitenkin oletettavasti pitkän elinkaaren tuotteelle, ainoastaan suutin on vaihdettava osa, joten investointi ei ole loppujen lopuksi saunan kokonaiskustannusten rinnalla ole kovin suuri.

Loppusanat

Mielestäni Kasteen olemassaolo on hyvä muistutus suomalaisille siitä, ettei ole yhtä aitoa tai oikeaa saunomisolosuhdetta.

Järjestelmänä Kasteessa on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joita toivoisi näkevänsä integroituina tulevaisuuden älykiukaisiin. Itävaltalainen Klafs on kehittänyt Sanarium-konseptin, jolla "saunaan" voi loihtia useita erilaisia olosuhteita. Tylon Sense Combi Pure ja Helon BWT pyrkivät samanlaiseen lopputulokseen erilaisilla ratkaisuilla.

Nykyisten kiukaiden erilliset ilmankostuttimet eivät mitenkään pärjää elektroniselle säätöjärjestelmälle ja jatkuvalle vedensyötölle. Jälkiasennustuotteena Kastee voi helposti aiheuttaa sisustussaunaan apeutta. Toisaalta valmistaja muistuttaa, että kiukaissa, joissa on selvä ulkovaippa, voi suihkutusvarren saada mahdollisesti kokonaan piiloon.

Sumutus ohjataan venttiilillä. Kuvassa näkyvässä ratkaisussa venttiili on suoraan kiinni suihkutusvarressa, normaalisti myytävissä yksiköissä välissä on metallipunosletku, joten venttiili voidaan sijoittaa etäämmälle kiukaasta.

Kasteen täysipainoiselle hyödyntämiselle on joitakin reunaehtoja. Kiukaan yhteensopivuus pitää testata käytännössä, jotta suuttimesta saadaan tietynkokoiseen ja ilmanvaihtoiseen saunaan riittävästi höyryä. Saunan lämpötilansäädönkin pitää olla vaivatonta tai ihanteellisen saunailmaston löytämisestä tulee vaikeaa.

Täytyy myös muistaa, ettei Kastee ratkaise kuin yhden ongelman. Tämänkin ongelman ratkaisu lähtee saunan lämpötilan säädöstä. Reipas löylynheittäjä voi päästä käsivoimin samaan lopputulokseen, muttei toki ilman vaivaa. Tässä suhteessa Kasteen tarjoama lopputulos on ainutlaatuinen.

Aiemmin Kasteen verkkosivuilla tuotteen terveysvaikutuksia markkinoitiin näkyvästi. Näin toukokuussa 2017 argumentit ovat edelleen esillä, mutta henkilökohtaisesti suhtaudun niihin kriittisesti. Kuten saunan terveysvaikutuksista kertovassa artikkelissa kerroin, on saunan monien vaikutusten kokonaiskuva kovin hutera, koska saunomista erilaisissa olosuhteissa ei ole vakavasti vertailtu.

GWS:n Saunahygro mittasi sekä kuiva että märkä lämpötilan ja visualisoi näiden yhteyden löylyn voimakkuuteen

Voisi yleisesti sanoa, ettei matalamman lämpötilan suhteellisesti kosteimmille löylyille ole kattavaa tieteellistä näyttöä. Jos saunan ilman lämpöenergiavaikutusta laskee entalpian kautta, niin 55°C, 50% RH vastaa noin 12% RH lukemaa 80 asteessa. Märkä lämpötila kertoo myös samasta asiasta. Tuntuvatko ja vaikuttavatko nämä löylyt samalla tavoin, kukaan ei oikeasti tiedä. Toisaalta Kastee muuttaa saunaa erilaiseksi myös korkeammassa lämpötilassa.

En lähde käsittelemään kaikkia markkinointiargumentteja yksitellen, mutta todettakoon, että esimerkiksi Jari Laukkasen tutkimusryhmän viimevuotisten tulosten valossa järjestelmästä on iloa terveydelle, mikäli se pidentää saunomisjaksoja ja lisää saunomista. Itse näen Kasteen kuitenkin ensisijassa erilaisen saunaelämyksen mahdollistajana. Kiva, jos kansanterveyskin siinä ohessa kohenisi!

Yritys pyrkii aktiivisesti kehittämään ja testaamaan tuotetta, etsien muun muassa todisteita sen terveysvaikutuksille. Toivon itse kovasti näiden suomalaisessa mittakaavassa harvinaisten tuotekehitystoimien edistävän tuotteen kehitystä ja ymmärrystämme saunasta ylipäänsä.

Arvosana: Suositus varauksella

Tällaisenaan tuotetta voi varauksella suositella erityisesti kuivuudesta kärsiviin sähkösaunoihin ja vaihtelua kaipaaville saunojille. Valitettavasti ei ole helppo ennakoida miten hyvin järjestelmä tulee toimimaan yhteen kiukaan kanssa. Saunan estetiikasta välittävälle pinta-asennusten muuttaminen upotukseksi tulee varmasti välittömästi mietintään.

Päivitys 16.12.2017:
Syksyllä 2017 julkaistiin Laurea Ammattikorkeakoulussa Kasteen terveysvaikutuksista tehty lopputyö. Työ vahvistaa subjektiivisia terveysvaikutuksia, mutta ei voi ottaa kantaa objektiivisiin vaikutuksiin.

Järjestelmän voit hankkia Kasteen verkkosivujen kautta

Kiitos Danille ja Kasteelle yhteistyöstä testin järjestämiseksi!

2 thoughts on “Testi Kastee saunan kosteudenhallintajärjestelmä – erilaisia löylyjä

 1. Esko Hakala

  Mielenkiintoinen artikkeli. Itse olen myös kosteiden löylyjen ystävä.
  Lisälaitteiden lisäksi on tietysti näitä ns. combi- kiukaita, esim. Tylöllä Sense Combi Pure, jossa on pieni höyrynkehitin vakiona ja ulkoisella ohjauspaneelilla ja yhteisellä kosteus/lämpötilaanturilla saadaan säädettyä löylyjä, kuinka kuumaa ja kosteaa halutaan.
  Lisänä on vesijohtoliitännällä oleva ns. water sprinkler, joka on kylläkin löylynheittoautomaatti, ei varsinainen kostutin. Hauska lisä kuitenkin.
  Olen itse ajatellut jotain tällaista kokonaisuutta sitten joskus, kun omakotitalo on ajankohtainen... sitten joskus 🙂

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Hei, kiitos kommentista. Kiinnostava kuulla, valitettavasi omat kokemukset nykyajan Tyloista ovat täysin olemattamat.

   Päivitin artikkelia tänään ja lisäsin maininnan myös SCP:stä sekä Helon BWT:stä ja valmistajan kommentteja esitettyihin väitteisiin.

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tietoja kohteesta Lassi A Liikkanen

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija ja Suomen Saunaseuran Löylyn henki -palkittu 2021. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia tieteellisestä tutkimuksesta ja opetan satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

0
  0
  Ostoskori - Cart
  Kori on tyhjä - Cart is emptyPalaa kauppaan - Return to Shop