Skip to content kevythormi asennettuna

Saunan savupiipun sijoitus ja suojaetäisyydet

Tämä on jatkoa sauna savupiippujen ominaisuuksia (ml. tiilipiipun ja kevythormin eroja) käsitelleelle artikkelille. Tässä postauksessa valitaan savuhormin sijoitus,  suojaetäisyydet ja esitellään Saunologin mutkikas savuputki! Artikkeli paljastaa myös porsaanreiän turvallisuusvaatimuksissa.

Hormin sijoitus suhteessa kiukaaseen

Tiilipiipun muuraaminen on yleensä hyvin perustavanlaatuinen rakennustoimenpide. Sellaista ei helposti perusteta jälkikäteen. Tämän vuoksi kiukaan sijoittelu tapahtuu jossain määrin hormin ehdoilla. Kevythormin kohdalla itse hormin sijoitteluvaihtoehtoja on enemmän. Kevythormin kaikilla osilla on kuitenkin omat suojaetäisyyteensä, jotka rajoittavat sijoittelua kattotuolien tai väliseinien suhteen.

Voi käydä niin kuin  minulla, eli eristetyn (254 mm ulkohalkaisijaltaan olevan) hormin osa uhkaa jäädä liian lähelle väliseinää. Omassa tapauksessani ongelma johtui siitä, että sisäkaton tasolta vesikattoon jatkuva pyöröhirsinen väliseinä on huomattavan paksu. Tiilimuuri oli tehty suoraan väliseinän alapuolelle, keskelle seinää. Seinän läpi asennetun kiukaan asemassa ei ollut yhtään pelivaraa. Kevythormin asentaminen suoraan kiukaan hormilähdöstä ylöspäin olisi tuonut eristeen kiinni hirteen (senkin jälkeen kun hirttä oli jyrsitty tasaisemmaksi) ja jättänyt piipun vinoon.

hormin mutka
Suvikallion saunan valiseinä oli liian lähellä eristettyä hormia. Ratkaisuksi hormin linjaa siirrettiin alkupäässä etäämmälle väliseinästä

Ratkaisuksi tähän ongelmaan on onneksi tarjolla säädettäviä kulmia. Tiilimuuriin muurattava kulma, nimellä muurausrengas. Näiden avulla voi savuputken kulkua kääntää 45 tai 90 astetta – tai ainoastaan siirtää pystyputken linjaa vaakatasossa sivuun.  Säädettäviä, sekä kiinteitä, kulmapaloja saa joissakin kokoluokissa valmiina, esimerkiksi Schiedelilla on useamman kokoisia 45 ja 90 asteen kulmia.

Itse päädyin hankkimaan omani (125 mm hormin 100 mm siirtokappale) suoraan hormeja valmistavalta Jalotakalta tilaustyönä. Ikävämpi puoli on se, että haponkestävä teräs on kallista ja valmiitkin kappaleet maksavat viitisenkymppiä, tilauksesta vähän päälle.

Suojaetäisyydet

Eristetyllä teräshormilla on oma mallikohtianen suojaetäisyys, yleensä 5-7 cm. Tiilihormin suojaetäisyys on 100 mm. Sekä teräs- että tiilipiipun kohdalla pitää muistaa, että hormiyhteen eristämätön alaosa kuumenee.

Hormin lämmön suojaaminen
Eristämättömän hormin suojaetäisyydet sivulta katsottuna. Vihreä vaakasuuntainen katkoviiva osoittaa tyypillistä tulkintaa mahdollisen suojauksen tarpeesta. Toisaalta lämpösäteily ulottuu samalla teholla koko vihreän viuhkan alueelle, eli kuvassa myös alemman katkoviivan alapuoliseen osaan palavaa rakennetta (musta katkoviiva). Hormin eristetty osa sekä kiuas varjostavat säteilyä (kiukaan säteilyä ei ole kuvassa).

Savukaasujen korkea lämpötila saa suoran putken tai mutkan pahimmillaan hehkumaan punaisena. Tämä tarkoittaa, että tämän hormin osan säteilylämmön varalta palavat materiaalit pitää suojata. Suojaetäisyydet määriteltiin aikanaan Rakennusmääräyskokoelman osan E8 mukaan lämmin-, kuuma-, polttava- ja hehkuvapintaisiin. Tällöin suojaetäisyydet olivat 1000mm sivulle ja 1200mm ylöspäin.

Se on nyt historiaa. Ainakin enimmäkseen, sillä nykyään turvallisuusmääritykset perustuvat kansallisiin soveltamisstandardeihin ja CE-merkinnän edellyttämiin testeihin. Koska hormitarvikkeet on testattu, löytyy tuotteista, pakkauksista tai käyttöohjeista tarvikekohtainen turvaetäisyys. Esimerkiksi Harvian eristämättömien savuputkien turvaetäisyydet ovat pintavaihtoehdosta riippuen 375 – 500 mm sivulle, 375 – 1000 mm ylöspäin. Narvilla ruostumattomalla Kota-hormilla 700 mm (RST). Testaamattomiin tuotteisiin E8:a voitaisiin tosin periaatteessa soveltaa edelleen, mutta… (huom. E8 koski vain  paikalla muurattuja tulisijoja, eli tyypillisesti ei kiukaita tai vesipatoja. RakMK E8 ohjetta ei voi soveltaa CE-merkittyjen tuotteiden, kuten jatkuvalämmitteisten kiukaiden ja yhdysputkien suojaetäisyyksien pienentämiseen.).

On kuitenkin niin, että kansallinen soveltamisstandardi SFS 7011 2013 (Metallisavuhormiputkille ja yhdysputkille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot) jättää tällä hetkellä hormituotteille porsaanreiän. Sen mukaan testitulosten puuttuessa riittävän turvaetäisyytenä voidaan pitää kolme kertaa putken halkaisijan etäisyyttä palavasta materiaalista. Eli esim. 125 mm putken (käytännössä 127 mm) kohdalla 381 mm.

3x halkaisijan suuruinen porsaanreikä, eikun turvaetäisyys

Tämän porsaanreiän hyödyntäminen keskusteluissa rakennustarkastuksen kanssa voi olla viihdyttävää. Mutta jos verrataan porsaanreiän kokoa CE-testattujen tarvikkeiden etäisyyksiin käy ilmi, että ollaan riskialueella. Kannattaa siis käyttää järkeä. Jos 400 mm päässä 125 mm punahehkuisesta putkesta on puuta, saattaa kovassa käytössä alkaa hiiltymään ja lopulta syttyä.


Päivitys 27.2.21
Sain yhteydenoton tuotteiden paloturvallisuuden ja asennusturvallisuuden kanssa tekemisissä olevalta asiantuntijalta, joka huomautti, että SFS standardin "porsaanreikä" on vaarallinen ja sitä ollaan tukkimassa. TUKES on tutkinut asiaa ja tätä suojaetäisyyskerrointa on päivitetty 5 x putken halkaisijaan!

Sain samalla vinkin, että FISE on julkaissut rakennusvirhekortin aiheesta Kiukaan ja yhdysputken riittämätön suojaetäisyys, tähän kannattaa ehdottamasti tutustua, jos kiukaan tai hormin asentaminen on ajankohtaista. Siinä kiinnitetään huomiota siihen millaiset turvaseinät ovat kelvollisia CE-hyväksyttyjen kiukaiden kanssa.


Alla olevasta kuvasta näkyy hormin säteilyn seinää lämmittävä vaikutus saunologin saunassa.

Seinän lämpiäminen
Seinä lämpenee hormin kohdalta säteilyenergian ansiosta, mutta ei huolestuttavan paljoa.

Jos haluat tietää miten mahdollinen oma eristysratkaisu toimii, voit seurata viranomaisten turvallisuustestitapaa:

CE-merkityissä tuotteissa suoritustasoilmoituksen (DoP) mukaiset suojaetäisyydet testataan ohtamalla lämpötilaltaan T-luokan mukaista ilmaa (esim. T600:ssa lämpötila on 700°C) . Savupiippu tai yhdyshormi sijoitetaan nurkkaan valmistajan ilmoittaman suojaetäisyyden päähän ja puurakenteisen nurkkarakenteen pintalämpötila mitataan. Se ei saa ylittää 85 °C. Kesti kokeelle voi olla 6 tuntia, ellei lämpötila vakiinnu ennen. Nokipalotestissä lämpötila on 1000°C , mutta aika on rajattu 30 minuuttiin ja pintalämpötila saa nousta 100 C:hen. Näiden pohjalta määräytyy minimietäisyys, niin savupiippujen kuin yhdyshormien kohdalla.

Miten estää pintojen kuumeneminen?

Vaihtoehdot ovat:

 • Palavien materiaalien suojaus
 • Hormin eristäminen tai suojaaminen

Aiemmin mainittu piippulämmitin sekä kivikorit toimivat myös suojina. Molemmilla ratkaisuilla eristämättömän hormiputken säteilylämmön leviäminen katkeaa ja suojaetäisyys palaviin materiaaleihin pienenee. Yleinen tulkinta on, että vesisäiliö vastaa yksinkertaista suojausta, jolloin suojaetäisyydet puolittuvat. Yksinkertainen suojaus pienentää turvaetäisyyksiä 50%, kaksinkertainen 75%. Kaksinkertainen suojaus tarkoittaa käytännössä kahta päällekkäistä suojaa, joiden välissä on ilmarako.

Nämä  ovat kuitenkin vain tulkintoja. Periaatteessa kaikkien osien pitäisi olla CE-hyväksyttyjä ja asennettu tuotteen mittauksiin perustuvien "suoritustasotietojen", erityisesti turvaetäisyydet huomioonottaen. Ei ole täysin selvää, mitä vakuutusyhtiö sanoaa, mikäli CE-hyväksymätön tuote on osallisena saunapaloon, vaikka ratkaisu olisikin ollut paikallisen rakennusvalvonnan hyväksymä.

Kevythormi ja suojasein
Mallikuvissa hormi lähtee yleensä aina kauniisti kiukaan päältä suoraan ylöspäin. Tässä kiukaan sekä hormin tausta on suojattu suojaseinillä aina eristetyn osan alkuun asti. Kuva ja seinä Narvin

Palavat materiaalit voi suojata myös erilaisilla palamattomilla levyillä, joiden taakse jää ilmarako. Tuotteita löytyy nimillä suojaseinä, palonsuojalevy sekä kiukaantaustalevy. 1 mm paksu teräslevy on varmasti näistä helpoin, halvoin, yksinkertaisin asentaa ja sävyttää. Samoja kiukaantaustalevyjä ja suojia, joita kiukaan suojaukseen käytetään, voi hyödyntää myös tässä. Nämä ovat usein myös terästä tai muuta palamatonta materiaalia, esimerkiksi kuitusementtiä. Muun muassa Narvilta on saatavilla myös erillisiä hormisuojia sekä kattosuojia. Vuoluxin hormisuoja niminen tuote vastaa Narvin kivikoria, mutta myös vähemmän koristeellisia suojuksia on saatavissa.

Tässä yhteydessä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon FISE:n virhekortissa mainittu haaste että tuotteiden pitää olla keskenään CE-hyväksyttyjä, mikä ei useimmissa tuotteissa toteudu.

Eräs kiinnostava ja suojaetäisyydet minimoiva piippuratkaisu pientaloihin on lämmön talteenottopiippu. Ns. LTO-piippu on varustettu lämmönvaihtimella, esimerkiksi titaanivesikiurukalla, joka siirtää savukaasuista lämpöä veteen. Tämä parantaa kokonaisuuden hyötysuhdetta, mutta ei tavanomaisissa käyttökohteissa ole mahdollinen.

Esimerkki Ekolämmöxin vesikiertokiukaasta, joka on varustettu yrityksen omalla LTO-piipulla

 

Rakennekuva Ekolämmöxin lämmön talteenottopiipusta

Saunologin kevyt, mutta monimutkainen hormi

Oma kiukaani palokaasut painelevat pihalle Kota 15 (120 mm halkaisija) hormista. Hormin eristetyn osan ulkoreuna on 10 cm väliseinästä (turvavaatimus 7 cm). Kattotuoli on katkaistu hormin kohdalta asennuksen aikana ja tuettu. Läpiviennin ympärillä ei ole sisäkatossa normaalia PU-eristettä. Jätän tarkoituksella tarkemmat asennusohjeet jakamatta, sillä jokaisen hormin kannalta paloturvallisuuden kannalta on sopivan lämpöluokan valinta ja oikea asennus.

ohjeiden mukainen asennus!

Tarkista hormin ripustus, tiivistys ja turvaetäisyys aina hormin toimittajan ohjeista. Vakuutusyhtiö tuskin osoittaa sinulle myötätuntoa, jos tulipalon on syy on ”jonkun nettiohjeen” mukaan asennettu hormi...

Kevythormi osineen
Kota 15 kevythormi on aikamoinen palapeli. Sen voi koota periaatteessa itse, mutta ohjeita on syytä noudattaa tarkkaan.

Eristettyhormi ei kuitenkaan lähde liikkeelle suoraan kiukaan päältä. Kiukaan  lähtöliitännässä on kiinni noin 60 cm pituiseksi lyhennetty  RST sisäputki (Kota 1000 mm eristämätön liitosputki; jatko-osa), joka kulkee vedenlämmittimen (Kota 30 l; myös nimellä piippusäiliö, hormisäiliö tai piippumallin vedenlämmitin, korkeus 38 cm). Tämä putki päättyy aiemmin mainitun mutkakappaleen muhviin. Mutkan yläosa yhtyy sitten eristettyyn hormiin. Eristetty osa alkaa vasta n. 190 cm korkeudessa. Toisin sanoen, hormin ensimmäinen osa päättyy korkeudessa 340 cm, hyvän matkaa sisäkaton ja eristeiden yläpuolella.

hormin mutka
Suvikallion saunan valiseinä oli liian lähellä eristettyä hormia. Ratkaisuksi hormin linjaa siirrettiin alkupäässä etäämmälle väliseinästä
hormimutka
Suvikallion saunan hormi ja sen mutka edestä katsottuna

Kolmesta metristä hormia on vielä jatkettu 120 cm hormijatkeella (Kota 15 jatko 1200 musta). Näin ollaan noustu lattiatasosta jo yli neljä ja puoli metriä. Minulla oli varalla vielä yksi 600 mm jatko, mutta tätä ei enää tarvittu. Piipun huippu nousi tässä vaiheessa jo harjan yläpuolelle sen verran paljon ettei vedon tai määräysten takia piippua enää tarvinnut korottaa.

Viimeinen modifikaatio koskee läpivientiä. Hirsirakennuksen piippu on nimittäin ikävästi sellainen kohde joka kärsii rakennuksen lasehtimisesta (eli hirsien painumisesta) kaikista eniten. Hormipaketeissa on mukana erilaisia kumisia läpivientikauluksia vesikattoon. Päätin kuitenkin jättää tällaisen kauhistuksen asentamatta ja teetin peltisepällä kattopellistä kauluksen, jonka sitten tiivistin. Tiivistäminen jatkunee sitten useamman vuoden ajan, sillä katto laskee alaspäin piipun pysyessä paikoillaan (ellei ihmeitä tapahdu). Ilmastointitorven kanssa ulkonäkö on ainakin harmoninen ja materiaali paloturvallinen. Tästä ei valitettavasti ole kuvaa.

Hormi on nyt omasta mielestäni valmis. Kun asiasta on keskusteltu rakennustarkastajan kanssa myöhemmin tänä vuonna selviää lopullisesti tarviiko hormin yläviistoon suuntaan olevaa lautaa ja seinää suojata lisää. Kulmapätkän maalaaminen mustaksi on tosin vielä haaveena, katsotaan tapahtuisiko se ensikesänä.

Päivitys: tarina päättyi niin, että eristämättömän osan yläpuolelle asennettiin 45-asteen kulmassa koko tiilimuurin levyinen palonsuojana toimiva kuitusementtilevy (Luja).

Kiitos Jalotakan, Harvian ja Narvin asiantuntijoille, Jani Jämsälle Pelastusopistosta turvaetäisyyksien täsmentämisestä ja Industrian Jari Valtoselle PSR-hankkeesta tiedottamisesta! 

Jos hormien turvallisuusnäkökulmat kiinnostavat enemmän, katso Rakennusteollisuuden aihetta käsittelevän erittäin laajan ja syvällisen RTT/PSR tapahtuman videoinnit syyskuulta 2020 :
youtube.com/watch?v=WPqWGu2e518&list=PLruXRLQbESYGk8zh0eS7efTkH3K8Kb1Qj

 

9 thoughts on “Saunan savupiipun sijoitus ja suojaetäisyydet

 1. Juha

  Kiitoksia upeasta artikkelista.
  Oliskohan tietoa tai artikkelia, että paljonko 1m eristämätöntä savuputkea tuo lisä tehoa saunaan?

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   En osaa sanoa, vastaus riippuu joka tapauksessa jonkun verran kiukaasta ja sen käytöstä. Esim lämpösäteilyn vaikutus lisääntyy eksponentiaalisesti suhteessa lämpötilaan

   Vastaa
 2. Tuula

  Mielenkiintoinen kirjoitus lukea näin uutta saunaa rakentavana. Olemme juuri pohtineet erilaisia paloturvallisuuskysymyksiä ja katselleet kartoittaneet palokatkoasentajia täällä Espoon seudulla. Varsinkin nuo hormit ja suojaetäisyydet ovat ainakin itselleni kaikki ihan uutta.

  Vastaa
 3. Ismo

  Hei,

  Kiitos blogikirjoituksesta.

  Itelläni ongelma käsillä juuri nyt ja tästä sain lisätietoa mukavasti.
  Minulla on puukiuas ja suojaetäisyydet sivuille ei ole ongelma kiviseinien myötä, mutta suojaetäisyys ylöspäin aiheuttaa nyt harmaita hiuksia.
  Piippuni on luonnollisesti tiilimuurattu koska seinä on kiviseinä. Olen muuttanut kiukaan sijaintia saunassa ja kiukaan/piipun nyt kohdalla olevaa hormia ei ole muurattu alas saakka ja hormiliitos jää vain noin 35cm päähän paneelikatosta. Suunnittelin että laitan kaksinkertaisen kattosuojan ja pinnoitan eristämättömän 120mm hormiputken jotta saisin suojaetäisyyttä edes etäisesti hyväksyttävälle tasolle.

  Vastaa
  1. Lassi A Liikkanen

   Hei Ismo,

   Suunnitelma kuulostaa hyvälle. Onko kohde uudiskohde vai remontoitu, onko odotettavissa millaista rakennustarkastusta?

   Tuo 35 cm ei ole kovin paljoa. Jos asioita lasketaan vanhan E8 ohjeen mukaan, niin putken eristäminen (toteutuksesta riippuen) laskee etäisyyttä joko 600 tai 250 mm.

   Tuplasuojaus sen sijaan laskee etäisyyttä ainakin 50%, joten näiden mukaan ollaan ainakin Rakennusmääräyskokoelman ohjeiden ja oman tulkintani mukaan turvallisilla vesillä.

   Lassi

   Tykkää Saunologiasta Facebookissa

   Vastaa
 4. Pasi

  Mainitset että Harvialla on eristämätön savuputki, jonka turvaetäisyys ylöspäin on 375 (ja että on muitakin savuputkia, joissa turvaetäisyydet on aikaisempaa huomattavasti lyhyempiä). Yritin etsiä tälläisiä enkä esim Harvian sivuilta mitään tälläistä löytänyt. Oletko mahdollisuudessa tarkentaa / antaa esimerkin tälläisestä savuputkesta jossa turvaetäisyys on huomattavan pieni.

  Vastaa
   1. Pasi

    Hei,
    Kiitos hyvästä vastauksesta ja tietenkin myös itse blogista. Nyt löytyi tarvisemani savuputki. Valmistajan sivuiltakin tuon tiedon viimein löysin, mutta ei sitä mitenkään helposti löydettäväksi ollut tehty. Jäin vain vielä miettimään onko tämä muutos mahdollisesti niin uusi ettei valmistaja ole sitä vielä sivuilleen kattavasti päivittänyt, vai mahtaako olla niin ettei valmistaja ymmärrä että joissain tapauksissa tämä on kuluttajalla hyvin tärkeä tieto ja sitä kannattaisi ehkä mainostaakin. Kiitos joka tapauksessa.

   2. Lassi A Liikkanen

    Hyvä jos asia ratkesi! Suuret kiuasvalmistajat elävät nähdäkseni hieman kaukana kuluttajista ja kaikkien tarpeiden huomioiminen ei aina onnistu halutulla tavalla.

    Tässä tapauksessa mainitut savuputket ovat varmastikin olleet CE-hyväksyttyjä jo useamman vuoden. Harvian puhelinneuvonnasta asian voi selvittää.

    CE-mittausmenetelmää on tosin kritisoitu toistettavuuden puutteesta, joten kannattaa käyttää aina omaa harkintaa, jos etäisyyden riittävyys mietityttää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tietoja kohteesta Lassi A Liikkanen

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija ja Suomen Saunaseuran Löylyn henki -palkittu 2021. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia tieteellisestä tutkimuksesta ja opetan satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

0
  0
  Ostoskori - Cart
  Kori on tyhjä - Cart is emptyPalaa kauppaan - Return to Shop